Savivaldybei teks pakratyti kišenes žmonių labui

2018-12-06, Sergėjus Gvildys
Šilutės meras V. Laurinaitis (dešinėje) ir mero pavaduotojas A. Bekeris spaudos konferencijoje.
Šilutės meras V. Laurinaitis (dešinėje) ir mero pavaduotojas A. Bekeris spaudos konferencijoje.

Šilutės rajono valdžios atstovų surengtoje spaudos konferencijoje žiniasklaidai pristatyta Macikų koncentracijos stovyklos aukų palaidojimo ir įamžinimo projekto eiga ir kiti rajonui aktualūs darbai bei įvykiai.

Lankėsi Krašto apsaugos ministerijoje

Informuota, kad Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis lapkričio 7 d. lankėsi Krašto apsaugos ministerijoje, kur sprendė du klausimus apie Šilutės rajono savivaldybės naujo bendrojo plano derinimą ir dėl turto atskyrimo Armalėnų aeroklubui. KAM atsisakė derinti naująjį bendrajį planą dėl įtrauktų vėjo jėgainių. Pagal šiuo metu galiojančio kariuomenės vado įsakymą, vėjo jėgainių plėtra nebegalima, bet rajono vadovų motyvas neužkirsti kelio ateičiai, kadangi keičiasi situacija, technologijos, įranga. Gal būt ateityje ir bus galima plėsti vėjo jėgaines, nes tai naudinga tiek Savivaldybei, tiek žmonėms, kuriems atsiranda galimybė parduoti ar išnuomoti žemę, sutvarkomi keliai, o bendruomenės gauna pajamų į savo fondus. Norima įtraukti jėgainių plėtros galimybę su kariškių pritarimu. Antruoju klausimu, meras paaiškino, jog su dabar šeimininkaujančiaias savanoriais Armalėnų aerodrome yra sutarta, kad dalį teritorijos ir angarą, jie sutinka perleisti Šilutės aeroklubui, kuris jungia nemažą kiekį entuziastų. Šis klausimas tęsėsi nuo gegužės mėnesio ir merui buvo pažadėta šį klausimą išjudinti iš užsistovėjusio taško.

Vyksta diskusijos dėl aukų palaikų palaidojimo

Konferencijoje dalyvavo ir vicemeras Algis Bekeris. Jis papasakojo apie planuojamus darbus dėl Macikų koncentracijos stovyklos aukų palaidojimo ir įamžinimo. Šiuo tikslu politikas spalio mėnesio pabaigoje lankėsi Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre. Ten, kartu su kultūros  ministerijos ir kultūros paveldo departamento atstovais  buvo diskutuojama apie aukų perlaidojimo paruošiamuosius darbus ir šio projekto finansavimo klausimus.

Pasak vicemero, preliminari numatytų darbų sąmata sudaro apie 320 000 eurų. Už šiuos pinigus būtų galima atlikti  aukų palaikų ekzhumavimą, antropologinius tyrimus, palaikų saugojimą, techninio projekto parengimą ir visų palaikų perlaidojimą. Numatyta, kad kiekvienas palaidotasis po ištyrimo bus aprašytas ir perlaidotas su tikslia koordinate. Tai daroma tam, kad  jei atsirastų giminaičiai ir panorėtų perlaidoti, būtų galima tiksliai rasti palaidojimo vietą. Šie darbai vyktų dviem etapais, vykdant atskirus viešuosius pirkimus. Kol kas planuojama, kad pusę projekto vertės finansuos Vyriausybė, kitą pusę  Savivaldybė turės surasti savo biudžete. Tam tikslui įgyvendinti Finansų ministerija planuoja padidinti Savivaldybės skolinimosi limitą.

A. Bekeris lankėsi Vingio parko karių kapinėse Vilniuje, kurių teritorija jam paliko gerą įspūdį. „Į akis krito kapų kuklumas, nėra kauburėlių, o kapų teritorijoje suformuota pievelė. Tokia teritorijos idėja nereikalauja didelių sanadų jos priežiūrai. Kapinaitės suskirstytos kvartaliukais, pagal palaidotųjų tautybes ir jų laidojimo tradicijas“, - pasakojo pašnekovas. Jis kažką panašaus norėtų matyti ir Macikuose.  Sklypas palaidojimui jau suformuotas  ir jo įteisinimas yra baigiamojoje stadijoje. Toks būtų šių aukų įprasminimo ženklas. Taip pat turima minčių Macikuose, globos namams priklausančiame buvusios pirties pastate, įrengti informacinį centrą.

Didinama paskolų limito riba

Lapkričio 9 d. V. Laurinaitis lankėsi Lietuvos savivaldybių asociacijoje, kur vyko diskusija dėl naujo savivaldybių formuojamo biudžeto. Diskusijoje buvo išskirti du akcentai. Tai GPM nesurinkto mokesčio pasidalijimo procento tarp Vyriausybės ir Savivaldybių, ir skolinimosi limitų padidinimo savivaldybėms. Asociacija pritarė, kad 2019 metais nesurinktą GPM 80 procentų dengia Vyriausybė o 20 procentų - Savivaldybė ( iki šiol buvo 50/50). Antruoju klausimu savivaldybių asociacija nusprendė pritarti skolinimosi limito padidinimui 5 procentais nuo savivaldybės biudžeto. Tokiu būdu Šilutės rajono savivaldybės skolinimosi limitas didėja 2 mln. eurų. Meras pasidžiaugė tokiu sprendimu, nes padidėjus skolinimosi galimybėms, situacija ženkliai pasikeis, mat gali pajudėti baseino statyba, kultūros ir pramogų centro renovacija, Knygnešių kvartalo renovacija, ir kiti.  Iš viso numatyti 44 projektai. Keli jų jau vyksta, keli projektai yra sutarčių pasirašymo stadijoje. „Savivaldybei reikės pakratyti kišenę žmonių labui“ - sakė V. Laurinaitis. Anot jo, kitais metais Šilutės miestas turėtų tapti didele statybų aikštele.

