10 svarbiausių atsakymų apie pensijų kaupimą

2019-02-19, socmin.lt

Nuo šių metų įsigaliojusi pensijų kaupimo pertvarka palietė beveik visus Lietuvos dirbančiuosius: jau kaupiantys žmonės nuo sausio pradėjo kaupti naujomis sąlygomis, o iki 2019-ųjų nekaupusiems gyventojams, kuriems dar nėra suėję 40 metų, buvo pasiūlyta pradėti kaupti pensijų fonduose nuo liepos mėnesio.

Pateikiame 10 atsakymų į pagrindinius klausimus, kurie kyla gyventojams apie pensijų kaupimą.

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

INFORMACIJA APIE PENSIJŲ KAUPIMĄ 5 GYVENTOJŲ GRUPĖMS

  • Kur galiu sužinoti, ar aš kaupiau pensijai pensijų fonduose iki 2019 metų? Ir jei kaupiau – kokiu modeliu?

Sužinoti, ar esate pasirašę pensijų kaupimo sutartį, galima prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojams. Prisijungus antroje ekrano juostoje pateikiama informacija, ar žmogus dalyvauja pensijų kaupime, ir jei taip – nurodomas iki 2019 metų pasirinktas kaupimo būdas. 

Kaupimo būdai iki 2019 metų buvo du: 2+2+2 ir 2+0+0. Pirmasis kaupimo būdas reiškia, kad žmogus 2 proc. nuo savo atlyginimo mokėjo pats, 2 proc. pervesdavo „Sodra“ ir 2 proc. nuo šalies vidutinio atlyginimo skirdavo valstybė. Antrasis kaupimo būdas rodo, kad pats žmogus nuo savo atlyginimo neprisidėjo, į pensijų fondą pervesdavo tik „Sodra“.

Nuo šių metų „Sodros“ pervedimai pensijų fondams sustabdyti, kaupti gali tik pats asmuo, jam padeda valstybė, mokėdama įmokas iš valstybės biudžeto.

  • Kokiais tarifais kaupti galiu nuo 2019 metų?

Sutartis su pensijų kaupimo bendrovėmis anksčiau pasirašę gyventojai šiais metais moka arba po 3 proc. nuo darbo užmokesčio, arba po 1,8 proc.

Nuo sausio mėnesio po 3 proc. nuo atlyginimo kaupia žmonės, kurie anksčiau kaupė pagal 2+2+2 modelį. Kaupti po 3 proc. galima pasirinkti ir kitais atvejais, bet tam reikia išreikšti savo valią pensijų kaupimo bendrovei.

Po 1,8 proc. nuo atlyginimo kaupia žmonės, kurie anksčiau kaupė pagal modelį 2+0+0, tačiau įmoka kasmet didės ir 2023 metais pasieks 3 proc.

Dirbantieji iki 40 metų amžiaus, kurie 2019 metais buvo įtraukti į antrosios pakopos pensijų kaupimą su teise atsisakyti, įmokas pradės mokėti nuo liepos mėnesio. Jų įmoka sieks po 1,8 proc. nuo darbo užmokesčio ir nuosekliai augs iki 3 proc. 2023 metais. Tas pats taikoma žmonėms, kurie anksčiau kaupė, bet 2013 metais sustabdė kaupimą.

Valstybės parama kaupiantiems savo pensijai siekia 1,5 proc. nuo šalies vidutinio atlyginimo, jei pats žmogus kaupia po 3 proc. Jeigu dirbantysis kaupia mažesniu tarifu, valstybės parama šiais metais sieks 0,3 proc. ir nuosekliai augs kartu su įmoka.

  • Kaip galiu kaupti antroje pakopoje, jei dirbu savarankiškai?

Savarankiškai dirbantiems žmonėms galioja tokia pati tvarka, kaip ir dirbantiems pagal darbo sutartį: kaupiantieji įmokas pensijų kaupimui moka nuo sumos, nuo kurios mokamos socialinio draudimo įmokos „Sodrai“. Vienintelis skirtumas tik tas, kad apskaičiuoti įmokas ir pervesti jas „Sodrai“ kartu su socialinio draudimo įmokomis, turi pats žmogus, nors savarankiškai dirbantiems gyventojams tai įprasta praktika.

  • Ar galiu atsisakyti kaupti?

