Kaimo plėtros programoje – trys naujos priemonės

2019-01-29, zum.lrv.lt

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) stebėsenos komitetas, kurį sudaro įvairių ministerijų, žemdirbių savivaldos, nevyriausybinių organizacijų atstovai, pritarė siūlomam programos finansinio plano pakeitimo projektui.

„Šie pakeitimai yra tai, kas naujoviška, kas reikalinga, kas gali padidinti kaimo gyvybingumą ir konkurencingumą. Suprantu, kiekvienas atsineša savo lūkesčius, tačiau svarbiausia žiūrėti į visumą – kaimas ir gamintojai turi stiprėti“, – pabrėžia žemės ūkio ministras Giedrius Surplys. 

Stebėsenos komitetas pritarė ne vienos priemonės pakeitimams, susijusiems su fiksuotų išlaidų apmokėjimo taikymu. Svarbūs pakeitimai laukia priemonės „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“, taip pat peržiūrėtos vietos bendruomenių administravimo išlaidos, papildytas mažiau palankių ūkininkauti vietovių sąrašas, padidintos miškams skirtos priemonės išmokos.

Suderinus su Europos Komisija, programą ruošiamasi papildyti trimis naujomis priemonėmis ir veiklomis. Siekiant racionaliai panaudoti lėšas atitinkamai perskirstytas ir KPP biudžetas, iš mažiau populiarių priemonių lėšas skiriant sėkmingiau įgyvendinamoms.

Naująja priemone „Parama gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimui ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymui“  bus siekiama padėti ūkiams spręsti rizikos valdymo problemas. Pagal ją numatyta ūkiams kompensuoti dalį lėšų, investuotų į prevencines biologinės saugos priemones. Tai paskatintų juos geriau prisitaikyti prie ypač pavojingų užkrečiamųjų gyvūnų ligų. Numatytas priemonės biudžetas – 4,4 mln. Eur.

Vilkų daromai žalai kasmet augant, Stebėsenos komitetas nutarė, kad KPP priemonę „Investicijos į materialųjį turtą“ tikslinga papildyti nauja veikla – „Prevencinių priemonių taikymas prieš plėšrūnų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“. Pagal veiklą, kuriai numatoma skirti 1 mln. Eur, planuojama remti elektrinio piemens ir elektrinių tvorų, specialių aviganių šunų veislių įsigijimą.

Stebėsenos komitetas taip pat pritarė KPP papildymui nauja veiklos sritimi – „Pajamų stabilizavimo priemone (rizikų valdymo fondai)“. Šiai veiklai numatoma skirti 1,6 mln. Eur.

Perskirsčius lėšas tarp KPP priemonių, parama smulkiems ūkiams padidės 10 mln. Eur.

Atsižvelgęs į blogą melioracijos sistemų būklę ir lėšų iš valstybės biudžeto trūkumą, Stebėsenos komitetas pritarė, kad parama žemės ūkio vandentvarkai padidėtų beveik 1,9 mln. Eur.

Poreikis tvarkyti vietinius kelius kaime vis dar išlieka didžiulis. Nesutvarkyti keliai trukdo pritraukti investicijas, kurtis naujiems verslams, gyventi šeimoms. Tikimasi, kad Europos Komisija pritars Lietuvos siekiams paramai investicijoms į visų rūšių mažos apimtiems infrastruktūrą (t. y. savivaldybių projektams vietiniams keliams tvarkyti) papildomai skirti 10,4 mln. Eur.


