Šimtmečio ąžuolai žaliuos ir Pagėgių krašte

2018-07-30, Vyriausioji specialistė kultūrai Ingrida Jokšienė

Minint Lietuvos Valstybės šimtmetį, mūsų tikslas – įprasminti tautos kovas už valstybę, įamžinti istorinę praeitį, suvokti savo valstybę, kaip nedalinamą ir tvirtą, kurti ir savo talentą dovanoti savo tautai, didžiuotis savo tautiškąja prigimtimi ir po savęs, ateities kartoms palikti prasmingus šio tikslo įgyvendinimo ženklus.

„Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos...“

Lietuvos žemės ūkio ministerija iškėlė puikią iniciatyvą pastebėti, įvertinti ypatingus žmones, nevyriausybines organizacijas bei jų visuomeninę, neatlyginamą veiklą Valstybės labui. Šimtmečio ąžuolai – tai puiki iniciatyva, kurios tikslas pastebėti, aukštai iškelti ir deramai įvertinti nevyriausybinių organizacijų veiklą, jame dirbančius žmones ir prasmingus jų darbus. Projekto „Tautos šimtmečio ąžuolai“ pretendentai į apdovanojimus konkuravo net 15-oje nominacijų: šimtmečio atradimas, linksmiausieji, mokytojas, amatų puoselėtojas, tautiškiausia bendruomenė,  projektas, jauniausias šimtmečio lyderis, už pagalbą ir gerą žodį, už tai, kas pamiršta sena ir atrasta naujai, verslininkas, regiono palikimas, gyvenvietė, bendruomenė, išgarsinusi Lietuvą Europoje ar pasaulyje, versliausia Lietuvos bendruomenė, dovana.

Tarp nominuotų – Pagėgių krašto atstovai

Mums, pagėgiškiams, ypač džiugu, kad tokioje ypatingoje respublikinėje iniciatyvoje net ketvertas Pagėgių krašto atstovų buvo atrinkti gauti ypatingą apdovanojimą iš LR Žemės ūkio ministro pavaduotojo Venanto Griciūno ir Žemės ūkio ministerijos programos „Leader“, žemdirbių mokymo metodikos centro atstovės Kristinos Mockutės rankų. Gausiai susirinkę švęsti Laukuvos miestelio (Šilalės r.) šventės tautiečiai aplodismentais sveikino Tauragės apskrities ir, žinoma, Pagėgių krašto aktyviuosius: nominacija „Versliausia Lietuvos šimtmečio bendruomenė“ skirta Kriokiškių kaimo bendruomenei ir jos pirmininkei Redai Tamašauskienei, „Už pagalbą ir gerą žodį“ - aktyviam visuomenininkui, bendruomenių pagalbininkui, Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojui Sigitui Stoniui, „Jauniausias šimtmečio lyderis“ - jaunajam ūkininkui Ramūnui Šimkui, „Už tai, kas pamiršta sena atrasta naujai“ - Vilkyškių bendruomenei už Mažosios Lietuvos kultūros sostinės 2017 kultūrines veiklas ir Pagėgių krašto garsinimą.

Ąžuoliukai – Stelmužės ąžuolo palikuonys

Viceministras tarė nuoširdžius sveikinimo žodžius nevyriausybinių organizacijų atstovams ir šalia Garbės raštų įteikė ypatingus Šimtmečio ąžuolų sertifikatus. Dera paminėti, kad ąžuoliukai šiai iniciatyvai paskirti ne bet kokie. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro Miškų instituto miško augalų biotechnologijų laboratorijoje išauginti ąžuoliukai yra garsiojo, tūkstantį penkis šimtus metų siekiančio Stelmužės ąžuolo palikuonys. Kas jau kas, o šis galiūnas tikrai mena garbingą mūsų tautos praeitį, jos kovas už laisvę, lietuvybę ir savo simbolišku ilgaamžiškumu neša žinią kiekvienam lietuviui – tik tvirtybėje ir pastovume tautos jėga ir galia. Tai dvasinis tautinės stiprybės simbolis, kuris niekada nedings, nes po Lietuvą pasklis jo gyvybe pasotinti ąžuoliukai. Šiuo metu šie Stelmužės ąžuolo palikuonys „stelmužiukai” dar maži, trapūs, todėl vis dar tvirtėja ir laukia tos dienos, kai bus pasodinti ten, kur jiems bus lemta augti ir kito Šimtmečio Lietuvos žmonėms byloti apie gražius darbus, šiandienos lietuvio kantrybę ir darbštumą. Jais bus apdovanota net 150 bendruomenių narių, projektų ar objektų.

Pasak Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ pirmininkės Rasos Stonienės, paraiškų gauti apdovanojimą buvo pateikta ir daugiau, tačiau internetinio balsavimo metu žmonės  atrinko pačius reikšmingiausius. Pirmininkė džiaugiasi, kad Lietuvos kontekste, pagėgiškiai savo iniciatyvomis, veiklomis, aktyvumu nenusileidžia nei didžiųjų miestų, nei kitų šalies regionų nevyriausybinių organizacijų veiklai. Šie žmonės, pasak pirmininkės, ir yra tie ąžuolai – čia suleidę šaknis, čia užaugę, sustiprėję, čia auginantys savo vaikus, čia dirbantys Pagėgių krašto ir visos Lietuvos  labui.


Straipsnio komentarai

kodėl2018-08-10
pasendinate senolį pusantro karto... Komentaras patinka Komentaras nepatinka