Skaidrinama ir spartinama vaistų įtraukimo į kompensavimo sistemą komisijos veikla

2015-01-23, SAM Ryšių su visuomene skyrius

Skaidrinant ir spartinant ligų, kompensuojamųjų vaistų bei medicinos pagalbos priemonių (MPP) įtraukimą į kompensavimo sistemą į vieną sujungiamos dvi šiuo metu veikiančios komisijos. Sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė pasirašė įsakymą, pagal kurį nuo vasario 1 d. Vertinimo ir Ligų, vaistinių preparatų bei  MPP komisijos jungiamos į vieną struktūrą. Beveik pusė komisijos narių bus iš nepavaldžių Sveikatos apsaugos ministerijai institucijų, mokslo ir studijų įstaigų, pacientų organizacijų atstovai.

Komisija vykdys visas su ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įtraukimu į kompensavimo sistemą susijusias funkcijas.

 Pasak ministrės R. Šalaševičiūtės, kompensuojamieji vaistai sudaro didžiąją vaistų rinkos dalį, labai reikšmingą žmonių gydymui.

„Vaistų kompensavimo proceso skaidrumas, racionalus PSDF biudžeto lėšų naudojimas ir mažiausios pacientų priemokos ypač svarbios socialiai jautrių žmonių grupei. Todėl mums labai svarbu, kad komisijos darbas nekeltų žmonėms jokių abejonių, komisijai vadovautų atitinkamą kvalifikaciją turintis žmogus, o jos nariai būtų nepriekaištingos reputacijos, jų veikla visuomenei nekeltų jokių abejonių“, – sako ministrė R. Šalaševičiūtė.

Naujoji tvarka taip pat numato komisijos narių rotaciją. Komisijų sudėtis turės būti atnaujinama ne rečiau kaip kas treji metai, pakeičiant ne mažiau kaip pusę narių. Tokie pat  reikalavimai kaip ir Ligų, vaistinių preparatų ir MPP kompensavimo komisijai bus taikomi ir Apeliacijos komisijos nariams. Apeliacinės komisijos paskirtis – svarstyti skundus dėl sprendimų, susijusių su vaistų įtraukimu į kompensavimo sistemą.

Naujoje tvarkoje taip pat patikslintos nuostatos dėl viešo informacijos apie komisijų veiklą skelbimo, patikslintos sąvokų apibrėžtys, ištaisyti kiti trūkumai.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Per kiek laiko gaunate šeimos gydytojo konsultaciją?