Straipsnio komentarai

..2019-01-30
kas liečia nepaaiškinamus ostapininkų programavimo užmojus visada užmaskuotus jūsų pačių gerais ketinimais ir drąsių kelėnų balsais - dar reikalinga atkreipti dėmesį į kai kuriuos lingvistinius niuansus kurie kažkiek turėtų įnešti kažko kas tarsi praskleidžia garbės ir šlovės šydą. Nu žinot lietuvių kalboje žodis "žemė" reiškia ne tik purvą kur ne taip žemai po kojomis, bet ir pačia žemės planetą. Tad link kur čia linkiu kalbą. Aš prisimenu kai parvažiavau iš amerikos 2005 metais tai buvo toks jausmas kad čia visi tie baisenybės neokonai yra susikraustę po sėkmingos ocean 9/11 operacijos. Na kad žemės ūkio ministerija gali tarnauti kaip nojaus arka (lulzboat) per kurią atseit valdoma visas žemės ūkis. Nu žinot kaip rusų kalboje Miru mir. Nesuklysi jeigu išversi "pasauliui taiką", "taikai pasaulis", "planetai vardu taika pasaulis" ir tt.. Lygiai tas pati daina su storulio liūto (member of the pride) "karas ir taika". Gal būt turėtų buti išversta kaip "karas ir pasaulis" ty "War of the worlds". Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-01-29
tad reikalinga susiprasti kad jie atseit signalizuoja kad keičiasi kažkokie bėgiai - suvaikėjęs SOS kaimas kuris buvo pasiklydęs turistaudamas klysteliuose dabar atseit jau yra sustiprėjęs kad atlikti kitokį nebe turistinį vaidmenį. Čia jau reikalinga turėti omenyje kad tokias plėtras paprastai lydi gyvuliniai vagonai kai tiems buožėms, pas kuriuos viskas labai automatizuota ir mechanizuota atseit labai pradeda trūkti darbo jėgos kad dirbti kažkokiose darbo vietose kurios ir dėl to irkuriamos kad būtų nemechanizuotos, nes tie buožės jau visus vietinius indėnus jau iškrematorino ilsėtis ramybėje po velėna ar durnynuose panaudodami visokias priklausomybes kaip antai nugirdė, išrūkę, išemigravę, tt. Kad spręsti šitas "plėtros" programas jie turi iš karto ir sprendimus kur atseit parsigabenami darbininkai iš kitų kraštų, nors tie darbininkai paprastai jau būna čia, tik jie panaudojami forminti valstybinių paslapčių nuodėmes viešinant tuos juoduosius biudžetus per viešuosius ryšius. Nu kažkas panašaus į slenkantį grafiką.
matot pats ministras kažkodėl nešneka lietuviškai - jis kalba su gražulio kelnių akcentu. Jeigu paskaityti jo biografiją tai jeigu čia nesuklastotos pasakos kaip pas tą chaltūros viceministrą - tai čia vistiek marguoja visokie paruošiamieji darbai valstybinių sienų kirtimams ir kryžiavimams, negana to dar ir kažkokie ryšiai su anglių karalyste, kariniais Natistiniais ESesininkais, tt. Tad čia irgi ne ministras, ne politikas, tt. Tik šviesos ir šešėlio žaismo projekcija ant akmeninės sienos kad susidarytų įspūdis kad čia viena iš galvų to malūno kurio forma kaip drakonas. Matot kad žmogelis beraštis.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-01-29
bet kaip keistai prasilenkia tokia ostapininkų mušimosi logika su jų pačių rėkimo realybe kai jie aiškina kad lietuvos kaimai miršta, visi išemigravo kažkur iš kur jau niekas negrįžta ne kaip alibaba apsilankęs sezamai atsiverk susikuprinusių kalnakasybos pramonės olose - nu žinot visi milijonieriai, proto bokštai, einšteinai, NASA raketų konstruotojai, Formulė 1 bolidų pilotai ir panašiai. Nu tie garbėtroškiniai į kaimus ir nevažiuoja, nebent statyti dvariuką kad steigti kažkokią suskilusią geldą užmaskuotą po "ūkininko sodybos" priedanga, kad galima būtų tykiai plauti smalas nuo tų anglių karalystės biudžetų. Patys pagalvokit apie labai elementarų pavyzdį kintuose kur atseit Chevron ir panašių smaluotistų naftos "tyrinėjimai" ir "ieškojimai" buvo panaudota kad statyti pramogų industrijos atrakcionų parką sau ir saviems mūsiškiams, kur pinigus atseit su aitvarais jiems kažkokie specnazai suneša ir ne tik tais kur afghanistanuose su motociklais laksto.
Tad viskas kas čia kalbama yra mūsiškių karinė kriptologija kad tvarkytis su gyvulių ferma. Matot kiek visokių saugumo srities terminų: prevencija, ligos, užkrečiamos, plėšrūnai, stebėsena, žala, tt. Tad kai jie šneka apie vilkus tai yra tie patys pasakų motyvai kur kažkoks psichopatinis berniukas linksmdavosi gąsdindami kaimiečius rėkdamas apie vilką. Nu žinot kai jie rėkia "gelbėkit vaikus" tai jie ir įspėja kad nuo jų veiklos jums tuos savo vaikus ir reikalinga gelbėti. Negi jums atskiro prašymo reikia? Negi norite kad ant kelių jie atsiklauptų? Jie turbūt ir atsiklaupia jums nematant prieš jūsų vaikus ant savo drąsių violetinių kelėnų.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka