Bendruomenių pirmininkai: „Pinigai skirstomi politizuotai“

2018-09-24, Lijana JAGINTAVIČIENĖ

Šių metų birželio 8-ąją rinkosi Pagėgių savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių rėmimo paraiškų atrankos komisija, kuriai pirmininkavo vietos politikas Kęstutis Komskis.  Net penkių bendruomenių pirmininkai pateikė pretenziją, nes jiems atrodo, kad lėšos buvo paskirstytos neteisingai. „Suprantu, jei taip būtų skirstomi UAB „Komskiai“ pinigai, bet tai valstybės lėšos. Kaip bendruomenės pirmininkas turiu teisę į paaiškinimą“, - kalbėjo Kentrių kaimo bendruomenės pirmininkas Romualdas Mančas.

Nutarė nebetylėti

Neseniai publikavome straipsnį „Tvarkietis“, kai nepaklusniai bendruomenės pirmininkei K. Komskis pasakė: „Sūka, gyvate, aš tave išėsiu“ dėl neramumų, kurie vyksta Žukų bendruomenėje. Jos pirmininkė Anastazija Kubilienė tuomet teigė, kad pirmiausia juoda katė perbėgo kelią tarp jos ir vietos verslininko, Pagėgių savivaldybės tarybos nario K. Komskio, kai šių metų birželio mėnesį ji padėjo parašą po pretenzija dėl netolygiai paskirstytų  paraiškų finansavimo. „Jaunimo organizacijai - Žukų skalviams“ skirta 3 000 eurų. Ne viskas atrodė teisinga. Todėl padėjau parašą, kad su tuo nesutinkame. Mums buvo žadėta po 300 eurų, kad būtų galima sumokėti už elektrą, vandenį. Skyrė tik 100 eurų“, - kalbėjo bendruomenės pirmininkė.

Priminsime, pats K. Komskis neslėpė, kad minėtos jaunimo organizacijos yra vienas iš steigėjų.

Savo nuomonę po straipsnio publikavimo išsakė ir Kentrių kaimo bendruomenės pirmininkas Romualdas Mančas. „Mes, bendruomenių pirmininkai, nutarėme, kad neteisingai paskirstyti pinigai. Mano iniciatyva vyko susitikimas su meru ir komisijos pirmininku  Kęstučiu Komskiu. Norėjome, kad pastarasis pateiktų ataskaitą, kaip paskirstytos lėšos.  Buvo tartasi, kad bendruomenėms, kurios švenčia veiklos jubiliejus, būtų skirta po 1 000, o kitoms po 300 eurų įvairioms išlaidoms.  Lyg susitarėme. Pasibaigė susirinkimas. Patikėjome. Bet tai buvo tik žodžiai. Buvo net taip, kad bendruomenė šventė jubiliejų, skyrė 300 eurų, bet pinigų nebuvo. Skambinau Kęstučiui.  Prašiau pinigų. Jis atsakė, kad susirinko ir paskirstė. O juos paskirstė – Kentrių, Plaškių ir Žukų bendruomenėms tik po 100 eurų. Tačiau iš Kęstučio jokio atsakymo nesulaukiau . Netrukus savo pasirašytą įsakymą atsiuntė Administracijos direktorė. Jame buvo parašytą, kad tą įsakymą galima skųsti. Taip ir padarėme, nes K. Komskis atsakymų nedavė.  Kreipėmės į Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyrių“, - kalbėjo visuomenininkas. Jis teigė, kad į užklausimus  Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui Pagėgių administracijos direktorė Dainora Butvydienė pateikė ne visą informaciją. Pavyzdžiui, pateiktas įsakymas, kuriame matyti, kiek lėšų visuomeninėms organizacijoms paskirta 2017 metų liepos mėnesį: VVG „Pagėgių kraštas“ – 3 500 eurų, Kriokiškių, Piktupėnų kaimo bendruomenėms bei bendrijai „Pagėgių vaivorykštė“ – po 100 eurų, Šilgalių kaimo bendruomenei – 390 eurų, Žukų kaimo bendruomenei – 657,92 eurai, Stoniškių bendruomenei – 674,84 eurai, Vilkyškių bendruomenei – 800 eurų, Pagėgių savivaldybės Kentrių kaimo bendruomenei – 1 100 eurų, asociacijai „Pagėgių miesto vietos veiklos grupė“ – 1 000 eurų, Natkiškių kaimo bendruomenei – 600 eurų.

