Kokia parama gali pasinaudoti bitininkai?

2019-02-26

Žemės ūkio ministerija, siekdama padėti bitininkams, yra numačiusi ne vieną priemonę, galinčią jiems padėti ir kviečia naudotis Lietuvos kaimo plėtros programos 2014–2020 m. siūlomomis galimybėmis.

Jau nuo kovo 4 d. iki balandžio 5 d. bitininkai ir kiti ūkininkai galės teikti paraiškas pagal priemonės „Bendradarbiavimas‘ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“.

Paramos paraišką pareiškėjas privalės teikti su partneriais.
Bendromis jėgomis, susikooperavę bitininkai, kurių paraiškos bus įvertintos teigiamai, galės įsigyti naujos įrangos, padėsiančios įdomiau, sparčiau paruošti, išpilstyti ir rinkai tiekti aukštos kokybės medaus produktus. Paramos suma – iki 120 000 Eur vienam projektui. Iš viso skirta 2,9 mln. Eur lėšų.

Taip pat bitininkai ir kiti ūkininkai jau nuo kovo 1 d. iki balandžio 30 d. kviečiami teikti paraiškas paramai gauti pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“.  Jie projektui galės gauti iki 50 tūkst. Eur. Iš viso investicijoms įgyvendinti skirta 25 mln. Eur paramos lėšų. Sąlygos ir reikalavimai paramai gauti nustatyti veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse, kurios patvirtintos žemės ūkio ministro 2019-02-07 įsakymu Nr. 3D-70.

Nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. bitininkai ir kiti ūkininkai gali teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros programos 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“. Finansuojamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su remiama veikla ir būtinos verslo planui įgyvendinti.

Nuo liepos 1 d. iki 31 d. planuojam priimti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros programos 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. Ši veiklos sritis skirta ne vyresniems kaip 40 metų amžiaus bitininkams ir kitiems ūkininkams.

Kitos galimybės

Taip pat bitininkams teikiama parama ir pagal Nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą – 2018 m. pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų bičių produktų ir jų mišinių specifikaciją buvo sertifikuoti 127 pareiškėjai (sertifikuotos 4573 bičių šeimos).

Parama kasmet teikiama ir už papildomą bičių maitinimą (už cukrų) – paraiškos renkamos nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d. Štai, pavyzdžiui, už papildomą bičių maitinimą bičių laikytojams 2018 m. už papildomą bičių maitinimą išdalinta suma yra 570189,88 Eur. Pareiškėjų skaičius – 6492.

Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui programa

Parama Lietuvos bitininkystės sektoriui, įgyvendinama nuo 2004 m., yra labai reikšminga: ji leido pasirenkant įvairias tradicines ir kuriant naujas formas kelti bitininkų kvalifikaciją, pagerinti bičių šeimų sveikatingumą kryptingai ir sistemingai naikinant jose erkes Varroa, suteikė galimybę įsigyti specialius bičių avilių gabenimo įrenginius, avilius ir atlikti eilę kitų svarbių darbų. Ši parama leido pagerinti medaus gamybos ir realizavimo sąlygas, t. y. įgyvendinti pagrindinį paramos tikslą.

Šiais metais bitininkai nuo sausio 2 d. iki vasario 4 d. buvo kviečiami teikti paraiškas pagal paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos priemones.

Programai įgyvendinti 2019 m. skirta šiek tiek daugiau nei 648 tūkst. Eur. Daugiausiai lėšų planuojama skirti tokioms priemonėms kaip „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“ (155 180 Eur), „Bičių šeimų atnaujinimas“ (130 000 Eur), „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze“ (130 000 Eur).

Paraiškos buvo priimamos pagal šias priemones:

  • „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“;
  • „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze“;
  • „Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“;
  • „Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes“;
  • „Bičių šeimų atnaujinimas“;
  • „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“;
  • „Rinkos stebėsena“;
  • „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“.

