Gruodį Pagėgiuose pradėta pakartotinai naudoti atliekas

2019-01-15

Tauragės regione tęsiama atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra. 2018 m. didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėse pastatyti pastatai tinkamiems pakartotinai naudoti daiktams laikinai saugoti. Juose gyventojai galės palikti nebereikalingus, bet naudoti dar tinkamus daiktus.

Tauragės regione 2005 m. įrengtos ir eksploatuojamos 4 didžiųjų atliekų surinkimo aikštelės (DASA) – po vieną Tauragės, Jurbarko, Šilalės ir Pagėgių rajonuose. Į šias aikšteles priimamos įvairios pavojingos atliekos, dalis statybos atliekų, taip pat didelių gabaritų atliekos – stambūs buities apyvokos daiktai: baldai, langų rėmai, durys, dviračiai, taip pat elektros ir elektronikos prietaisai, drabužiai bei tekstilė. Pristatytos atliekos iki šiol būdavo perduodamos atliekų tvarkytojams arba išvežamos į sąvartyną.

Nuo 2018 m. gruodžio mėn. Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras (TRATC) aikštelėse pradeda vykdyti naują veiklą – pakartotinį atliekų panaudojimą. Tam Tauragės regiono aikštelėse buvo pastatyti pastatai, skirti laikinai saugoti tokias atliekas. TRATC direktorius Kęstutis Komskis papasakojo, kad naujuose pastatuose bus laikomi daiktai, kurių gyventojams nebereikia, tačiau yra vis dar tinkami naudoti pagal paskirtį.

„Anksčiau tokie daiktai tapdavo atliekomis, o dabar bus galima jais dalintis. Tokia veikla svarbi tiek socialiniu, tiek aplinkosaugos požiūriu. Tai – prevencinė priemonė, kuri padės sumažinti sąvartynuose atsiduriančių komunalinių atliekų kiekį“, – sako K. Komskis

Į aikšteles atvežami naudoti tinkami daiktai bus fotografuojami, informacija apie juos bus skelbiama TRATC interneto tinklapyje https://uabtratc.lt. Gyventojai, kuriems jie bus reikalingi, galės atvažiuoti į DASA ir nemokamai pasiimti juos naudojimui. Pagėgių savivaldybės didžiųjų atliekų surinkimo aikštelės adresas: M. Jankaus g. 37, Pagėgiai.

Pastatai DASA aikštelėse buvo pastatyti įgyvendinant projektą „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, kuriuo siekiama sumažinti į sąvartyną patenkančių atliekų kiekį, išplėsti rūšiuojamųjų atliekų surinkimo paslaugą, išspręsti konteinerių trūkumo, nepatogių aikštelių, po aplinką pasklidusių atliekų problemas, kurios sukelia gyventojams diskomfortą, mažina gyvenamosios vietos patrauklumą bei kenkia aplinkai.

Pagal šį projektą Pagėgių gyventojams taip pat buvo nupirkta 100 vnt. žaliųjų atliekų surinkimo konteinerių ir 158 vnt. kompostavimo dėžių individualių namų valdoms. Miesto gyventojai, kurie dar neturi žaliųjų atliekų konteinerio, gali nuvykti į didžiųjų atliekų surinkimo aikštelę ir užpildę priėmimo-perdavimo aktą, pasiimti konteinerį.

Šiais metais Tauragės regione bus pradedamos įrenginėti požeminės ir antžeminės konteinerių aikštelės. Pagėgiuose bus įrengtos 25 konteinerių aikštelės – 5 požeminės ir 20 antžeminių. Planuojama, kad jos bus pradėtos statyti vasario-kovo mėnesį.

Šiuo metu jau yra nupirkti visi konteineriai, stovėsiantys naujose antžeminėse aikštelėse. Kiekvienoje iš naujų aikštelių stovės po vieną mišrių komunalinių atliekų, popieriaus ir kartono atliekų, stiklo bei plastiko konteinerį, kai kuriose – biologinių (žaliųjų ir maisto) atliekų ir tekstilės atliekų konteineriai. Pagėgiuose bus pastatyti 9 vnt. biologinių (žaliųjų ir maisto) atliekų konteinerių ir 60 vnt. konteinerių antrinėms žaliavoms (plastikui, popieriui ir stiklui).

TRATC įgyvendinamas projektas „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, Nr. 05.2.1-APVA-R-008-71-0002, atitinka 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, siekiant įvykdyti ES reikalavimus sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį ir užtikrinti tinkamą atliekų saugojimą.

Projektas įgyvendinamas nuo 2016 m. ir turi būti užbaigtas iki 2019 m. gruodžio 31 d. Bendra projekto vertė – 2,80 mln. Eur. Iš jų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšos sudaro 2,38 mln. Eur (85 proc.), Tauragės regiono savivaldybių biudžetų lėšos – 420 tūkst. Eur (15 proc.).


