Savivaldybės taryboje – teisinis nihilizmas?

2019-01-10, Sergėjus Gvildys

Šilutės rajono savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje gruodį vyko VIII šaukimo 42-asis Tarybos posėdis. Jo metu vienas Tarybos narys davė priesaiką, o kitas paliko partijos „Tvarka ir teisingumas“ frakciją.  Be to iškelti klausimai – kodėl nevykdomas Vyriausybės nutarimas, kada Savivaldybė pakeis lengvatų suteikimo tvarką už komunalinių atliekų surinkimą, kodėl šilutiškiai, gaunantys mažas pajamas, negali pasinaudoti lengvata?

Prisiekė naujas Tarybos narys

Posėdyje dalyvavo 21 Tarybos narys, nedalyvavo Genovaitė Kimbrienė, Raimundas Ambrozaitis, Arvydas Jakas. Jo metu visiems Tarybos nariams padovanoti originalūs 2019 metų sieniniai kalendoriai.

Prasidėjus posėdžiui, pirmiausia tradiciškai pasveikinti gimtadienius gruodį  šventusieji Vladas Kainovaitis ir Vidmantas Gečas. 

Davė priesaiką naujas Tarybos narys, partijos „Tvarka ir teisingumas“ atstovas Arvydas Stonis.

Tądien svarstyti 34 sprendimų projektai. Tarybos nariai palaikė sprendimo projektą „Dėl Šilutės rajono savivaldybės ketinimo dalyvauti įgyvendinant projektą „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“. Tokio kokybės krepšelio tikslas – mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas. Projekto įgyvendinimo kontekste mokyklos pagal šiame apraše nustatytus kriterijus ir rodiklius skirstomos į dvi grupes: stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčios mokyklos ir silpną geros mokyklos požymių raišką turinčios mokyklos. Mokykloms skiriamos kokybės krepšelio lėšos skaičiuojamos pagal mokykloje besimokančių mokinių skaičių remiantis Švietimo valdymo informacinės sistemos kiekvienų einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenimis.

Nevykdomas Vyriausybės nutarimas

Šį kartą jau buvo svarstomas itin aktualus gyventojams klausimas dėl komunalinių atliekų surinkimo, jų tvarkymo paslaugų teikimo tarifo dydžio nustatymo. Tuomet klausimų pabėrė Tarybos narė, „valstietė“ Lijana Jagintavičienė. „Vyriausybės nutarime nurodyta, kad visi atliekų turėtojai turi teisę į įstatymo nuostata įtvirtintą lengvatą – už atliekų tvarkymą nemokėti daugiau kaip 1 proc. vidutinių metinių šeimos arba vieno gyvenančio asmens pajamų.  Pavyzdžiui, jeigu šeimos ar vieno gyvenančio asmens pajamos per mėnesį yra 300 eurų, mokestis už atliekų tvarkymą negali būti didesnis nei 3 eurai mėnesiui, nepriklausomai nuo to, kokio dydžio būste šeima ar asmuo gyvena. Kada Savivaldybė pakeis lengvatų suteikimo tvarką už komunalinių atliekų surinkimą?“, - klausė politikė.

Ji priminė, kad šiuo metu lengvatos numatytos tik vienišiems nedirbantiems pensinio amžiaus asmenims. „Kodėl nevykdomas Vyriausybės nutarimas? Ar savivaldybė privalo tai daryti? Kodėl šilutiškiai, turintys mažas pajamas, negali pasinaudoti lengvata?  Kodėl tokia socialinė nelygybė?“, - bėrė klausimus L. Jagintavičienė. Tačiau į šį klausimą vis dėlto žiūrima skeptiškai. Nors meras V. Laurinaitis ir į klausimus atsakinėjęs Viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistas-gamtosaugininkas Mindaugas Būdvytis patikino, kad už pusmečio bus peržiūrima lengvatų teikimo tvarka ir bus atsižvelgta į Vyriausybės sprendimus.

