Emigrantų susigrąžinimui siūlomos užimtumo didinimo priemonės

2019-03-03, socmin.lrv.lt

Ne paslaptis, kad Lietuvos darbo rinkoje jaučiamas gerų ir motyvuotų darbuotojų trūkumas – tai lemia darbo užmokesčio augimą, tačiau trukdo kurti daugiau darbo vietų ir augti ekonomikai. Dėl šios priežasties Vyriausybė imasi Demografijos, migracijos ir integracijos politikos strategijos veiklos plane numatytų priemonių jaunimo emigracijos mažinimui ir emigrantų skatinimui grįžti.

Šios priemonės praktiškai bus pradedamos įgyvendinti nuo 2020 m. Vyriausybė trečiadienį pritarė Užimtumo didinimo programos tarpinstituciniame veiklos planui, kuriame numatytos priemonės jaunimui bei emigrantams.

Finansinės paskatos darbdaviams, kai įdarbinamas jaunimas

SITUACIJA: Aktyviausiai iš Lietuvos emigruoja jauni žmonės. 18-19 m. bei 23-24 m. jaunimo migracija suaktyvėja, kai jie baigia mokyklą ar studijas ir turi įsilieti į darbo rinką, todėl reikalingas sklandus perėjimas iš mokyklos ar studijų į darbo rinką, stiprinant jų paskatas į ją įsilieti.

SIŪLOMA: Skatinti darbdavius įdarbinti jaunus asmenis, numatant tam finansines paskatas. Pavyzdžiui, pirmą kartą įdarbinti asmenys iki 29 m. vienus metus galėtų būti draudžiami valstybės lėšomis, darbdaviai galėtų laikinai nemokėti socialinio draudimo įmokų. Ši priemonė suteiktų galimybę jaunam žmogui įgyti darbo patirties ir įgūdžių, įsitvirtinti ir būti konkurencingesniam darbo rinkoje, o darbdaviams – išsiugdyti jauną specialistą ir sutaupyti.

Lietuvos darbdavių skatinimas ieškoti lietuvių darbuotojų užsienyje

SITUACIJA: Svarstantiems apie grįžimą į Lietuvą žmonėms lengviau priimti sprendimą sugrįžti ar atvykti, kai jie jau yra užsitikrinę darbo vietą Lietuvoje. Tam reikalingas tinkamas informavimas apie darbo, verslo kūrimo ir kitas galimybes.

SIŪLOMA: Remti darbo paieškos užsienyje projektus ir taip skatinti emigravusiųjų pritraukimą į Lietuvos darbo rinką. Galimos veiklos – konferencijos, mugės ir diskusijos, kurių metu užsienyje gyvenantys lietuviai sužinotų, kodėl renginį organizuojantis darbdavys savo idėjų realizacijai pasirinko Lietuvą, kokios šalyje sąlygos sugrįžtančiam kvalifikuotam specialistui.

Siūloma įgyvendinti bandomąjį projektą, kurio metu būtų steigiamos užimtumo atašė pareigybės keliose Lietuvos diplomatinėse atstovybėse, turinčiose didžiausią grįžtamosios migracijos potencialą. Šie asmenys sutelktų užsienyje gyvenančių lietuvių bendruomenę, teiktų konsultacijas, padėtų organizuoti susitikimus su Lietuvos darbdaviais (darbo mugės), konferencijas, seminarus ir pan.

Nuotolinio darbo paieškų užtikrinimas

SIŪLOMA: Į nuotolinio darbo paieškos ir įdarbinimo priemonių plėtrą įtraukti privatų sektorių, informuojant ir kuriant reikiamą infrastruktūrą, ir viešąjį sektorių, nustatant taisykles ir suteikiant reikiamų priemonių valstybinėms įstaigoms.

Taip pat išplėtoti Valstybės tarnybos departamento informacinę ir komunikacinę platformą, pritaikant ją ne tik nuotoliniam dokumentų pateikimui, bet ir įdarbinimui, sudaryti sąlygas šia platforma naudotis visoms biudžetinėms įstaigoms. Šias taisykles planuojama taikyti taip pat ir priimant darbuotojus, su kurias sudaroma darbo sutartis į visas biudžetines įstaigas.