Bet kuris asmuo, kuris šiuo metu kaupia arba kuris buvo įtrauktas į kaupimą, iki 2019 m. birželio 30 d. gali išsakyti savo valią nekaupti antrosios pakopos pensijų fonduose. Skiriasi tik pranešimo adresatas – jeigu iki šiol kaupėte, bet nebenorite – pranešti reikia pensijų kaupimo bendrovei, jeigu buvote įtrauktas į pensijų kaupimą nuo šių metų – tuomet savo verdiktą reikia pranešti „Sodrai“.

  • Ką galiu rinktis atsisakęs kaupti?

NEKAUPIANTIS JAUNAS ŽMOGUS. Jei žmogus iki šiol nekaupė ir nėra sulaukęs 40 metų, jis buvo įtrauktas į kaupimą. Atsisakius pradėti kaupti, toks siūlymas bus kartojamas kas 3 metus, kol žmogui sueis 40 metų.

KAUPIANTIS ŽMOGUS. Jeigu žmogus iki 2019 metų kaupė ir galvoja apie atsisakymą, tuomet egzistuoja du variantai: (a) galima su visa pinigų suma grįžti į „Sodrą“ ir padidinti savo sodrinę pensiją, (b) galima stabdyti kaupimą pensijų fonde, bet naudotis šiomis lėšomis bus įmanoma sulaukus pensijos amžiaus.

Čia galite pasitikrinti, kada išeisite į pensiją: SENATVĖS PENSIJOS AMŽIAUS SKAIČIUOKLĖ

SUSTABDĘS KAUPIMĄ ANKSČIAU. Žmonės, kurie sustabdė kaupimą 2013 metais, yra įtraukti į kaupimą 2019 metais nepaisant savo amžiaus su teise atsisakyti. Ši gyventojų grupė gali: (a) atsisakyti kaupti; (b) kaupti; (c) grįžti į „Sodrą“ su visa pinigų suma.

  • Ar galiu kaupti daugiau nei numatyta pagal įstatymą?

Jeigu žmogui nuo 2019 metų priklauso kaupti po 1,8 proc., jis visuomet gali pateikti prašymą pensijų kaupimo bendrovei ir kaupti po 3 proc. nuo darbo užmokesčio. Tai padarius, padidės ir valstybės skiriama parama: nuo 0,3 proc. nuo vidutinio šalies atlyginimo iki 1,5 proc.

Bet kuris kaupiantis asmuo taip pat gali kaupti daugiau nei 3 proc. nuo savo atlyginimo. Už tai jis galės pasinaudoti pajamų mokesčio lengvata. Prašymą reiktų pateikti pensijų kaupimo bendrovei.

Prie darbuotojo kaupimo gali prisidėti ir darbdavys, kuris galės pasinaudoti pelno mokesčio lengvata.

  • Ar galiu keisti savo pensijų kaupimo bendrovę, jeigu ji man nepriimtina?

Kaupiantis žmogus gali keisti pensijų kaupimo bendrovę pateikdamas prašymą kitai kaupimo bendrovei. Šiuo atveju kalbama ne apie pensijų fondo keitimą toje pačioje bendrovėje, bet apie pačios bendrovės keitimą.

Iš viso Lietuvoje veikia 5 pensijų kaupimo bendrovės: „Aviva Lietuva“, „INVL Asset Management“, „Luminor investicijų valdymas“, „Swedbank investicijų valdymas“ ir „SEB investicijų valdymas“.

Pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per kalendorinius metus galimas padengus tik su žmogaus perėjimu į kitą bendrovę susijusias išlaidas – tai apima sąskaitos uždarymą ir lėšų pervedimą. Jokių kitų atskaitymų negali būti, o sąskaitos uždarymo ir lėšų pervedimo išlaidos negali viršyti 0,05 proc. pervedamų piniginių lėšų.

Pensijų kaupimo bendrovę galima keisti ir dažniau, nes įstatymas to neriboja, tačiau keitimas tuomet vyksta pagal standartines pensijų fondų taisykles.

Pensijų kaupimo bendrovių veiklos rodiklius galima rasti Lietuvos banko svetainėje.

  • Ar galiu keisti savo pensijų fondą?

Nuo 2019 metų antroje pensijų pakopoje kaupiantys gyventojai yra paskirstomi į jų amžių atitinkančius pensijų fondus. Tai yra vadinamoji gyvenimo ciklo investavimo strategija. Jos esmė – kuo arčiau asmens pensijos amžius, tuo jo pasirinktas fondas investuoja konservatyviau. Mažėjant rizikingumui, mažėja ir laukiamas pelningumas.

