Savivaldybės pačios spręs dėl lėšų skyrimo vietinės reikšmės keliams

2019-02-14, sumin.lrv.lt

Vyriausybė pritarė Susisiekimo ministerijos siūlomiems Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) lėšų skirstymo pakeitimams, kuriais savivaldybėms suteikiama daugiau laisvės pačioms nuspręsti, kuriuos vietinės reikšmės kelius tvarkyti, atsisakant tikslinio šios programos lėšų paskirstymo. Numatoma, kad KPPP  lėšų paskirstymas vyks operatyviau, o tai leis savivaldybėms efektyviau planuotis darbus ir paskirstyti turimus resursus.

„Siekiame kaip įmanoma efektyviau paskirstyti lėšas ir panaudoti jas valstybinės ir vietinės reikšmės kelių tinklui plėsti. Tikimės, kad atsisakius tikslinio finansavimo savivaldybės aktyviau registruos vietinės reikšmės kelius bei kelius, esančius sodų teritorijose. Taip bus išspręstos ne tik sodininkų bendrijų kelių bei gatvių problemos, bet ir stiprinama vietos savivalda“, – teigia susisiekimo ministras Rokas Masiulis. 

Sodininkų bendrijos paprastai atsisakydavo finansuoti bendrojo naudojimo žemės sklypų su juose esančiais keliais kadastrinių matavimų darbus, nes minėti sklypai nuosavybės teise priklauso ne sodininkų bendrijoms, o valstybei. Nuo šiol tokie darbai kaip kadastriniai matavimai, registravimas Nekilnojamojo turto registre ir vietinės reikšmės kelių projektavimo, tiesimo, rekonstravimo darbai galės būti finansuojami šios programos lėšomis.

Nuo šiol atsisakoma tikslinio KPPP lėšų (20 proc.) skirstymo vietinės reikšmės kelių projektams, kurių sąrašą anksčiau sudarydavo ir tvirtindavo susisiekimo ministras. Savivaldybės pačios galės spręsti, kuriuos vietinės reikšmės kelius būtina sutvarkyti. Lėšos savivaldybėms bus skiriamos atsižvelgus į nuolatinių gyventojų skaičių ir kelių ilgį konkrečioje savivaldybėje. Savivaldybių valdomiems vietinės reikšmės keliams bus skiriama 94 proc. iš 30 proc. KPPP lėšų. Miestų savivaldybių vietinės reikšmės keliams numatoma skirti 35 proc. šių lėšų, rajonų savivaldybių vietinės reikšmės keliams finansuoti – 65 proc. Numatyta, kad ne mažiau kaip 58 proc. skirtų lėšų turi būti panaudota turtui įsigyti – vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti ir remontuoti. Bent 5 proc. lėšų turi būti skirti saugaus eismo priemonėms vietinės reikšmės keliuose finansuoti.

Vietinės reikšmės keliams ir toliau bus skiriama 30 proc. KPPP lėšų. Valstybinių miškų, valstybės saugomų teritorijų, pasienio, privažiuojamiesiems prie krašto apsaugos objektų vietinės reikšmės keliams ir vietinės reikšmės keliams, kurie patenka į Lietuvos kariuomenės nurodytus priimančiosios šalies paramos poreikiams būtinus maršrutus, atiteks  4 proc. lėšų. 2 proc. iš 30 proc. KPPP  lėšų ir toliau numatoma skirti vietinės reikšmės keliams Birštono, Druskininkų, Palangos miesto ir Neringos savivaldybėms atsižvelgus į suteiktų nakvynių viešbučiuose, poilsio įstaigose, sveikatingumo įmonėse skaičių.

Keičiasi ir KPPP finansavimo lėšų rezervo skirstymo principai. 5 proc. rezervas Vyriausybės nutarimu bus paskirstomas sudarant kelių objektų sąrašą, dėl kurių įgyvendinimo Vyriausybė jau yra priėmusi sprendimus, rezervo lėšos taip pat bus skiriamos valstybės institucijų ir savivaldybių valdomiems vietinės reikšmės keliams skubiai taisyti ar rekonstruoti dėl avarijos grėsmės, taip pat avarijos ar stichinės nelaimės, ekstremaliųjų situacijų, įvykių padariniams likviduoti. Ne mažiau kaip 1,5 proc. rezervo lėšų numatoma skirti Lietuvos automobilių kelių direkcijai (LAKD), kuri vykdys darbų kokybės kontrolės priežiūrą vietinės reikšmės kelių objektuose.

