Pagėgiuose lankėsi garbus svečias

2019-03-20, Vyriausioji specialistė kultūrai Ingrida Jokšienė
Bendrai istorinei nuotraukai sustota prie paminklinio akmens savanoriams. Autorės nuotr.
Bendrai istorinei nuotraukai sustota prie paminklinio akmens savanoriams. Autorės nuotr.

Vasario paskutinę dieną Savivaldybės meras Virginijus Komskis priėmė ypatingą svečią iš Čikagos (JAV): lietuvininkų palikuonį, Ziono lietuvių evangelikų-liuteronų parapijos kunigą, Mažosios Lietuvos fondo ir draugijos vadovą, ketvirtį amžiaus gyvenantį toli nuo Lietuvos, tačiau savo gyvenimiška veikla nuolat liudijantį meilę protėvių žemei, aktyviai užsiimantį dvasine bei kultūrine veikla, fotomenininką, poetą, giesmynų įvairiomis kalbomis redaktorių, dr. Valdą Aušrą.

Garbus svečias į Lietuvą atvyko pasitikti naujos poezijos knygelės vaikams, o Pagėgiuose apsilankyti, kaip pats sakė, buvo svarbu ne tik dėl knygelės pristatymo, tačiau ir aplankyti pernai, Tilžės akto 100-mečio proga atidengtą atminties ženklą Vyties Kryžiaus ordino kavalieriui, mjr. Jonui Šimkui, pagėgiškiui, Lietuvos patriotui, 1923-ųjų metų Klaipėdos sukilimo dalyviui, už pasižymėjimą ir narsą apdovanotam Vyties Kryžiumi, Detroito lietuvių bendruomenės, St. Butkaus šaulių kuopos, VLIK‘o ir lietuvių evangelikų-liuteronų bažnyčios aktyviam veikėjui, lietuvybės propaguotojui. Dar pernai vasarą svečias Mažosios Lietuvos fondo ir Draugijos Čikagoje vardu atvežė piniginę vieno tūkstančio dolerių auką paminklinio ženklo gamybai, aptarė būsimą paminklo vietą ir kt.

Bendrai istorinei nuotraukai prie paminklinio akmens savanoriams sustojo svečias Valdas Aušra, meras Virginijus Komskis, miestą aplankiusi Lietuvos konsulė Tilžėje (Sovetske) Daiva Mockuvienė, Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus direktorė Liudvika Burzdžiuvienė, Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos direktorė Ramutė Vaitkuvienė, Pagėgių kultūros centro direktorė Svetlana Jašinskienė, Savivaldybės vyriausioji specialistė Ingrida Jokšienė.

Svečias džiaugėsi ir dėkojo Savivaldybės vadovams bei visiems prisidėjusiems prie savanorių įamžinimo: „Džiugu, kad išeivijos entuziastų pastangos ir iniciatyvos savanorio Jono Šimkaus įamžinimo klausimu nenuėjo veltui. Lūkesčiai pateisinti ir Pagėgiuose atsirado paminklinis ženklas, primenantis istorinę krašto praeitį ir menantis šios praeities įvykių tiesioginius dalyvius“, - kalbėjo V. Aušra.


Straipsnio komentarai

..2019-03-22
o smaluotų biudžetų liuciferoniniai kryžiuočiai garbėtroškinasi. kas čia per pavardė "aušra"? Komentaras patinka Komentaras nepatinka