Iš Klimato kaitos programos – rekordinė finansinė parama

2019-03-09, am.lt

Aplinkos ministro pareigas laikinai einantis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas patvirtino Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą. Pagal ją šiemet numatyta investuoti rekordinę 134 mln. eurų sumą ir planuojama gerokai daugiau priemonių nei ankstesniais metais.

„Pagrindinis tikslas – mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius ir veiksmingai kovoti su klimato kaita. Todėl, be tradicinių priemonių energiniam efektyvumui didinti ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui skatinti, šiemet ypač daug dėmesio skiriama transporto sektoriaus keliamai taršai mažinti, – sako ministras Žygimantas Vaičiūnas. – Turime gerą progą esminiams teigiamiems pokyčiams. Kviečiu Klimato kaitos programos priemones administruojančias institucijas ryžtingam, sutelktam ir intensyviam darbui“.

Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą sudaranti 134 mln. eurų suma yra didžiausia nuo 2014-ųjų, kai ši programa pradėjo veikti. Antai pernai buvo skirta 46,8 mln. eurų paramos, 2017 m. – 58,5 mln. eurų.

Šiemet numatyta finansuoti 14 priemonių, iš kurių šešios yra tęstinės, o aštuonios – naujos. Beveik trečdalis skirtų lėšų – 50 mln. eurų – bus panaudota energijos efektyvumui didinti ir atsinaujinantiems energijos ištekliams skatinti. Iš jų 25 mln. eurų teks Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programai – seniems daugiabučiams renovuoti. Numatyta ir nauja finansinė priemonė – parama dalinei daugiabučių renovacijai, kai atnaujinamos vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos. Šiam tikslui skirta 5 mln. eurų.

Projektams, kurie skatins naudoti atsinaujinančius energijos išteklius, numatyta 79 mln. eurų.

Siekiant mažinti transporto sektoriaus keliamą taršą, 15 mln. eurų bus skirta atsinaujinančiu ir alternatyviu kuru varomoms transporto priemonėms ir jų infrastruktūrai plėtoti. Be to, planuojama nauja 30 mln. eurų priemonė, kuri skatintų gyventojus atsisakyti taršių automobilių.

Klimato kaitos programos įplaukas sudaro lėšos, gautos už parduotus apyvartinius taršos leidimus dalyvaujant ES prekybos šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis sistemoje. Jų panaudojimo sąmata yra tvirtinama kasmet. Prieš tai sąmatos projektą svarsto Nacionalinis klimato kaitos komitetas ir Seimo Aplinkos apsaugos komitetas. Patvirtinus metinę sąmatą, tvirtinamas ją detalizuojantis planas, kuris numato konkrečias finansavimo priemones ir kitas finansavimo sąlygas.