 Paramos lėšos paramos gavėjams išmokamos iki einamųjų metų spalio 15 d.


Straipsnio komentarai

Citizen 2.02019-03-05
Ne tik sužymėtos, bet ir apmokestintos! Kadangi į tarybą jau patekau (arba tai vakar tebuvo labai fainas sapnas), taip ir liepsiu padaryti. Pateiksim projektą ir pradėsime nuo Šilutės krašto. Vat. Trept trept kojele, skant. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-03-04
kas iš tų žymėjimų. kas sviestuoja sviestą? nu tu jiems tik darytum paslaugą šaudydamas į savo molines kojas. Pats pagalvok tu nueitum į kazino ir įtardamas kažką negero pradėtum žymėti jų kortas pas save bandydamas suprasti jų žaidimo esmę. Nu per milijardų milijardus metų su kažkokiais žymėjimais nesuprasi kaip tie kartiožnikai tave aplošia. Kortos jau yra žymės ant kurių statoma kažkas. Jeigu tu dar žymėsi daraisi sau viską dar sudėtingiau. nu pats panagrinėk kaip jie šilutėje "prichvatizavo" tą visą nekilnojamą turtą. PVZ viskas kas liečia per švietimo sistemą privatizuotą nekilnojamą turtą. Čia ne vien kalba eina apie tai ką švietimo sistema turėjo, bet ir specialiai visokias pogromines programas kur jie būrė ir kūrė tam kad galėtų laikinai kažkaip forminti tą turtą. Paimk pavyzdžiui dailės mokyklos pastatą kurį nusipirko tokie besisvečiuojantys svečiai ir įkūrė svečių namus. Tiesa kai jau pristatinėja savo "biznį" geltonosios spaudos priespaudos patvoriuose tai jau nutyli kad jie įsigijo buvusios meno mokyklos pastatus. Jie atseit privatizavo šilutės burmistro namus. Kas čia per "burmistrai"? Skamba kaip kažkokie tai neužsitarnauti titulai buožėms, didikams, brexitiniams, tt. Matai tie svečiai atseit žinojo kažkokį kitokį šilutės detalųjį planą į kurį ir turėjo įkomponuoti savo svečiavimąsį. Nu iš karto matosi kad čia vinetu, koubojų ir indėnų tapatybės. Kas įdomu kad visos lietuvos viešosios, privačios, cžv kalėjimo ir laisvų ekonominių zonų valdžios struktūros ir sukonstruotos iš tokių "įdomių" kadrų. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Citizen 2.02019-03-04
Būtų šito taškiaus valia, tikrai lieptų sužymėti visas bites. :D
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. to būtina sąlyga2019-03-03
nedaryk klaidos su cžv gestapo sąlygomis. nu jeigu sako kad būtina bites suženklinti kaip kokius geto gyventojus su geltonai žydinčiomis neužmirštuolėmis ir jums atrodo kad jeigu neturi įsisegęs atlape kažko žydinčio tai būsi kažkoks nežydėtojas tai nereiškia kad viskas vistiek yra atvirkščiai. Čia ir yra "encounters of the third kind", kur naudojama trimatės atskaitos diktatūrą prieš vergus kuriems primetamas vienmatis ir dvimatis sąmoningumas jau tarnauja kaip ugniasienė. Nu įsivaizduok labai elementarų pavyzdį: ženklinimo (apsaugos) sistemą kuri veikia pagal principą "odd man out". Nu jeigu tu kažko neįsisegęs tai gali tarnauti kaip atvirkštinis suženklinimo pažymėjimas. PVZ nueisi pas pankus ir tu be skiauterės. Tai tarsi neigiamas suženklinimas, kas tau gali būti padaryta kad atrodytų jog tai reikalinga savanoriškai pasikeisti išvaizdą norint "pritapti" ir jaustis kaip savas. Nu įsivaizduok kažkokią mokyklą kur eina kažkokie pasiturinčių tėvų vaikai ir ten per stebuklą pateks kažkoks "gabus" vaikas, bet iš nepasiturnčios šeimos. Nu netgi jeigu yra kažkokia mokyklinė uniforma, pas tą vaiką nebus galimybių įsisegti visokius kitus ženklus kuriais kasdienybėje ir nuobodulyje žydi "bendražygiai": iphonai, avalynė, striukės, atostogos, savaitgaliai, pietūs, renginiai, tt... Tada tokia pilka kasdienybė gali būti naudojama kad tokį taikinį ženklinti kaip kažkoks atlygis, oranžinė morka, tikslas, tt.
