Neįgaliesiems – lengvesnės sąlygos pritaikyti būstą

2019-02-23, socmin.lrv.lt

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis pasirašė įsakymą, kuriuo patvirtinamos lengvesnės taisyklės neįgaliųjų būstų pritaikymui pasinaudojant valstybės ir savivaldybės parama. 2019 metams neįgaliųjų būsto pritaikymui skirta 1,5 mln. eurų. Ši lėšų suma sudarys sąlygas pagerinti gyvenamąsias sąlygas ir pritaikyti būstą apie 350 neįgaliųjų.

„Visi puikiai suprantame, kad nepritaikyta aplinka įkalina neįgaliuosius namuose, trukdo gyventi savarankiškai bei bendrauti su draugais ar artimaisiais. Todėl tiek valstybė, tiek savivaldybės turi, kiek įmanoma, labiau prisidėti prie neįgaliųjų savarankiškumo plėtros, o būsto pritaikymas – vienas iš būdų to siekti. Nuo šių metų didiname valstybės indėlį būsto pritaikymui ir keltuvo ar lifto įrengimui, plečiame galimybes keisti būstą ar kreiptis dėl būsto pritaikymo“, - sako ministras L. Kukuraitis.  

Būstas gali būti pritaikomas neįgaliesiems keturiais atvejais:

  1. kai neįgaliajam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
  2. kai neįgaliajam reikia bet kurio tipo vežimėlio;
  3. kai žmogui reikia kitų judėjimo priemonių, pavyzdžiui, vaikštynės, ramentų;
  4. kai asmeniui nustatomas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) pirmojo lygio poreikis dėl psichikos ar proto negalios.

Neįgaliajam pritaikomam būstui galioja tam tikri reikalavimai. Pavyzdžiui, pritaikyti galima būstą, kuris nuosavybės teise priklauso pačiam neįgaliajam, kitam fiziniam asmeniui arba savivaldybei. Jame turi būti deklaruota ir faktinė neįgaliojo gyvenamoji vieta, išskyrus atvejus, kai būstas nėra visiškai baigtas. Tačiau būsto baigtumas turi svyruoti tarp 80 ir 100 proc.

Būsto savininkas, jei būstas nepriklauso pačiam neįgaliajam, turi sutikti su būsto pritaikymu neįgaliajam, nuosavybė į būstą negali būti apribota, būstas negali būti išnuomotas, išskyrus, jeigu tai socialinis būstas arba kai savininkas – savivaldybė.

Kai neįgaliajam yra pritaikomos bendrojo naudojimo patalpos daugiabutyje, tuomet prašoma gauti kitų savininkų sutikimą. Tačiau jeigu kitų butų savininkai nepritaria bendrojo naudojimo patalpų pritaikymui neįgaliajam, teigiamą sprendimą gali priimti savivaldybės administracija – svarbu, kad toks pritaikymas būtų finansuojamas iš valstybės ar savivaldybės lėšų ir kad tai nesumažintų kitų gyventojų nekilnojamojo turto vertės. 

Norint pritaikyti būstą, reikia kreiptis į savivaldybės administraciją, kurios sudaryta komisija nustato būsto pritaikymo poreikį.

Valstybės biudžeto lėšų paskirstymą savivaldybėms koordinuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas. Būstai neįgaliesiems pritaikomi iš valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų.

Kas naujo pritaikant būstą neįgaliesiems?

Daugiau savarankiškumo. Naujuoju aprašu sudaroma galimybė neįgaliajam savarankiškai organizuoti būsto pritaikymo darbus, įskaitant keltuvų ar liftų pirkimą ir jų įrengimą, net ir tuo atveju, jei neįgaliojo pritaikomas būstas nėra įtrauktas į einamųjų metų sąrašą. Kompensacija bus išmokama tada, kai neįgaliajam pritaikomas būstas bus įtrauktas į einamųjų metų pritaikomų būstų sąrašą, jei tuo metu jis ten gyvena (išskyrus, kai reikia persikelti į slaugos ar globos įstaigą).

Didinamas valstybės piniginis indėlis būsto pritaikymui. Pritaikant būstą neįgaliesiems nuspręsta didinti valstybės biudžeto lėšų indėlį nuo 4218 iki 5700 eurų, tačiau nustatoma, kad valstybės biudžeto lėšos negalėtų sudaryti daugiau nei 60 proc. visos būsto pritaikymo darbų kainos. Tokiu atveju, kartu su privalomu savivaldybių biudžetų indėliu, vienam neįgaliajam būsto pritaikymo darbams būtų skiriama iki 9500 eurų.