Straipsnio komentarai

..2019-03-12
ten ne muziejus. ten tik kažkokio krašto ragų kraštai tvyro. nu aš duosiu tau kitą pavyzdį. čia nesenai buvo didžiulis garbėtroškinis paradas suorganizuotas kažkokiam garbės piliečiui, kuris atseit pirmoje vidurinėje kaupė kažkokius eksponatus, turėjo ten kažkokį muziejų ar panašios nesamonės. nu žinai aš mokiausi vienoje klasėje su jo "anūke". Niekad niekas net neužsiminė apie kažkokius kultūros lobius kaupiamus pirmoje vidurinėje. Čia matyk kažkokie panašūs anūkiniai reikalai kaip su lanzbėrio iš cžv gestapo vaivorykščių dangaus nukritusiais anūkais ir anūkienėmis. Čia reik labai atsargiai važiuoti nes tas švietimo įstaigas cžv gestapininkai naudojo kaip kažkokį gerais ketinimais grįstą svertą "prestižinio" NT privatizavimo žaidimukuose. Matai jiems reikalinga buvo išskaidyti laike tuos objektus ir sukaišioti po smaluotų biudžetų sparniukais. Čia ne dėl to kad neapžioja ar nesukramto. Kažkaip matyt tokie saugumo protokolai. Žaidžiama su visokiais senaties terminais. Aišku kad čia visi notarai ir anstoliai ir lawoninės ir citrinliemeniai veikia iš vien. Tad čia šunys nesuloja ne todėl kad jie labai profesionalūs, nėra jokių šunų. Yra tik cžv kalėjimo kalės kurios kala kalėdinius kalimus. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
to...2019-03-11
Nueik į kraštotyros muziejų ir pasižiūrėk 19 amžiaus pabaigos , skarmaluotų lietuvininkų nuotraukas. Kali ilgiausius tekstus , vertus barankos skylės . Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. 2019-03-11
neturi tu jokio prosenelio apart kryžiuočių jehovos liudytojus ir jokių nuotraukų nėra apart vogtų dainų natistinių fotoshopų. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
to .......2019-03-11
prosenelis pasakojo . Ir nuotraukos 19 am pabaigos 20 pradžios daug ką pasako apie lietuvių buitį . Ar pas Žibaitienę neteko skaityti Lietuvių klasikų tekstų apie piemenis kurie rudenį karvašudyje ant ražienos kojas šildydavo ? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. 2019-03-11
iš kur tu čia žinai kas kur kaip buvo prieš šimtą metų? ir dar taip įdomiai sukonstruota apkalta pateisinanti genocidą. Įsivaizduojate karinį tribunolą kur nuteisiamas mirti baudžiauninkas nes kažkas kažkur nusišiko ne toje vietoje prieš 100 metų. Tiek neapykantos, net nepastebi kad jau putos iš nasrų drimba. Jugi grynai pasiutligė pas tuos kryžiuotinius gandžius. panašiai taip kaip jie dabar naudoja panašius kaltinimus indijoje. kaip leninas darė elektrifikaciją, tai jie dabar atseit pravedinėja tualetizaciją. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
to.....2019-03-11
kultūros užsimanei iš tautos , kuri iš vieno bliūdo rankomis ėdė iki 20 am pradžios ir šikti išmoko lauko tualetuose prieš 100 metų per prievartą iš vokiečių per pirmojo pasaulinio karo okupaciją ? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. 2019-03-11
nu jo nei pridėsi nei atimsi. neverta...
nu kaip tu gali kurti vertę? tai nebus kūryba, jeigu tu iš anksto žinai kad tavo kūryba kažko verta. tai geriausiu atveju užsakymų ar įsakymų vykdymas, lopant kažkokias skyles. tad kas liečia "meną" ir "kultūrą" visos pridėtinės vertės yra sukuriamos atbulomis. Nu viskas ir yra chaltūra, kur duodama tik tiek kiek reikalinga pagal poreikius. Va čia ir yra įdomūs reiškiniai su tomis juodosiomis buhalterijomis ir šiuolaikiniais lietuvos vasiukais.
