Maisto atliekų rūšiavimui abejingoms savivaldybėms nepavyks išvengti savo pareigos

2019-01-25, am.lrv.lt

Aplinkos ministerija dar kartą primena savivaldybėms, kad Valstybinis atliekų tvarkymo 2014-2020 m. planas jas įpareigojo iki 2019-ųjų įdiegti maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimą bei surinkimą. Laiku ir tinkamai vykdyti tokį įpareigojimą reikalauja Atliekų tvarkymo įstatymas. Tad kiekviena savivaldybė privalo sudaryti galimybes gyventojams atliekų rūšiavimui skirtose vietose atskirai rūšiuoti biologiškai skaidžias – žaliąsias ir maisto – atliekas ir organizuoti jų išvežimą.

Tačiau, kaip sakė Aplinkos ministerijos Atliekų politikos grupės vadovė Agnė Bagočiutė, daugelis savivaldybių vis dar nepaiso šio įpareigojimo. Todėl ministerija siūlo numatyti finansinę  atsakomybę už nevykdomus atliekų tvarkymo reikalavimus ir nustatyti sankcijas. Šiuo tikslu jau yra parengtas Atliekų tvarkymo įstatymo pataisų projektas.

Lietuva, kaip ir kitos ES šalys, pagal Direktyvos dėl atliekų reikalavimus iki 2023 m. gruodžio 31 d. turi užtikrinti, kad biologiškai skaidžios atliekos, tarp jų ir maisto, būtų surenkamos atskirai arba atskiriamos ir perdirbamos ten, kur jos susidaro.

Specialieji maisto atliekų surinkimo ir vežimo reikalavimai mūsų šalyje įsigaliojo dar 2012 m. spalį – juos numatė aplinkos ministro patvirtinti Minimalūs komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimai. Išsamesnius reikalavimus biologiškai skaidžių atliekų surinkimui ir talpoms nustato Atliekų tvarkymo taisyklės.

Kaip geriausiai surinkti maisto ir virtuvės atliekas, kur ir kaip jas apdoroti, turi spręsti pačios savivaldybės. Tai sėkmingai jau daroma Alytaus regione. Čia savivaldybės šias atliekas atskirai surinkinėti pradėjo dar praėjusiais metais.

Netrukus bus paskelbta Aplinkos ministerijos užsakymu baigiama rengti studija, kaip technologiniu, ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriu efektyviausiai apdoroti maisto atliekas, įvertinus dabartinės infrastruktūros panaudojimo galimybes. Studija padės išsiaiškinti, ar reikia dar išsamiau reglamentuoti šią atliekų tvarkymo sritį.