Tačiau žinoma ir kitokia Savivaldybės administracijos tarnautojų nuomonė. Kaip antai administracijaus direktoriaus pavaduotojo V. Pozingio, kuriam pagal pareigybę priklauso rūpintis visais klausimais, susijusiais su komunalinėmis atliekomis, nuomonė yra visiškai kitokia ir kategoriška: „Lengvatų nereikėtų suteikti, nes šiukšlina visi“. Bet gal gerbiamas direktoriaus pavaduotojas pamiršo, kad ir vandenį geria visi, ir šildosi... O gal visiškai naikinkime lengvatas visiems? Tuomet reikėtų pradėti nuo galvos - ir panaikinti valdžios susikurtas „pašalpas“ savo kanceliarinėms išlaidoms, transportui ir kitai veiklai? Gal vertėtų atsisakyti sveikinimų atvirukų siuntinėjimo, o sutaupytus pinigus skirti lengvatoms už komunalines paslaugas?

Taigi, po diskusijų ir atsakinėjimų į L. Jagintavičienės klausimus, Taryba patvirtino naują tarifą už komunalines paslaugas. Jis nuo sausio 1 d. bus lygus 64,30 euro už toną. Taip pat gyventojams kintamoji rinkliavos dalis sumažinta vienu euro centu už kv. m ir jos visiškai nebelieka garažų savininkams. Naujovė čia bus ta, kad garažų savininkai komunalines atlieks privalės išsivežti patys, o besiverčiantys individualia veikla garažuose, privalės deklaruoti komunalines atliekas pagal tvarką, nustatytą juridiniams asmenims. Pasak, M. Būdvyčio, šie mokesčiai bus iki š. m liepos 1 d.

Antrajame pusmetyje turėtų viskas dar kartą keistis ir rajonas pamažu pereis prie sistemos, kada gyventojai už komunalinių atliekų surinkimą ir išvežimą mokės tik nuo pastarųjų išvežto svorio. Taigi, tokiu būdu rajono gyventojai motyvuojami rūšiuoti komunalines atliekas, nes mokama tik už mišrių komunalinių atliekų surinkimą, kurių kiekis turėtų mažėti.

Paliko frakciją

Sprendimo projektas „Dėl Jungtinės veiklos sutarties rezultatų paskirstymo tvarkos patvirtinimo“ sukėlė taip pat nemažai klausimų Tarybos nariams, tačiau vis dėlto jam pritarta. Šiuo sprendimo projektu buvo siūloma sutikti, kad Šilutėje, Dariaus ir Girėno g. 30, esančiam garažų pastatui priskirta kiemo aikštelė jungtinės veiklos rezultatų paskirstymo metu yra/bus be pilnai baigtų aplinkotvarkos darbų (t. y. nebaigta įrengti kiemo aikštelės kietoji danga, tvora, veja, kelio bortai, įvažiavimo vartai/užtvarai). Darbai atliekami UAB „Projestos projektai“ ir UAB „Šilutės autobusų parkas“ bendrai pasirinkto rangovo jėgomis ir bus apmokėti UAB „Projestos projektai“ sąskaita ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 1 d. Kiemo aikštelė ir tvora bus įregistruota Nekilnojamojo turto kadastre ir registre UAB „Šilutės autobusų parkas“ vardu.

Pritarta sprendimo projektams „Dėl Virginijos Čėsnienės skyrimo į Šilutės lopšelio-darželio „Pušelė“ direktorės pareigas“ bei „Dėl Stasės Viršilienės skyrimo į Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktorės pareigas“.

Posėdžio pabaigoje savo pranešimą perskaitė Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys Ričardas Stonkus. Jis informavo, kad palieka partijos „Tvarka ir teisingumas“ frakciją.

Nepagarba rinkėjams

Netrukus priminta, kad praėjusio posėdžio metu priimtas Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimas sudaryti komisiją, kuri turi ištirti Tarybos narių teikime pateiktus faktus dėl savivaldybės tarybos nario Vaido Pavilonio elgesio. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas praėjusių metų spalio 17 dienos nutartimi paliko galioti be pakeitimų Šilutės rajono apylinkės teismo nutarimą, priimtą užpernai, gruodžio 18 dieną.  Šilutės teisėja Dalia Zimantienė buvo pripažinusi politiką V. Pavilonį kaltu, skyrusi 1 250 eurų baudą ir trejiems metams atėmė teisę vairuoti transporto priemones.

Sudarytai komisijai pavesta iki 2019 metų sausio 25 dienos pateikti išvadą Savivaldybės tarybai. 

