Atsisakoma popierinių licencijų

2019-01-16, eimin.lrv.lt

Netrukus Lietuvoje turėtų iš viso išnykti popierinės licencijos: visos institucijos jas išduoti, keisti, stabdyti ar panaikinti turės tik elektroniniu būdu. Tokiam Ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymui pritarė Vyriausybė. 

Nuo 2015 metų veikiančioje Licencijų informacinėje sistemoje (LIS) duomenis kaupia tik Vyriausybei pavaldžios institucijos. Seimui priėmus Viešojo administravimo įstatymo pataisas, LIS informaciją turės skelbti ir kitos licencijas išduodančios institucijos – 60 šalies savivaldybių, Lietuvos bankas, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Lietuvos radijo ir televizijos komisija bei Ryšių reguliavimo tarnyba.

Atsisakius popierinių licencijų bus sutaupyta laiko ir žmogiškųjų išteklių popieriniams dokumentams tvarkyti, kaupti ir informacijai teikti. Tai naudinga ir valstybei, kuri įgis galimybę stebėti išduodamų licencijų skaičių ir licencijuojamos veiklos reglamentavimo tendencijas, ir licencijos gavėjui, kuris pats galės išsispausdinti licencijos išrašą ir neprivalės rašyti prašymo bei rengti dokumentus licencijos dublikatui gauti. Be to, per sistemą bus kur kas paprasčiau patikrinti, ar licencija galioja.

Iki šiol šalyje išduodama licencija gali būti tiek popieriniai bei elektroniniai dokumentai, tiek įrašai informacinėse sistemose ar registruose, plastikinės kortelės, informacija registracijos žurnaluose ar ūkio subjekto duomenys valstybės informacinės sistemos statuso neturinčiose informacinėse dokumentų valdymo sistemose. 

LIS duomenys yra vieši, šiuo metu čia galima rasti duomenis apie 394 licencijuojamas veiklas ir apie daugiau nei 300 tūkstančių fizinių ar juridinių asmenų licencijas. Licencijų informacinės sistemos tvarkytojas valstybės įmonė Registrų centras yra pasirašęs duomenų teikimo sutartis ir gauna licencijų duomenis iš 116 licencijas išduodančių institucijų. 

Netrukus LIS turėtų atsirasti ir duomenys apie savivaldybių išduodamas licencijas keleiviams vežti taksi, verstis įvairia mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, duomenys apie Lietuvos banko išduodamas banko, kredito unijos licencijas, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduodamos licencijos už energetikos veiklos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymą ir kt.