Aukštas savivaldybės indeksas

Meras priminė Lietuvos laisvosios rinkos instituto paskelbtus rezultatus. Lietuvos savivaldybių indeksas yra kasmetinis LLRI leidinys (pradėtas leisti 2011 m.), kuris parodo, kiek ir kaip savivaldybėse yra užtikrinama žmogaus ekonominė laisvė. LLRI šiuo tyrimu siekia padėti savivaldybėms įsivertinti, pasimokyti iš kitų savivaldybių. Taip pat paskatinti keistis ir tobulėti – kad gyventojams, investuotojams ir savivaldybių darbuotojams jų savivaldybėje gyventi ir dirbti būtų geriau, naudingiau, paprasčiau. Vertinamos gyventojams ir investuotojams svarbiausios sritys, kuriose sprendimus priima savivaldybės. Tarp jų – komunalinis ūkis ir transportas, švietimas, sveikata, socialinė rupyba, mokesčiai, biudžetas, turto valdymas, administracija bei investicijos ir plėtra. Kiekvienoje iš indekso sričių yra pateikiami konkretūs pasiūlymai, kurie padėtų gerinti žmonių gyvenimą ir pritraukti investicijas. Pagal 2018 metų LLRI savivaldybių indeksą Šilutės rajono savivaldybė yra 6-10. Mero nuomone, šį rezultatą įtakoja darnus valdančiosios koalicijos darbas - nuo 2015 metų Šilutės rajono savivaldybė išlieka dešimtuke. Pasak mero V. Laurinaičio, tai  savivaldybių ūkiškumo reputacija, kuri gerina Vyriausybės ir ministerijų požiūrį.


Straipsnio komentarai

Rimtai,2018-12-08
liaudyje juk sakoma: kas šuniui uodegą pakels...-tik Pats! Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Rimas2018-12-08
Laurinaitis ,pats save aukština kiek daug padaręs.Juokinga Komentaras patinka Komentaras nepatinka
arba:2018-12-06
juk- čia savi dybiai pabels žmonėmis per žalią medį,
ir meromon dabar dar pakratys savos kišenės labui.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
AukštapelkėsklyrensaS2018-12-06
I pienburniui bebrui G aiškus, jei nori pasikelt tostesterono lygį, pakelk tostą už san.kasą
užlenk lelijos ženklo kraštus, reitingas moostels stačiai čia ir dabar- tegu AS į Lydlą palydi.
Melomerometro nuo money-kyla, pagalY2018me2 indėklą savibledos ankštą no N6/N10,
koLT Berneverna V pakyla, įsisiunta, zvimte prazvimbus pro nuščiuvusią bobuinų vasaroj
tylą, dėta nuo tilto lig tto sėjusi suirutę, ligi drag nach Lydlo neprapjovė dar plynės by loj.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Limimtinykas2018-12-06
pagal, dabar gal sakyt nukaršusį Valstybėj, Sn.Platoną valstybininko limitas nuo amžių, sulig
uncijos Trojos, laikėsi tvirtai 50/50 otkato in Pano, to kur su ožio ragais, skeltapėdžio žiponą.
Neiveikęs Visų Ginkluotų Pajėgų Vado, suskrimtęs Vyčius prišoko dalinti asocialų GPM nago.
Per St.tarpą grįždamas, įvedė laisvąją liuosai laisvinančią zoną, rinkis-čia dabar ir ant trinkos,
po varna, kas ten dabar tau neaišku, "arAštau ledau Mane pilmuoti"- 8,o Eure-žybt, i surinko.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Limimtinykas2018-12-06
pagal, dabar gal sakyt nukaršusį Valstybėj, Sn.Platoną valstybininko limitas nuo amžių, sulig
uncijos Trojos, laikėsi tvirtai 50/50 otkato in Pano, to kur su ožio ragais, skeltapėdžio žiponą.
Neiveikęs Visų Ginkluotų Pajėgų Vado, suskrimtęs Vyčius prišoko dalinti asocialų GPM nago.
Per St.tarpą grįždamas, įvedė laisvąją liuosai laisvinančią zoną, rinkis-čia dabar ir ant trinkos,
po varna, kas ten dabar tau neaišku, "arAštau ledau Mane pilmuoti"- 8,o Eure-žybt, i surinko.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Mistika:nuogžikiA2018-12-06
Tokie milijonai užgriuvo, įtrynus jog Šilutė pirma tarp benamių ir asocialių juridinių asmenų, o
štai nevykusiai jų sugriebt dar nespėjus, bet socialinės atskirties prarają kast įpusėjus, žikk-stt,
kad tave, mat, dėka sužibusių lidlo cina-mon žiedų, tik jau regis čia dabar pirmi per tarpą į U2!
Vo kas bus po tam, kai mostelėjus tikro trimerio vai nu ta - batutos lazdele, jau visa Šilutė kris
po Me2 trinkom neatpažinta, statykbybagali-vokbypakeli jūjų- gražesnių už kraštą prispausta?
Komentaras patinka Komentaras nepatinka