Tačiau net ir įvedus gyvenimo ciklo fondus gyventojai gali kaupti pensijai ne jo amžių atitinkančiame fonde – tam reikia pateikti prašymą ir kartu atsisakymą kaupti jo amžių atitinkančiame tikslinės grupės pensijų fonde.

Pensijų fondas toje pačioje kaupimo bendrovėje kartą per kalendorinius metus gali būti keičiamas nemokamai. Jeigu fondą toje pačioje bendrovėje žmogus nori keisti dažniau nei kartą per kalendorinius metus, tuomet atskaitymai negali viršyti 0,05 proc. pervedamų piniginių lėšų.

  • Kas bus, jei neteksiu darbo ir pajamų?

Netekus darbo arba negaunant darbo pajamų, nuo kurių mokamos socialinio draudimo įmokos, žmogus nekaupia ir antrosios pakopos pensijų fonduose – tuo metu lėšos tiesiog nepervedamos.

Bedarbio išmoka, kurią moka Užimtumo tarnyba, nėra laikoma darbo pajamomis. „Sodros“ mokamos ligos, motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokos taip pat nelaikomos darbo pajamomis, todėl nuo jų įmokos į pensijų fondus nemokamos.

Tačiau valstybė perveda po 1,5 proc. nuo šalies vidutinio atlyginimo vienam iš tėvų, kuris augina vaiką iki 3 metų ir gauna vaiko priežiūros išmoką arba yra valstybės lėšomis draudžiamas pensijų socialiniu draudimu.

Tai reiškia, kad augindamas vaiką tėtis ar mama patys pensijų fondui nemoka, bet valstybė už juos perveda savo dalį.

SVARBU: bet kuris kaupiantis žmogus gali 12-ai mėnesių per visą kaupimo laikotarpį padaryti kaupimo pauzę. Pauzė gali iškart siekti visus metus arba gali būti išdalinama po keletą mėnesių.

  • Kaip bus išmokėti mano sukaupti pinigai?

Per visą gyvenimo sukauptos lėšos gali būti atsiimamos keletu būdų.

Jeigu sukaupta suma neviršija 3000 eurų, išmoką bus galima atsiimti vienu kartu. Ši suma gali būti paveldima, jei kaupęs asmuo miršta.

Jeigu sukaupta nuo 3001 iki 10 000 eurų – tuomet lėšos gali būti atsiimamos periodinėmis išmokomis. Šios lėšos irgi gali būti paveldimos.

Kai sukaupta suma viršija 10 000 eurų, tuomet žmogus turi įsigyti pensijų anuitetą. Pensijų anuitetas reiškia, kad visi sukaupti pinigai pervedami anuiteto mokėtojui, o šis įvertinęs tikėtiną gyvenimo trukmę ir kitus faktorius nustato, kokio dydžio išmoka bus pervedama žmogui iki gyvenimo pabaigos kas mėnesį ar kitu periodiškumu. Įsigijus pensijų anuitetą išmokos privalo būti mokamos net jeigu asmens sukaupti pinigai baigėsi, o žmogus gyvena ilgiau negu apskaičiuotoji vidutinė  gyvenimo trukmė.

Pensijų anuitetas gali būti dviejų rūšių – standartinis ir atidėtasis. Standartinio anuiteto atveju išmokos mokamos sulaukus pensijos amžiaus iki pat mirties. Bet išmokos gavėjui mirus, lėšos nėra paveldimos.

Atidėtojo anuiteto atveju sukaupta suma paskirstoma į dvi dalis. 85-90 proc. sukauptos sumos skiriama periodinių išmokų mokėjimui nuo pensijos amžiaus iki 85-erių. Ši pinigų dalis yra paveldima. Tačiau 10-15 proc. sukauptos sumos skiriama atidėtojo anuiteto mokėjimui nuo 85-erių. Ši lėšų dalis nėra paveldima.

Asmuo, kurio vardu pensijų fonde sukauptas turtas yra didesnis nei 60 000 eurų, turi teisę sukauptą pensijų turto dalį, viršijančią 60 000 eurų, gauti iš pensijų kaupimo bendrovės vienkartine pensijų išmoka.