Aišku tokie svieto lygintojai ir "vertintojai" ir yra pogromininkai. Jie gali prie bet ko prisiknisti kad per mažai jiems vertės kuri. Nu nesvarbu kas tu bebūsi kad ir šeikspyras ar puškinas, jeigu jam asmeniškai nuo tos kūrybos kišenėje neprisideda ir nesunkėja. Apie ką aš čia kalbu - kad viskas kas sukuriama ar parašoma lietuvos vasiukų kultūros aruodų arimuose yra galingų plunksnų informacinio karo produktai. Matot lietuvoje yra mažiausiai koks milijonas pasaulinio lygio menininkų, dizainerių, aktorių, rašytojų, prodiuserių, tttt ir nei vienas nebadauja, atvirkščiai visi važinėja su poršais ir mercedesais.. Nu čia yra didžiulė al-qaedos bazė, kur alibabos cypia sezamai atsiverk ir per atsivėrusių kalnų kuprų atvirą visuomenę plauna smaluotų biudžetų pinigus. O bet kokia originali mintis yra svetimkūnis, kaip kokia rakštis įlindusi į rakštisteino į save riestus nagus ant kanopų. Va tame ir esmė karinės apgaulės kad jie jaučiasi kaip "teisingi" nugalėtojai kur jie vykdydami litvicidą jau yra senai pasiekę kritinę masę ir jie atseit dauguma ir čia jau niekas jiems negali nieko padaryti atseit. Jie jau demokratiškai gali apsispręsti ir lietuvių abėcėlę keisti jau kad ir į egipto, japonų, koriejiečių, mandarinų, citrinų, brazilų ar kitus jieroglifus.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
to....2019-03-10
Vieni kuria pridėtinę vertę, kiti, kaip šitas rašytojas, jos nekuria Komentaras patinka Komentaras nepatinka
to .....2019-03-10
tada tavo mintys vertos barankos skylės. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-03-10
nu tie tavo 8 žodžiai tai tie patys perfrazuoti 14 žodžių kur dabar taip skamba iš swastikas garbinančių spalvingųjų revoliucionierių lūpyčių progapuojančių alternatyvaus gyvenimo klystkelius kaip pakaitalus jūsų gyvenimo klysteliams.
https://lt.wikipedia.org/wiki/Keturiolika_%C5%BEod%C5%BEi%C5%B3
ten irgi pasinaudojant gražulio kelnių logika taip viskas sukonstruota kad jeigu bandytumėte kažką nagrinėti iš karto nusilaužtumėte nuostabaus proto kojas. Matot kaip pirma teiginio dalis sukonstruota taip kad kalbama apie "mūsiškius" kurie privalo užsitikrinti "mūsiškiems" saugumą, po to eina antra dalis kur jau šnekama apie baltus vaikus ty visiškai kita opera. Nes jeigu balti vaikai būtų "mūsiškiai" tai būtų savaime suprantama, kad jiems saugumas garantuotajamas nes jie yra dalis "mūsiškių". Vadinasi jie tik naudojasi baltais vaikais kaip gyvaisiais skydais. Nu čia spalva neturi reikšmės - tas pats trafaretas naudojamas su bet kokiu kitu taikiniu. Sukeisk spalvas ir gali kabinti makaronus ir negrams afrikoje, čiukčiams aliaskoje ar aborigenams amazonėje. Nu čia jau kalba eina apie violetinius drąsiųjų kelėnų pasaulio valdymo procesus. Ir drąsos kelio procesai lietuvoje yra labai geras pavyzdys. Tad nieko nėra ir tai nieko nereiškia tol kol niekas nėra pradedamas aiškinti, interpretuoti, vaizduoti, tt.. Nu žinai atvaizduotas nulis yra jau nebe nulis, nu nebent turėtum omenyje tas mįsles apie barankų skyles.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
to........2019-03-10
Mano 8 žodžių sakinys nieko nereiškia ir nieko vertas , kaip ir tavo ilgi pamokslai paremti " DELFI" lygio tekstais. Nulis …... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-03-10
nu čia labai sunku net kažką atsakyti nes neįmanoma suprasti ką tu turi omenyje. Nu gal tu sakai kad tu esi dievas ir kad tai ką tu išsirenki ar pasirenki ir yra tada žydai? Va čia ir yra labai pavojingi "takeliai", jeigu jūs patikite tokiais "pranašų" žodžiais jūs esate statomas į dievo vietą. Tai gali atrodyti tarsi kažkas labai viliojančio iš garbėtroškinių paradų pusės, bet kaip žinome dievas yra neklystantis ir visą žinantis. Vien su "neklausk, nesakyk" neišsiversi. Nu įsivaizduok duos tau kažkokį milijardus kainuojantį fabriką gaminantį kažką apie ką tu neturi žalio supratimo. Nors ant popieriaus tu būsi dievas, iš tikrųjų tas fabrikas tave valdys ir iš daug visokiausių pusių kur fabrikas nėra fabrikas. Tada prasideda nuodėmių, ašarų ir gedėjimo kalnai ir pakalnės. ar tavo atskaitos sistemoje kažkoks bomžas irgi yra "žydas", pas kurį pase taip užrašyta ir kuris valdo pasaulį gyvendamas telavivo patvoriuose, ubagaudamas ir valgydamas iš konteinerių? Nu gali būti jeigu jisai kažkoks "urban warfare" spec nazas pas kurį kažkokia tokia karinė užduotis, kurią tu jam uždavei. ar čia kažkaip jau reikalinga pasitelkti