Tarybos nariai parodė savo tikrąjį veidą

2019-02-18, Stasys Bilinskas

„Esu toks ir toks", 2018 metais dalyvavau, balsavau, dirbau, kalbėjau, susitikau, piktinausi... Tokia kadenciją bebaigiančių Šilutės rajono savivaldybės politikų metų veiklos ataskaitų turinio esmė. Tvarkingai atsiskaityti už nuveiktus darbus Tarybos narius įpareigoja įstatymas. Deja, ne visi jie paiso tų įstatymų...

Privaloma, bet nebaudžiama

Šilutės r. savivaldybės tarybos nariai turi pateikti savo veiklos ataskaitas už praėjusius metus. Jos viešinamos Savivaldybės tinklalapyje. Bet ir ankstesniais metais, ir dabar šias ataskaitas kai kurie politikai tiesiog ignoruoja.

Jau kelerius metus politikų ataskaitų teikimas yra privalomas, tačiau sankcijos tiems, kurie šios prievolės nevykdo, nėra numatytos. Atsiskaitymo formos apie nuveiktus darbus Tarybos nariams galimos ir kitos, bet šita, raštiška, paskelbta Savivaldybės tinklalapyje, yra būtina.

Vienintelis, per ketverius metus nepateikęs nė vienos raštiškos ataskaitos - Tarybos narys Arvydas Jakas. Šis politikas tikriausiai jau anais laikais, kai buvo meru, priprato apie savo veiklą atsiskaityti rinkėjams viešai, važinėdamas per seniūnijas. Ir galbūt dabar niekaip nebegali susitaikyti su viena problema – kodėl jis nebeišrenkamas meru, nors iki tokios pergalės vis nedaug tetrūksta...

Opozicijos lyderės kruopštumas...

Savo pareigą šiemet laiku atliko keturi Tarybos nariai, iki privalomos datos – vasario 1-osios - pateikę savo ataskaitas. Tai Sandra Tamašauskienė, Vidmantas Gečas, Alfonsas Vanagas ir tik 2018-ųjų rudenį Tarybos nare tapusi Lijana Jagintavičienė.

Bene kruopščiausiai veiklos ataskaitas kasmet pateikia opozicijos lyderė S. Tamašauskienė. Štai jos ataskaitos ir už 2017, ir 2018 metus sudaro po 6 lapus. Iš jų matyti, kad 2017-aisiais politikė atliko 66, o praėjusiais metais jau tik 63 darbus. Tik kažin, ar tai politiko darbai, ar tik kažkokia veikla, veikimas. Ataskaitose yra tokie įrašai su tiksliomis datomis: „Dalyvavimas Bikavėnų kaimo šventėje; dalyvavimas Stubrių bendruomenės šventėje; dalyvavimas tradiciniame Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydyje Ariogaloje su Šilutės rajono tremtiniais ir choru „Pamario aidas“; dalyvavimas tarptautinėje Žuvienės virimo šventėje Šilutės mažųjų laivų uoste“, ir t. t.

S. Tamašauskienė yra atvira ir neslepia savo klaidų. Štai 2017 metų veiklos ataskaitoje ji teigė: „Esu Socialinių reikalų komiteto narė, UAB „Šilutės autobusų parkas“ stebėtojų tarybos narė, Šilutės kultūros ir pramogų centro stebėtojų tarybos narė, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pirmininkė. Buvau Antikorupcijos komisijos pirmininkė, nuo 2016-11-24 ir VIII šaukimo tarybos opozicijos lyderė. 2017-06-29 Savivaldybės tarybos posėdyje atsistatydinau iš abiejų atsakingų pareigų Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai nusprendus, kad pažeidžiau Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, kai dalyvavau savivaldybės tarybos posėdyje svarstant švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitas, tarp kurių buvo ir Vydūno gimnazijos, kurioje dirbu, vadovės ataskaita, ir dėl jos balsavau.“ Reikėtų suprasti, kad ji atsistatydino iš Antikorupcijos komisijos pirmininkės ir Tarybos opozicijos lyderės pareigų.

... ir stengiasi „įkąsti“ merui

2018 metų ataskaitoje S. Tamašauskienė teigia vėl esanti Tarybos opozicijos lyderė. Ir darbui opozicijoje skiria didesnę ataskaitos dalį. Ji rašo:

„Vadovaudama opozicijai kartu su partneriais parengiau 3 pareiškimus ir 1 teikimą, surengėme dvi spaudos konferencijas. Kovo 7 d. ir lapkričio 6 d. vadovavau komisijai, tyrusiai galimą Tarybos nario priesaikos sulaužymą.

Vasario 20 d. opozicijos, pareiškime Tarybai dėl mero V. Laurinaičio veiksmų atkreipėme bendruomenės dėmesį, kad Šilutės rajono savivaldybės meras V. Laurinaitis Šilutės pirminiam sveikatos priežiūros centrui (toliau PSPC) padarė žalos bylinėdamasis su Liutauru Indriuška, buvusiu PSPC vadovu, kurį pats neteisėtai atleido, kaip 2017-12-21 pripažino Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Iš viso PSPC, vadinasi, mums - mokesčių mokėtojams - mero užgaida atleisti neįtikusį, nors gerai dirbusį vadovą, kainavo 10 210,60 Eur. Meras nepaisė opozicijoje esančių Tarybos narių įspėjimų dėl jo paties destruktyvios veiklos PSPC.

Siekdami išvengti naujų teismų, kaip jau atsitiko dėl Širvintų ir Šiaulių merų neteisėtai iš pareigų atleistų savivaldybių įstaigų vadovų <...> ir dar daugiau Šilutės rajono savivaldybės gyventojų išlaidų jiems, raginame merą V. Laurinaitį gera valia iš asmeninių lėšų atlyginti finansinę žalą - 10 210,60 Eur, padarytą PSPC.

Meras nepaisė mūsų raginimo, todėl šiuo metu Klaipėdos apygardos prokuratūros viešojo intereso gynimo skyrius pakartotinai (paraginus Lietuvos generalinei prokuratūrai) nagrinėja TS-LKD frakcijos ir Tarybos nario A. Jako pareiškimą viešojo intereso gynimo aspektu dėl mero V. Laurinaičio materialinės atsakomybės (regreso). Siekiame, kad meras V. Laurinaitis sugrąžintų teismuose dėl neteisėto vadovo atleidimo iššvaistytus 10 210,60 eurų, kurie priklauso PSPC, vadinasi, mums visiems.“

S. Tamašauskienė taip pat teigia, kad kovo 7 d. opozicijos spaudos konferencijoje ji atkreipė visuomenės dėmesį į Savivaldybės mero ir administracijos veikimo ar neveikimo trūkumus, susijusius su viešojo administravimo principų nesilaikymu - skaidrumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjekto veikla turi būti vieša, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. O atsakomybės už priimtus sprendimus principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas, priimdamas administracinius sprendimus, turi prisiimti atsakomybę už priimtų administracinių sprendimų sukeltus padarinius. Naujovių ir atvirumo permainoms principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas turi ieškoti naujų ir veiksmingų būdų, kaip spręsti problemas, ir nuolat mokytis iš gerosios patirties pavyzdžių.

S. Tamašauskienė primena ir 2018-05-31 dienos opozicijos pareiškimą - reakciją į bendruomenės pasipiktinimo ir pasipriešinimo sulaukusį administracijos sprendimą dėl želdinių tvarkymo centrinėse Šilutės miesto Tilžės ir Lietuvininkų gatvėse tvarkymo projekto. Pareikšta, jog opozicija remia šį projektą, tačiau reikalauja, kad būtų paisoma Lietuvos arboristų asociacijos direktoriaus Renaldo Žilinsko atliktos medžių ekspertizės išvadų ir pastabų: pirmiausia iškirsti tik žuvusius (sausus) medžius; toliau atlikti likusių medžių genėjimo ir lajų sutvirtinimo darbus; rasti lėšų ištirti kitų medžių, kurie anksčiau buvo numatyti iškirsti, pavojingumo laipsnio dėl jų būklės patikslinimui; suderintų iškirsti medžių kirtimo ir atsodinimo darbus pradėti rudenį; visus sprendimus dėl medžių kirtimo derinti su suinteresuotos visuomenės atstovais.

Opozicijos lyderė taip pat teigia, kad 2018 spalio mėnesio 23 dieną Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) dėl galimo piktnaudžiavimo tarnyba sulaikė merą V. Laurinaitį, mero pavaduotoją Algį Bekerį, administracijos direktorių Sigitą Šeputį, administracijos Viešųjų paslaugų skyriaus vedėją Remigijų Rimkų ir Savivaldybės kontroliuojamos įmonės direktorių Artūrą Stonkų. Dėl šio įvykio spalio 25 dieną vykusiame Tarybos posėdyje opozicija pareiškimu paragino merą V. Laurinaitį, mero pavaduotoją A. Bekerį ir administracijos direktorių S. Šeputį nusišalinti nuo pareigų, kol vyksta ikiteisminis tyrimas dėl pareikštų įtarimų piktnaudžiavus tarnyba, davus neteisėtus nurodymus Savivaldybės administracijos darbuotojams, Savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovams, kitiems asmenims. Jiems nenusišalinus, opozicijos atstovai paliko Tarybos posėdį ir surengė tiesiogiai transliuojamą spaudos konferenciją.

Politikos naujokės palinkėjimai

Kruopščiai pirmąją savo kaip politikės ataskaitą parengė ir L. Jagintavičienė. Jos ataskaita iliustruota nuotraukomis, ko iki šiol nė vienas lyg ir nebuvo padaręs. Pradedama prasmingais žodžiais: „2018 m. spalio 25 d. žengiau labai svarbų žingsnį savo gyvenime - daviau priesaiką. Prisiekiau gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Tad tegul padeda man Dievas.”

L. Jagintavičienė irgi atvirauja: „Man ne tas pats, kaip mes gyvename. Labai myliu savo kraštą, jos žmones ir manau, kad darbas žmogui ir su žmonėmis yra didžiausia atsakomybė, o būti naudingu kitiems - geriausias jausmas ir atpildas už darbą. Todėl vykdydama Tarybos narės pareigas, stengiausi į visus svarstomus klausimus įsigilinti, o pavestus darbus atlikti sąžiningai.“

Rašoma, kad nuolat bendravo su rinkėjais. Teko spręsti ne vieną jiems svarbų klausimą. Liko jų dar neišspręstų, bet žadama tai padaryti šiemet.

Ataskaitoje rašoma, kad visuomenininkai ne kartą gvildeno atliekų surinkimo klausimą, ieškojo atsakymų į juos. Ataskaitoje taip pat teigiama, kad šį klausimą ir ji iškėlė Tarybos posėdžio metu. Vyriausybės nutarime nurodyta, kad visi atliekų turėtojai turi teisę į įstatymo nuostata įtvirtintą lengvatą – už atliekų tvarkymą nemokėti daugiau nei 1 proc. vidutinių metinių šeimos arba vieno gyvenančio asmens pajamų. Kodėl nutarimas nevykdomas Šilutės rajone? Tada pažadėta, kad nuo 2019 m. liepos 1 d. bus peržiūrima lengvatų teikimo tvarka ir bus atsižvelgta į Vyriausybės sprendimus.

„Kadangi politikui taikomos visiškai kitokios moralės normos, kėliau klausimus dėl kai kurių kolegų elgesio. <...>Deja, padariau išvadą - ne visi kolegos supranta, kad etika susideda iš vertybių“, - tęsia L. Jagintavičienė.

Ataskaita baigiama palinkėjimu ir patarimu: „Kolegoms linkiu, kad nepritrūktų darnos, geros sveikatos, nes dabar itin politizuotas laikas, o politinė kova juk vargina žmones. Nereikėtų pamiršti, kad ir po rinkimų teks gyventi.”

Trumpos ataskaitos

Viena trumpiausių yra Tarybos nario Jono Jatauto 2018 metų veiklos ataskaita. Jis tik nurodo, kad yra Etikos komisijos pirmininkas, H. Šojaus muziejaus tarybos pirmininkas, VšĮ „Šilutės sportas” stebėtojų tarybos pirmininkas, Socialinių reikalų komiteto narys ir, aišku, Šilutės rajono savivaldybės VIII šaukimo Tarybos narys, suskaičiavo, kiek kartų dalyvavo jų posėdžiuose.

Tarybos narys Ričardas Stonkus taip pat išvardina savo visuomenines pareigas, kurių turi šešias. Ir pasigiria, koks jis yra darbštus ir finansiškai dosnus: „Aktyviai dalyvauju Pašyšių, Usėnų, Katyčių, Stubrių bendruomenių veikloje, prisidedu organizuojant ir remiant renginius. Savo asmeninėmis lėšomis remiu sporto renginius. Kasmet steigiau taures ir medalius įvairiems futbolo, mini golfo, paplūdimio tinklinio turnyrams, žvejų varžyboms. Tokiu būdu rūpinuosi jaunimo užimtumu bei skatinu jį aktyviai sportuoti.“

O pati trumpiausia – V. Gečo ataskaita. Joje tik tiek parašyta: „2018 m. eidamas Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario pareigas dalyvavau visuose komiteto ir tarybos posėdžiuose. Apie mano, kaip Tarybos nario atliktus darbus, veiklą įvertins rinkėjas 2019.03.03 per savivaldos rinkimus. Tai bus pats teisingausias vertinimas“ (kalba netaisyta, - aut. pastaba).

Iki pirmadienio, vasario 11-osios, vidurdienio ataskaitas buvo pateikę tik dešimt Tarybos narių. Kiti tai padaryti neskuba, gal todėl, kad už jų nepateikimą įstatymai jokių sankcijų nenumato. Tik nežinia, ką apie tokią jų veiklą pasakys rinkėjai. Nejaugi pastarieji yra įsitikinę, kad vėl bus išrinkti į Tarybą?


Straipsnio komentarai

JOOOO2019-02-26
ar ten tas politinis perėjūnas, kuris nuolat keičia partijas? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Aloja2019-02-26
Užeikite visi feisbuke į pamario jaunimas pamatysite kaip vienas konservatorius akiplėšiškai elgiasi rašinėja tai turi būti viešinama kol žmonės nepadarė klaidos ir ne išrinko jo komandos narius apgailėtina… Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Hadis2019-02-22
ŠIS POSĖDIS SKELBIAMAS UŽDARYTU. AČIŪ DALYVIAMS. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Citizen 2.02019-02-20
na, kandidatai, baigėt rietenas? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
As2019-02-19
Tai viena partija atsives visa vaikų darželį ???????? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
pasisekė 2019-02-19
šioje salėje buvo tebuvo vienintelis miegantis tipo klausytojas...bet ir čia narsiųjų kelėnų lektorius šiukšlino aplinką... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
bėkit bėkit balsuot tik neapvirskit be bėgdami 2019-02-19
nebalsavau ir nebalsuosiu nei už viena d a r m a j e d a nei vienas neatnešė mum gerų nei pencijų nei algų ir juo lab ne nuo jų priklauso o kaip seimas nuspręs taip ir bus o kad jūs bėgat visi isižioja balsuot melagysčių klausydami Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. 2019-02-19
tame ir esmė kad "neprisirašai". greičiausiai visi 300 buvo pildyti vienų rankų. nu tos visos partijos tai kaip skirtingai apipavidalinti atrakcionai tam pačiame atrakcionų parke. visos supa ir liuliuoja.. matai atrakcionų parkai irgi būna suorganizuoti įvairiai. kai kur reikalinga prie kiekvieno bilietą pirkti atskirai, kai kur būna kasos kur gali nusipirkti bilietus į kokius atrakcionus pageidauji, kitur būna iš viso bilietas į parką kaip kokį rojų kur jau visi atrakcionai nemokamai išskyrus dangišką maną ir paukščių pieną. ten reik mokėti atskirai. Tarp kitko kiek girdėjau tuose disneilenduose vis tiek kažkoks komunizmas turi laukti prie tų karuselių po valandą. Pats nebuvau, nežinau. Teko tik pabuvoti 666 flags niudžersyje prieš daugiau nei 20 metų. tai irgi buvo eilės prie tų amerikietiškų kalniukų.
Hush now baby, baby, don't you cry.
Mama's gonna make all your nightmares come true.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
to...2019-02-19
kažkam nusisšneku , kažkam nenusišneku. Į anketas ką nori prisirašai kaip ir tu čia " garuoji ". Pasižiūri į deklaracijas ir darai išvadas . Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. to Šilutės liberalai2019-02-19
tu nusišneki su savo "250 eurų" per mėnesį. vaidini kad čia kažkas "svarbaus". tame ir esmė kad jie greičiausiai ir nemeluoja. todėl jiems ir reikalinga visokeriopa pagalba visokiausių gandžių, moterų teresių, kryžiuočių, užsienio slaptųjų tarnybų (pvz visi tie politiniai konsultantai, patarėjai, padėjėjai, tt..) , tt..
pažiūrėk kandidatų sąrašu: www.vrk.lt/2019-savivaldybiu-tarybu-kandidatai
šilutės rajone yra virš 300 kandidatų. absoliuti dauguma savo anketose nėra iš viso nieko nurodę išskyrus vardą ir pavardę. nėra nei gimimo vietos, nei tautybės, nei išsilavinimo, tt nėra net parašyta kokios spalvos parašiutas pas tuos trojos arklius
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Šilutės liberalai2019-02-19
dar vienos liberales aktyvios , einančios sąraše 5 numeriu metinės pajamos 3000eur arba 250eur per mėnesį . Kažkokia nevykėlių šaika..... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Šilutės liberalai2019-02-19
Aha. Vienas pagrindinių liberalų kailių saloną turi ir kailiniais užsiima. Bet metinės pajamos 6000 eur , arba 500€ . Dar vienas " Alfonsas " iš moterų gyvena arba vagia... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Hmm2019-02-19