Tad tame ir esmė, kad nėra jokios trečios pusės. Nu žinot kaip kad anksčiau buvo vyrai ir moterys. Dabar jie bando žaisti su nauja tvarka, kur žmonės yra padalinti į vyrūs ir moterys, kur jie kažkodėl visada smurtauja artimojoje aplinkoje. Tada yra iškrypėliatas atseit kur naudojasi tuo ir visada laimi iš tų dviejų peštynių. House always wins. Nu jie laimi nekilnojamą turtą kūrendami visus krematoriumuose. Čia labai sudėtingi karinės apgaulės reiškiniai. Yra žmonės ir yra kažkas kas yra nežmonės. Bet iš jų pusės žiūrint žmonės yra nežmonės, bet kažkokie gyvuliai ir jie geradariai suteikia tiems gyvuliams kažkokias žmonių teisės leidžia balsuoti kad pasijusti žmonėmis tt..
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
būtina sąlyga2019-03-03
bitės turi būti suženklintos Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. 2019-03-03
tu šneki tarsi tau kažkaip atrodo kad žmonių nėra yra tik galvijų bandos. Jeigu vaikšto kažkas vienas kaip asmenybė, bet be įgaliojimų tai yra kažkas įtartino ir automatiškai įgaliojimai ganymui - tada aišku yra elementariausios ganymo priemonės kad pasiekti "šventos" ramybės, kad "asmenybė" nekaišiotų nosies ten kur negalima - tereikalinga paganyti kažkaip su botagais kad tas pultų slėptis ieškant kažkokio tariamo užtarimo ir saugumo jausmo bandoje. Nu atseit nuo kurios bandos lenciūgo esi nutrūkęs. Paimk paprastą variantą - būna pasimeta mažas vaikas. Jisai negali nieko paaiškinti nei iš kurio miesto, nei kokia jo pavardė, nei kokioje gatvėje gyvena, nei koks mamos ar tėčio vardas. Iš vaiko pusės žiūrint tai nėra kažkas svarbu. Tai yra kažkas savaime suprantama, apie ką nereikalinga šnekėti. Tai ir reikalinga tik kažkokioms su saugumu siejamoms jėgoms, kurios egzistuoja tik išorėje. Bet tame ir esmė kad dabar situacija panaši į tai kad tie saugumiečiai jau yra ant tiek nužmogėję kad jie susidūrę su tokiomis situacijomis tą pasimetusį vaiką ir pasmaugia su visais gerais ketinimais, nu žinai kad nesikankintų kad neverktų. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Citizen 2.02019-03-03
Na pripažink, kokiam klanui priklausai? Antivaxerių? Flateartherių? Lizzardų? :) Ar visko po truputį? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. to Citizen 2.02019-03-02
nors gal čia Citi bank of Zen 2.0? Nu žinai smaluotų biudžetų alibabiniai swastikų garbintojai ale a budha dabi.
Matai su tomis kepurėmis iš folijomis, sluoksniais, valdžios baimėmis, smegenų bangomis, tt. yra ir visiškai kiti reikalai negu bandoma daryti kad atrodytų kažkas tiems kuriems jau ir taip atrodo. Nu žinai jeigu kalbama apie valdžios stebuklingas technologijas skirtas smegenų bangų nuskaitymams, negalima nepagalvoti kad čia kalbama apie skaitymasi su valdžios autoritetu, kur turi jų banguotas mintis ir garbanotus norus suprasti iš pusės žodžio. Nu žinai kad nereiktų kartotis. Jeigu valdžiai reikalinga kartotis tada jau yra dažnio problemos, kur kažkas gali pradėti gudrauti naudodamas nuostabų protą. Tame ir esmė kad gudravimas nieko niekam neduoda. Tik gudručiai atrodo kažkas koks jisai gudrus kad susigalvojo gudriai šaudyti į savo molines kojytes. Prieš vėją nepapūsi. Nu yra atvirkščiai. Kaip iš tos pasakos apie pieno ir kraujo putas.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Citizen 2.02019-03-02
