Nuostolingai dirbę „Šilutės vandenys“ teikė paramą, reklamavosi ir... mokėjo neteisėtus atlyginimus

2018-10-25, Lijana JAGINTAVIČIENĖ

UAB „Šilutės vandenys“ – įmonė, kuri Šilutėje neturi konkurentų. Buvo atliktas auditas. Išvadose aiškiai parašyta – nuostolingai dirbusi įmonė teikė paramą, pirko reklamos paslaugas. Negana to – buvo neteisėtai patvirtinti ir išmokėti darbuotojams atlyginimai.

Pajamos didėjo

UAB „Šilutės vandenys“ veikia vandentvarkos srityje. Bendrovės faktiškai vykdoma veikla - geriamojo vandens gavyba, geriamojo vandens ruošimas (gerinimas), geriamojo vandens pristatymas, vandens tiekimas, nuotekų surinkimas centralizuotais nuotekų surinkimo tinklais, nuotekų surinkimas mobiliosiomis transporto priemonėmis, nuotekų valymas, nuotekų dumblo tvarkymas, paviršinių nuotekų tvarkymas, kitos teikiamos paslaugos.

Bendrovės 2016 m. gruodžio 31d. įstatinis kapitalas – 7 735 621,44 euras, sukauptas nuostolis – 3 174 468,63 eurai. Tarybos 2018 m. vasario 28d. sprendimu sumažintas bendrovės 3 174 468,63 eurų balansinis įstatinis kapitalas. Įstatinio kapitalo dydis po sumažinimo - 4 561 171,04 euras ir akcijų priedai - 2,04 eurai.

Pajamos didėjo kasmet, 2016 m. lyginant su 2015 m., padidėjo 8 653,00 eurais arba 0,4 proc., ženklus padidėjimas ir pajamų 2017 m. – 6,7 proc. Sąnaudos, lyginant 2015 ir 2016 m., sumažėjo 84 717, 00 eurų, lyginant 2016 ir 2017 m., padidėjo 126 138, 00 eurais.

Netaupiai naudojamos lėšos

Audito metu nustatyti neatitikimai dėl bendrovės įstatų, vadovaujančių darbuotojų darbo užmokesčio nesiejimo su veiklos rezultatais, direktoriaus Darbo sutarties (pakeitimo), darbo užmokesčio padidinimo, dėl kontroliuojamos įmonės netaupiai naudojamų lėšų (reklamai, paramai), veiksnių, turinčių įtakos veiklos rezultatams ir kt.

Bendrovės 2017-2018 m. strateginių tikslų žemėlapis – veiklos strategija parengta neišbaigtai, o įstatuose pagrindinis tikslas neatitinka įmonės pagrindinės veiklos. Įstatuose nenurodyti struktūriniai padaliniai, bet jų nuostatai neparengti. Dėl patvirtintų valdymo struktūroje padalinių nenurodyta metiniame 2017 metų vadovo pranešime.

Nuo 2017 birželio 20 d., pakeitus bendrovės vadovo darbo sutartį, ji sudaryta 5 metų laikotarpiui, tačiau, nesilaikant Stebėtojų tarybos priimtos nutarties, pakeistos darbo sutarties sąlygos, neteisėtai nustatytas Bendrovės vadovo padidintas pareiginis atlyginimas per mėnesį.

„Šilutės vandenų“ direktoriaus įsakymu, neteisėtai patvirtintas 2017 m. darbuotojų darbo užmokestis - nustatytas padidintas (10 proc. mažesnis už vadovo mėnesinės algos dydį) pavaduotojui (vyriausiajai inžinierei) ir vyriausiajai buhalterei.

Pasak auditorių, neekonomiškai naudojamos bendrovės lėšos – dirbant nuostolingai, darbuotojams mokėti priedai ir premijos, kurie turėjo įtakos veiklos rezultatams.

Reklamavosi ir teikė paramą

Savivaldybės kontroliuojamai įmonei, kuri paskirta viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje, reklamuotis - netikslinga. Lėšos 2017-2018 m. su įmonės veikla nesusijusiems tikslams – reklamai 12 612,00 eurų panaudotos neekonomiškai. Reprezentacijos, reklamos, paramos sąnaudos turėjo įtakos veiklos rezultatams (atitinkamai 2017, 2018 m.).