Straipsnio komentarai

.. to tiesiai2019-03-04
negali kažko susiprasti su machevialinių princų karine apgaule. tas ir pavojingiausia kai tau kažkas nebeatrodo kad yra taip kaip tau atrodo. nu žinai viskas kas vyksta vis tiek yra kažkaip kitaip negu sakoma, bet sakoma tik tam kad kažkas atrodytų, nes taip kažkodėl reikalinga pagal jų pačių žaidimo taisykles. Jugi jie turi greičiausiai daug visokių, tiosiogiai ir akivaizdžiai negražių žaidimų: karai, genocidai, pogromai, cholokaustai,tt. matai jie nori susigražinti ne lietuvius bet kažkokius "emigrantus". Dar ir naudojama tokia kalba "susigražinti" tarsi tie emigrantai tai ne žmonės, bet kažkokia privati nuosavybė - vergai. Nepamiršk kad žodis "gražinti" turi ir daugiau reikšmių. Jeigu tie emigrantai niekados nėra buvę lietuvoje ir nieko bendro neturi su lietuva tas žodis pavartotas specialiai kad jie nemeluotų. Nu pvz yra kažkokie "emigrantai" anglių karalystėje kur jie gyvena su dokumentais kad yra iš sirijos, pakistano, palestinos ar marso planetos. Nesvarbu. Lietuvos estetinio gražinimo tikslais jie gali būti panaudoti kad būtų "sugražinami" į lietuvą. Nu jie pasinaudodami tais "emigrantais" gražina lietuvos genetinį fondą, gražina lietuvą į baudžiavos laikus, gražina kažkokias sąskaitas banke kad jos būtų gražesnės, tt. ir Tame ir esmė kad čia nors ir ta pati trojos arklių gyvulininkystės mergėlė, bet net jos suknelių knygos viršeliai apipavidalinti su jūsų gerų ketinimų motyvais. Bet čia irgi įdomu kad nėra prasmės ieškoti kaltų, nes jie tarsi rieda ir dunda kažkokiais plunksnuotais bėgiais. Nu jie atrodo kvailai, bet jie neskuba tvarkyti nieko. Pas juos kad reaguoti tai vien šunsnukių vizginimo instrumentai, garbėtroškiniai paradai, šlovės alchemija per viešnamių ryšininkus, tt. Nu atseit visas kliūtis galima nugalėti su meile rėkimamas per geltonosios spaudos priespaudos garsiakalbius. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
tiesiai2019-03-03
į dešimtuką! Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-03-03
čia jau grynai trojos arklininkystės bėgių tiesimas gyvulinių vagonų riedėjimui ir dundėjimui. Nu viskas yra atvirkščiai. Jeigu kažkokie veikėjai per užgavėnes prisistato kad jie žydai ir tuo pačiu aiškina kad žydai yra dievo išrinktieji vadinasi jūs esate statomas į labai įdomią vietą kur saulė nešviečia, ten kur paprasti mirtingieji neturėtų būti. Nu jeigu jūs jais patikite vadinasi iš jūsų tyčiojamasi - esate statomas į dievo vietą. Ir už mažiausią suklupimą busite išinkvizicintas, nes dievas neklysta, o jūs jau esate suklydęs, nes jus įtikinti užteko draugiškai skambančio "džentelmenų" balso. Tad čia jums tik kažkas atrodė. Panašiai kaip su bankomatu jeigu jums per klaidą išduos daugiau pinigų negu prašėte ir jūs tuos pinigus paimsite tai skaitysis ne kaip bankomato klaida, bet kaip jūsų klaida - vagystė. Nes čia tai ką jums bankomatas išduoda nėra pinigai. Tai kažkoks teisinis instrumentas paremtas visuotiniu pasitikėjimu. O jūs tą pasitikėjimą sutrypėte kaip koks neišauklėtas aborigenas.