Straipsnio komentarai

valytoja2019-02-20
nuoširdus ir išsamus komentavimas. Kaip Tamsta visur suspėjate? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. to valytoja2019-02-19
nepažįstu nei tavęs nei tavo kaimynės, kuri gal dėl tos sterilios ir "saugios kaimynystės" ir patapo tuo kuom anksčiau nesiskųsdavo nesaugūs buvę kaimynai, kurie matyt nuo savo saugumo problemų irgi buvo išgydyti tavo daktarų grupuotės? Nu žinai su bet kokia kryžiuočių ar kitokių kringeliuočių misionierių veikla visada galioja ta pati taisyklė - "the only good indian is dead indian", net jeigu jie skuba į pagalbą po stichinių nelaimių. Tad su litvicidu ir lietuviais buvo ta pati daina. Jie paskelbė kad čia yra marijos žemė ir visi patapote kažkokie tai svetimšaliai - marijos žemės okupantai. Jie ir myli artimus taip kaip patį save. Nu to "meilumo" galite tikėtis tol kol esate arti. Tada gal net džentelmenai ir paglostys nes priešas yra arti, kad kartais kai galvosite neturėtumėte kokių nors sunkių minčių apie juos. Tu demonstruoji kažkokius akivaizdžius psichiatrinius simptomus ty "nuostabaus proto" sindromus, kur tau susijungia kažkokie taškai, istorinės asmenybės, anoniminiai komentarai, žmogus kurio tu nesi matęs, tt. Tu jau kaip koks kašpirovskis nustatei nuotoliniu būdu diagnozę, nuteisei už akių, priverstinis gydymo nuosprendis, tt.. Nu tu panašus į valytoją kurio užduotis yra valyti šiukšles, bet jisai ant tiek apsvaigęs nuo savo galios kovojant su šiukšlėmis jisai nebeatskiria tikrovės nuo savo fantazijos pasaulio. Nu žinai jisai nebešluoja net savo grindų, nes užsiėmęs kažkokios šiukšlės valymu kuri visai ne šiukšlė, bet šiukšlės atvaizdo projekcija ant grindų. Tad niekas iš tavęs nesijuokia. Niekas nesijuokia ir su tavimi. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
valytoja2019-02-19
kaimynė buvo patapusi Rosa Liuxemburg ir tai išgydė...Su Tamsta sudėtiga situacija, nes smegeninė persunkta fiurerio mąstysena, gebeso kalbėsena, Sruogos išįgyvenimais... su politinės ligos sindromo progresavimu Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. to valytoja2019-02-19
nu jo šitas cžv gestapo etapas yra taip įdomiai suprojektuotas kad atseit dievų miško sanitarai ir nereikalingi. Klipatėlės patys prisiprašo pradeda lakstyti nuogi gatvėmis, su aštriais daiktais, elgtis kaip kokie zombiai, deginasi kaip kalantos, kariasi kaip melnikaitės, tt... Aplinkiniai savo "raštingumo" dėka žino kad čia yra akivaizdūs psichiatriniai simptomai, kur galima kreiptis pagalbos pas dievų miško sanitarus, kurie jau ateina nes yra "prašomi" kad išgelbėtų.
Pats pagalvok apie socialinio modelio sistemą kuri padaryta pagal naciu koncentracijos stovyklų prototipą kur visi turėjo gyventi kartu draugiškai bendruomenėje "išgyvenant" išgyvendinant savo apraudoto likimo bendruomenės bendražygius. Kažkaip tiek visokių tautybių sukišta buvo į tuos nacių katilus ir be problemų visi susišnekėdavo tarsi iš natistinių natų. nu čia irgi panašiai viskas atsitinka kažkaip natūraliai, kur klipatėlės viena po kitos sužvėrėja (radikalus terorizmas) kovodamos dėl vietos po saulės mūšio resursų reikalingų išgyvenimui. Nu tarsi tas vestuvinis ir ne tik žaidimas "muzikos kėdės" - kas pirmesnis tas gudresnis. Nors gudrumas čia nieko dėtas. kalba eina apie ciklopus aklųjų karalystėje. Pabandykit pažiūrėti tas nacių koncentracijų stovyklų išvadavimo nuotraukas. Daugelis tų kalinių atrodo tarsi tai ne pasivaikščiojimas po parko gatvės įstaigas kur visada vasaros gatvė, bet pasivaikščiojimas po parkelį visada žydint vasarinei saulei. Nu visi lygus, bet pas kažką kojos smirdi ar kažkieno knarkimas neduoda užmigti. Nu tada atsiranda lyderis kuris gali pasinaudoti proga ir pradėti