Pradedamas auditas Švietimo ir mokslo ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose

2018-12-19, sumin.lrv.lt

Siekiant spręsti šalies mokytojų atlyginimų problemą ir šiam tikslui rasti finansinių resursų, pradedamas auditas Švietimo ir mokslo ministerijoje bei 17-oje jos reguliavimo srities įstaigų. Atlikti tokį auditą įsakymu pavedė ministras Rokas Masiulis, laikinai einantis švietimo ir mokslo ministro pareigas.

„Švietimo sektoriui iš valstybės biudžeto skiriama daugiau kaip milijardas eurų per metus, todėl visų pirma mokytojų atlyginimų problemoms spręsti ieškosime vidinių šio sektoriaus resursų. Švietimo ir mokslo ministerija ir 17 jai pavaldžių institucijų yra didžiausios perkančiosios organizacijos, jos vykdo didesnės rizikos viešuosius pirkimus. Skaidri veikla gali padėti sutaupyti nemažai lėšų – ar iš tiesų tokių galimybių yra, parodys pradedamas auditas“, – sako ministras R. Masiulis.

Švietimo sektoriaus auditui organizuoti pasitelkiama Susisiekimo ministerijos komanda, jungtinės auditorių ir korupcijos prevencijos specialistų pajėgos bei Specialiųjų tyrimų tarnyba. Audito metu bus vertinama, ar taupiai naudojami valstybės skiriami asignavimai, ar nėra korupcijos apraiškų viešuosiuose pirkimuose, ar tinkamai derinami viešieji ir privatūs interesai.

Švietimo ir mokslo ministerijos ir 17-os jai pavaldžių įstaigų viešiesiems pirkimams 2016–2018 m. buvo skirta 125,3 mln. Eur.

Šiais metais valstybės biudžeto asignavimai švietimo sektoriui siekė 1 mlrd. 56 mln. Eur, iš jų 5,1 mln. Eur teko ministerijai ir 1 mlrd. 51 mln. Eur – kitoms 154 institucijoms. Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių 17 įstaigų biudžetas sudarė 32,8 mln. Eur. Šios lėšos naudojamos darbo užmokesčiui, Sodros mokesčiams, prekėms ir paslaugoms pirkti.

Didžioji dalis (65 proc.) asignavimų tenka mokykloms per savivaldybes. Artimiausiu metu taupymo potencialą ministras R. Masiulis aptars su savivaldybių atstovais.


Straipsnio komentarai

Juozas2018-12-20
Pritariu "IŠMANANTIS REIKALĄ" komentarui,kam savivaldybėse tiek daug tų švietimą kuruojančių darbuotojų.Jie pasirodo tik per visokius nereikšmingus seminarus bei mokyklose vedamuose renginiuose .Psichologai mokyklose tai tikrai reikalingi,nes kiek aš žinau mokiniai į jų patarimus labai reaguoja. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
ISMANANTIS REIKALA2018-12-19
Naikinti pedagogu svietimo centra , parazituojanti bobeliu istaigele. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar namuose jau pasipuošėtė Kalėdų eglutę?