Paimkite kitą patyčių pavyzdį kai jie įdiegė lietuvoje zvonkinimą ir bunkinimą su ištekėjusių moterų pavardemis. Tai vienas iš karinės apgaulės "atrodymo" pavyzdžių kaip buvo kemšamos pagalvės kad atrodytų jog liuciferoninės mafijos valdoma latvija užkariauja lietuvą. Nu pagalvokit tikrai visur yra kosminiai kompiuteriniai pajėgumai ir nebuvo reikalinga iš tų pavardžių ar raidžių dergtis, bet jie tuo užsiimė iš peties. Tame ir esmė kad Natalija Ivanova ir Zvonkus tarnavo šioje operacijoje kaip svarbus viešnamių ryšininkų objektas. Tos jų "mergautinės" ir "bernautinės" tapatybės ir pavardės irgi žinybinės ir fiktyvios. Katažina tai sekantis įdomus objektas. Ten neaišku ar kartais tas objektas iš viso nėra paturbintas - ta prasme ar čia kartais nėra Raulis, Cailtyn, tt. Tame ir esmė kad jiems buvo tikslas susikurti lietuvoje kažkokį "unisex" gardą. Nu jie lygiagrečiai diegė ir latviškai "vyriškas" pavardes kur baigiasi su "ė" - ropė, paukštė, lapė, tt. Nu žinot čia ir yra "encounters of the third kind". Pereinama iš binarinės sistemos prie kvantinės. Tame ir esmė kad latvijoje buvo kažkokia didžiulė keistuolių teatro spec nazo kolonija, be pasų, be pilietybės, valdoma neaišku kieno. Nu ele dar viena palestina. Latviai ten bandė irgi gintis leidžiant įstatymus statant ir diegiant kažkokius apribojimus su valstybine kalba, bet vis tiek tai tik šaudymas į molines kojytes dėl kažkieno šventos ilsėkis ramybėje ramybės. Čia įtariamųjų nėra nei daug nei mažai. Visada reik pradėti nuo nežinomųjų. Šiuo atveju liuciferonų ir panašių JT migracijos departamento kryžiuočių. Tad kas liečia tas zvonkes ir bunkes - latvijoje ir yra tokia tvarka, bet turbūt ir kituose vietuose pvz kryžiuotiškai kalbančiose kryžiuotlandijose. Bet tame ir esmė kad žaidžiama daug frontų ir iš tikrųjų tos pavardės nei šilta nei šalta. Jiems įdomu kažkokie kariniai žaidimai jie kepa didesnes žuvis su tais žuvėjų kraštais, bet tame ir esmė kad čia kariaujama prieš kultūrą ir tautą sukeičiant su pigiais pakaitalais. Nupjaunama jūsų kojos ir duodama protezinės molinės ar piratinės kojos. Nu iš lietuvos ir beliko tik šlapia vieta. Tame ir esmė kad jie bando sudaryti įspūdį kad tie visi lietuviai kur išemigravo kažkada svetur dabar gyvena plaukiodami pieno upėse ir raškydami saldžias laumes kurios supasi medžiuose. Nors iš tikrųjų visas pasaulis griuva, visur genocidai, pogromai, kažkokios čingishaninių ordų invazijos pateikiamos su visokiais gerais ketinimais, net patys pačiausi britai bando brexitis, bet tie emigravę lietuviai tuose pasaulio griuvėsiuose kažkaip stebuklingai "klesti".
Jeigu nagrinėti "gerąją" geltonosios spaudos priespaudos patirtį yra aišku ir kiti reikalai. PVZ zombių apokalipsė, kur jie pradeda aiškinti kad trūksta specialistų, inteligentų, protų, tt ir tada pradeda imigruoti visokius beraščius einšteinus, kurie yra tik išmokinti spaudyti kažkokių mašinų mygtukus. Kita šaka kurią jie pradeda pjauti aiškindami kad va jūs esate kažkokie pižonai ir nebenorite dirbti prastų darbų, dėl to čia reikalinga suvežti juodadarbius iš visokių moldavijų, baltarusijų, kaukazų, ukrainų, meksikų, tt. Bet visos tos programos ir būna tik "išrinktiesiems" bondams ir bournams ant rakštisteinų stalčių popieriaus.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Kiek per mėnesį išleidžiate degalams?