vaidinti daktarišką "valytojo" vaidmenį užduodant visiems aktualius klausimus - kam turi tokia ir taip nuskriausta bendruomenė kentėti smarvę? Kur tada tokio dėmesio taikiniui dėtis? Lauke neišgyvens. Eiti savanoriauti į dušą? Tame ir esmė kad kurčiam žmogui tokio muzikinio žaidimo yra neįmanoma laimėti kuris su muzika nieko bendro ir neturi - čia jau yra būti ar nebūti, "yanni or laurel", A ir B sėdėjo palubėje, tt. Lygiai taip pat su bet kokiais kitais "jausmais", pojūčiais, jutimais, tt. Tad jeigu jūs įviliotas ar įspraustas į kampą kad žaisti su jumis kažkokius išgyvenimo žaidimus tai jau yra per vėlu, nes viskas kas vyksta las vegase pasilieka las vegase. Nu jeigu atvykai į las vegas ir išvykai vadinasi tu esi kažko nesupratęs apie skolas. Skola ne rona, nesvarbu kas tu čia per daktarų grupuotės sanitarė: vikingai, piratai, natistai, ESesininkai, cžvistėliai, verkiantis karaliukai, tt. yra globalizuotas pasaulis tad brexit yra neįmanomas išskyrus šaudymas į molines kojas. jie jau turi skraidančius motociklus ir "boring company" ir vis tiek susigalvojo statyti sieną tarsi tai reikalinga pagal kažkokias karlo ir teresės majų kalendorių "piatiletkas".
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
valytoja2019-02-19
ir čia tas pats...su savimi kalbantis ir dergiantis aplinką... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-02-19
tad šita ketvirtos kartos industrinė revoliucija yra ir įdomi ne vien tik tuom kad lygiagriačiai vyksta visokiausios kitos revoliucijos pvz vaivorykštoliucija, bet ir tuom kad viskas yra ant tiek mechanizuota ir automatizuota kad darbo ir nėra išskyrus komunistinį darbą. Tad "darbas" yra kažkas labai svarbaus tokioje santvarkoje. Tai yra tarsi oras. Jeigu jūs prarandate darbą, kurio jūs vistiek ir neturėjote - jūs automatiškai tampate demokratiško proceso dalyvis kuris kaip "rinkėjas" turi rinktis kažkokius kelius nedrąsiai, kurie visi vistiek veda į krematoriumą. Tai yra visi etatai sugalvoti taip kad darbas yra atliekamas mašinų. Nu o tie etatai kurie egzistuoja tai kažkokie "savi" ar "mūsiškiai" žmonės kurie reikalingi kad prižiūrėti tuos mechanizmus. Tie darbai kur dirbami laisvose ekonominėse zonose (jie ir yra laisvi palyginus su cžv kalėjimu už zonos ribų), keliant žemės ūkį ar statant infrastruktūra tai atliekama ne vietinių bet karinių specialistų "journeymen" iš vienokios ar kitokios "worshipful company". Nu žinot tokios kėdės taipogi turi ir apsaugą nuo "savų" vietinių aborigenų kuriuos reikalinga šaudyti kai būna proga. Nu jeigu jūs gausite tokią šiltą vietelę tai pamatysit kad nieko ir nedirbama tik būsite dirbamas jūs su visokiausiomis nesamonėmis kur dalyvavimas būtinas - gimtadieniai, nuolatiniais paradais, vėliavų mosavimai, konferencijos, šventės, vakarėliai, vidiniai muilinų operų spektakliai, tt.. Tad visi tie kurie nėra oranžinio mechanizmo dalis yra gegutės lizdo gyventojai, kurie turi bandyti kovoti dėl vietos eilėje prie "saulės mušio" kapininyno bandydami "prisijungti" prie komunistinio mechanizmo paprasčiausiai bandydami patenkinti savo būtinuosius piramidinius poreikius reikalingus kad išgyventi. Tie drąsos kelėnai ir neklysta viskas ir sustyguota taip kad galima būtų spaudyti taikinio saugumo mechanizmo mygtukus. Tai yra žmogui duodamas suprasti kad jisai turi tapti mašina tam kad išlikti ne mašinomis. Nu žinot kaip daktaro "knygos" pavadinimas apie tai "išlikti žmogumi". Ką tai reiškia? Ar jisai kada nors buvo žmogus jeigu vaikšto su fiktyvia tapatybe ir žinybine pavarde? Ar boratiniai aktoriai ant karinio teatro scenos yra žmonės, kurie naudojami kaip kažkokio geltonosios spaudos priespaudos spektaklio figūrėlės? Jisai labiau turėtų skaitytis kaip darbuotojas - "inteligentas" tokioje pat amplua kaip banionis, regimantas adomaitis, oželytė, kernagis, tt. Jeigu tikėti cžv gestapu tokių "inteligentų" lietuvoje šiais laikais atseit koks 4 milijonų.