Straipsnio komentarai

..2019-01-16
matai koks tu įdomus egzempliorius, kurio elgesys turėtų kelti susidomėjimą, bet turint omenyje kad jūsų susidomėjimas tokiais atvejais tai jau yra "užkibimas" už jauko. ta prasme kad durniai tai pavojingi sau ir kitiems tad lietuvoje galiodavo tokia paprasta taisyklė - užleisk durniui kelią, o tu elgiesi atvirkščiai. Iš šono žiūrint tu atseit kažkoks superherojus apdovanotas nežemiškais sugebėjimais, kuris nepaisydamas savo saugumo sugeba užstoti durniams kelią, nes jisai matyt gimęs burnoje su kažkokiu stebuklingu šaukštu kad krėsti protą ar daryti proto kratas. Va čia ir yra įdomūs vergovinės santvarkos demokratijos farsu pagrįsti paradoksai panašiai kaip ta statula apie būti ar nebūti (The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living). Kaip ta piramidė kuri atseit viską mato bet yra be galvos kaip tas raitelis ar tas anonymous logo su klaustuku vietoj galvos.
Iš tikrųjų "nepriklausomoje" lietuvoje nei vieno durnyno ir nepanaikino, o atvirkščiai. Pristeigė daugybę po įvairiausiomis priedangomis egzistuojančių globos namų tiems kraujasiurbiams gandžiams ir motinoms teresėms. Tame ir esmė tos "nepriklausomybės" - jie priklausomybes naudoja kaip svertus kad tiesti gerų ketinimų drąsiuosius kelius ant vietinių "indėnų" kaulų ir kaukolių. Lygiai taip pat kaip amerikoj misionieriai su indėnais atseit kovodavo naudodami cheminį ginklą - ugninį vandenį. Šiais laikais to cheminio ginklo yra labai daug ir įvairių rūšių pvz arabica ar net kažkas kas yra sualcheminama viduje pvz adrenalinas ar kiti azartinių žaidimų chemikalai.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
w to ..2019-01-16
Gal Lietuvoj psichiatrines panaikino ir tokiems kaip tau vietoj išeitinių davė kompą, matyt paskaičiavo, kad tokių išlaikymas pigesnis nei dar šerti. Su švente. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. to w2019-01-16
negalvok kad pilnatis kažkaip įtakoja stiklinės tuštumą, pilnumą ar audras stiklinėse. Tai tik tas lobotomizuotas "nuostabus protas" kuris griebiasi už šiaudo stebuklingai rasdamas prasmę beprasmiškuose taškuose. Tame ir esmė spaudos priespauda kuria paremtas tas sparnuotas posakis kad viltis yra durnių motina. Spauda naudojama tam kad pateikti informaciją taškų pavidalu. Visi taškai atrodo vienodai. Kodėl čia tiek anarchistinių (nevyriausybinių) organizacijų cžv gestapas pristeigė kur pavadinime figūruoja žodis "viltis" tarsi jie čia nebuvo ir nesisėmė išminties apie karčius gegučių lizdo "motinystės" džiaugsmus. Tad tu mano giminėm gali nesirūpinti nes ten jau yra pasirūpinta - tai ne giminės. Tik sugaiši laiko. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
w to ..2019-01-16
Tai taip suprantu, kad eilės prie proto taip ir nesulaukei... Belieka pasikartoti, užuojauta giminėm.
P.s. dar yra keli straipsneliai, kurie laukia tavo komentarų, ar marazmas jau baigėsi? Sveikinu, nuo sekmadienio jau pilnatis, su švente.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. to w2019-01-16
o kas tu čia toks per brexitinis aguonų batalionų pilypas kuris tarsi apsipatenkinęs tyliai tupi kanapėse su kažkokiais įgaliojimais sekti komentarus ir komentatorius sekant jiems pasakas? Tad negalvok kad jeigu su antpečiais tai gali sau leisti pažeidinėti OPSEC protokolus. Nepamiršk to posakio - būk atsargus prašydamas, nes to, ko prašai, gali gauti. Matai kaip įdomiai šiais naujųjų kryžiuočių invazijos laikais visi gasdinami psichiatrija kaip tuo kardu su kuriuo ateina tie atseit "beginkliai" didikai, buožės, vergvaldžiai, ostapininkai, tt. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
w to ..2019-01-16
Ar tu darbo neturi, vos tik spėja straipsnis pasirodyti, jau tavo "žvaigždžių karų" komentaras. Gal pagalbos kur kreipkis, rašai kažką, kažkuom nepatenkintas ir taip beveik po kiekvienu straipsniu. Sunku tau žmogau ir užjaučiu artimuosius, jei jų turi. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-01-16
kad kažkaip viskas visada gaunasi atvirkščiai su tais biurokratų užmojais grindžiamais gerais ketinimais kurie atseit daromi "mūsų" labui, bet kad galima būtų pašaudyti į "savų" kišenes. patys pagalvokit kaip išaugo šiais laikais šitas buožių, vergvaldžių, valdininkų ir biurokratų aparatas nors jau visi valdymo procesai atseit kibernetizuoti, kompiuterizuoti ir automatizuoti. Net jeigu paimsim tokias sritis ar procesus kurie visiškai automatizuoti kaip antai bankininkystė, valiutų fondai ar draudimas. Negana to jie nepaliauja aiškinti kaip visos tos jų kompiuterinės sistemos yra nesaugios, visi duomenys iš karto atsiduria pas kažkokius nesugaunamus nusikaltėlius, kad galima būtų nebaudžiamiems vogti, jus sekti ir dirti 666 kailius. Dangoraižiai su akmeninėmis seinomis dygsta vienas po kito prikimšti kažkokių keistuolių kurie nieko neveikia išskyrus klausinėja veidrodėlinio instagramo ir facebooko "kas gražiausias pasaulyje", o nuo engiamų žmonių atsitveria "vieno langelio" principu kad nesimatytų visų tų kriuksinčių šeriuotų snukių, ragų, kanopų. Tad čia įdomus komunizmas, kuris atseit pagrįstas debesijos technologijomis. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Kiek per mėnesį išleidžiate degalams?