Taigi, bendrovėje neparengta tvarka, reglamentuojanti reprezentacinių, reklamos sąnaudų pripažinimo principus, apskaitą.  Nesivadovauta Labdaros ir paramos įstatymu bei ankstesnio audito metu teiktomis rekomendacijomis. Dirbant 2018 m. nuostolingai (per šešis mėn.), įmonė neteisėtai skyrė paramą juridiniams asmenims – 1 100,00 eurų. Į tai Stebėtojų taryba neatkreipė dėmesio nors turėjo tai padaryti. Finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte nepateikta informacija, nustatyta teisės aktais.

Svarstyti posėdžiuose visus klausimus

Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui Sigitui Šepučiui rekomenduota parengti ir patvirtinti Savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarką, vadovaujantis Vyriausybės rekomendacijomis.

Stebėtojų tarybai (pirmininkui) rekomenduota ištaisyti 2017m. birželio 20d. Stebėtojų tarybos pirmininko ir Bendrovės direktoriaus pasirašytą Bendrovės vadovo pakeistos darbo sutarties 3 p. (buvo nesilaikyta Stebėtojų tarybos priimtos nutarties, neteisėtai pakeistos darbo sutarties sąlygos dėl darbo užmokesčio). Taip pat svarstyti posėdžiuose visus klausimus, susijusiais su esminiais veiklos įvykiais, turinčiais įtakos veiklos rezultatams.

Rekomendavo lėšas naudoti ekonomiškai

Uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ direktoriui A. Markvaldui rekomenduota peržiūrėti bendrovės įstatus dėl veiklos konkretizavimo,  atitaisyti Bendrovės direktoriaus neteisėtai patvirtintą 2017 m. Bendrovės darbuotojų darbo užmokestį ( pavaduotojai (vyriausiajai inžinierei) ir vyriausiajai buhalterei), atstatyti neteisingai priskaičiuotą darbo užmokesčio padidintą sumą – 7379,82 eurus. Darbuotojams priedus ir premijas mokėti atsižvelgiant į metinius veiklos rezultatus.  Lėšas naudoti ekonomiškai, nenaudoti su Bendrovės veikla nesusijusiems tikslams – reklamai. Parengti tvarką, reglamentuojančią reprezentacinių, reklamos sąnaudų pripažinimo principus, apskaitą.  Apskaitos politikoje nustatyti pirkėjų skolų beviltiškumo kriterijus, leidžiančius daryti patikimas išvadas, kad pirkėjas nesugebės grąžinti skolos. Vadovaujantis Labdaros ir paramos įstatymu, dirbant 2018 m. nuostolingai, neteikti paramos, o finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte pateikti nustatytą teisės aktais informaciją.

Viskas aišku

Su S. Šepučiu susisiekti nepavyko. „Šilutės vandenų“ direktorius A. Markvaldas sutiko atsakyti į keletą klausimų. Klausėme, ką reklamavo įmonė, kuri Šilutėje neturi konkurentų. Suma nemaža -  12 612 eurų. „Reklamavo krepšinį, krepšinio varžybas, ant marškinėlių... Visokių reikalų... Vėliavas ir t. t. Čia viskas aišku“, - kalbėjo A. Markvaldas.

Jis prasitarė, kad tai išties parama, o pasitikslinus, ar jie buvo rėmėjais, vadovas vėl teigė, kad išties reklama ir priminė, kad pinigai išleisti stendams sporto salėje ir pan. Prakalbo ir apie tai, kad mokėta ir už reklamas laikraštyje, kai buvo rašoma apie krepšinį. „Šilokarčema“ už tokias paslaugas  negavo nė cento. Paklausus, kur buvo spausdinama mokama informacija apie krepšinio varžybas, jis įvardino tik vieną laikraštį iš trijų leidžiamų rajone.

Kodėl nuostolingai dirbanti įmonė teikia paramą? Direktorius paaiškino, kad dirbo nuostolingai tik 2016-ais, o  2017 ir 2018 m. įmonė - pelninga, o dėl krepšinio rėmimo sprendimą priėmė UAB „Šilutės vandenys“ stebėtojų taryba. „Nuostolingai, nes prie kainos nėra pridėtas pelno mokesčio mokestis – 5 proc.“, - patikslino pašnekovas. Jis tvirtino, kad auditoriams, Stebėtojų tarybai ir merui jis pateikė paaiškinimus į kiekvieną punktą.

