Motina paliko du vaikus: „Dėkite, kur norite, man jų nebereikia“

2017-07-13, Kalbėjosi Eugenijus ŽYGAITIS

Lietuvoje globos namuose auga 9116 vaikų. Bedarbystė, alkoholizmas, skurdas ir socialinių įgūdžių stoka palieka vaikus augti valdiškose globos įstaigose. Visiškai neseniai Šilutės vaiko teisių apsaugos skyrius tapo gyvybės langeliu. Atvedusi motina du savo mažamečius vaikus tiesiog paliko ir išėjo. Apie šį įvykį bei situaciją rajone kalbėjomės su minėtos tarnybos  vedėja Indra Pranaitiene.

- Sakykite kiek rajone yra rizikos šeimų? Skaičiai didėja ar turi tendenciją mažėti?

- Šiuo metu rajone yra 272 šeimos įtrauktos į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Praeitais2016 metais jų buvo 266. Juose auga apie penki šimtai vaikų. Kasmet iš apskaitos išbraukiame apie trisdešimt šeimų. Tačiau statistiką papildo 40 naujų šeimų. Apie tris šimtus šeimų mes turime nuolat.

- Į apskaitą pakliūti sudėtinga?

- Tik Vaiko teisių apsaugos skyriaus funkcija yra teikti savivaldybės administracijos direktoriui teikimą dėl šeimos įrašymo į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Gavus informaciją apie galimus vaiko teisių pažeidimus, papildomai renkama informacija iš švietimo įstaigų, bendraujama su seniūnijų socialiniais darbuotojais, bendruomenės atstovais, gaunama informacija iš gydymo įstaigų, policijos pareigūnų. Nuvykus į šeimą ir nustačius vienkartinius vaiko teisių pažeidimus, dar nėra pagrindas įrašyti ją į apskaitą. Šeimai skiriami įpareigojimai, rekomendacijos dėl vaiko gerovės užtikrinimo. Tik surinkus medžiagą iš visų su vaikais ir šeima susijusių įstaigų, institucijų ir visuomenės atstovų, ir kurioje taip pat nurodomi vaiko teisių pažeidimai, priimamas sprendimas. Tai nėra vienasmeniškas tik vaiko teisių skyriaus sprendimas. Šeimos įrašymas į apskaitą nėra bausmė. Visą surinktą informaciją perduodame socialinės paramos skyriui. Jie priima sprendimą, kokias socialines paslaugas organizuoti ir skirti šeimoms ir vaikams. Dvidešimt penki socialiniai darbuotojai rajone rūpinasi socialinės rizikos šeimomis.

Dažnai materialinę pagalbą šeimos panaudoja ne vaiko reikmėms ar savo buities pagerinimui. Tokiais atvejais, pagal savivaldybės patvirtintą tvarką artimas giminaitis, pilnametis šeimos asmuo ar socialinis darbuotojas tvarko šeimos biudžetą. Šeima, pakliuvusi mūsų akiratin, nėra kažkuo blogesnė ar išskirtinė. Niekada neakcentuojame vaiko socialinės padėties. Visų mūsų rūpestis, kaip padėti šeimai ir vaikui joje augti laimingam. Jei nepakanka kaimynų, giminaičių pagalbos, ateina specialistai ir situacija ima keistis. Svarbiausia, užtikrinti, kad vaikas augtų biologinėje šeimoje ir jo nereikėtų atskirti. Vis daugiau šeimų įrašoma į apskaitą dėl socialinių įgūdžių stokos. Tėvams trūksta pozityvios tėvystės žinių, jie nesuvokia vaiko amžiaus tarpsnio - kūdikį maitina keptomis bulvėmis ir kefyru triskart per dieną. Švara ir tvarka namuose suprantama iškreiptai - išdžiovintos prie krosnies sauskelnės vėl dedamos mažyliui. Jei su alkoholiu piktnaudžiaujančiomis turime patirties ir žinome, kokia pagalba būtų veiksmingiausia. Tai šeimose, kuriose trūksta socialinių įgūdžių, kuriose nuolat vyrauja krizė, dirbti labai sudėtinga.