Straipsnio komentarai

.. to Leonardas2019-01-25
neskubėk aiškintis tai kas neaišku tam kad būtų neaišku. ta prasme kad žodis "atlieka" turi daugiau reikšmių negu prieš tai žmonių naudotas žodis "šiukšlės". Žodis atlieka tai labiau apibūdina technologinius procesus, kur lieka kažkokios žaliavos - pvz siuvėjas sukerpa kostiumą iš medžiagos ir jam atlieka visokiausių formų tos pačios tekstilės atraižos, ty medžiaga kurios kaip žaliava kokybė nieko nesiskiria. Jinai šiukšlė vien todėl kad tas siuvėjas yra kažkoks trumparegis kuris nemoka tos žaliavos panaudoti pvz siūti kostiumus lėlėms užduodant tokį darbą kokiems nors kraugerių gandžių gydymo objektams macikuose, vienuolynuose, savarankiško gyvenimo namuose ar kitose brexit imperijos kolonijos laisvės atėmimo įstaigose. Kita dar įdomesnė to žodžio reikšmė tai visiškai nesusieta su šiukšlėmis ar atliekmos jeigu tas žodis naudojamas kaip veiksmažodis ar iš to veiksmažodžio padaryta etiketė kad apibudinti kažkokią atliekamą funkciją. Tad jeigu žmogus yra verčiamas rūšiuoti atliekas jisai atseit nėra atlieka, bet jisai vistiek atlieka kažkokį darbą. Todėl tas įkaušęs kaip pėdas cžvistėlis jau perestroikos laikais cypė kad "gyvenk kaip galima švariau, zombiai atrieda atidunda". Jugi jo firma atseit ir suprojektavo tą saugumiečių kryžių pilaitėje. Kaip galvoji ką jie čia kryžiuoja? Tai kaip galvoji kas ten per violetinanosė dunda ir rieda prezidentūroje tarsi tuščios statinės aidas? Jeigu įsisegę neužmirštuoles žydi tai nereiškia kad tai žydai. Visame izraelyje, JAV, UK, tt nėra nei vieno žydo. Tad ta keistuolių teatro bendruomenė kur čia atseit susigražino visą tą turtą yra tik tiek. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Leonardas2019-01-25
Teisingai.Jūs žmogeliai tik rinkit stiklą,plastmasę,popierių, maisto atliekas,o jau mes tų šiukšlių klerkai žinosime kur jas padėti.Vakar buvau seniūnijoje susirinkime dėl šiukšlių išvežimo, konteinerių aikštelių įrengimo sodo teritorijose Aikšteles reikia įsirengti pačioms sodo bendrijoms.Pasidomėjau internete,o kad tai ne.Buvo užduotas klausymas kur dedama mūsų surušiuotos atliekos p.R.Rimkus nelabai aiškiai tai paaiškino,o pasirodo radau internete kad yra firmos kurios išveža tas atliekas ir gauna nemažus pinigus.Šilutėje iki šiol mokame už atliekų išvežimą nuo kvadratūros,o čia man pasitaikė šiandien po ranka SAVAITĖ žurnalas su straipsniu "IR VAIKAI TERŠIA"- skyrelyje Paklauskite Sigitos.Ar ne laikas mums Šilutės rajono gyventojams viską išsiaiškinti,o gal p.R.Rimkus mums gali straipsnį įmesti su normaliu paaiškinimu na pvz. laikraštyje Šilokarčema.Vasario mėnesį nežinau tiksliai dienos atsiskaitys rajono meras,dėl šiukšlių būtinai užduosime klausymų,o labiausiai tai dėl rušiuojamų atliekų išvežimo ir atsiskaitymo su kuo? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-01-25
tai tos savivaldos yra tiek kiek atlieka nuo kažkokių įsipareigojimų kažkokiems rubikonams iš kirtimų, kurie užsiima kažkokios tvarkos diegimu kad jeigu neklausysi tai gresia kojų mazgojimų. Čia nebūtinai kalba eina apie smaluotų biudžetų kryžiuočių vadą kuris dažnai pasidaro sau pramogą mazgoti kojas kaliniams, kuriuos matyt ir tiekia į brexit imperijos kolonijas ar susipurvinusių law-onų kojų mazgojimus prieš siunčiant ilsėtis į ramybės atsargą. Matot kokios pavardės pas tuos valdininkėlius tarsi čia kažkokie literatūriniai pseudonimai iš knygų apie vinetu, koubojus ir indenus.
tad čia kalba eina apie diegiamo kažkokio labdarinio šilko kelių infrastruktūrą. Čia jau negalima vien nagrinėti iš gerų ketinimų pusės, ignoruojant daktarinės brigadinės veiklos principus. Nu žinot čia atseit maisto atliekos gali būti panaudojamos naudingai atseit koks vietinis ūkininkas gali sušerti kiaulėms ar panašiai. Bet reikalinga pasidomėti tada kaip bus apsisaugoma nuo "snatch" tipo krematoriumų. Nu prisimenate kaip tame filme mafiozai lawonus kiaulėms sušerdavo kad šunys nesulotų, panašiai kaip tibete ten swastikų garbintojai laidotuves organizuoja sukapodami nabašnikus su kardais ir kirviais ir sušerdami grifams. Niekuo nesiskiria.
Patys pagalvokit tas dabartinės vokietijos armijos tuščiaviduris kryžius ir yra svastikos keturios "rankelės" tik sudėliotos kitaip.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka