Vaikų dienos centrams papildomai skirta 914 tūkst. Eur

2019-03-23, socmin.lrv.lt

Vyriausybė pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymui perskirstyti lėšas ir vaikų dienos centrų finansavimui šiems metams papildomai skirti 914 tūkst. eurų. Kartu su papildomomis lėšomis vaikų dienos centrams 2019 metais iš viso išskirstoma 5,2 mln. eurų. Tai reiškia, kad valstybės biudžeto finansavimas užtikrinamas 345 centrams.

Kaip žinoma, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija jau anksčiau konkurso tvarka paskirstė 4,3 mln. eurų 281 vaikų dienos centrui, tačiau dar 64 projektai buvo atsidūrę rezervo sąraše.

Reaguodamas į situaciją socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis davė pažadą surasti papildomą finansavimą rezervo sąraše esantiems vaikų dienos centrams, todėl kreipėsi į Finansų ministeriją ir Vyriausybę prašydamas perskirstyti programų lėšas. Vyriausybė šiam siūlymui pritarė.

Planuojama, kad lėšos rezervo sąraše esančius vaikų dienos centrus pasieks balandžio mėnesį.

Kaip žinoma, vaikų dienos centruose teikiamos socialinės priežiūros paslaugos vaikams. Kadangi tai yra savarankiška savivaldybių funkcija, paslaugos turi būti finansuojamos iš savivaldybių biudžetų, tačiau norėdama plėsti vaikų dienos centrų tinklą Socialinės apsaugos ir darbo ministerija prisideda prie šių paslaugų plėtros valstybės biudžeto lėšomis, kurias paskirsto konkurso tvarka.

2017 m. ministerija finansavo 250 vaikų dienos centrų, paskirsčiusi 3,6 mln. eurų – paslaugos buvo suteiktos 8,7 tūkst. vaikų.

2018 m. buvo paskirstyta 3,9  mln. eurų 281 vaikų dienos centrui, dar 66 vaikų dienos centrai finansavimą gavo ketvirtame metų ketvirtyje, ministerijai skyrus papildomus 300 tūkst. eurų. Skaičiuojama, kad praėjusiais metais paslaugas vaikų dienos centruose gavo 8,9 tūkst. vaikų.

Lietuvoje iš viso veikia apie 450 vaikų dienos centrų, daugiausia jų yra Vilniuje, bet esama ir savivaldybių, kuriose vaikų dienos centrų nėra – tai Neringa ir Palanga.

Vaikų dienos centrus gali steigti savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės ar bendrijos, vietos gyventojų bendruomenės.

1 lentelė. Konkurso būdu finansuojami projektai (1 etapu)

Eil. Nr.

Pareiškėjas

Projekto pavadinimas

Skirtų balų vidurkis

Prašoma suma, Eur

Skiriama suma, Eur

1.

Varėnos rajono visuomeninė organizacija „Ištieskime ranką vaikui“

Varėnos vaikų dienos centras „Versmė“

64,50

16000

16000

2.

VšĮ  „Vaikų ugdymas“

DraugAUKIME

63,00

16000

16000

3.

VšĮ Vaikų užimtumo centro „Diena kitaip“ filialas

„Diena kitaip - po pamokų VDC“ tęstinis

62,50

16000

16000

4.

VšĮ „Actio Catholica Patria“

Vaikų ir jaunimo dienos centras „Vartai“

60,00

16000

16000

5.

Šiaulių Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedros parapija

Vilties spindulys

60,00

16000

16000

6.

VšĮ „Bartkuškio vaikai“

„Saugi vaiko aplinka Bartkuškio kaime“

59,50

16000

16000

7.

VšĮ Aukštelkės neformaliojo ugdymo akademija

Padėkit man – padėsiu jums

59,50

15900

15900

8.

VšĮ DUKU

Pilaitės VDC

59,50

16000

16000

9.

Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapija

Pakruojo parapijos vaikų dienos centras

59,50

16000

16000

10.

Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“

Pasvalio vaikų dienos centro „Visada kartu“ paslaugų kokybės gerinimas

59,50

16000

16000

11.

VšĮ Liuteronų diakonija

Kompleksinių paslaugų teikimas Garliavos seniūnijos vaikams ir jų šeimos nariams

59,50

16000

16000

12.

Maltos ordino pagalbos tarnyba

„Popietė su maltiečiais”

59,50

16000

16000

13.

Vilkaviškio vyskupijos Caritas

Kalvarijos vaikų dienos centras „Žiniukas“

59,50

16000

16000

14.

Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija

Lentvario parapijos Caritas Vaikų ir paauglių dienos centras „Akimirka“

59,00

16000

16000

15.

VšĮ „Išminties erdvės“

Vaikai – Lietuvos ateitis

59,00

16000

16000

16.

Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapija

Vaikų dienos centras „Vaikų stotelė“

59,00

16000

16000

17.

