Teisingumo ministerija politines partijas kviečia teikti narių sąrašus

2019-02-24

Teisingumo ministerija primena, kad vadovaujantis Politinių partijų įstatymu visos politinės partijos kiekvienais metais iki kovo 1 d. ir iki spalio 1 d. privalo pateikti savo partijos narių sąrašus. Partijos sąraše turi būti ne mažiau kaip 2000 narių.

Jei partija sąrašo nepateikia iki kovo 1 d., ji negali pretenduoti į iš valstybės biudžeto skiriamus asignavimus, o du kartus iš eilės nepateikus partijos narių sąrašų politinei partijai pradedama likvidavimo procedūra.  

Iki šios dienos 15 partijų Teisingumo ministerijai pateikė savo narių sąrašus, tarp jų – ir kelios didžiosios Lietuvos partijos: Darbo partija, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, Lietuvos socialdemokratų partija, partija Tvarka ir teisingumas bei Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai.

Politinių partijų narių sąrašai teikiami ir tikrinami elektroniniu būdu per Politinių partijų narių sąrašų informacinę sistemą.

Politinės partijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo, pasirašęs sąrašą elektroniniu parašu, jį turi pateikti prisijungęs prie informacinės sistemos per portalą www.epaslaugos.lt. Pateikto sąrašo duomenys automatiniu būdu sutikrinami su kitų partijų narių sąrašais ir Gyventojų registro ir Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenimis. Taip pat patikrinama, ar partijų nariai yra pilnamečiai, ar jų duomenys nesikartoja kitų partijų sąrašuose.

Primintina, kad partijoje turi būti ne mažiau kaip 2000 narių. Jei politinė partija tiek narių neturi, ji negalės elektroniniu būdu pateikti savo narių sąrašo.

Partijos narių sumažėjus daugiau nei įstatymų leidžiamas minimumas, partija likviduojama Civilinio kodekso nustatyta tvarka, jeigu ji pati per 6 mėnesius po tokio sumažėjimo nenutaria partijos reorganizuoti ar pertvarkyti.

Šiuo metu Lietuvoje yra registruotos 29 partijos, iš jų veikiančių - 24, kitos partijos yra likviduojamos arba joms pradėta likvidavimo procedūra. 2018 m. spalio 1 d. duomenimis, politinėms partijoms priklausė daugiau apie 117 tūkstančiai asmenų.

Atkreipiame dėmesį, kad Registrų centras ketina atlikti pagrindinių registrų ir sistemų atnaujinimą, dėl kurio ketvirtadienį, vasario 28 d., nuo 18 val. bus laikinai stabdomas Politinių partijų narių sąrašų informacinės sistemos darbas.

Suprasdami šios sistemos svarbą ir aktualumą Jūsų veiklai prašome iš anksto susiplanuoti savo laiką ir darbus vasario 28 d. taip, kad jos neveikimas sukeltų kuo mažiau nepatogumų.

Planuojama, kad visi numatyti darbai bus atlikti iki penktadienio, kovo 1 dienos. Jei ir tą dieną jungiantis prie sistemos ar ja naudojantis kiltų nesklandumų, kreipkitės telefonais (8 5) 268 8262, (8 5) 2658 444 arba el. paštu pagalba@registrucentras.lt.

Išsamią informaciją apie Lietuvos politinėms partijoms priklausančių asmenų skaičių galima rasti Teisingumo ministerijos interneto svetainėje.  


