Krantinė: tik senas statinys ar paveldas?

2020-06-28, Sergėjus GVILDYS

Vykdant Šilokarčemos kvartalo tvarkymo darbus, kasant dešiniąją Šyšos upės pakrantę, buvo iškasti akmenys. Pasirodo, šiais akmenimis yra grįsta Šyšos upės krantinė, kuri „slėpėsi“ po gruntu. Visuomenė nuogąstauja, kad istorinė krantinė gali būti sunaikinta.

Atnaujinamas kvartalas

Šiuo metu vyksta projekto „Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo kompleksinis sutvarkymas“ įgyvendinimas. Pagrindinis projekto tikslas – kompleksiškai sutvarkant istorinį Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalą, sudaryti palankias sąlygas verslo kūrimuisi ir plėtrai, gyventojų užimtumo didinimui, gyvenamosios aplinkos ir gyvenimo kokybės gerinimui.

Taip ketinama rekonstruoti Šyšos upės krantines, jas sutvirtinti ir tuo pačiu sukurti terasas, pritaikytas žmonėms atsisėsti, stebėti renginius kitame upės krante būsimame parke. Suplanuotos mažųjų ir žvejybos laivų švartavimo ir stovėjimo vietos. Šyšos upės pakrantėje bus įrengta aktyvaus poilsio aikštelė, pastatyta mankštos ir gimnastikos įrenginių bei treniruoklių suaugusiems ir vaikams, vaikų žaidimų įrenginių.

Atkasti krantinės akmenys

Jau vykdant darbus ir kasant pylimo gruntą pastebėta, kad po žeme slypi istorinė, akmenimis grysta krantinė. Tiesa, vizualiai žvelgiant ir vaikštinėjant apžėlusia krantine nesunkiai galima suvokti, kad po velėna yra akmenys. Kodėl į tai nebuvo atsižvelgta prieš atliekant darbus, dabar jau niekas „nepasigirs“. Gal tai visuotinė nūdienos bėda – braižyti projektus ir dalinti leidimus vien tik iš popierėlių, kabinetuose?

O štai statybininkai jau pradėjo darbus. Tačiau esmė ne tame, kas pražiūrėjo. Aktualiau yra tai, kodėl taip įvyko, kad istorinėje, architektūrinėje valstybės saugomoje teritorijoje galimai faktiškai sugadintas istorinis paveldas ir ar reikalingas tam archeologinis krantinės tyrimas.

Sprendžia statybininkai

Pasak sostinės archeologo Ato Žvirblio, kuriam šis kraštas yra labai artimas, archeologiniai tyrimai yra privalomi tik valstybės saugomose archeologinių vertybių objektuose. Šilutės atveju, kai valstybės saugomu pripažintas objektas, turintis architektūrinių ir urbanistinių vertingųjų savybių, tuomet reikalingas suderinimas su Kultūros paveldo departamentu. Tačiau specifika yra tokia, kad tokiuose objektuose dirbantis statybininkas, radęs radinį turi pranešti archeologams.

„Tokiu būdu statybininkui paliekama spęsti, ar radinys yra archeologinė vertybė, – sakė A. Žvirblys. – Tai tolygu tam, kad kalviui patikėtume operuoti ligonį ir spręsti, kuris žmogaus organas yra reikalingas, kuris ne“. Apsilankę prie tvarkomo objekto pastebėjome, jog krantinės tvarkybos darbai aktualioje vietoje nevyksta.

Situacijos nedramatizuoja

Kultūros paveldo departamento Klaipėdos skyriaus vedėjo telefonai neatsako, todėl kompetentingo komentaro neturime. O Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius Virgilijus Pozingis situacijos nedramatizuoja: „Darbus vykdo rangovas, kuris privalo elgtis taip, kaip numatyta įstatyme“.

Direktoriaus nuomone, grįsta akmenimis Šyšos upės krantinė yra hidrotechninio statinio elementas, skirtas sulaikyti pylimo slinkimą. Toks elementas turi būti atnaujintas šiuolaikinėmis priemonėmis, nes nėra archeologinis paveldas. Direktorius neatmetė galimybės, kad dalis senosios krantinės gali būti palikta, kaip istorinio objekto dalis.