 L. Jagintavičienė klausė - ką čia tirti po Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimo, kai paskelbta nutartis neskundžiama? Ji priminė, kad svarbiausias dokumentas, reglamentuojantis savivaldybės tarybos nario įgaliojimų netekimo procedūrą, yra vietos savivaldos įstatymas. „Niekas iš mūsų tada neatsižvelgėme į tai, kas nurodyta 25 straipsnio 4 dalyje: „Teikimas turi būti pateiktas savivaldybės tarybai ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio straipsnio 3 dalyje nustatytų bent vieno iš pagrindų paaiškėjimo dienos“, - tęsė Tarybos narė. Ji suabejojo – sudaryta komisija teisėta, nes padarytas pažeidimas daugiau nei prieš metus. „Kodėl nebuvo sudaryta komisija paaiškėjus įvykiui ir atsižvelgiant į įstatymo reikalavimus? Daroma vardan to, kad būtų daroma, ir nesvarbus rezultatas? Ir susidaro dvejopas jausmas - ar tai dėl kompetencijos stokos, ar tai dėl kuriamo „demokratiško“ įvaizdžio visuomenei. Kaip tai bebūtų, bet kuriuo atveju tai yra nepagarba rinkėjams“, - įsitikinusi L. Jagintavičienė.

Meras V. Laurinaitis į klausimus atsakė neužtikrintai. „Lyg terminas nebuvo praėjęs“, - svarstė jis. Bet ar už tų žodžių slypi kompetencijos stoka ar kažkoks kitas interesas? Juk Vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnyje aiškia įvardyta: „Teikimas turi būti pateiktas savivaldybės tarybai ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio straipsnio 3 dalyje nustatytų bent vieno iš pagrindų paaiškėjimo dienos“.

O pagrindai yra šie: arba sulaužė priesaiką, arba nevykdo jam šiame ar kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų.

Čia galima įžvelgti paties mero ir jo komandos suinteresuotumą, kadangi Savivaldybėje paskutiniai įvykiai susiję su pateikimu įtarimų ikiteisminiame tyrime pačiam merui ir net šešiems komandos nariams. Tai atitinka požymius pradėti savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario-mero įgaliojimų netekimo procedūrą, ir per mėnesį turėjo būt sudaryta komisija ištirti šiems įvykiams. Tačiau bedantė opozicija, matyt laukia kažkokių teisėsaugos sprendimų. Tačiau ir čia jau šaukštai po pietų. Bet koks pradedantis advokatas tolimesniuse teisminiuose ginčuose ištrauks terminų kozerinę kortą ir laimės bylą. Matomai čia slypi to neužtikrintumo priežastis.

Tiesa, posėdyje pritarta visiems sprendimo projektams. Bet itin daug ginčų kilo dėl Šilutės rajono savivaldybės mero V. Laurinaičio potvarkiu jau atleistos Visuomenės sveikatos biuro direktorės Virginijos Vaivadaitės. O apie tai skaitykite kitame „Šilokarčemos“ numeryje.


Straipsnio komentarai

..2019-01-12
čia matyt atsibrexitino akmenuotieji vilkiniai ėriukų tylėtojai iš cžv talibano aparteido gestapo kad pamaištauti prieš akmenuotas sienas. ta šilutės savivaldybės taryba greitai bus panaši į Taj-Mahal tarybą ar kokio nors indų kino aktorių trupę pvz disko šokėjas. matot dar vienas "pretendentas" reklamą išsikabino matyt ruošiasi vaidinti Vinetų nuotykius. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
As2019-01-11
Baisu, kas darosi. Niekam iš senų politikų nerūpi žmogus. Kviečiu visus kartą supykti ir už tuos, kurie buvo keletą kadencijų, nebebalsuoti. Neįrodė gi, kad gali dirbti žmogui, tai ir nereik tokių Komentaras patinka Komentaras nepatinka
stasys2019-01-11
Dėl 1%. 2014.04.16 d.vyr. nutarimas Nr.366 "Visų atliekų tvarkymo paslauga neturi viršyti 1% šeimos pajamų " 255.4 punktas Komentaras patinka Komentaras nepatinka
???2019-01-10
O kada jis ten buvo? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar Lietuvoje reikėtų į karo tarnybą šaukti ir moteris?