Ai, tai šitos teorijos pačiam atrodo "suvaikėjusios", bet gestapas, CŽV kalėjimai Lietuvoje ir kitos nesąmonės jau tikra? :)) Aišku viskas su tavimi. Folijos kepurę iš trijų sluoksnių daryk, nes tada garantuotai valdžia smegenų bangų nenuskaitys ir nežinos ką galvoji. :) Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-03-01
nieko nežinau apie jokius driežiažmogius, androidus ar iliuminačius. tos visos "teorijos" tarsi suvaikėjusiems pacientams perrašytos istorijos remiantis vaikiškų pasakų motyvais apie kažkokius drakonus, slibinus, tironus, stebuklingas priemones, durnelius, tt.
Kaip tu kažką iš viso gali ką nors įrodyti šiais lygybės laikais jeigu net karas lygus taikai, vergovė lygi laisvei, antrarūšiai piliečiai yra lygūs antros kartos piliečiams, tu esi lygus zuckerbergui, tt..
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Citizen 2.02019-03-01
Jau seniai įrodyta jog Zuckerbergas yra driežiažmogis-androidas, kuris galimai priklauso iliuminačiams. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. to Citizen 2.02019-02-28
tu matyt kalbi apie teletubius, kur vaikams paprastai parodė ir pademonstravo kažkokias naujas raguočių galimybes, kur jie gali priimti ryšius su tais ragais ir net žiūrėti filmus per pilvus. Čia kaip kokie naujos kartos terminatoriai. Nors zuckerbergas jau ne vienus metus vis užsimina apie kažkokias revoliucines telekomunikacijų technologijas kur galėsime vienas su kitu šnekėtis kažkaip stebuklingai panašiai kaip telepatija. Nu žinai kaip tas mažas berniukas švytėjo SOS tame baisiame viešbutyje filme pavadinimu švytėjimas. Tad čia visiškai neaišku kas tie antrarūšiai piliečiai ir ko jiems čia reikia. Jugi visi lygus. Tokie lygybės laikai, kad net karas lygus taikai, vergovė lygi laisvei, grybauskaitė lygi bomžams, tt. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Citizen 2.02019-02-28
O žinojai, jog BITĖ naudoja tikras bites su pritvirtintais mikro siūstuvėliais? Todėl BITĖS ryšys ir yra pats geriausias. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. to Citizen 2.02019-02-28
matai kad negali tikėti nei vienu vaškiniu stabu išspaustu iš geltonosios spaudos priespaudos mėšlinų lūpyčių. Tos "bitės žudikės" prasidėjo panašiai tuo metu kai kuprotkalnačiovas paskelbė kad atbėga atidunta peres trojos arklių kolonijos. Matai dabar amerikoje ir visame pasaulyje prie bičių žudikių problemos yra dar viena atseit nesusijusi dar didesnė problema taip vadinama "Colony collapse disorder". Nu europietiškos bitės miršta ištisomis kolonijomis. Niekas nežiko kas ir kaip. Ateina bitininkai ir ištisi aviliai tušti. Tarsi tos bitės išskrido į mėnulį. Matai čia gali būti ir karinės diktatūros kriptologija ir kriptografija panaudota kad pasakoti kažką apie genocidus. Nu žinai kaip kad tėvai šnekėtusi prie vaikų svetima kalba kad vaikai nesuprastu. Šiuo atveju gal kalbama apie brexitinių kolonijų pabaigą ir apie naujų brexitinės imperijos kolonijų pradžią ir tuo pačiu neaišku ką ar priemones ty biologinius ginklus, diversines priemones dėmesio kraipymui ar revoliucionierišką pamainą, kurie istorijos knygose bus pažymėti tarsi vergai kurie sukilo prieš vergvaldžius. Nu žinai vaivorykštės išžudė juodai baltus tironus ir triumfavo naujas teisingumo etapas brexitinės baudžiavos santvarkoje.