Straipsnio komentarai

kur dingo2020-06-29
skaldyti grindinio akmenys nuo Pagėgių geležinkelio stoties apylinkių? Ale užteršti radiacija. Ir sugalvok taip.
Kai kas lauko židinius pasistatė, panaudojo savoms reikmėms...tie, kas priėjo...
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2020-06-29
Nu čia irgi geras pavyzdys kaip veikia vikinginių kryžiuočių piratinė rūpyba. Jie apsiformina kokie jie rūpestingi dievų miško sanitarai kurie rūpinasi perkaitusiais statydami dėl jų morgus, kuriuose tie kūnai galėtų atvėsti tam kad po to būtų sukūrenti krematoriumuose. Niekas nesikeičia. Nėra jokios kaitos. Absoliučiai niekas nejuda iš mirties taško. Saulės mūšis. Krokų lankos. Medininkų žudynės. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
to ..2020-06-29
rašytojau tau turbūt galva perkaito nuo saulės, pasėdėk po medžiu atvėsk. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2020-06-29
Ar skaito ar neskaito ar skaitosi nėra svarbu. taip kaip sukonstruotas ir tiksi šitos gyvulinio gegučių lizdo fermos redakcija tai nėra įstaiga ar institucija. Jų nei kartu nei atskirai nepaimsi. Nes čia nieko nėra, bet kas kelias dienas išleidžiamas stebuklingai laikraštis. Kažkokie specnaziniai aitvarai matyt sumaketuoja kažkokiose karinėse bazėse ir su trandalietais atveža. Matai pats žodis "redakcija" lietuvių kalboje nors ir barborizmas kilęs nuo anglių karalystės žodžio "to redact" arba kitaip tariant klastojimai, orvelinimai, ostapininkystės, rakštisteininimai, tt. Giminingas kitam žodžiui "to doctor". Tad visas galingai plunksnuotas lietuvoje veikusias ar veikiančias leidyklas, spaustuves ar redakcijas galima šią minutę ir priskirti daktarų grupuotei. Tame ir siaubo esmė su kryžiuočiais kad jie yra "uber alles", nes jie vadovaujasi kažkuo kas kur jūsų atžvilgiu jie yra kažkokie ciklopai aklųjų karalystėje. Nu pavyzdžiui aklam žmogui galit duoti bet kokias knygas, savo slapčiausius archyvus, dienoraščius, tt - jis pavartys ir sakys čia nieko neparašyta. Jiems raštas tai kažkokios skylės. Tad visos tos biblijos ir šventieji raštai yra kažkas panašaus. Tai atspindys, tai lazdos su kuriomis jie mušasi. Jeigu biblijoje parašyta kad "kas nedirba tas nevalgo" tai čia tik jūsų nuostabą keliantis protas susipranta kad jeigu nori valgyti turi dirbti. Biblijoje turima omenyje organizmo darbas arba kitaip tariant "gyvybė". Kieno širdis nedirba, toks lavonas turbūt nevalgo. Nors dabar atseit būna ir dirbtinės širdys pas žmones, iš akmens išskaptuotos. Kas negyvas tas nevalgo. Taip pedofilų klanas ir yra susiorganizavęs robotų "programavimą" vergovinėje santvarkoje, kur viskas išklota gerais ketinimais ir "nesipriešinimu" tam ko nesupranti. Tas filmas "avataras" ir yra apie pedofilų klano auginamas žydrynes. Ta pati darbinė mintis išdėstyta ir ant aušwico vartų: arbeit macht frei. Bet jūs nedarykit klaidos su tuo darbu. Naciai kaip "uber alles" žmogaus specialistai visų pirma kalba eina apie žmogaus etalonus, apibrėžimo standartus, kažkokią kartelę, tt.. Tad ant tų vartų ir buvo užrašyta mintis: kad vos tik jūs įrodysite kad jūsų protas dirba taip kaip turėtų, jūs galėsite būti laisvi. Tą pačią minutę jus galėsite įkvėpti oro kaip laisvas žmogus, o ne kaip zombis. Tai nereiškia kad jus išleis iš to durnyno, nebent jūs tenais užsidarėte savo noru, dėl kažkokių priežasčių. Tai ir yra tie patys macikai, švėkšna, vasaros 5, parko 15, kuzmos 13, internatai, dispanceriai, vaikų globos namai, šeimynos, tt. ar bet kuri su daktarų grupuote siejama institucija lietuvoje ar pasaulyje. Tad tu neklysti galvos tikrai nuo komentarų nesisuka ypač kai kalba eina apie begalvius raitelius. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
to klausimas2020-06-29
ar tu manai jei skaito tuos komentarus? Jeigu turi įrodymų, eik pas juos ir kalbėk. o čia kad komentaruose parašinėsi, niekas galvos nesuks Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. @ klausimas redakcijai2020-06-29
