Seimas patvirtino Sporto įstatymą: daugiau dėmesio ir pinigų visuomenės fiziniam aktyvumui skatinti

2018-10-22, smm.lt

Seimas šiandien priėmė Sporto įstatymą – valstybės sporto politiką formuos, koordinuos ir įgyvendins Švietimo ir mokslo ministerija, kuri nuo 2019 m. sausio 1 d. taps Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Naujame įstatyme numatyta trigubai padidinti finansavimą sporto projektams, daugiau dėmesio skirti visuomenės fizinio aktyvumo skatinimui, aukšto meistriškumo sportui.

Valstybės rūpinimasis nuosekliai apims tiek vaikus, jaunimą, tiek profesionalius sportininkus ir suaugusius sportuojančius žmones.

Numatyta, kad sporto projektai bus finansuojami per Sporto rėmimo fondą – lėšos bus skiriamos didesniam visuomenės fiziniam aktyvumui skatinti, įsigyti sporto inventoriui ir įrangai, kvalifikacijai kelti, sporto renginiams, esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui. Sporto projektams skiriamos lėšos, gaunamos iš akcizo pajamų už alkoholinius gėrimus ir apdorotą tabaką, išaugs nuo 1 iki 3 proc. palaipsniui per trejus metus ir 2021 metais sieks apie 20 mln. eurų (2018 m. skiriama 6,6 mln. eurų).

„Fizinis visuomenės aktyvumas ir profesionalusis sportas – neturėtų būti du nesusiekiantys indai. Tai vientisa sporto sistema.  Ir reikalinga viena valstybės politika sporto srityje. Įstatyme numatytas didesnis sporto finansavimas leis nuosekliai rūpintis tiek vaikais, tiek jaunimu, auginant profesionalius sportininkus, taip pat skatinti suaugusių žmonių fizinį aktyvumą“, - sako švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

Ne mažiau kaip 10 proc. Sporto rėmimo fondo lėšų bus skiriama neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti. Sporto projektams, kaip ir dabar, bus skiriamos ir savivaldybių biudžetų lėšos.

Pagal šiuo metu galiojantį Kūno kultūros ir sporto įstatymą dėl kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo dabar gali kreiptis tik nevyriausybinės organizacijos. Naujajame Sporto įstatyme numatyta, kad dėl finansavimo biudžeto lėšomis gali kreiptis ir kiti juridiniai asmenys ar organizacijos. Išplėtus galimų sporto projektų rengėjų grupę, atsiras daugiau ir įvairesnių visuomenei skirtų fizinio aktyvumo renginių ar paslaugų, o padidinus finansavimą tikimasi pagerės Lietuvos žmonių fizinis aktyvumas, o kartu ir sveikata.

Įstatyme numatyta padidinti fizinio aktyvumo užsiėmimų skaičių patiems mažiausiesiems – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams sudaryti galimybes užsiimti fiziškai aktyvia veikla ne po valandą, kaip dabar, bet po 2 valandas per dieną.

Įstatyme įteisintos sporto renginių žiūrovų saugumo užtikrinimo priemonės, taip pat priemonės prieš dopingo vartojimą, manipuliavimą aukšto meistriškumo sporto varžybomis.

Taip pat įstatyme numatyta, kad sporto srities prioritetai, tikslai, turinio kaitos kryptys bus nustatytos Valstybinėje sporto strategijoje, kurią rengs Vyriausybė.


Straipsnio komentarai

:)2018-10-23
liuks Komentaras patinka Komentaras nepatinka