Straipsnio komentarai

..2019-02-25
tokio dalyko kaip "tiesa" nebėra, nėra, o kadangi taip kaip teisingumas surėdytas vadinasi tiesos niekada ir nebuvo. Tai išgalvota sąvoka. Tad čia kaip su ta patarle kad proto su šaukštu neįkrėsi ta pati taisyklė galioja ir teisingumui ir teisingumo ministerijos šaukštams skirtiems maišyti smaluotiems biudžetams. Nu pats pagalvok jeigu tu nuo lawono nubaidysi musę tas lawonas nenustos būti negyvas. Nu yra tik atskaitos sistemos kuriose kažkoks teiginys galios kaip tiesa. Tai nereiškia kad pati atskaitos sistema yra tiesa, už kurią tu gali kažkaip duoti galvą nukirsti. pvz yra daug atskaitos sistemų kur teiginys 2x2=4 bus laikomas kaip kažkokia tiesa, bet tas pats teiginys daugumoje sistemų nėra laikomas tiesa kaip kad toje pačioje teisingumo ministerijoje tai geriausiu atveju laikoma kaip kažkas kuom kažkas tiki, kita atskaitos sistema kur du kart du nėra keturi tai pas beraščius nobelio laureatus einšteinus kurie jau gyvena pagal kvantinius įstatymus. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
to....2019-02-25
100% tada tavo "tiesa" . Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-02-25
neklausk, nesakyk... Negi neskaitei straipsnio, kuris prasideda žodžiais cituoju: "Teisingumo ministerija primena...". Įsivaizduoji kažkas negyvo, kas negali atsiminti nieko - primena gyviesiems. Gal čia turima omenyje priespauda - atseit ministerija primena su padu, mindžiodama, mindydama į purvus. Žinai teisingoje valstybėje teisingumo ministerijos neturėtų būti. Nu viskas teisinga, kam tą sviestą sviestuoti jeigu ir taip sviestas natūraliai yra sviestuotas? Nu kam tos jų teisės žmonėms, vaikams, moterims, invalidams, tt jeigu jie žmonės vadinasi jie visas tas teises ir taip turi. Čia yra kariniai veiksmai, kur kryžiuočiai ateina tarsi "išvaduodami" jus iš kažkokios vergijos apie kurią jūs nežinojote, jie prometėjai atneša jums šviesą apie kurią jūs nežinojote ir kuri jums nereikalinga (esate akli), tt Vadinasi čia kažkoks nesusipratimas kur jie "išsivertė" iš užsienio kalbos (anglų, vokiečių, tt) taip kad ir būtų dviprasmiška. Kai anglų kalboje tokios ministerijos naudoja "justice" tai naudojama ne tiek teisingumo prasmė, kiek teisė. Dabar čia matyt bandoma apsidrausti, nes toje ministerijoje vien beraščiai ostapininkai kur visi kaip vienas aferistai su fiktyviomis tapatybėmis. Tad jie užsiima ne teise bet "teisingumu". Nu žinai robin hoodai, kur lygina svietą. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
to....2019-02-24
vargsti ? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-02-24
matot kas liečia politikos reguliavimą tai yra įdomus paradoksas. panašiai kaip tas klausimas kas buvo pirmiau višta ar kiaušinis? Nu pagal šitą "teisingumo ministerijos" logiką tam kad atsirastų višta turi atsirasti ir kiaušinis. atseit 2000 žmonių kažkaip vieną dieną nusprendžia kad jiems čia kažkas nebepriimtina ir kad jau laikas jiems susiorganizuoti ir jie bandys kažką daryti patys taip kaip kiti iki šiol nedarė. Nu atseit tokia įdomi idėja kad turi suvilioti 2000 žmonių. Jūs turbūt per visą gyvenimą nesate su tiek žmonių net pasisveikinęs, o čia bendražygiai kurie gatavi už jūsų idėjas aukoti ir laiką ir pinigus ir triūsą, tt. Aišku kai jau partija įregistruota atseit jau kažkoks pasiektas olimpas kur prasideda puvenų rėmimo procesas. Valstybė atsiveria kuprotus kalnus alibaboms ir galima pradėti krauti aukso tiek į kišenes kiek paneši. Nu jeigu viskas būtų gerai jie nedarytų tokių vargų, gyventų savo gerovėje ramiai, netrikdydami kitų su savo partininkystėmis. Kai lietuva perėjo iš tarybinės santvarkos į tarybinę (savivaldybių tarybas) tai žmonėms neatrodė kad čia tie patys komunistai kurie kaip kokie tarakonai ar žiurkės išsilakstė po visus kampus ir apsimetė kad yra nebe komunistai. Lietuvos žmonės tas visas partijas labai skeptiškai žiūrėjo. Dabar jeigu tikėti geltonosios spaudos priespauda lietuvoje virte verda politinis gyvenimas. Bet tame ir esmė kad viskas kas liečia partijos kūrimosi, gyvavimo, išnykimo, tt etapus kažkuom panašus į atskiras muilo operas. Nu žinot yra pagrindiniai personažai, po to kažkokie šalutiniai scenarijai, daug "extra", viskas kažkaip stebuklingai valdoma kažkokių režisierių, operatorių, konsultantų, prodiuserių, tt... Kas įdomu kad šitų muilo operų gyvenimas pinasi viena su kita. Seime ten iš viso vien žydi vienybė, solidarnost ir jedinstvo. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar namuose jau pasipuošėtė Kalėdų eglutę?