Likusios rezervo lėšos bus paskirstomos taip:

  • valstybės institucijų ir savivaldybių valdomų vietinės reikšmės kelių, vedančių į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, projektams įgyvendinti – 50 proc.;

  • sodų teritorijoje savivaldybių valdomiems vietinės reikšmės keliams inventorizuoti, šiems keliams taisyti ar rekonstruoti, jeigu pareiškėjas skiria ne mažiau kaip 30 procentų, tačiau ne daugiau kaip 50 procentų nuosavų lėšų; valstybės institucijų, kitų institucijų ir įstaigų, išskyrus savivaldybių institucijas ir įstaigas, valdomiems vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti, rekonstruoti, jeigu pareiškėjas skiria 50 procentų nuosavų lėšų – 50 proc.


Straipsnio komentarai

..2019-02-14
nu tuo ir paramstyta gerų ketinimų esmė šito fašistinio komunizmo kad jeigu tu esi sutaręs kainą su taksistu yra ne tavo reikalas kaip vairuotojas tave ten nuveš - nesvarbu kaip jisai pildys tavo norus kad tu pasiektum savo kelionės tikslą, svarbu kad tik tai neprieštarauja kažkokiems įstatymas, normoms ir teisės aktams. Tu gi ne specialistas. O jeigu esi stebuklingai taksi vairavimo specialistas tai tikrai nebūsi įstatymų specialistas. O įstatymuose specialistų ir nebūna, nes ten visi specialiai specializuoti, kad atrodytų teisingai tarsi akli su lazdele, kurią galima naudoti kad badytis kaip su ragais, barškinti ar muštis. Ar tu gali reikšti nepasitenkinimą jeigu vairuotojas vairuoja vairą laikydamas su viena ranka, o su kita krapšto nosį? O jeigu jisai įsisodina dar tris vairuotojus, šturmaną, palydovą, auditorius, revizorius, tt. Tau tai nieko nekainuos. Nu čia taip reikalinga, tokios vidinės kompanijos taisyklės - dėl saugumo, kurį reikalinga prižiurėti, o jeigu kas atsitiks su tavo kaip vartotojo teisėmis? Tad iš tos pusės žiūrint taksi kaip paslauga gali būti ir meškos paslauga jeigu pati keleivio sanprata tarnauja kaip ąsilas kad su tuo ąsilu joti į kažkokį tikslą. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
to....2019-02-14
3+2=b$57 hf290) bn Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-02-14
niekas čia nieko neskirsto su tais smaluotų biudžetų pinigų suvaikščiojimo maršrutais. nu gal čia signalizuojama kad visose savivaldybėse jau tupi pasodinti savi mūsiškiai tupikai, kurie ne tai kad žino kažką, bet žino kaip atrodyti jog nežino kažko. Nu jie susisiekia vienas su kitu per švytinčias vaivorykštes, kaip tame viešbutyje kur rašytojas be šilutinės šilumos paėmė ir sušalo, nes jam per mažai buvo darbinių dienų kurios neatrodytų kaip šventės. Nu jeigu jie sako kad "mūsiškių dienos kaip šventė" tai nebūtinai nereiškia kad jie yra ne tie kurie puodų nelipdo, vien dėl kažkokio jų išsivystymo lygio. Nu patys pagalvokit jeigu susitarėte su taksistų dėl nuvežimo kainos tada jau nėra skirtumo kokiu keliu jus nuveš į jūsų kelionės tikslą? Kaina ta pati, taksistui jau nėra logiška gaišti laiką kad prisukti ant skaitliuko daugiau skaičiukų. Aišku jeigu prašėte kad nuvežtų iš vilniaus aerouosto į brazauskienės viešbutį, bet nuvežė į čigonų taborą tai nebūtinai nereiškia kad taksistas vistiek yra teisus. Tad kariauti su žiedinių sankryžų valdovais nėra protingas pasirinkimas. Gal čia kažkokie napoleonai tiesiasi drąsius kelius, nes pas juos istorijose prirašyta kažkas apie problematiškus kelius žygiavimo tikslams. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Kiek per mėnesį išleidžiate degalams?