Bitė kaip GSM operatorius iš tikrųjų neturi jokio ryšio išskyrus karinio ryšininko vaidmenį. Nu tai net nėra kompanija. Tai virtualus trafaretas paramstytas visokiomis reklamomis, na ir klientų aptarnavimo padaliniu, kuris neaišku kur randasi. Greičiausiai kokioje nors swastikas garbinančioje indijoje.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Citizen 2.02019-02-28
Bitės žudikės dabar labiau JAV problema, negu Afrikos. Galų gale, prie ko čia jos? Prie ko tas BITĖS ryšys? :) Kibirėlis tavo labai kiauras. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-02-28
aš ne prieš bites aš prieš socialinius bitininkystės modelius... pats pagalvok apie kitą bitininką - kuri kad atrodytų kažkaip pati pasivadinusi bite. Matai visa lietuva padengta kažkokiu tinklu kuris vadinasi korinis ryšis. Tu gi dabar irgi randiesi kažkurioje bitės, tele2 ar telia GSM akutėje. Nu iš bitininkystės pozicijos žiūrint jeigu tu esi jų koryje ir pagal jų socialinį modelį tu neneši jiems kažkokios naudos ir tu neturi trano įgaliojimų tai tu esi turbūt kažkoks parazitas.
Paimk įdomų kitą pavyzdį. Šiomis dienomis jie pranešė kad japonijoje atsirado bitė, kuri buvo galvojama kad yra išnykusi. Ta bitė tai kažkur 10 kartų didesnė už paprastą bitę. Nu lietuviška kamanė tai kaip koks liliputas palyginus. Nu kažkokie makaronai. Niekas niekada nežinojo ir nešnekėjo apie jokias milžiniškas bites, nei mokslas ir gyvenimas, nei vokrug sveta, jokios enciklopedijos, tt..
Prisimeni kitą bajerį afrikanizuotas bites žudikes?
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Citizen 2.02019-02-28
Gal koks veganas esi, jog prieš bites? :) Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-02-28
tai ko tu tuščiažodžiauji patronažuodamas kažkokias pensijas? tarsi bitėms reikalinga daug laiko, tarsi jas reikia ganyti kaip kokias karves. Jugi bitės pačios gyvena savarankiškai ir tą medų pačios suneša. bitininkai tik pavagia iš jų viską, sukeisdami jų suneštas žiemos atsargas su saldaus vandenėlio pakaitalu. iš tos pusės žiūrint bitininkai tai visiškai bitėms nereikalingi. taip kaip jie elgiasi su bitėmis - jie bičių neaugina, čia labiau kažkas panašaus į biotechnologiją, į bites žiūrima kaip į didelius mikrobus. nors gal tai tarnauja ir kaip kažkoks socialinio modelio pavyzdys. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Citizen 2.02019-02-28
Mielas taškiau, šaudai tuščiais patronais. :) Užmiestyje sodyboje gyvenu. Ir ką tu man? :) Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. to Citizen 2.02019-02-28