Ponas bynas iš vienos partijos tai jau giriasi kad jie tikrai jau laimėjo ir kaip galės sukišti draugus... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Aaaa2019-02-18
Nuo šiol šilutės taryba dėl lėšų taupymo posėdžius ves šilokarčemos komentaruose Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. to mmm2019-02-18
tu šneki tarsi egzistuotų kažkokie tai tekstai kurie būtų neabsurdiški. nu žinai tekstai yra nereikalingi nebent aiškinti kažką kas yra neaišku, kažkokius absurdus. paimk pavyzdžiui tą kandidatę į prezidentus kur šiandien apsireiškė šilutėje. nors jos pavardė kaip ir skamba tarsi mergautinė ir moteriškos lyties dabar tai jau kaip ir nebegalioja tokios taisyklės, nes jie pradėjo diegti lietuvoje "vyriškas" pavardes kurios baigiasi su "ė" pvz visas spektras pavardžių kaip iš karlo majaus romanų apie vinetu: paukštė, ropė, lapė, kerpė, dailidė, tt. Matai "majus" irgi bolotiruojasi į merus. Stebuklų stebuklas. Čia neaišku iš kur jas krausto ar iš latvijos ar iš vokietijos ar iš sibiro misijų ar kitų liuciferoninių kryžiuočių brexit imperijos karalysčių - tai nėra svarbu. Seniau jeigu lietuvoje pavardė baigiasi su "ė" tai buvo aišku kad tai moteriška lytis. Dabar yra absurdiška situacija kad į visas tas šimonytes, grybauskaites, tamašauskienes, tt turi būti žiurima kad čia yra džiaze tik merginos. Nu o tikros lietuvos moteris varomos į krematoriumus. Jos nereikalingos "tikriems" vyrams kurie "tikrai" myli lietuvą su ta tikra gražulio kelnių meile. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
to A'rmani J'eans2019-02-18
ar tu čia Arvydai rašinėji. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Vietinis2019-02-18
Tas taškinis komentatorius ar kartais nebus Šilutės garsus architektas. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
mmm2019-02-18
Čia vienas iš komentatorių neranda su kuo pasikalbėti, matyt, niekas ir nesiklauso, tai pliekia absurdiškus tekstus kaip samdytas. O gal ir samdytas??? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Buvo čia toks bielskis rodoj+dabar dar tas 2egzlinskas rados . 2019-02-18
O dviem pasirašant (sumautus straipsnius nuo stalinio gal stuko laikų taip priklauso, kad trojkoj rastūs razomerna čiadabaro dauguma)
viename tikras gavėnas gan slaunas gaunas, kai MusuTikrasMelaSpecąTyrąTąso, tai ašarų Pakalnė a not bili nos , a podnosom p. stasio...:
- SpecįlajųTęstinįTeęsant, kąstinį sukant, prie parašos atatupstu gans žengiat nedrąsiai...
Drąsinkim sueities nueitį :-( atsieit, ein aklieji neregių vedini, Mato 15:14 ) - o čia dabar ir be abejo tikrai mūsų žąlios ąsinaitės kvap nes:
eins -panams Liolekui su Bolekui,
zwei -bosams Šrekui, Žibozlui -kvapios,
drit te- skyrium vedliams Anžent ir Kuistan-guns
JVS (džiuvėsysdebesūdžiugesyakompegrojantdebiussy)- jiems visai sveikas pasirinkimas
- So: MB(1bitte+2zwankt+3drit te su marium) = budduvudutridu sušisdiskantviename, o'doruotas Diorum su bitte, prašom!
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. to retorinis klausimas2019-02-18
žmogus negali būti mokytojas. nu kaip gali kažkas būti vienu metu dviejose vietose. tik kažkokie tamsūs šriodingerio katinėliai tamsiose kvantinėse atskaitos sistemose. jeigu žmogus yra tuo pačiu dar ir mokytojas vadinasi kažkas važiuoja neklystančiais bėgiais grįstais gerais ketinimais kad klysti yra žmogiška. Tad pati švietimo sistema yra nuo pat pamatų įžeidžianti bukinimo siena nes ateina su kardu kad vaikai yra kažkokie tamsuoliai, kuriuos reikalinga šviesti ir "ugdyti". Vaikai nori eiti į mokyklą, bet labai greitai tas noras išgaruoja, nes mokyklos nieko ir nemoko. Visi mokytojai šiais laikais yra beraščiai tarsi būtų kažkokia daktarų grupuotės frakcija, čia ne vien kalba eina apie pradines ar vidurines mokyklas, ta