Smulkiesiems kiaulių augintojams – valstybės parama jau nuo kovo pradžios

2019-02-24

Jau nuo kovo 4 d. Žemės ūkio ministerija kviečia šalies smulkiuosius kiaulių augintojus teikti paraiškas valstybės paramai gauti.

Parama įsigyjant ūkinius gyvūnus (išskyrus kiaules) skiriama asmenims, kurie 2018 metais nuo spalio 16 d. ir (arba) 2019 metais iki paraiškos pateikimo dienos laikė nuo 1 iki 100 kiaulių ir visas jas paskerdė, sunaikino arba jos nugaišo dėl afrikinio kiaulių maro.

Pareiškėjai turi įsipareigoti ketverius metus nuo pagalbos skyrimo dienos nelaikyti kiaulių ir auginti kitų rūšių ūkinius gyvūnus.

Pareiškėjams atlyginama iki 90 proc., bet ne daugiau kaip 2 tūkst. Eur vienam pareiškėjui, ūkinių gyvūnų (išskyrus kiaules) įsigijimo išlaidų.

Parama galima pasinaudoti keturiais etapais, neviršijant bendros 2 tūkst. Eur paramos sumos.

Atkreiptinas dėmesys, kad paraiškas pateikti galės ir tie kiaulių laikytojai, kurie tiesiog nusprendė ar dar nuspręs atsisakyti trejus metus auginti kiaules. Paramą galės gauti asmenys, kurie 2019 m. sausio mėnesį laikė nuo 1 iki 100 kiaulių ir laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 1 d. iki paraiškos pateikimo dienos visas jas yra paskerdę ar nugaišinę.

Sąlygas atitinkantiems pareiškėjams bus mokama 100 Eur išmoka už kiekvieną paskerstą kiaulę.

Nusprendusiems kiaulių laikymo neatsisakyti, Žemės ūkio ministerija rekomenduoja pasinaudoti iki 900 Eur siekiančia parama. Ji skirta iki paraiškos pateikimo dienos laikiusiems nuo 1 iki 100 kiaulių. Už šias lėšas bus kompensuojamos biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo išlaidos.  

Paraiškos ir kiti privalomi pateikti dokumentai renkami savivaldybėse pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą nuo š. m. kovo 4 d. iki balandžio 30 d.


Straipsnio komentarai

..2019-02-24
ir vėl geltonosios spaudos priespaudininkai aiškina kažką taip atvirkščiai tarsi pas juos lūpos būtų įtaisytos ten kur saulė nešviečia, bet pučia tie tokie nekriuksėjimo vėjai nuo kurių aplinkiniai bėga. Nu čia gi yra "parama" ne kiaulių augintojams, bet kiaulių neaugintojams. Nu atseit kažkokie "neaugintojai" kurie kažkada buvo augintojai, va turi pasiruošę "ihre papiere bitte" dokumentus, nes taip matyt galima susiorvelinti istoriją pas james bondus, jasonus bournus, natistus, ESesininkus, nasistus, tt.. Kas čia per tokia supuvusi santvarka, kad viskas taip griūna kad reikia viską taip ramstyti. Va tame ir esmė kad jie kažkokie gandžiai kurie kelia žemės ūkį. Tikrovėje čia gal yra "valstybės parama" tik vienam rakštisteino karinei programai, kur jisai **** kažkokią aferą su 500 fiktyvių tapatybių. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Kiek Jums tenka laukti vizito pas šeimos gydytoją?