Moterį pažadino kieme kankinamo vyro šauksmas

2018-09-05, Romualdas Danielius MAŽUTIS

Dvi šilutiškės, daugiabučio gyventojos, pabudo naktį beveik vienu metu išgirdusios lauke įtartinus riksmus. Smalsumo, sumišusio su baime, pastūmėtos, moterys pažvelgė pro langus į gatvės žibintų apšviestą kiemą. Ten du vaikinai spardė ant vejos gulintį vyrą. Kartu su jais buvo ir juodaplaukė mergina. Susidorojimo scena sukrėtė moteris. Apie įvykį buvo pranešta policijai.

Šis nusikaltimai padarytas pernai, liepos 31-osios naktį. Operatyviai reagavę į įvykį, policijos pareigūnai greitai sulaikė  tuomet 31- erių įtariamąjį Nedą K. Jis buvo neblaivus, nustatytas girtumas siekė 2,22 promiles. Įtariamąjį sulaikė dviem paroms. Vėliau jis padarė eilę kitų nusikalstamų veikų ir išvyko į užsienį. Buvo paskelbta kaltinamojo paieška. Nedirbantis, išsituokęs, pagrindinio išsilavinimo Nedas K. nuo bausmės neišsisuko. Šiemet, rugpjūčio 23 dieną sėdo į Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų kaltinamųjų suolą ir pripažintas kaltu dėl viešosios tvarkos pažeidimo (LR BK 284 str.). Minėtą naktį kartu su juo veikusio bendrininko Andriaus Ž. atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas Tauragės apylinkės prokuratūros prokuroro nutarimu, kadangi pastarasis pernai, lapkričio 24 dieną mirė.

Ką matė liudytojos

Praėjusiųjų metų liepos 31-osios naktį Regina (vardas pakeistas) pabudo nuo triukšmo už lango. Atsikėlusi ir žvilgtelėjusi, kas dedasi lauke, pamatė šalia namo ant vejos gulintį vyrą, kurį spardė, mušė rankomis du chuliganai. Vieną iš jų atpažino, kadangi tai buvo to paties namo gyventojas. Spardomas vyras priešinosi, garsiai šaukė. Muštynių vaizdas išgąsdino moterį, ji apie įvykį pranešė policijai.

Liudytoją Dainorą (vardas pakeistas) pažadino po vidurnakčio iš kiemo sklindantys žmonių riksmai. Per atidarą balkono langą ji pamatė ant vejos prie medžio gulintį vaikiną. Prie jo stovėjo du kiti vaikinai, kurių vieną atpažino, nes įvykio vietą gerai apšvietė gatvės žibintai. Atpažintasis buvo žemesnio ūgio, o nepažįstamas vaikinas buvo aukštesnis, stambesnis, vilkėjo šortus ir sportinius marškinėlius, mūvėjo šlepetes.  Prie pargriuvusio vaikino buvo pasilenkusi juodaplaukė mergina. Atpažintasis namo gyventojas pirmasis „pavaišino” gulinčią auką spyriais į galvą ir pilvą. Nepažįstamasis  irgi 2 kartus spyrė į galvą gulinčiajam ir gal 4-5 kartus į pilvą. Po to pirmasis čiupo nukentėjusįjį už kojų ir ėmė tempti veja link suolelio. Paleistas apkultasis bandė stotis, bet vėl nugriuvo. Jis veltui šaukė, kad nueinantys mušeikos grąžintų telefoną. Liudytoja girdėjo, kaip mergina švepluodama sakė, kad reikėtų sugrįžti ir patikrinti, ar sumuštojo kišenėse nėra cigarečių? Tuomet liudytojos atpažintas Andrius Ž. nurengė nukentėjusįjį, o jo rūbus numetė kiek arčiau kito namo. Prie krūmo švystelėjo ir baltos spalvos mobiliojo ryšio telefoną.

Kaltinamasis dėjosi džentelmenu

Nedas K. prisipažino, kad įvykio dieną buvo girtas, daug ko neatsimena, bet neneigė, kad galėjo nukentėjusiajam suduoti kaltinamajame akte nurodytus smūgius, nes  pastarasis susiginčijęs su mergina ir tada jis užstojęs, o nukentėjusįjį pastūmė ir keletą kartų įspyrė. Nukentėjusįjį mušė ir Andrius Ž., kuris pargriautąjį ir nurengė. Nedas K. teismo salėje atsiprašė nukentėjusiojo, dėl savo elgesio gailėjosi, civilinius ieškinius pripažino, sutiko atlyginti žalą.