Paskirtos lėšos

Tais pačiais metais bendruomenių sąskaitas papildė kitos lėšos. Tačiau ši informacija, anot pašnekovo, Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui nebuvo pateikta. Taigi, 2017 metų spalio 2 dieną pasirašytas įsakymas, kuriame nurodyta skirti lėšas: Pagėgių bendruomenei – 1 395 eurus, Pagėgių savivaldybės Panemunės bendruomenei – 1 395 eurus, Stoniškių bendruomenei – 1 373 eurus, Lumpėnų kaimo bendruomenei – 753 eurus, Natkiškių kaimo bendruomenei – 558 eurus ir Vilkyškių bendruomenei – 1 141 eurą.

2017-ųjų  gruodžio 18-ąją pasirašytas dar vienas lėšų skyrimas nevyriausybinėms organizacijoms: Lumpėnų kaimo bendruomenei – 633,45 eurai, Šilgalių kaimo ir Pagėgių savivaldybės Panemunės bendruomenėms – po 100 eurų, Stoniškių bendruomenei – 280,22 eurų, Mociškių kaimo bendruomenei – 250 eurų, Pagėgių savivaldybės Plaškių kaimo bendruomenei – 170,57 eurų, Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugijai – 700 eurų, Jaunimo klubui „Žukų skalviai“ – 1 000 eurų, J. Bobrovskio draugijai – 1243 eurus.

Tiesa, 2018 metais bendruomenėms taip pat skirta lėšų: Lumpėnų kaimo bendruomenei – 1 575,77 eurus, Šilgalių kaimo bendruomenei – 1 956 eurus, Stoniškių bendruomenei – 1 810,14 eurų, Pagėgių ir Natkiškių kaimo bendruomenėms – po 550 eurų, Pagėgių savivaldybės Panemunės bendruomenei – 470 eurų, Pagėgių savivaldybės Plaškių kaimo bendruomenei – 368,84 eurus, Pagėgių savivaldybės Kentrių kaimo ir Žukų kaimo bendruomenėm – po 100 eurų, Jaunimo klubui „Žukų skalviai“ – 3 000 eurų, Kriokiškių kaimo bendruomenei – 555 eurus, Bitėnų kaimo visuomeninei organizacijai – 350 eurų, Piktupėnų kaimo bendruomenei – 1 009,53 eurus, Vilkyškių bendruomenei – 800 eurų, Aušgirių kaimo bendruomenei – 300 eurų, Kaimo bendruomenei „Šereiklaukis“ – 1 500 eurų, VVG „Pagėgių kraštas“ – 5 000 eurų.

Puolė merą ir nerinko žodžių

„Direktorė komisijai rašė, kad nori atkreipti dėmesį į nesąžiningą  ir nepateisinamą pareiškėjo elgesį paduodant skundą. Aišku, komisija nematė kitų įsakymų dėl lėšų paskirstymo.  Bet aš noriu, kad būtų paviešinta, jog Kęstas Komskis prakalbėtų. Atrodo, stengiausi dalyvauti visuomeniniame gyvenime.  Mūsų bendruomenėje yra 124 nariai. Suprantu, jei taip būtų skirstomi UAB „Komskiai“ pinigai, bet tai valstybės lėšos. Kaip bendruomenės pirmininkas turiu teisę į paaiškinimą“, - kalbėjo seniūnaitis. Jis pasipiktinęs tuo, kas vyksta, todėl ketina atsisakyti iki šiol eitų pareigų, t. y.  Kentrių seniūnaičio, bendruomenės pirmininko, VVG „Pagėgių kraštas“ valdybos nario, NVO tarybos nario.

„Tiesa, buvo susitikimas su Kęstučiu Komskiu ir meru Virginijumi Komskiu. Kęstutis tada pradėjo pulti merą, nerinko žodžių.  Teko net įsikišti ir priminti Kęstučiui, kad ne jų ginčo pasiklausyti atėjau“, – prisiminė R. Mančas.