Didinamas valstybės indėlis keltuvo ar lifto įrengimui. Pagal aprašą neįgalieji gali pretenduoti į keltuvo ar lifto įrengimo išlaidų kompensavimą. Kai įrengiamo keltuvo ar lifto kėlimo aukštis siekia pirmąjį namo aukštą ir jo įrengimą organizuoja pats pareiškėjas, tai valstybės biudžeto lėšų dalis palyginus su praėjusiais metais didinama nuo 2622 iki 3230 eurų. Kai tokio paties aukščio įrenginio darbus organizuoja savivaldybė, valstybės lėšos palyginus su pernai paūgės nuo 5244 iki 6270 eurų. Kai keltuvo ar lifto kėlimo aukštis yra didesnis nei namo pirmasis aukštas ir jei darbus organizuoja pats asmuo, tuomet valstybės biudžeto dalis irgi didinama nuo 5244 eurų pernai iki 6270 eurų šiemet.

Daugiau žmonių galės keisti būstą. Sudaromos platesnės galimybės neįgaliesiems gauti kompensaciją būsto keitimui, kai parduodamas neįgaliajam nepritaikytas būstas ir perkamas pritaikytas (skirtumas gali būti padengiamas visiškai ar iš dalies). Jei anksčiau keisti būstą galėjo tik tie neįgalieji, kuriems reikėjo keltuvo ar lifto, tai nuo šiol keitimo kompensaciją galės gauti ir asmenys, kuriems reikia bet kurio tipo vežimėlio ar kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Keisti būstą bus galima nepriklausomai nuo savivaldybės: pavyzdžiui, neįgalusis gali gyventi Vilniuje, bet jeigu surastų tinkamą būstą Kaune, sostinės savivaldybė jam išmokėtų kompensaciją. Tiesa, kompensacija pervedama tuomet, kai asmuo yra įtrauktas į einamųjų metų sąrašą būstui pritaikyti.

Išplečiamas besikreipiančiųjų ratas. Dėl būsto pritaikymo galės kreiptis ir asmenys, kuriems nustatytas nuolatinės priežiūros (pagalbos) pirmojo lygio poreikis dėl psichikos ar proto negalios.

Lengvinamos taisyklės. Remiantis naujuoju aprašu, dėl būsto pritaikymo bus galime kreiptis, jei jo baigtumas yra ne mažesnis kaip 80 proc. (anksčiau baigtumas turėjo būti 100 proc.). Tam tikri būsto pritaikymo darbai bus atliekami visoms 4 neįgaliųjų grupėms, kurie gali kreiptis dėl būsto pritaikymo.


Straipsnio komentarai

.. to tik..2019-02-23
tad tame ir esmė kad "neįgalusis" yra tas kuris yra "neįgalus" ne dėl neįgalumo, bet todėl kad taip pasakė daktarų grupuotė. Tai vienas iš skaldymo būdų kad valdyti atskirtį "integruojant" tą atskirtį į visuomenę aiškinant kad jūsų visuomenė yra turtinga nes turite daug invalidų ir neįgaliųjų. Anksčiau atseit tie invalidai būdavo pasislėpti. Nieko panašaus. Būdavo ir su ramentais, ir su riedlentėmis, ir be kojų ir be pirštų ir šlubi, tt. Klaipėdoje visas aklųjų rajonas buvo, ten kur kažkodėl aklųjų nebeliko, bet visus tuos namus užėmė kažkokie kryžiuočiai. Nu jie patys muša patys rėkia. Susigalvoja visokiausias etiketes ir tyčiojasi iš tų žmonių kad jie nepakankamai "savarankiški". Kažkas panašaus kai luošina vaikus tam kad tie galėtų elgetauti keliant aplinkinių gailestį. Patys prisiminkime kiek geltonosios spaudos priespaudos violetiniuose patvoriuose buvo spausdinama straipsnių apie tas daktarų grupuotės buratinų nosis lendančias iš maišo masiškai kepant tuos fiktyvius invalidumus. Nu tarsi buvo skubama klotis kažkokias pagalves ruošiantis šitam natistiniam ESesininkų fašistiniam (fasces) "socializmui". Prisimeni kaip Krikštatėvio filmo gale ten visi kryžiuočiai į teismo salę važiavo susiveikę invalidumus, deguonies dujų balionais, su lašelinėmis, tt.. Bet čia irgi tik viešnaminių ryšių spektaklio aksesuarai. Jiems tas kalėjimas tai nėra kažkas nepriimtino jeigu vienas iš karinės agresijos žydėjimo sričių yra per karčias brexit baudžiamosios kolonijos šaknis. Nu žinai į tuos kalėjimus irgi savi nesėda, nebent yra kažkokia operatyvinė ar žinybinė karinio spektaklio užduotis pvz perpjaut kam nors gerklę, išbūtigeidinti kažką, patupėti ramiai kaip pvz daktaras ar chodorkovskis, tt.. O taip tuose kalėjimuose ir sėdi "profesionalūs" sėdikai. Nu jie nekalti išskyrus tai kad sėdi už kažką. Ta prasme kad lietuvoje turbūt yra mažiausiai koks keturi milijonai neįgaliųjų, invalidų ir kitokių rūpybos objektų.