daugiabučio balkone nepaauginsi... net ir kolektyvinis sodas nelabai tam tinkama vieta. tad jeigu užsiimsi bitininkyste tai būsi įdomioje kompanijoje. Nu žinai kaip grybauskaite visur kiša puslitrinį sloviką medaus aiškindama kad čia jos medus, tarsi išsuktas iš jos beisvartančių taukuose inkstų. JAV diplomatai paprastai irgi savo ambasadose laiko bites pvz čia lietuvoje pačiame Vilniaus centre, Kijeve, Otavoje, tt.. įdomu ar tie vor v zakone "aristokratai" irgi naudojasi ta parama ar jiem dėl to nereikia sukti galvos nes turi imunitetus kad rėkti "sezamai atsiverk" ir nešti tiek kiek pakelia? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Citizen 2.02019-02-28
Kai išeisiu į pensiją, norėsiu auginti bitutes. :) Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. to Dvitaski2019-02-27
tu darai klaidą jeigu priimi kažką ką aš sakau asmeniškai. jugi aš tau nieko netaikau. žinai tą posakį "don't hate the player hate the game"? matai čia irgi yra brexitinis jumoras, kur geriau su tokiais juokais neprasidėti. medžiotojų žargone anglų kalbos žodis "game" ir yra medžioklės medžiojamas objektas. Nu žinai kai jie dabar turis susigalvoję bado žaidynes pagal devizą "love trumps hate" tarsi jie kažkokie žiedų valdovai kur žydi su kažkokia meile. Neveltui tuos brexitinius amerikoje pravardžiuoja žaliomis citrinomis, tarsi jie būtų dar rūgštesni nei citrinos.
Nu žinai jeigu tau atrodo kad tu atsakingas už kažkokį cžv gestapo mechanizmo aspektą ir staiga kažkas barška, leidžia keistus garsus tarsi būtų nesutepta, tai nebūtinai ne pats mechanizmas atlieka kažkokį auditą kad patikrinti ant kiek tu esi kupinas meilės. Gal tik tos meilės ir tereikalinga kad susiteptų kažkas ir galima būtų toliau važiuoti? Nu jeigu tu nesi kvalifikuotas tepimams tu turėtum kažkam pranešti kas stovi aukščiau taves. Nu jo dabar lygybės laikai visi lygus, net karas lygus taikai, vergovė lygi laisvė. Jeigu nežinai kam pranešti tai gal tu ir esi problema, tupintis ne savo vietoje, trukdantis visiems su savo knisimais? Jeigu imsies pats taisyti kažką tai tu atrodysi panašiai kaip tie sovietiniai žmonės kur sovietiniais laikais juodai baltus televizorius su kumščiais taisydavo kad rodytų taip kad tiems sovietiniams žmonėms būtų priimtina.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Dvitaski2019-02-27
Jau uzknisai Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-02-26
vaikštant lietuvos geltonosios spaudos priespaudos patvoriais nenoromis susidaro įspūdis kad čia kažkas baisaus vyksta - ant tiek viskas supuvę, griūva, dvokia, jokio savarankiškumo, nėra darnos, jokios rinkos ekonomikos, tt.. Nu visus reikia nuolatos remti su visokiausiomis dotacijomis, fondais, lengvatomis, išimtimis, programomis, tt.. Ty net patys pačiausi milijardieriai yra ubagai, nes dalyvauja tose visose "paramose" apsimesdami labiau savi negu savi kad galėtų šaudyti į savas kišenes. Viskas eina per kažkokias centralizuotas raudonas alibabų rankas kurios maitina visą šalį aprėpusį suskilusių "sezamai atsiverk" geldų tinklą iš kurių šlangos nutiestos į visokius ofšorus. Tame ir esmė kad nereikalinga jiems rekti "sezamai atsiverk", jeigu viskas viekia kaip koks rakštisteininis mechaninis apelsininės spalvos mechanizmas jiems čia kaip turkijos kurortas kur viskas įskaičiuota. Ty jeigu kažkoks "raštingas" vietinis aborigenas bandys "pasinaudoti" parama tai nieko nereiškia išskyrus tuos neatsargius prašymus. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Kiek Jums tenka laukti vizito pas šeimos gydytoją?