Kerta per darbą

Plaškių kaimo bendruomenės pirmininkė, Pagėgių savivaldybės kultūros namų direktorės pavaduotoja kultūros klausimais Danutė Bardauskienė taip pat palaiko pašnekovo R. Mančo nuomonę – vertinimas buvo neteisingas. Ji puikiai prisimena, kaip savivaldybė dar praėjusiais metais prašė bendruomenių pateikti, kokios lėšos joms reikalingas, jas pagrįsti. Plaškių bendruomenė šiemet šventė 10 metų veiklos sukaktį. „Norėjome pastatyti paminklinį akmenį „Atkurtai Lietuvai – 100“. Jį pastatėme. Ieškojome rėmėjų. Norėjome suorganizuoti gražią šventę. Buvo nesmagu, kad žmonės buvo pasiėmę atostogas, susiplanavę joje dalyvauti. Teko net atsiprašinėti“, - pradėjo pokalbį D. Bardauskienė. Anot jos, niekas neaiškina, kaip skirstomos lėšos. „Juk tai ne asmeniniai pinigai. Tai vienareikšmiai politizuota. Pati tai pajaučiau, kai palikau partiją „Tvarka ir teisingumas“ pavasarį, kai tvirtinamos įstaigų ataskaitos.  Komitetuose buvo siūloma  jų netvirtinti. Teko net klausti, kur jie įžiūri problemas. Buvo aptakiai kalbama. „Tvarka ir teisingumas“ turi bendrą nuostatą  -  jiems nepaklusniems „kerta“ per darbą. Tai čia tokia tvarka ir teisingumas? Esmė ne piniguose ir kaip jie skiriami, bet pats požiūris - jei ne su mumis, padarysime kaip norime. Kai žmogus esi pusamžis, turi bijoti... Laisvas esi tada, kai gali išsakyti savo nuomonę. Gerbiu žmones, valdžią. Bet, iki tokio lygio... Natūraliai tai iššaukia priešpriešą. Norisi, kad visi žinotų. Todėl informuotas ir meras, ir Administracijos direktorė. Kęstutis net neatsakė. Čia jau arogancija. O jos neturėtų būti dirbant visuomeninį darbą“, - įsitikinusi D. Bardauskienė.

Po pretenzija pasirašė ir Kriokiškių kaimo bendruomenės pirmininkė Reda Tamašauskienė, Natkiškių kaimo bendruomenės pirmininkė Nida Bušniauskienė.

Visi gavo po lygiai?

Pagėgių savivaldybės administracijos direktorė D. Butvydienė į telefono skambutį neatsakė. „Paskirstėme pinigų tiek, kiek turėjome. Suskirstėme prioritetus ir paskirstėm. Turėjome apie 20 000 eurų. Kai kurios bendruomenės surašė nerealius lūkesčius. Plaškiai norėjo beveik 3 000 eurų, kai gyvena tik 30 žmonių. Fondas, kuriam vadovauju, skirtas daugiau finansavimui prisidedant prie projektų ir pan. Gavo kai kurios po 100 eurų, smulkioms išlaidoms – degalams ir pan. Šventėms  pinigus visi gavo. Iš bendruomenių pirmininkų esu gavęs raštą, kad organizuočiau  pinigų skyrstymą, kad būtų priimtas Tarybos sprendimas. Pagėgių savivaldybė nėra begalinis maišas, iš kurio galima traukti pinigus. Rašysiu raštą direktorei, kad, esant galimybei, skirti pinigus, jei ne – numatyti kitų metų biudžete“, - dėstė Pagėgių savivaldybės tarybos narys K. Komskis.

Klausėme, ar tikrai „tvarkiečiams“ lengviau gyventi Pagėgiuose? „Visi gavo po lygiai. Buvo nepasitenkinimas, kad skiriame VVG pinigus. Komisijoje esu vienas „tvarkietis“, komisijos nariai – visuomenininkai, Savivaldybės darbuotojai“, - tęsė politikas. Jis sakė, kad komisija kiekvieną paraišką išanalizuoja, išdiskutuoja, o jei reikia kažkuriai bendruomenei sumažinti lėšas, daug kalbama, aiškinamasi, kodėl taip reikia padaryti.

Paklausus, kodėl  organizacijai „Žukų skalviai“ skiriamos tokios lėšos, jis paaiškino, kad taip padaryta dėl to, kad klubui reikalinga buvo krosnis. Dabar jaunimas turi ją modernią, kuri patalpas sušildo per 10-15 minučių.

Esate nešališkas, skirdamas lėšas? „Esu žukiškis“, - atsakė pašnekovas. Jis teigė, kad yra tik vienas iš klubo steigėjų, bet į jo veiklą nesikiša.


Straipsnio komentarai

patyręs2018-09-25
kiek ponaitis kęstutis moka, kad vis ra6ot apie ji ??? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
as2018-09-25
Šaunuoliai pirmininkai, kad nebetyli! Komentaras patinka Komentaras nepatinka
įdomu2018-09-24
vieni gauna algą , kiti dirba už ,, ačiū", už vieša ale pagyrimą...Seniūnaitijos dirba seniūnijų darbą, o algas ima seniūnijos...
Savivaldybė kaip viena normali seniūnija pagal gyventojų skaičių...o kiek valdininkų,kiek intrigų... kiek pinigų klerkelių algoms...
Komentaras patinka Komentaras nepatinka