pati daina ir pačiuose aukščiausiose mokyklose ir universitetuose. Nu visos mokyklos šiais laikais yra partinės mokyklos - ty ideologinės citrinų partijos geležinis kumštis. Nu raštingumas reikalingas tam kad vaikas galėtų perskaityti tai kas parašyta geltonosios spaudos priespaudos patvoriuose. Vaikai išmoksta su pirštuku kryžiukus paišyti "išmaniuose" telefonuose primenančius tas istorijas apie indėnus kur atiduodavo savo auksą už veidrodukus ir panašius jūros šventės barškaliukus ir kaziuko mugių kičą. Ta prasme kad nors niekas tos spaudos ir neskaito, bet važiuojama ir teisingumo bėgiais kad nežinojimas neatleidžia nuo baudžiavos bausmės. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
to retorinis klausimas2019-02-18
Lietuvoje viskas galima. Iš 9 kandidatų - 4 tik su pedagoginiu išsilavinimu. Pasižiūri kokiose vietose mokyklų reitinguose Šilutės mokyklos yra , tai .................. Vienas kandidatas gyvena iš 315 Eur pajamų per mėnesį , dar trys kandidatai net aukštojo išsilavinimo neturi . Komentaras patinka Komentaras nepatinka
retorinis klausimas2019-02-18
ar gali būti žmogus lietuvių kalbos mokytojas, jeigu savo rašliavose daro gramatines klaidas? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. to Pasalietis2019-02-18
tu vėl lendi iš pasalų su velniškai įdomiomis advokatystėmis, kurios sugalvotos tarsi kažkokių vikingų remiantis skandinaviškų lengendų motyvais kur mitinės būtybės laksto pas juos miškuose. Taip ir sugalvota "savivalda" kad valdžios nėra. Nu valdžios yra tiek kiek valdžia kreipia valdžią į save valdymo tikslais. Valdžia yra toks dalykas kad niekam nepatinka. Tad čia ir sugalvota "laisvės" iliuzija tarsi su nuskausminimais. Tarsi kažkoks eksperimentas kur "anarchija mat poriadka". Tie visi "išrinktieji" reikalingi tik kaip kažkoks veidas kuris demonstruoja tą konclagerio valdžią. Demon-.. demons-... Tad šiuo atžvilgiu valdininkai tarnauja kaip iliuzionieriaus asistentai, kurie kaip kažkoks buferis geltonosios spaudos priespaudos rankose. Nu kažkas panašaus į modelius ant podiumo. Tie modeliai atseit kažkaip stebuklingai daug reiškia jie tokie brangiai apmokami, kad demonstruoti tuos drabužius ir madas su kuriomis jie nieko bendro neturi. Nu tame ir esmė kad čia jau yra irgi karinės "dvigubos technologijos", nes gali būti panaudota ir kaip šilta vietelė ir kaip karinis ginklas ty gegutės lizdas. Tad politikams nereikia daryti nieko jie tik turi "atrodyti" kažkaip. Nu nepargriūti lygioje vietoje. Yra po to visokie jau atseit "dizaineriai" kuriems ir reikalinga šita "valdininkų" banda kad pristatinėti iš anksto paruoštas ir pasiūtas kolekcijas. Bet ir "dizaineriai" tai kažkoks nesusipratimas, nes tik gražulio kelnininkų garbėtroškinių paradų ir kruvinų kilimų šlifuotojų karinė kuopa - kažkokių alibabų gauja koordinuojančiai skanduojančių "sezamai atsiverk". Tad kas liečia "lietuvių" kalbos ar bet kokius kitus mokytojus reikalinga į juos žiūrėti kaip į ESL mokytojus. Nu jie kažkokie kur apsimeta kad anglų kalba yra jiems yra antroji. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Pasalietis 2019-02-18
Kaip gali būti mere Lietuvių kalbos mokytoja , kuri niekaip gyvenime nėra susidūrusi su vadyba , vadovavimu žmonėm ? Per šešis metus , šiaip ne taip sugebėjo baigti Klaipėdoje lituanistiką. Ką ji gali pasiūlyti , apart dainavimo bažnyčios chore ir važinėjimų po kaimo šventes ? Ar jos ataskaitoje yra nors viena iniciatyva , kurioje bandoma pagerinti Šilutės miestiečių gyvenimą ? Kažkokie pasiūlymai susiję su ekonomika ? Sėdi opozicijoje , ar bandei realiai įgyvendinti ,kad Šilutė būtų traukos centras ir jaunimas nebėgtų iš jos ? Kažkokie medžiai , žuvienės ir Indriuškos ...... Čia tai proveržis.............. ;):):):):

