Laisvės gynėjų diena paminėta ir Katyčiuose

2019-01-18, Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro etnografė-vadybininkė Nijolė Stanelienė

Dvidešimt aštuoneri metai, kaip kasmet atverčiame patį skaudžiausią mūsų tautos kelio į Nepriklausomybę istorijos puslapį, apšlakstytą nekaltų žmonių krauju. Tie įvykiai giliai ir ilgam įsirėžė į tautos atmintį.

Kasmet, sausio 13-ąją, minėdami Laisvės gynėjų dieną, prisimename tuos, kurie kovodami už teisę būti laisvais, išėjo amžiams. Prisimename tą išgyventą siaubą, kai šarvuočių ir automatų vamzdžiai norėjo parklupdyti beginklę tautą, einančią į laisvę. Atlaikėme šį sunkų išbandymą, nes buvome vieningi ir drąsūs.

Dalis katytiškių nedvejodami 1991 metų sausio 13-ąją išvyko į Vilnių ginti Laisvės, o likusieji būrėsi miestelio aikštėje, degino laužus, dainavo, savo mintimis ir širdimis buvo kartu su visa tauta.

Atmindami šią datą, kasmet miestelio žmonės, gaudžiant varpams, renkasi į aikštę uždegti atminties laužo, pabūti kartu. Šiemet seniūnija kartu su Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro darbuotojais Katyčiuose Laisvės gynėjų dieną minėjo sausio 11-ąją. Iš pat ryto įstaigų ir gyvenamųjų namų languose žibėjo uždegtos atminties žvakelės, aplink tvyrojo susikaupimas ir ramybė. Pavakarę žmonės rinkosi į seniūnijos salę. Čia Katyčių pagrindinės mokyklos moksleivės Pija ir Rugilė besirenkančius pasitiko ir apdalijo neužmirštuolių žiedais.

Ekrane slinko kadrai su sausio įvykių vaizdais, žuvusiųjų nuotraukomis. Šalia degė atminties žvakelės. Seniūnas Jonas Lukošaitis linkėjo susirinkusiems saugoti ir branginti laisvę, pirktą tokia skaudžia kaina. Kaimynai - Usėnų etnografinis dramos kolektyvas, vadovaujamas režisierės Jūratės Daugalienės, parodė katytiškiams spektaklį „Mano širdies marios“, pastatytą pagal Hermano Zudermano „Lietuviškas apysakas“.

Po spektaklio aikštėje suliepsnojo atminimo laužai. Šįkart laužus uždegė jaunimas. Besiplaikstant laužų ir vėliavų liepsnoms, žmonių lūpose suskambo Tautiška giesmė. Niekas neskubėjo skirstytis. Skambant patriotinėms dainoms, žmonės šnekučiavosi, dalinosi prisiminimais, džiaugėsi laisve ir besileidžiančiomis iš dangaus snaigėmis.


Straipsnio komentarai

..2019-01-18
čia jau tų laisvo elgesio laisvamanių "mūsiškių" drąsuolių kelėnų veikla, kurie muša ir rėkia. Matot verčia vaikus garbinti netikrus stabus ty įvykius apie kuriuos jie nieko nežino ir nesupranta išskyrus tai kas išspausdinta juodu ant balto (binarinė sistema). Matai kaip įdomiai sugalvotas svastikų garbinimo zen paradoksas - gali būti laisvas tik jeigu mojuoji trispalve vėliava ir žygiuoji paraduose. Tad tokia "laisvė" nieko ir nesiskiria nuo komunistinių laikų. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar pavargote nuo karantino?