 


Straipsnio komentarai

Šilutiškis 2018-10-31
Tai ką ponia žurnaliūgą nepaėmė tavęs į stebėtojų tarybą tai sumaniai purvą pilti. Ačiū Dievui kad rinkimai ne už kalnų. Neliks tavęs ten. Ir toliau galėsi ta savo keturių puslapių šudeliuką redaguoti. O jūs ten visi Šilutės akmenėliai, geriau garsiau plokite Vidūno salėje kai legionierius įmeta trajaką. Kas jam algą moka ???? Jūs gal? Kai už bilietą petaka paklojat !!! Komentaras patinka Komentaras nepatinka
tai va2018-10-28
tai va kodel prisireike taip greit ivesti vandeni sodininkams uz ju pinigus ...
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Citizen 2.02018-10-27
Realiai Vandenys galėtų skatinti mūsų krepšininkus - už kiekvienas laimėtas rungtynes gyventojams -5% nuo vandens kainos tą mėnesį. Visgi fun. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Jolanta2018-10-27
Labai gerai,kad pagaliau pradėta aiškintis vadovų nesąžiningumo trūkumus,nors ir prieš rinkimus,o kas būtų jei jų nebūtu.Alio-dar reikėtų ir Ecovestą pakratyti.26 Spalio per LNK žinias girdėjau,kad lyg tai Nigerijoje,žmonės atiduota autobusuose plastmasę ir už tai gauna nemokamus bilietus važiuoti,o plastmasė ir visa kita yra parduodama,atnaujinamas autobusų parkas ir visa kita.Kur dingsta mūsų konteineriuose surinkta plastmaasė,stiklas,popierius ar kas suvalgo? ,o šiukšlių išvežimas Šilutėje tai labai brangus Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Buvęs 2018-10-27
Nors jau greit anūkų turėsiu, kiek pamenu vis Markvaldas direktorius. Panašiai kaip Milukiene buvo Eglutės tuberkuliozės sanatorijos direktorė nuo pokario. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
sdf2018-10-26
"nuo pareigu nusalintas zmogus"..... cha cha geriau rašyk kandidatas į zonos gaidyną...mėgsta zonos bachūrai storašiknius korumpuotus politikus.... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Leonardas2018-10-26
Brangus vanduo,brangi kanalizacijos išvežimo paslauga,bet netikėkit tai dar ne pabaiga. Kuo vandentiekis surištas su krepšiniu? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
vooo2018-10-26
Pagaliau kažkas sujudino tą prikirmyjusį gyvačių lizdą. Kiek gi galima iš žmonių vogti Komentaras patinka Komentaras nepatinka
kad ir meistrai pav kelininkai kokius namus turi pasistate tikrai ne iš minimumo 2018-10-26
o kam pelningai dirbt jei per reklamas eina kiek pinigų nuplaut es paramos gaunant o kur premijos kur algos išmokamos tūkstantinės juk ne viena vila išeina ar jachta o kiek sūneliui yra pakeista nauja mašina nebesuskaičiuojama Komentaras patinka Komentaras nepatinka
taip2018-10-26
taip nemokšiškai surašyto straipsnio dar nemačiau. Žurnalistė gal visą naktį nemiegojusi arba nesveikuoja Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Silokarcema2018-10-26
Žurnalistų etikos kodeksas : 25 straipsnis.
Vykdydamas savo veiklą žurnalistas neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
gyventoja2018-10-26
kaip ne gėda žmonių pinigais remti krepšinį. Remkite savais, iš savo kišenės.Ir dar- kodėl taip retai tikrinamos tokios įmonės Komentaras patinka Komentaras nepatinka
simas2018-10-26
plesikai Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Xxx2018-10-25
Vagys turi sedeti kalejime o jie laisveje. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Šilutiškė2018-10-25
Nuovokos del chamizmo ir cinizmo pas rajono savivaldybes tarybos nariu nebuvo, nera ir... gal kada nors... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Su S. Šepučiu susisiekti nepavyko. 2018-10-25
Manau,kad kaip Silutes raj sav tarybos nare turetum tureti bent tiek nuovokos,kad nuo pareigu nusalintas zmogus su tavimi neprivalo kalbetis. Manau supranti. Aisku kad supranti. Bet chamizmas ir cinizmas pas mus LT toks populiarus,toks savas ir mielas,ar ne ? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Valio2018-10-25
Dar pakelti vandens kaina Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Kaip manote, ar bus antroji viruso banga ir vėl įvestas karantinas?