Komentaras patinka Komentaras nepatinka
as2019-02-18
Aš už Tamašauskienę! Komentaras patinka Komentaras nepatinka
ALIO2019-02-18
ATSIPEIKĖKIM! JOKIO KITO NORMALAUS KANDIDATO Į MERUS NĖRA TIK SANDRA TAMAŠAUSKIENĖ!!!!!!! NEDRĮSKIT NĖ PAGALVOTI APIE TO IŠRINKIMĄ DAR VIENAI KADENCIJAI Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Jolanta2019-02-18
Atimkit atlyginimą ir nerasit nei vieno patrioto taryboje,nes jie dirba ne mums,o tik savo kišenei.Aū atsliepkit bent vienas tarybos narys ,kuris dirbs be atlyginimo balsuosiu už jį būtinai. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Juozas2019-02-18
Šlykštu.Nejaugi ta konservatorių partija susikūrė ant tokių blogų pamatų,kad tik temoka visus dergti ir visus laikyti idijotais. Na tuos pamatus aišku padėjo V.Lansbergis,bet juk dabar jau daug jaunimo toje partijoje,bet pamatų statyba tęsia anūkas G.Lansbergis.Nelaimėti jiems nei vienų rinkimų su tokiu požiūriu.Kada ši partija susinaikins gal Lietuvoj atsiras mažiau purvo ir šmeižto Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. to rinkejas2019-02-18
niekur ta sandra neina apart tais bėgiais kuriais ir važinėja ne tik lanzbėrio gyvulių fermos (žvėryno) gyvuliniai vagonai. teisingų kelių nebūna - pagal kryžiuočių logiką būna tik teisingi kelėnai nu tokie kurie yra drąsūs ir violetiniai. Kažkaip aš tokios sandros neprisimenu iš senų laikų, dar ir tokia mergautinė pavardė įdomi indėniška tarsi užsiminėtų tomis lentomis, kurios tiems kurios dedikuojamos kaip ir nereikalingos. Matai ten irgi gudriai sugalvota su tais pranašų biografijų vingiais. atseit savi, bet iš kažkokios niekam negirdėto kaimo bakūžės miškuose prie rajono ribos. Kažin ar iš viso buvo tais laikais toks kaimas? Vos ne gali skaitytis kaip ir tauragiškė. Jeigu paskaityti kandidatų anketas tai daugelis nenurodo net gimimo vietos, nei tautybė, nieko.. Įdomu kaip su ta nauja išgalvota lietuvininkų tauta kuri čia kažkaip lietuvius okupuoja padedant kultūristiniems kultūrininkams.. Jie matai "gražinasi" lietuvą sau gražindami į 100 metų atgal į baudžiavos laikus. Nu tame ir esmė tos išorvelintos istorijos atseit buvo kažkokie lietuvininkai, kurie ne lietuviai ir buvo tam kad lenktų nugaras kažkokiems vokiečiams. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
rinkejas2019-02-18
Laikraštis pakišo jums antį prieš rinkmus, kad rastumet dėlko pabambėti ir jūs bambat. Sandra eina teisingu keliu su stipria komanda, visi konkurentai tai supranta ir dėlto griebiasi šiaudo, drabsto nereikšmingais pliotkais ant kuriû sugebate užkibti.. Atsimerkit ataskaitininkai. Lijana gėda, veidmainystė ankščiau ar vėliau tau atsirūgs Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. to JOns2019-02-18
tu galvoji tie politikai patys rašo ką nors ypač tie pas kuriuos tos ataskaitos parašytos kad atrodytų kaip ataskaitos kur yra kažkas paskaityti tupint išvietėje. Nu tame ir esmė kad yra galingi plunksnuočiai "padėjėjai", konsultantai, patarėjai, tt. Su kardais ataskaitų neparašysi, nebent tokias kur atsiskaitoma už skolas ronomis. Tame ir esmė kad šitas straipsnis parašytas su visomis geltonosios priespaudos tendencingomis potekstėmis. Gali būti kad straipsnio autorius ir paraštė tos tamašauskienės ataskaitą. Bet tame ir problema kad tos plunksnos kad ir galingos, bet jos neveikia nes visuomenės kaip tokios ir nebėra. Tad lopas ant lopo. Kažkokios sudriskusios geldos. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
A'rmani J'eans2019-02-18
Atsiminkit visiems laikams, kuo gražesnė ir pilnesnė tarybos nario ataskaita - tuo mažiau šis tarybos narys dirbo žmonėms. Visos pastangos tik ataskaitai Komentaras patinka Komentaras nepatinka
JOns2019-02-18
Tamašauskienė laimės, šaunuolė, jos gera ataskaita. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Ėch2019-02-18
Nu jo.. 70 proc. skirta apdergti Tamašauskienę, 20 proc. skirta pasidaryti piarą ir pasireklamuoti ŠIO LAIKRAŠČIO SAVININKEI Jagintavičienei, likę 10 proc. - bendras tekstas. Šaunu. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. to rinkėjas2019-02-18
tas tavo komentaras greičiausiai ir parašytas pačios politikos naujokės. Nu čia vien dėl to kad duoti susiprasti kad jinai kas liečia visokias politines madmenystes kažkaip visai ne naujokė. Aš prisimenu jinai bandė bolotiruotis į seimą, jugi turėjo net savo rinkimų štabą, ta agitacinė medžiaga ir bukletai buvo paruošta pagal aukščiausius pasaulinius standartus, tt. Nu jinai čia ne šiaip sau į šitą šilutę atsibasčiusi. Kam tos fiktyvios santuokos reikalingos? Nu tame ir esmė kad čia yra kitoks fiktyvumas jeigu "santuokiniai" dalyvauja kažkokiuose karinės scenos procesuose. Nu tai ne santuoka. Tai tik naisių spektaklis vasaros 666 gyventojams. Dvi vaivorykštės žydi tam kad nusinulinintų. Tame ir esmė kad čia yra susikraustę kažkokie įdomūs veikėjai kurie vaikšto kaip kokie egiptiečiai - atseit jie užsiima piramidžių statybomis: oriflame, amway, avon, herbalife, tt... Kas liečia pinigus tai yra labai įdomi keistenybė, nes ten panašiai kaip su šilutės profesionaliomis kamuolinių gaujomis kur pristatomi tarsi kokie NBA su