Kviečia į žirgų jojimo varžybas Šilgaliuose

2018-07-26

Jau rytoj, liepos 27-ąją, vyks Lietuvos trakėnų augintojų asociacijos trakėnų veislės žirgų bandymai-varžybos „Nemuno taurė“. Organizatoriai kviečia gyventojus pasidžiaugti dalyvių pasirodymais.

Konkūro varžybos vyks ir liepos 28-ąją.

Aktuali informacija dalyviams

LIETUVOS TRAKĖNŲ ŽIRGŲ AUGINTOJŲ ASOCIACIJOS TRAKĖNŲ VEISLĖS ŽIRGŲ BANDYMAI - VARŽYBOS
„NEMUNO TAURĖ“
NUOSTATAI

2018-07-27 d. (penktadienis)

I. ORGANIZATORIUS/Vykdytojas: 
Lietuvos trakėnų žirgų augintojų asociacija ir UAB Lietuvos žirgyno filialas „Nemuno žirgynas“.

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Populiarinti žirginį sportą Lietuvos gyventojų tarpe.
2. Kelti sportinį meistriškumą.
3. Išaiškinti geriausius raitelius mėgėjus.

III. OFICIALŪS ASMENYS : 
1. Vyriausiasis varžybų teisėjas/komentatorius – Ramunė Jolanta Jasienė.
2. Teisėjas-laikininkas – Jonita Šternbergaitė 
3. Maršrutų dizaineris – Kostas Gaigalas
4. Medicinos greitoji pagalba – varžybų metu budintis felčeris
5. Veterinarijos gydytojas – Vincas Šiaudvytis, tel.: +370 68898956

IV. PARAIŠKOS, STARTINIAI MOKESČIAI IR GARDO NUOMA:

1. Paraiškas apie dalyvavimą varžybose būtina atsiųsti iki 2018 m. liepos mėn. 25 d. 17 val. adresu: jonita.sternbergaite@lietuvoszirgynas.lt.

2. Starto mokesčiai mokami grynais pinigais varžybų dieną iki 12 val. 
starto mokesti turi būti mokamas vietoje.

3. Gardo nuomos kaina dienai – 10 Eur (įskaitant PVM). Gardo mokestį sudaro: vieno gardo mokestis, kraikas (šiaudai), vanduo. Pašarus dalyviai atsiveža patys. Dėl rezervacijos kreiptis į kontaktinį asmenį: Ramunė Jolanta Jasienė, tel.: +370 68268702, el.p.: ramune.jasiene@gmail.com. Būtina nurodyti žirgo vardą, atsakingą asmenį, jo tel. numerį, žirgo lytį. 
Gardo mokestis mokamas grynais, vietoje. PVM sąskaitos faktūros bus išrašytos pagal pateiktus Jūsų duomenis.

V. VETERINARINIAI REIKALAVIMAI 
Pagal varžybų programą privaloma veterinarinė mandatinė komisija. Žirgai privalo turėti tvarkingus nacionalinius arba galiojančius tarptautinius pasus. Pasuose turi būti atžymos apie gripo vakcinaciją ir atliktus visus kraujo tyrimus – pagal LR galiojančius veterinarinius reikalavimus.

VI. BENDROSIOS TAISYKLĖS:
1. Starto protokolai gali būti koreguojami likus ne mažiau kaip 1 val. iki konkūro pradžios.
2. Raiteliai iki 16 metų (ir šiais metais sukankant 16 m.) varžybose privalo dėvėti apsaugines liemenes. 
3. Organizatoriaus teisė:
3.1. organizatorius pasilieka išimtinę teisę, suderinęs su Teisėjais, priklausomai nuo aplinkybių, varžybų metu ar prieš tai, keisti ar dalinai keisti šiuos nuostatus;
3.2. varžybų dalyvių užregistravimas reiškia jų sutikimą atleisti Organizatorių nuo bet kokios atsakomybės už bet kokį nelaimingą atsitikimą ar bet kokio pobūdžio ligą, kurie gali paveikti varžybų dalyvį ar kitą nuosavybę, įskaitant, bet neapsiribojant, vagystes, kitus praradimus, tiek varžybų metu, tiek ir kitu laiku.

VII. ATSAKOMYBĖ:
1. Organizatorius ar kitas jo pasamdytas asmuo nėra atsakingas už fizinę ar materialinę žalą, nelaimingus atsitikimus ar ligas, kuriuos gali patirti varžybų dalyviai bet kokiomis aplinkybėmis varžybų vietoje (aikštėje, manieže ar už jų ribų) nesvarbu, kada kokie atsitikimai įvyktų – prieš varžybas, varžybų metu ar po varžybų.
2. Kiekvienas varžybų dalyvis bus visiškai atsakingas už bet kokią žalą, kurią jis/ji ar jo/jos arkliai ar kita nuosavybė gali sukelti tretiems asmenims prieš ar po varžybų arba varžybų metu, varžybų zonoje ar už jos ribų.

VIII. VARŽYBŲ PROGRAMA:

VARŽYBŲ PRADŽIA – 11 val.

I KONKŪRAS – ATVIRA KLASĖ. Art.: 238.2.1. Kliūčių aukštis iki 80 cm.
Starto mokestis – 5 Eur.

II KONKŪRAS – ATVIRA KLASĖ. Art.: 238.2.1. Kliūčių aukštis iki 100 cm. 
Starto mokestis – 5 Eur.

PRIZINIS FONDAS – 50 % NUO SURINKTŲ STARTO MOKESČIŲ.
Apdovanojamos pirmos 3 prizinės vietos. Kiekvienoje užskaitoje į garbės paradą kviečiami 3 duetai.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:
1. Varžybų dalyviai gali reklamuoti savo rėmėjus, darydami užrašus ar logotipus ant savo rūbų arba žirgų inventoriaus. Bet kokia reklama varžybų vietoje galima tik Organizatoriui leidus.
2. Varžybų nugalėtojai bei prizininkai apdovanojami atminimo prizais, žirgai rozetėmis. Apdovanojamos pirmos 3 prizinės vietos.

RĖMĖJAI: UAB „Lietuvos žirgynas“ , LTŽAA.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Kaip manote, ar bus antroji viruso banga ir vėl įvestas karantinas?