matematiškomis statistikoms grįstus gerus ketinimus užrašytus kažkokiomis smalomis. Nu žinai šaukštas deguto ir medaus statinę sugadina, o jeigu visame izraelyje nėra nei vieno žydo tai tos tavo kalbos kažkoks šaukštas kupinas deguto bandantis kratyti nuostabius protus suktai atiminėdamas saldainiukus ir medų iš jų. Nu žinai čia labai sunku suvokti nes yra tokios karinės apgaulės paremtos visokiausiais paradoksais pvz kas buvo pirmiau višta, kiaušinis, gaidys ar būtigeidis? Nu atseit jeigu "išrinktieji" tai čia gaunasi kažkokia tarsi demokratija. Bet kadangi jūs jau gimėte į tokią demokratiją jūsų atžvilgiu demokratija yra tarsi gyvulinis vagonas iš kurio nespėjote iššokti - diktatūra su geležiniu kumščiu - jūs esate kažkokie laukiniai, jus reikalinga šviesti, ir "išmokti" kas ir kaip, kas leidžiama jums ir kas jums neleidžiama. Bet pagal tavo teiginį visos kitos demokratijos yra kažkoks durnynas, nes užsiminėja kažkokiais niekais: sviestuoja sviestą, renkasi valdžią kai jau yra valdžia. Nesvarbu ką išsirinksi vis tiek tą valdžią jie kažkaip atseit valdys. Nu žinai kaip kad maži vaikai žaistų "namus" būdami namuose. Vaikai tokioje demokratijoje gimsta į gyvulių fermos vergovę - jų teisės būna iš anksto "padėtos" pas kažkokias vaikų teises. Tad iš tos pusės žiūrint visa pasaulio demokratija ir yra tada tik kažkoks įdomus keistuolių teatro spektaklis, kažkoks nesibaigiantis užgavėnių spektaklis. Tad su gyvulių fermos karčių šaknų žydėjimais ir saldžių vaisių raškymais yra visiškai kiti reikalai, negu tu čia kažką bandai šnekėti. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
to......2019-03-10
man tai "žydai " išrinktoji tauta ir valdantį pasaulį. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-03-09
tad jeigu žiūrėti į atšilusių smaluotų kryžiuočių propagandą propaguojant vaivorykštinį gyvenimo būdą yra svarbu susivokti kažką apie tai kas liečia informacinę erdvę kad tai iš tikrųjų ir nėra svarbu, nes tai irgi yra "informacinis produktas". Nu čia tarnauja kaip lakmuso popierėlio instrumentas - kaip koks raudonas skuduras prieš bulių. Tik šiuo atveju tai yra vaivorykštinis škuduras. Nu čia jeigu žiūrėti iš tos pusės kad yra kažkokie kryžiaus žygiai ir vieni iš susivienijusių kryžiuočių yra ispanų konkiskodorai ir vyksta ispanų/portugalų inkvizicijos ir jų žaidimukai. Nu paprastam žmogui neis niekados čia nieko suvokti apie tokią "gerų ketinimų" priespaudą ir primestą valią. Jie gali tik kažkaip bandyti sukąsti dantis ir kentėti. Ir tai čia kalbama apie žmones kurie turi proto kad užuosti, kad kažkas ne taip. Bet tada čia yra ir biologinių ginklų teritorija, kur istorijos apie iškrypėliatą kaip kažkokį "gėrį" tarnauja ir kaip priedanga to gėrio kruvinunams ir smaluotumams. Patys muša patys rėkia. Nu jie negali kitokioje valdžios struktūroje egzistuoti - tik diktatūroje, nes jie vis tiek nepasakė nieko. Nu žinot lotynų amerika tai irgi tiesiai šviesiai signalizuoja kad tai yra visas kontinentas kažkokia (lotyniškai kalbančių) daktarų grupuotės kryžiuočių al-qaedos bazė. Vien ką reiškia tie visi mūsų dienos kaip šventė karnavalai ir paradai brazilijoje, favelos, legendos apie karines amazones (ar tai kartais ne apie "call me caitlyn", "vadinkite mane agnes landau" ?), indėnai, tt. Viso to nepaisydamas mūsiškis yabadabadoo vystė įvairiausius "ryšius" su brazilija ir tt. Atseit rūpinosi "mėsos" importu į lietuvą. Įdomu kas čia per mėsos? Gal kartais kalbančios? teisybės delei tai jie porą sykių net šilutės maksimoj buvo atvežę jautienos iš brazilijos prieš kelis metus, bet tame ir esmė. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-03-09