Negali uždavinėti klausimų redakcijai tarsi tas žodis būtų atsakingas už kažką. Tai tik stogas po kuriuo yra apsiforminusi gauja akmenširdžių saldžiai suokiančių karinės žvalgybos ostapininkų. Jie neturi jokių įgaliojimų kad ganyti kažką net tuos akmenis. Todėl jie ir patys sau suteikia maištautojų įgaliojimus (protestantavimą), kur jie atsibrexitina į naują kraštą ir kovoja su blogybėmis, svieto nelygumais, balansuodami savo karnavalo biudžetą (fair and balanced), orvelindami istoriją, primesdami stabus, tt. Bet tai ledkalnio viršūnė iš kurios apie viską paprasti žmonės ir turi kažką spręsti. Ta visa jų "informacija" tai tarsi bandymas suprasti kažką apie grabupėlių ar grabupių gyvenimą nagrinėjant nuotėkų sistemos "gėrybes". Jeigu šaukštai po pietų vadinasi esate per daug į šiaurę atsibastę. Esate ne savo vietoje. Jie naudoja išsikalinėjimą kaip maištavimo metodą. Stonewalling as stonewall riot. Tai karas prieš taikius civilius gyventojus. Tarp kitko napoleoniniai kelininkai naudojo kažkokius akmenis tai žiedinei sankryžai apipavidalinti kur susikerta gluosnių ir cintjoniškių gatvės. Neaišku ar tie akmenys nauji ar seni, nemoku atskirti. Jeigu taip pagalvojus gali sudėti senus, bet apiforminti kad sudėjo naujus ką tik nupirktus iš akmenų karjero parduotuvės. Nors turbūt jeigu formintų kad sudėjo antikvarinius atvežtus iš už jūrų marių tai galima dar didesnę kainą užrašyti. Nu žinai kiekvienas akmuo turi būti individualiai supakuotas tarp gulbių plunksnų. Tame ir esmė su karjeros valstybės tarnautojais kad apie viską yra apgalvota. Jeigu pas maximą maximum tenais yra keturi raudoni kryžiai, tai pas tą karjeros valstybę yra 666 kryžiai žibantys visomis vaivorykščių spalvomis tame tarpu ir auksu, kurių matyt jie prisikasa kažkokiuose sezamai atsiverk kuprotų kalnų olose. Bet negalima galvoti kad jie todėl ir drąsūs tuose kelėnuose. Viskas yra milijardus kartų blogiau. Jeigu akmenimis yra išgrįstas kelias, tai tas kelias yra horizontaliai pastatyta siena tarp tavęs ir žemės. Tai tarsi apsidraudimas kad niekas jau jiems 6 pėdų duobės neiškas tame pažadėtos žemės lopinėlyje, galį drąsiai važinėti su savo trandalietais. Bet kokių kelių tiesimui naudojami akmenys, tik pavyzdžiui asfaltui frakcija smulkesnė. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
klausimas redakcijai.2020-06-29
O kur dingo Pievų g. kelio akmenys, kurie buvo kelio remonto metu iškasti ir išvežti saugojimui į Klaipėdos regioninių kelių Šilutės padalinio teritoriją Pramonės g.? Gal dar tebesaugomi? Jų gali prireikti Šilokarčemos kv. aikštės ir Žuvų g. atstatymui, remontui. Pasidomėkite, bent jau naujo, akmenimis grįsto kelio, kelininkai Šilutėje tikrai neįrengė.!!! Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2020-06-28
nebuvo čia jokio šilokarčiamos kvartalo tvarkymui kol jo neišgalvojo kažkokie šilokarčiamininkai. Nu kad ir šita c​ž​v gestapo "redakcija" yra geras pavyzdys iš kokių akmeninių gatvių tie visi akmeninių širdžių akmenys yra išdygę. Tokie akmeninių sienų protestantojai ir "maištautojai". Nu gerai kodėl šitie sehr vaivorykštės cypia tik kai jau 20 alibabų aplaižė visus 20 šaukštai po pietų? Jugi jiems tie akmenys turbūt pro redakcijos langus matosi. Nors kiek esu ėjęs pro šalį tai ta redakcija kažkokia žaislinė. Niekas ten nieko nedirba. Visi tie straipsniai kažkaip stebuklingai pasirašo su kažkokiomis galingomis pen-tagoninėmis plunksnomis ir sunešami jiems su kažkokiais aitvarais. Visi peroksidiniai kažkokie iš raudonai ir žydrai žibančių plaštakų kvartalų. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Statybininkas2020-06-28
Neapsems nes visas pylimas nuo geltono tilto iki uosto bus betonuotas. Tiesa dar ant betono viršaus prisuks lentas sėdėjimui. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Vera2020-06-28
Tuo prireiks kam akmenu, pasakys kad nepaveldas. Isardys visa krantine o tadajau bus per potvinius greit pragriaus, prisimins ir parodys kaip apsemdavo aikste. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar karantinas pakeitė jūsų finansinę padėtį?