Koordinacinis centras „Gilė“

Vingininkų vaikų dienos centras

59,00

16000

16000

18.

Visuomeninė organizacija vaikų ir jaunimo dienos centras „Mūsų nameliai“

Psichosocialinės paslaugos dienos centro „Mūsų nameliai“ lankytojams ir jų šeimoms

58,50

16000

16000

19.

VšĮ „Vaikų ugdymas“

Mes

58,50

16000

16000

20.

VšĮ „Vaikų ugdymas“

Draugauk

58,50

16000

16000

21.

VšĮ „Ariogalos tėkmė“

Ariogalos vaikų dienos centras

58,50

16000

16000

22.

Plungės vaikų globos agentūra „Cyrulis“

„Plungės vaikų dienos užimtumo ir socialinės paramos centro „Cyruliukai“ veikla 2019 metais“

58,50

16000

16000

23.

Šalčininkėlių Šv. Jurgio parapija

Šalčininkėlių Šv. Jurgio parapijos „Carito“ Vaikų dienos centras

58,50

16000

16000

24.

VšĮ „Vilties vėrinėliai“

„Vaikų ir jaunimo centro „Vilties vėrinėliai“ veikla 2019 m.“

58,50

16000

16000

25.

VšĮ „Visų Šventųjų šeimos paramos centras“

VŠŠPC 7 - 11 metų vaikams

58,50

16000

16000

26.

Pūstapėdžių kaimo bendruomenė

„Vaikai laimingi“

58,50

16000

16000

27.

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras

Saugi vaikystė Vaikų dienos centre

58,50

15946,31

15126

28.

Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“

Kompleksinių paslaugų teikimas vaikams ir jų šeimos nariams Utenoje

58,50

16000

16000

29.

Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“

Duok ranką: socialinė pagalba vaikams ir jų šeimos nariams

58,50

16000

16000

30.

Gargždų socialinių paslaugų centras

Kartu mes galime nuveikti daug

58,00

11187

11187

31.

VšĮ Šv. Antano dienos centras

Socialinę atskirtį išgyvenančių šeimų vaikų (7-18 metų) dienos centro programa „Būkit geri, jeigu galit“

58,00

16000

16000

32.

Kauno arkivyskupijos šeimos centras

Vaikų dienos grupė

58,00

16000

16000

33.

VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras

„Vaikai – vaikams“ – kompleksinė pagalba vaikams ir jų šeimom nariams dienos centre

58,00

16000

16000

34.

VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras

„Šeškinės vaikų dienos centras“ – kompleksinė pagalba vaikams ir jų šeimos nariams

58,00

16000

16000

35.

Žeimelio bendruomenės centras

Žeimelio vaikų dienos centras

58,00

16000

16000

36.

Koordinacinis centras „Gilė“

Vaikų dienos centras „Giliukai“ 2019

58,00

16000

16000

37.

Degaičių kaimo bendruomenė

Degaičių kaimo bendruomenės vaikų dienos centro veiklų plėtra 2019 m.

57,50

16000

15900

38.

Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras

Spindulys

57,50

12075

12075

39.

VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras

„Tranzitas“ – kompleksinė pagalba paaugliams ir jų šeimos nariams dienos centre

57,50

16000

16000

40.

Eišiškių Kristaus Žengimo į dangų parapija

Eišiškių Kristaus žengimo į dangų parapijos vaikų dienos centras „Nazaretas“

57,50

16000

16000

41.

VšĮ Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos vaikų dienos centras

„Kuriame jaukius namus kartu“

57,50

16000

16000

42.

Švenčionėlių Šv. Edvardo parapija

Švenčionėlių VDC

57,50

16000

16000

43.

Mokinių bendrija „Viltis“

Cirkliškio vaikų dienos centras

57,00

16000

16000

44.

Paramos centras „Spindulys“

Vaikų dienos centras „Spindulys“

57,00

16000

16000

45.

Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius

Kauno rajono Vaikų dienos centras „Užuovėja“

57,00

16000

16000

46.

Labdaros ir paramos fondas „Tavo svajonė“

Aš ir mano svajonė

57,00

16000

16000

47.

Pilaitės bendruomenės centras

Vaikų priežiūros ir jaunimo dienos centras „Pilaitukai“

57,00

16000

16000

48.

Labdaros fondas Lekėčių bendruomenės centras

Antrieji namai

57,00

15700

14200

49.

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras

O mes vaikai, o mes pasaulis!

57,00

15318

15318

50.

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras

Po pamokų

57,00

16000

6160

51.

Visuomeninė organizacija „Alantos bendruomenės centras“

Vaikų dienos centras „Daigelis“

57,00

15995

15995

52.

VšĮ „Išminties erdvės“

„Išmintingieji“

57,00

16000

15780

53.

Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija

Vadžgirio vaikų dienos centras

57,00

16000

16000

54.

Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius

Kauno samariečių Vaikų dienos centras „Užuovėja“

56,50

16000

15880

55.

Lietuvos Samariečių bendrijos Kelmės skyrius

„Draugystė“

56,50

16000

16000

56.

Labdaros ir paramos fondas „Vilties šviesa“

Biržų vaikų dienos centras „Vilties šviesa“

56,50

16000

16000

57.

VšĮ „Juventa“

Vaikų dienos užimtumo centras „Neveronys“

56,50

16000

15994

58.

Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras

„Išsaugokime vaikui šeimą“

56,50

16000

16000

59.

Vaikų dienos centras „Drauge linksmiau“

Vaikų dienos centras „Drauge linksmiau“

56,50

16000

16000

60.

Rietavo socialinių paslaugų centras

„Būk mano draugas“

56,00

16000

16000

61.

Priekulės socialinių paslaugų centras

„Būkime drauge“

56,00

16000

16000

62.

Dieviškosios Jėzaus Širdies pranciškonių kongregacija

Žaliakalnio vaikų dienos centras

56,00

15999

15999

63.

VšĮ „Ištiesk pagalbos ranką“

Vaikų dienos centras „Santara“

56,00

16000

16000

64.

Tarptautinė žmogaus gerovės asociacija

Šiaulių rajono socialinės atskirties ir rizikos grupės vaikų gerovės kėlimas Meškuičių seniūnijoje

56,00

16000

16000

65.

Užpalių „Liūtų“ – „Lions“ klubas

Užpalių Vaikų dienos centras

56,00

15700

15700

66.

Švenčionių Visų Šventųjų parapija

Švenčionių parapijos Carito vaikų dienos centras „Liepsnelė“

56,00

16000

16000

67.

Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapija

„Visada kartu“

56,00

16000

16000

68.

Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija

Juodaičių vaikų dienos centras

56,00

16000

16000

69.

Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija

Raudonės vaikų dienos centras

56,00

16000

16000

70.

Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija

Veliuonos vaikų dienos centras

56,00

16000

16000

71.

Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos filialas Vaikų dienos centras „Navininkai“

Navininkai-2019

55,50

16000

16000

72.

Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė

Semeliškių vaikų dienos centras

55,50

16000

16000

73.

Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė

Kietaviškių vaikų dienos centras

55,50

15784

15783

74.

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Klevas“

Pasaulis – be paslapčių

55,50

16000

16000

75.

Labdaros ir paramos fondas „Vilties šviesa“

Vabalninko vaikų dienos centras „Vilties šviesa“

55,50

16000

16000

76.

Triškonių kaimo bendruomenės centras

Vaikų dienos centro plėtra Triškonių kaimo bendruomenėje

55,50

16000

16000

77.

VšĮ „Eterna vita“

Vaikų dienos centras Kuršėnų miesto vaikams iš riziką patiriančių šeimų

55,50

16000

16000

78.

Asociacija „Kunigiškių bendruomenė“

Vaikų dienos centras „Giliukai“

55,50

16000

15725

79.

Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija

Lietuvos raudonojo kryžiaus draugijos Šiaulių r. skyriaus vaikų dienos centras

55,50

16000

16000

80.

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba

Vaikų dienos centro veikla Kupiškio rajono Šimonių seniūnijoje

55,50

8990

8990

81.

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras

„Pienės pūkas“

55,50

16000

6111

82.

„Gelbėkit vaikus“ Salininkų vaikų dienos centras „Šaltinis“

„Žingsnis po žingsnio“

55,50

16000

16000

83.

Maltos ordino pagalbos tarnyba

Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo parapijos maltietiškas vaikų dienos centras

55,50

16000

16000

84.

VšĮ „Atsigręžk į vaikus“

Vaikų dienos centras „Atsigręžk“

55,50

16000

16000

85.

Turmanto rusų bendruomenė

„Vaikai – mūsų ateitis“

55,50

16000

16000

86.

VšĮ Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui

Atverkime savo galimybes

55,50

16000

3200

87.

VšĮ Šeimos idėjų centras

Debeikių vaikų dienos centro veiklos 2019 m. projektas

55,50

16000

15756

88.

Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija

Eržvilko vaikų dienos centras

55,50

16000

16000

89.

Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija

Seredžiaus vaikų dienos centras

55,50

16000

16000

90.

Kėdainių pag


Straipsnio komentarai

..2019-03-23
čia matyt ta kryžiuočių veikla kur apibrėžta keturiolika žodžių. ten labai įdomiai smaluotiniai biudžetai yra susigalvoję kad baltos spalvos vaikai užtikrins egsistavimą mūsiškiems, kurie jau matyt gali būti visokiausių vaivorykštės spektro spalvų ir pilkų atspalvių kaip tos galingos margumu plunksnos iš būtigeidžių uodegų. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Kiek Jums tenka laukti vizito pas šeimos gydytoją?