www.youtube.com/watch?v=QFtlRkgjh18

tas klipas iš 12 kėdžių palyginus su kryžiuočių veikla tai tarsi lyginti kibirėlį kad žaisti smėlio dėžėje su super automobiliu Ferrari.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
tik nereikia mus runkeliais laikyt 2019-02-23
vaistus atima o būsta sąlygas tipo palengvina p a t i k ė j a u tokiu ko absurdu tik kalbos o darbų nulis Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-02-23
su tokiais gerų ketinimų kukavimais reikalinga turėti brexitinio humoro vikingavimo ir piratavimo manevrus, nesvarbū ar tai drąsiakelėnis gražulio kelnėmis pasipuošės geguturaitis ar bet koks kitas smaluotų biudžetų kryžiuotis. Nu sakykim jūs gyvenate kažkokiam nekilnojamo turto objekte, kuris yra jūsų nuosavybė, bet tas objektas yra kažkam įdomus, nes jisai negražus tol kol jūsų nuosavybė. Tad tam kad pagražinti lietuvą grąžinant tą nuosavybę kažkokiems "teisėtiems" savininkams toksai "neįgaliųjų integracijos" programos gali taipogi tarnauti kaip viena iš kryžiuočių pogromo būdų ar priemonių. kas tie teisėti sąvininkai? Jų yra daug ir visokių kurie visaip yra lietuvą išsidaliję pvz marijos žemė, didikų žemė, tt Čia ne tik kalba eina apie tai kad kažkaip paversti jus neįgaliu ir po to kažkokiam rūpintojėliui apsiforminus rūpybą tapfi de jure ir de fakto buto savininku. Su "uber alles" informacinio karo pajėgumais gali būti daroma ir už akių pvz jūs padaromas "neveiksniu", atbuline tvarka, tt. jau nekalbant apie visokius stebuklingus "harry potter" pajėgumus. Nu tame ir esmė jeigu jūs esate išgyvendinamas link krematoriumo prisidengiant kažkokia logika kad tas butas reikalingesnis kažkokiems labiau nuskriaustiems negu jūs. tada tokie kariniai veiksmai ir yra "neįgaliųjų integracija". Pažiūrėkit į sukauptą socialinio būsto fondą pas savivaldybes. Čia yra ne šiaip sau. Tad čia visas tas nekilnojamas turtas atrodo tarsi mozaika, bet iš tikrųjų turėtų skaitytis kaip kariniai kazarmai, kalėjimo celės, žinybiniai būstai, gyvuliniai trojos arklininkystės vagonai (nes labai jau lengva rokiruoti šokinėjant ne tik per rajonų sienas, bet ir per vandenynus), tt.. Tai vistiek greičiausiai nėra "savivalda", o centralizuota savivalda, kur dar vyksta ir stebuklingos giminystės su užsienio miestais sukant ir vystant tuos gegutės lizdus. Nu pats kukuraitis iš kur čia jis yra atsibastęs, kas jam tokią pavardę išdavė ir kas čia jį integravo? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-02-23
kažin kodėl "rūpintėjėliai" ignoruoja neįgaliųjų savarankiškumo teisę būti laisviems nuo tokių "rūpintojėlių" dėmesio. Jie dabar atseti kažkokia "gėrybė" kuri iš tiesų rūpinasi tik "savais". Nu žinot visa šita sistema yra didžiulė smaluotų biudžetų skylė. Jeigu jie turi daržovių darželį jie gali tą daržovių darželį auginti kad ir tarptautinėje kosmoso stotyje apiforminus kaip gimusius ir augusius toje stotyje. Niekuo nesiskiria nuo konclagerių kur rūpintojėliai "rūpindavosi" savo rūpinimosi objektais taip dar labiau negu tie turkijos kurortai kur viskas įskaičiuota, nes dar ir aprengdavo ir apaudavo, manikiūrai, šukuosenos, tt.. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Kiek Jums tenka laukti vizito pas šeimos gydytoją?