nu jeigu žiūrėti kažkaip globaliau, žodis "klimatas" savyje turi jau ostapininkų žaidimukuose vartojamą žodį "matas". Čia tas pats ir lietuvių, ir rusų ir anglų kalbose, turbūt ir kitose. Jeigu žiūrėti iš trumparegiškesnės prizmės ty kur lietuva tarnauja kaip pasaulio bamba ir šilutė tarnauja kaip kažkokia lietuvos bamba tada žinot mums aiškina kad šilutės pavadinimas kažkaip kilęs nuo kažkokio pušynėlio, nors akivaizdžiai "šilutė" asocijuojasi su šiluma ir šildymu. Anglų kalboje tai jau akivaizdžiai nelabai taikus žodis "WAR-ming", CHANG-e - kažkas jau rodo kryptį į tolimas swastikas garbinančias brexit imperijos kolonijas su šilkiniais kelėnais. Matot kaip jie ten pradėjo į kosmosą skraidyti per obamos prezidentavimą ir tas misijas taip ir pavadino "CHANG-e". Kas liečia "global" tai čia jau turit susiprasti kažką apie zombius ir ebola jeigu skaityt tą žodį atbulomis "a lobe". Nu jo galit aiškinti kad šilalė irgi. šalčininkai turbūt kažkoks ale prūdas iš kurio galima semtis kaip iš gausybės rago kad vėsinti kojas nabašnikams jeigu kokie klipatėlės pradeda svaičioti nuo karštligiu. Nu mes šilalės ir nenagrinėjame. Ten atskira bamba, bambizai, atskiri kibbutzai, tt. Tad kas liečia bambizus "globalinis" tai jau žodis kuris gal būt yra ne apie žemės planetą, bet apie globą. Tai yra vieną iš tų keistų kryžiuočių primestų lietuviškų simbolių - rūpintojėlį, kur kažkaip visada šalia kryžiaus rymoja. Va su tuo "simboliu" irgi negalima susiprasti tiesiogiai. Tai gali būti pavaizduota ir "rūpyba" ir "rūpyba". Nu žinot kai koks svastikas garbininantis gandis medituoja rūpindamasis kažkokio rūpybos objekto kelionimis į krematoriumą. Lygiai taip pat gali ir atrodyti tas rūpybos objektas kuriam gali būti viskas pasidarę taip neaišku nuo tos rūpybos, kad neis iš vietos pajudėti. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-03-09
Matot tai irgi yra kažkas labai keisto su šitais drąsiųjų kelėnų narsuoliais iš puikiai drąsaus naujojo pasaulio. Jie niekaip nenustoja visus gąsdinti. Jie patys savo gąsdinimų nebijo. kas liečia šitus keistus "dangus griūva" gasdinimus iš drąsiais kelėnų kumščiais apsiginklavusius kryžiuočius apsirėdžiusius gražulio kelnių uniformomis tai negalima atmesti kad tai nėra vien tik kažkokios šarlatanų pasakos panašios į choroskopus, nes jie tuo naudojasi kad reketuoti - vaikšto dideli pinigai. Tie ant vaivorykščių ant vienaragių jodinėjantys berniukai ne tik linksminasi gasdindami visus su tais vilkais, jie iš to ir užsidirba ir ne vien tik iš infarktų, insultų ir panašiai. Nu patys pagalvokit kas apmoka "žvaigždėto" ir prabangaus gyvenimo būdą visokioms palmyroms, lolašvili ir budraitytėms? Tokių šarlatanų lietuvoje dešimtys jei ne šimtai tūkstančių ir visi iki vieno nėra vietiniai - iš kažkur yra atsibastę.
Gal "klimato kaita" yra sugalvota kaip kažkoks intelektualinis kriptografijos produktas kad galima būtų kalbėti apie kažką slapto atvirai, bet taip kad tai ir išliktų slapta, bet tiem kam reikalinga suprastu kas ir kaip. Nu kažkas panašaus kaip kad tėvai pradėtų prie vaikų šnekėti svetima kalba ne iš mandagumo, bet tam kad vaikai pradėtų susiprasti kad čia nėra šeima. Tad su globaliniu atšilimu ir klimato kaita - gal čia kalba eina apie psichologinio klimato kaitą, kur ostapininkai žaidžia simultaną su visais dievų miško gyventojais vienu metu. Tai yra čia jau operacijos kur karpovas, kasparovas veikia iš vien su kašpirovskiu kad gautusi KKK. Nu kas liečia karinių genocidų psichologiją (hearts and minds) čia nėra aišku kas į ką keičiamas, bet jeigu žiūrėti į kažkokias tendencijas tai negalima ignoruoti iškrypėliato, vaivorykščių, drąsos kelio, nutrijų, dvylikos kėdžių, kėdainių krematoriumo šilumos kūrenant klipatėles, ttt. Nu niekas iš niekur neatsiranda, o dabar lietuvoje tokia situacija kad lietuvių nebeliko beveik iš viso. Yra tik kažkokia susikrausčiusi okupacinė mūsiškių boratų CŽV gestapo diktatūra, kur jie nenustoja aiškinti kad visi lietuviai yra kažkur išvykę paskraidyti juodvarniais ir tuoj sugrįš. Nu žinot jie ir tą panaudos trojos arklininkystei vystyti.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar norėtumėte čiuožyklos miesto centre?