Savivaldybės kviečiamos prisidėti prie kultūros darbuotojų atlyginimų didinimo

2018-10-09, lrkm.lrv.lt

Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson ketvirtadienį susitiko su šalies savivaldybių vadovais, jų atstovais aptarti galimybes ir priemones didinti savivaldybių kultūros ir meno darbuotojų atlyginimus.

Ministrė paragino savivaldybes savo dalimi prisidėti prie ženklesnio darbo užmokesčio didinimo kultūros darbuotojams.

Vyriausybė kitais metais yra numačiusi skirti 3,5 mln. eurų atlyginimų kėlimui kultūros sektoriuje. Tačiau, pasak ministrės, per daugelį metų susiformavo didelis atlyginimų atotrūkis nuo kitų sričių darbuotojų. Šio atotrūkio neįmanoma įveikti iš karto, per vienus metus. Ministro Pirmininko potvarkiu yra sudaryta darbo grupė, kuri iki spalio 26 dienos pateiks pasiūlymus, iš kokių šaltinių ir kaip darbo užmokesčio didinimą išdėlioti per trejus metus (2019–2021m.) ir kokį taikyti teisinį reglamentavimą.

„Tinkamą atlygį kultūros ir meno darbuotojams galėtume pasiekti, jeigu savo finansiniu indėliu prisidėtų ir savivaldybės, kurių žinioje yra beveik du trečdaliai visų kultūros darbuotojų. Todėl labai kviečiu jus prisidėti prie to, kad būtent kultūra taptų mus vienijančiu bendro supratimo ir bendro darbo rezultatu. Tokiu, kuris kurtų vietos savivaldos patrauklumą ir stiprintų kultūrinį vietos identitetą, – sakė ministrė L. Ruokytė-Jonsson. – Kultūra yra savarankiškoji savivaldos funkcija“.

Ministrė atkreipė dėmesį, kad pradėtas taikyti naujas regionų kultūros finansavimo modelis ne tik į regionų lygmenį perkelia sprendimų priėmimą dėl kultūros veiklų ir paslaugų. Savivaldybės taip pat skatinamos labiau prisidėti prie kultūros projektų – kuo daugiau jos tam skirs lėšų, tuo didesnį finansavimą gaus iš Lietuvos kultūros tarybos.

Savivaldybių vadovai ar jų atstovai buvo pakviesti pasirašyti memorandumą „Dėl bendradarbiavimo siekiant didinti savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimą“.

Memorandumu išsakomas siekis 2019–2021 metais kultūros ir meno darbuotojų atlyginimus padidinti, panaikinant atotrūkį nuo švietimo darbuotojų darbo užmokesčio, o ateinančiais metais valstybei ir savivaldybėms vienoda dalimi prisidėti prie darbo užmokesčio didinimo.

Memorandume taip pat pažymima, kad Vyriausybė taikys papildomas kompleksines finansines priemones kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui didinti.

Šį memorandumą pasirašė kultūros ministrė ir 32-jų savivaldybių merai ar jų įgalioti kiti savivaldybių atstovai.

Kultūros ministrė padėkojo šią iniciatyvą palaikiusiems ir pažymėjo, kad kitų savivaldybių atsakymo bus laukiama iki spalio 12 dienos. Memorandumo tekstas ir duomenys apie pasirašiusius skelbiami: čia


Straipsnio komentarai

va va 2018-10-10
kad tik jau mūsų savivaldybė prisidėtų... taip taip taip Komentaras patinka Komentaras nepatinka
tik nereikia 2018-10-09
kur gi ne pirma ponuliai savo kišenes prisikiš o po to pagalvos juk kadencija jiem baigias pinigų nėra krizė artėja reikia vėrštis diržus AR NE TAIP YRA KOKIOJ SRITĮ KAS IR KAM DIDINO Komentaras patinka Komentaras nepatinka