- Kaip keičiasi visuomenės požiūris į smurtą prieš vaikus

- 2017 metų pavasarį po visuomene sukrėtusių įvykių – Matuko tragedijos Kaune - įstatymų leidėjai skubiai papildė Vaiko teisių pagrindų įstatymą straipsniais, kurie uždraudė visų formų smurtą prieš vaikus, ir įtvirtino psichologinio bei vaiko nepriežiūros smurto formas. Šiuo metu įtvirtintos keturios prieš vaikus naudojamas smurto formos - fizinis smurtas, psichologinis smurtas, seksualinis smurtas ir vaikų nepriežiūra. Tuo metu nuolatinis žiniasklaidos dėmesys lyg ir sujudino visuomenę. 2016 metais mūsų skyrius gavo 2700 pranešimų apie vaiko teisių pažeidimus, Tie pranešimai daugiausia iš seniūnijų, policijos. Pati visuomenė vangokai reaguoja arba nežino, kaip tą padaryti matant nusikaltimus prieš mažamečius. Piliečių skambučių sulaukta 228 kartus. Asmuo, pranešantis apie pažeidžiamas vaiko teises, gali neprisistatyti mūsų tarnybai. Nuvykus į probleminę šeimą, reakcija būna keista. Jie pirmiausia nori išsiaiškinti, kas pranešė. O taisyti padėties nenori. Dažnai prekybos centre matome verkiančius pyplius, kuriuos tėvai tampo, užmeta į užpakalį verkiančiam mažyliui. Dažniausiai žmonės praeina tarsi nieko nepastebį. Prekybos centruose palikti vežimėliai su kūdikiais ar automobilyje, o ypač per vasaros karščius  - tai jau vaikui nesaugi aplinka ir galime traktuoti kaip vaiko teisių pažeidimą. Miesto šventėse neblaivus tėtis ant pečių užsidėjęs vaiką svirduliuoja, bet niekam nė motais. Atrodytų smulkmenos, tačiau iš mažų dalykų kyla didelės problemos. Nereikėtų piliečiams laukti blogiausio - vaikas sumuštas, sužalotas, tėvai girtauja, vaikas nemaitintas.

- Šiais metais Šilutės vaiko teisių skyrius jau turi „gyvybės langelį“. Papasakokite apie tai plačiau?

- Atėjusi mama paliko vienerių ir penkerių metų vaikus. Pasakė; „Dėkite, kur norite. Man jų nebereikia“. Kaip paaiškinti mažyliui, kur išėjo mama ir kad ji, gal, niekada negrįš. Kokie liekamieji reiškiniai vaiko širdyje, kurie turi įtakos tolimesnei vaiko raidai. Motina dar ir šiandien pas vaikučius negrįžo. Prašėme, įrodinėjome, kad vaikams reikalinga mama. Mūsų specialistų vaizduotė kartais bejėgė matant tokį žiaurų elgesį. Problema, kad tėvų atsakomybė yra labai menka. Pirmą kartą padarius pažeidimą, administracinė atsakomybė - įspėjimas. Civilinė atsakomybė – tėvų valdžios apribojimas - laikinas arba neterminuotas. Apribojus tėvų atsakomybę, jie mums sako: „Ačiū“. Jiems nukrito rūpesčiai. Išlaidų, priteistų vaiko išlaikymui, jie nemoka. Tuo rūpinasi vaiko išlaikymo fondas. Lieka tik moralinė tėvų atsakomybė. Taigi, regis, iš meilės gimęs kūdikis, tampa našta. 2016 metais užfiksuoti 127 smurto atvejai. Dvidešimt du fizinio ir du iš jų seksualinio pobūdžio. Bendraujant su gimdytojais, ryškėja psichologinio smurto banga. Nepatikusi vaiko nuomonė, elgesys tarsi leidžia rėkti ar mušti vaiką. Tačiau suaugusieji taip nesielgia su bendraamžiais. Kodėl? Bijo gauti atgal? O su vaiku galima? Paklausti, ar vaikas yra žmogus, nepatikliai, bet vis dėl to pripažįsta.

- Visuomenė turi subręsti, o vaikas tapti vertybe?

- Girdėjome atvejus Lietuvoje, kai garsūs visuomenės veikėjai prisipažino ragavę beržinės košės. Tačiau tame jie nieko blogo neįžvelgė. Netgi tuo didžiavosi. Žmogaus mušti negalima, tačiau įstatymu nepakeisi mąstysenos. Labai gaila, bet patyčių gajumas - didžiausia problema, sukelianti netgi psichikos sutrikimus. Tyčiojasi vieni iš kitų: darbdavys ir darbuotojas, mokinys ir mokytojas, tėvai ir vaikai. Mokyklose, kilus konfliktui tarp mokinio ir mokytojo, konstatuojame, kad yra nesaugi aplinka. Eidami į kovą su vaiku, turime būti išmintingi. Reikia praryti karčią piliulę vardan kito žingsnio, kad besimokydami galėtume mokyti vaikus visuotinai priimtų elgesio standartų. Esu optimistė - visada tikiu, kad situacija keisis, gerės..

- Bendradarbiaujate su visuomeninėmis organizacijomis?