Kas toji juodaplaukė?

Nukentėjusysis A. Š. į Šilutę atvažiavo taksi automobiliu kartu su mergina, kurios žinojo tik vardą. Atvažiavo pas panelės pažįstamą. Išlipusius iš automobilio naktį prie namo,  sutiko du vaikinai. Jie ėmė šnekėtis su mergina ir kažkuris iš jų be jokios priežasties trenkė atvykėliui smūgį į pakaušį. A. Š. nugriuvo ir patyrė dar keletą smūgių į galvą, pilvą. Jis girdėjo, kaip mergina prašė mušeikų liautis siautėjus. Ji sakė: „Nedai, baik, Andriau, baik!”. Nuo smūgių užpuolikų auka prarado sąmonę.  Kai atsipeikėjo, mergina naršė jo kelnių kišenes. Atskubėjus policijos pareigūnams, gulėjo ant vejos išrengtas nuogas, pergyveno, kad nebeturi nei telefono, nei piniginės. Bet pastaroji, pasirodo, nedingo – ją laikė rankoje suspaudęs. Telefoną ir kelnes surado policininkai. Tokius parodymus davė neblaivus nukentėjusysis.

 Juodaplaukės merginos asmenybė nustatyta.  Ji parodė, kad tą dieną girtavo su A. Š. pas savo pažįstamus netoli Šilutės. Gėrimams išsekus, paskambino  Andriui Ž. ir sutarė pas jį atvažiuoti. Išsikvietė taksi, kartu važiavo A. Š. Prieš sėsdamas į automobilį, jis, merginos liudijimu, pasigedo 15 eurų ir taksi vairuotojui dar liko skolingas 20 centų. Iš taksi išlipo prie parduotuvės. Atėjus prie namo laiptinės, juos sutiko Nedas K. ir Andrius Ž. Susėdę ant suolelio, visi vaišinosi alumi. Begeriant susiginčijo su A. Š., kuris ketino jai suduoti smūgį į galvą. Pakilęs nuo suolelio, Nedas K. pastūmė A. Š. Pastumtasis nuvirto į žolyną, bet atsistojo ir norėjo smogti atgal. Kas įvyko po to, mergina teigė nemačiusi, nes nuėjusi . Eidama girdėjo vaikinus besivaidijant, matė atvažiuojantį policijos automobilį. Ji tapo liudytoja, neslėpė buvusi girta, kišenių pargriautam nukentėjusiajam netikrino, jokių daiktų nepaėmė.

Byla išspręsta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka

Iki aprašyto įvykio Nedas K. buvo neteistas. Jis prisipažino įžūliu elgesiu sutrikdęs viešąją tvarką. Už tai gali būti baudžiama viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. Kaltinamajam skirta 9 mėnesių laisvės apribojimo bausmė, vadovaujantis LR BK 64 str. su ženkliuku 1, sumažinta vienu trečdaliu. Galutinė bausmė – laisvės apribojimas  6 mėnesiams. Nuteistasis įpareigotas per visą bausmės vykdymo laiką nekeisti gyvenamosios vietos be bausmę vykdančios institucijos žinios, pradėti dirbti arba užsiregistruoti Darbo biržoje, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų. Iš dalies tenkintas nukentėjusiojo ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo: A. Š. naudai priteista 300 eurų. Dar 122,72 eurų priteista Klaipėdos teritorinei ligonių kasai, kuri padengė nukentėjusiojo gydymo išlaidas ir turi  teisę regreso tvarka susigrąžinti išleistą sumą. Kiek tikras nuteistojo gailestis dėl padaryto nusikaltimo, parodys ateitis. Nedas K. yra baustas administracine tvarka, pernai lapkričio mėnesį skirta laisvės apribojimo bausmė  buvo  pakeista į 90 parų areštą. Žodžiu, nelaisvės jau ragavęs, bet teismas, atsižvelgęs į kaltinamojo atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, dar kartą suteikė šansą  padaryti rimtas išvadas ir pasitaisyti pačiam, nekeliaujant į pataisos namus.            


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Kaip sekasi laikytis karantino reikalavimų?