Nu yra viskas labai neįdomu nes vis tiek viskas sugalvota kaip MAGA ty make america great (britain) again. Tai yra harry potter magai, kurie daro fokusus ir jūs bandysite paaiškinti kas čia atsitiko sujungdamas kažkokias karčias patirtis savo "raštingumo" šaknų dėka, tuo duodamas jiems peno žydėti ir raškyti saldžius vaisius vykdant neatsargius jūsų norus ir pageidavimus.
Nu nors čia ir yra kryžiuočiai kurie suokia saldžiai atseit ne kaip priešai pas jus yra tiek laisvės laisvai mąstyti kiek jau leidžia svastikų garbintojai - "čia ir dabar". Kažkas panašaus į sovietinius "pionierius" kur reikėdavo sakyti "visada pasiruošęs". Pasiruošęs kam? Kas iš to prašviesėjimo. Jiems tai nesvarbu. Mėšlas nenustos smirdėti jeigu ant jo pašviesi su prožektoriumi. Jie gali jums "prašviesinti" makaulę bet kada panašiai kaip tame filme "awakenings", "cocoon" ar "šuns širdis". Po to patamsins vien tik tam kad atrodytų jog kažką turėjai ir praradai.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-02-19
matot čia yra kažkas labai negerai, nes reikalinga valstybiniai organai aiškina kažką kas vyksta užsienio kapitalo valdomose privačiose rankose. Tad čia pirmiausia yra madmenų iš "mad is on" avenue reikalai kur bandoma alcheminti viešąją nuomonę kad čia yra kažkas "legalaus". Nu ostapininkai ant esamų bėgių paleido savo gyvulinius vagonus prikimštų trojos arklių kaimenių. Nu žinot nebereikės visokių kvailų piramidžių kad maitinti gyvulių fermose esančius trojos arklius. Tuo labiau kad tokie "fondai" galės būti naudojami visų tų james bondų ir jasonų bournų kurie išeina į pensiją nuo pat gimimo ir "pensininkauja" visokiuose tropiniuose rojuose. ty pensijų kaupimas privačiose rankose nėra pensijos. tai yra kariniai veiksmai. jie turi atsakinėti išgalvotus klausimus kurie net nėra užduodami, nes ant tiek viskas neaišku. Nu žinot citrinų partijos gestape - pensijos sanprata tarnauja kaip kažkokia oranžinės spalvos "pomirtinio gyvenimo" morka gyviesiems. Nu jūs gimstate su nuodėme - ty neturite darbo. Kol vaikas auga jisai yra "ugdomas" tam kad susipančiotų savo geruose ketinimuose, nuostabiame prote ir tarp visokiausių socialinių normų bėgių. Nu viskas yra negalima išskyrus kažkokios kvailystės kurios kalamos į galvą mokykloje. Mokslai šiais laikais tai "studijavimas" išorvelintas asmenybes ir jų veiklą kurios nebuvo sužinant ant kiek tu esi nieko nevertas palyginus su tais visais fantomasais. Jeigu norite išlikti gyvi šitame dievų miške - jums reikalinga būti naudingam - kažkoks darbas kuris išlaisvina nuo neigiamo kryžiuočių dėmesio. Patys smaluotų biudžetų kryžiuočiai yra ir taip laisvi - jie gali užsiimti kuom tik širdis geidžia, kad ir trinti pilvą su jūsų pelenais iš krematoriumo gulint ant krosnies. Apsiformins kad tai šveicarijos finansiniai mechanizmų dotacija ir atseit kažkokia programa kur atliekama svarbi mokslinė veikla tiriant mikromineralų absorbciją per epidermio sluoksnį. Tad jeigu jūs pasieksite pensiją jūs galėsite būti laisvas - ty nebedirbti. Teoriškai iš kryžiuočių pusės žiūrint jūs būsite nuėjęs kryžiaus kelius ir būsite vienas iš "savų". Jūs nusipelnote "pomirtinio gyvenimo" pensijos. Bet čia tik teorijoje. Praktikoje viskas kitaip. Praktikoje jie jus surukys krematoriume ir paėmę jūsų dokumentus gyvens "pomirtinį gyvenimą" už jus. Geriausiu atveju jie pasibrexitins palikę jus graužti medžių žieves. Nu kaip kokioje graikijoje. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Jei turite šiek tiek laisvo laiko, kas jums labiau patiktų?