- Glaudžiai bendradarbiaujame su Šilutės Emericho draugija, kuri ir šiemet skyrė tūkstantį eurų vaikams. Už juos vaikai galės pailsėti prie jūros. Devyni vaikai, patyrę smurtą, gyvenantys nepritekliuje, ilsėsis „Žilvičio“ vasaros stovykloje. Asociacija „Trys žuvys“ antrus metus vykdė labdaros-paramos koncertą, o lėšas skyrė nepasiturinčioms šeimoms. Už jas  galės įsigyti baldus, drabužius. Labdaros organizacija „Šilutės Sandora“ rūpinasi vaikų maitinimu, užimtumu prie Šilutės rajono evangelikų liuteronų bažnyčios. Šilutės moterų Soroptimos klubas organizuoja kalėdinius renginius. Šilutiškių Šeimų, „Moterų seklyčios“ klubai rūpinasi nepasiturinčiose, daugiavaikėse šeimose augančiais vaikais

- Papasakokite apie pertvarką Šilutės rajono globos įstaigose?

- Šiuo metu 108 vaikai auga nebiologinėse šeimose. Septyniasdešimt devynis globoja giminaičiai. Rajono socialinės globos įstaigose gyvena 72 vaikai. Vykdant globos įstaigų pertvarką, įsteigtos šeimynos Rusnėje, kur gyvena devyni nepilnamečiai, bei Švėkšnos „Gilėse“, kurioje auga dešimt vaikų. Žemaičių Naumiesčio seniūnijoje, Grygališkėje, yra šeimyna „Vaikiškos svajonės“. Jos mama Ona Jogienė. Ji globoja dvylika vaikų. Turime vaikams sudaryti sąlygas išmokti gyventi šeimoje, kur jie turėtų daržą, dviratį pavėsinę ir savo privačią erdvę. Kiekvienam iš jų reikia ypatingos priežiūros. Gyvenime daug kartų jie apgauti, įskaudinti, patyrę smurto. Privalome jiems grąžinti pasitikėjimą visuomene.

- Kokia yra valstybės parama ir reikalavimai norintiems tapti globėjais?

- Socialinių paslaugų centre yra atestuoti specialistai, galintys ruošti būsimuosius įtėvius ir globėjus. Birželio pabaigoje rajone turėtų atsirasti budintis globėjas, kuris šiuo metu mokosi ir laukia įvertinimo. Budinčio globėjo pareiga - bet kuriuo paros metu priimti ne ilgesniam kaip trijų mėnesių laikotarpiui tris be tėvų globos likusius vaikus. Išimtinais atvejais gali globoti penketą vaikų, jei tai broliai ir seserys. Budinčiam globėjui mokama minimali alga. Skiriamos globos lėšos vaikams.  Socialiniam globėjui, su kurio yra sudaroma finansavimo sutartis, pagal individualios veiklos pažymą, mokama pusė minimalios algos. Sutartis sudaroma ne ilgesniam kaip dvylikos mėnesių laikotarpiui. Atokvėpio globėjas rūpinasi vaikais, kada dėl objektyvių priežasčių jų negali globoti budintis ar socialinis globėjas. Visi norintys tapti budinčiu, socialiniu ar atokvėpio globėju bus įrašyti į mokymų programą GIMK, kuri trunka tris mėnesius. Jų metu bus vertinamos jūsų gyvenimo sąlygos, gyvenimo būdas. Gavus teigiamą įvertinimą, VTAS suteiks informaciją apie galimą globoti be tėvų globos likusį vaiką. Nebijokite kreiptis į vaikų teisių skyrių ir tapkite globėjais. Suteiksime visą reikiamą informaciją. Yra nuostabių mažųjų piliečių, kuriems reikia jūsų dėmesio, švelnumo. Jei neturite sąlygų tapti globėjais, tuomet galite vasarą ar savaitgalį priimti pasisvečiuoti mažuosius, kuriems reikia šeimos.

- Ačiū už pokalbį.


Straipsnio komentarai

you2017-07-20
skurdas priveda prie tokiu zingsniu neverta gimdyti vaikuciu tokei valstybei kuri nemato jaunu seimu. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
mylinti vaiku2017-07-14
siaubas,truksta žodžiu.Ačiū Dievui kad nenužudė vaikučiu Komentaras patinka Komentaras nepatinka
ųųųųųų2017-07-14
o kokia tauta iš tokiu tėvų išauga dabar sužverėja užmušt nužudyt ar dar ką padekt vienas kitas normalus išauga Komentaras patinka Komentaras nepatinka
angele2017-07-13
algi zmonai patariu gerti takazoles arbatotos I diena nors litra ir tikrai ivyks pas jus stebuklas nuosirdziai
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
angele2017-07-13
baisu kokia motinos sirdis nizmogejus
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
s2017-07-13
siaubas o ne zmones nuzmogeje Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Algis2017-07-13
Tiesiog baisu skaityti. Mes niekaip negalim susilaukti mažojo stebulko, o čia tikra mama taip elgiasi. Baisu ir pagalvoti kokie yra kai kurie žmonės Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar kylančios kainos riboja jūsų pirkinius?