legionieriais ir tt nors neužsidirba net kojinėms. Gal tie piramidžių tinklai panaudojami kad forminti kažkokias "lėšas", kurias piratai, kryžiuočiai, tt vystydami tarybinį talibano aparteidą čia užsigestapina. Ta pati daina su visomis tomis "bažnyčiomis" kur čia vysto trojos arklininkystę. Kas liečia žirgus tai čia jau kažkas kitaip. Nu jiems visiškai nereikalinga su tais arkliais tampytis, bet matyt tiems alibabinėms buožėms yra kažkoks pasitenkinimas jodinėti ant svetimų nugarų. Gal tai kažkoks biologinių ginklų programų komponentas kuris užmaskuotas po "atrakcijų" stogu. Nu žinot tas visas istorijas kaip visas vakcinas jie išrasdavo pasinaudodami arkliais. Čia irgi kažkas panašaus - kaip tose visose istorijose kur misionieriai netyčia supažindina vietinius indėnus su visokiomis ligomis ir tie neatlaikę neramumų paima ir sulenda po žemėmis ilsėtis ramybėje kaip kokie žemaičiai. Nu kažkas kas siejasi su karine veikla užmaskuota po citrininėmis partijomis ir citrinliemeniais - "Asset forfeiture", "Troubled Asset Relief Program", tt. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Nū jo2019-02-18
Tikra tiesa, kad nieko taryba neveikia, kaip ir viena tarybos narė nuvažiavus pievų gatvėje kur buvo sanhajus pasifilmavo prie šiukšlyno ir viskas nieko nedaro o tik padejavo.... kiek tai kainuos sutvarkymas šiukšlyno jei aktualiausia buvo... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-02-18
čia matyt kažkas sugalvota tarsi išpažintis pas citrininės partijos kryžiuočius iš smaluotų biudžetų, suodžių ir anglių karalysčių, tik jau einama ne pas kunigus, bet kunigai esate jūs visi kartu bendrai paėmus dėl kurių ir yra visas šitas cirkas. Dirbama bendruomenės labui. Yra pilietinė visuomenė, kur atseit visiems žydint vienybėje kartu išgaunama kažkokie stebuklingi saldžių vaisių raškymo reiškiniai. Čia negalima pamiršti ir cžv gestapo talibano aparteido problemų dėl pilietybių kurios yra dvigubos, trigubos, keturgubos, šimtagubos, tt.. Nu kiekvienas iš piliečių nieko nereiškia nes vienas lauke ne karys, nebent kažkuris kuris yra pateikiamas geltonosios spaudos priespaudoje tam kad atrodytų jog yra lygesnis negu kiti. Jūs tik kažkoks laukinis aborigenas kuris turi "teisę" balsuoti kartu su kitais aborigenais kurie yra atseit tokie pat laukiniai kaip ir tu, bet jus daro "civilizuotais" pati demokratiško proceso "teisė" kuri jums primesta ar duota. Turi eiti į vidų į savo kamarą, kur greičiausiai yra įstatytas vienas langelis ir vieni windowsai. Pats balsavimas irgi sugalvota kaip nuodėmė kur jūs su savo balsais "teisiate" kandidatus, už tas nuodėmes jie jau gali jums statyti ragus ir ispaniškas inkvizicijas. Tame ir esmė kad tai dar ir "pareiga" ty jeigu nebalsuojate tai vistiek liekate kaltas. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Rinkėjas2019-02-18
Politikos naujokė tik prilindusi prie valdžios lovio ,jau ieško naudos. Prastuminėja žirgų klubą, kurio yra valdybos narė, kad gautų savivaldybės finansavimą.....tai kuriuo žirgu jodinės ??? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
iš šalies2019-02-18
Savivaldybės , iš kurios masiškai išsibegiojo žmonės tarnybos narės veikla : „Dalyvavimas Bikavėnų kaimo šventėje; dalyvavimas Stubrių bendruomenės šventėje; dalyvavimas tradiciniame Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydyje Ariogaloje su Šilutės rajono tremtiniais ir choru „Pamario aidas“; dalyvavimas tarptautinėje Žuvienės virimo šventėje Šilutės mažųjų laivų uoste“, ir t. t.
Ateityje , sekančioje ataskaitoje mišias bažnyčioje įsirašys .
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
bet toks aklumas vienas sūnelis žmogui rankas sukinėja o tėvas pinigus vagia ir vistiek dievu visi laiko 2019-02-18
tik nereikia vienam lyst trilinkam į ten kur lemputė nešviečia o kitus trint su purvais visi jie vienodi parazitai buvo ir bus kurie tik ir žiuri kaip prie lovio prilyst ir kuo daugiau į kišenes prisikišt tai pasakykit jei tas jakas toks šventas ar bent kam pakėlė algas ar pakėlė kam pencijas TAS JAKAS IŠ JŪSŲ ATĖMĖ PASKUTINES KOJINES IR VISTIEK JUM JIS ŠVENTAS KIEK JUM SKOLŲ PRIDIRBO PRISIKIŠDAMAS SAU MILIJONUS O JŪS VIS AKLI IR AKLI Komentaras patinka Komentaras nepatinka
As2019-02-18
Nū jo tiesa ir rašo tik į šventės važinėjasi ir rodosi visiems, kad tik išrinktų.. Sandra Tamašauskienė neveltui tik ir dedasi kaip vienoje šventėje buvusi kaip kitoje, bet nesimato jos nuveikti dabar iki pat šiol tik lanko žmonės po rajonus ir čia jau skaitosi darbas didelis? Juokinga Komentaras patinka Komentaras nepatinka
dar jum neužtenka jų cirkų dar bėgat į rinkimus kaip į kokia priesaika atiduot 2019-02-18
dar bėkit balsuot už tuos idijotus dar ne tiek sulauksit atpildo Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Vida2019-02-18
Taip ir likau nesupratusi????ko jie ten sėdi? Ką veikia? Ar tik visokiuose suejimuose dalyvauti,futbolo varžybose????ką konkrečiai gero žmonėms padarė?!!!!!!algas už nieką ėmė?!!!!!Fantastika toks darbas!!!visų,neskiriu nei vieno!!?? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar Lietuvoje reikėtų į karo tarnybą šaukti ir moteris?