Foto galerija

Straipsnio komentarai

.. to Algis2019-01-16
tame ir esmė kad jeigu tai gamta tai kažkas kad yra nepaliesta "rūpesčiais". vos tik pradeda tokie kažkuom "rūpintis" ten jau gamta pasibaigia. Nu jie rūpinasi gamta panašiai kaip laidotovių biurai rūpinasi "žmonėmis", kurie jau nebežmonės. Vien ką reiškia tie paminkliniai apžvalgos bokšteliai kur prikepė šimtus lietuvoje per pastaruosius kelis metus, panaudodami tą pačią gamtą ty medieną kuriai "pagaminti" reikalinga buvo sunaikinti nemažą dalį tos pačios "gamtos", kurios jau nebeis apžvelgti.
Pats pagalvok apie mūsiškės "prezidentės" užmojus pasibaigus kadencijai kraustytis į naują namą tarsi jinai buvo benamė prieš užimant šias pareigas - atseit glausdavo žinybinėse landynėse.. Ten sunaikino daug gamtos - neaišku kiek hektarų brandaus miško tam kvartalui vystyti. Ir ta pati daina ir šilutėje taip visoje lietuvoje. Nuvažiuoji vienais metais grybauti stovi giria - kitais metais iš miško kvartalo tik kelmai belikę. Sako lietuvių mažėja, bet neaiškina kas čia per gyventojai kurių tiek daugėja ir kurie taip sugeba gyventi šešelyje išvengiant tos statistikos dėmesio. Kažkokie gyvulių fermos migruojantys paukščiai.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Algis2019-01-16
šaunu jog vis labiau rūpinasi gamta Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-01-15
kas liečia sopraninius rubikonus kirtimuose ir ne tik - reikalinga susivokti kai kuriuos dviprasmybinius kalbos aspektus. Ta prasme šita mafija jau senai perkirto rubikoną. Elementariausias pavyzdys tai žodis "atliekos" kuris naudojamas kad apibūdinant gyventojų šiukšles tarsi čia kalbama apie kažkokius technologinius gamybinius procesus. Nu atseit į žmonės jau žiūrima tarsi tai kažkokie robotai ar mašinos, kurios iš tos pusės žiūrint neturėtų palikti paskui savęs atliekų. Nu geras indėnas tai miręs indėnas. Bet tame ir esmė tos gyvulių fermos lygybės kur vieni kriuksiai yra lygesni kai kiti kriuksiai pvz yra veiklos kur "atliekos" yra kažkas kas nebūtinai nėra nepageidaujama. Finansiniuose investicinių buhalterijų reikaluose tai kas atlieka - "atliekos" vadinamos "pelnu". Fermose kuriose auginama visokia sparnuota, keturkojė, raguota, tt "atsinaujinanti" energetika tiekianti energija tų dvikojų mašinų skrandžiams ta visa biomasė pavirsta į "atliekas" žiurint iš fermos pusės kai subresta reikalas atlaisvinti patalpas naujai kartai nes senai kartai jau laikas važiuoti komandiruotei į skerdyklą. Tad taip kaip cžv gestapas naudojasi geopolitinių procesų svertais kad kaitalioti santvarkas pasaulyje taipogi primena fermininkystę tik žmonės yra gyvulių vietoje. Čia toli eiti nereikalinga. Paimkite pvz šilutės "tarptautinį" bendradarbiavimą, kur vyksta kažkokios keistenybės prisidengiant grynai komunistiniais metodais "mir, družba, festival" brolybės ir seserybės tarp negyvų objektų "miestų". Šilutės miestas tiek turi visokių keisčiausių ketinimų protokolų, sutarčių, bendradarbiavimo projektų, tt su vokietija, turkija, švedija, baltarusija, tt tt. Kam šitie reikalai iš tikrųjų panaudojami negalima net pradėti kažkaip aiškintis, nes visi šitie klystkeliai padengti labai slidžiais garbėtroškinių paradų raudonais kilimais ir garbėtroškinių paradų gleivėmis. Jie matai atseit ant tiek turtingi kad turi atliekamų pinigų kad samdyti legionierius iš amerikos kad jie čia žaistų su kamuoliuku, kur už parduotus žiūrovams bilietus nesurinktų pinigų kad aprūpinti komandos net kojinėmis mėnesiui. O jie čia atsiveža ir duoda ne tik butą, maistą, aprangą, bet dar ir moką tokią algą kokios jie amerikoj net su žiburiu negautu. Negana to jie toje šilutėje turi kokį 20 "profesionalių" sporto komandų jau neskaitant visokių kitų šokėjų, teatrų, ir kitų tylos gadintojų, tt. Tame ir esmė ta pati situacija bet kokiam kitam lietuvos mieste ar miestelyje, bet ir kur nors afrikoj ar amerikoj. Čia kaip kažkoks "la piovra" organizuoto nusikalstamumo pasaulinis tinklas. al-queada. Tad su globlalizuotu rūpybiniu pasauliu kuris šyla kad būtu visi karčiai kartu yra kitos bėdos. negali nei bėgti nei rėkti nei brexintis, nes tai yra traktuojama kažkokia priešiška "skaldyk ir valdyk" veikla. Tarsi psichinis ligonis save traktuoja kaip atliekas tepdamas save išmatomis. Komentaras patinka Komentaras nepatinka