Kovo 25-oji – Gandrinės, Blovieščiai

2019-03-25
Baltieji gandrai (Ciconia ciconia). Mindaugo Kirstuko nuotrauka. www.naturephoto.lt
Baltieji gandrai (Ciconia ciconia). Mindaugo Kirstuko nuotrauka. www.naturephoto.lt
Baltasis gandras, dar vadinamas busilu, starkumi, gužu, gužučiu, bacionu – Lietuvos nacionalinis paukštis. Jis nuo seno laikomas šventu paukščiu, mitiniu pirmtaku, globėju, kilusiu iš žmogaus, kuris neša laimę, gerovę, teisingumą (dangaus antspaudo saugotojas). Jis galįs žmonių ligas paimti, nulakinti į neįžengiamas pelkes ir ten palikti. Todėl gandras yra mieliausias sodybos kaimynas, atnešantis laimę tiems namams, šalia kurių apsigyveno, o dievdirbių kūryboje tarp šventųjų garbingą vietą užimdavo ir gandro statulėlės.

Kažkada Gandrinės buvo laikomos prosenoviškais Naujaisiais metais. Tad neveltui šią dieną svarbūs spėjimai ir tikima, kad kokios pirmos naujų metų dienos, tokie ir visi metai. Tikėta, kad pirmą kartą pamatytas gandras gali daug nulemti visiems metams. Labai svarbu, kaip gandrą pirmąkart tais metais pamatysi. Jei skrendantį, – gerai, visus metus darbus spėriai nudirbsi. Tik šeimininkės tais metais daug puodų netyčiomis sudaužys. Jei tupintį, – vangiai viskas seksis. Netekėjusios merginoms pamatytas skrendantis gandras reiškė, kad jos šiemet ištekės, tupintis – kad dar tebetupės savo tėvų namuose. Mokiniui skrendantis gandras – kad sėkmingai "perskris" į kitą klasę, stovintis – kad pasiliks toje pačioje klasėje antrus metus. Dažniausiai pirmieji parskridusį paukštį pasveikina vaikai. Iškart ant pievelės verčiasi per galvą, – bus miklūs per visą ganiavą.

Gandro sugrįžimui ruošdavosi iš anksto stengdamiesi prisivilioti į savo kiemą. Ir ne bet kokį pagrindą lizdui sukti iškeldavo. Įkeltos į medį akėčios ir ant jų apsigyvenę gandrai - būsiąs geras javų derlius. Kad sektųsi kelionės gandralizdžiui medyje ar ant trobos įtaisydavo seną ratą. Kad nesirgtų, nekristų gyvuliai, pritaisydavo ratą ant tvarto. O kad paukščiai pasirinktų būtent jų kiemą, į iškeltą gandralizdį įdėdavo sidabrinių pinigėlių.

Kovo 25-ąją prasideda šiltasis metų pusmetis. Sugrįžęs gandras tarsi išvaiko paskutinius žiemos ledus Buvo tikima, kad sugrįžtantis gandras ant uodegos parnešąs "ledspirą"– baltąją kielę, kuri baigia išspardyti nuo balų paskutiniuosius ledokšnius. Dar senoliai sako, kad šią dieną meškos ritasi iš guolio. Jei vėjas neša išplėštus nuo stogo šiaudus, senoliai tardavo: "lekia meškos plunksnos".

Dar vienas su švente susijęs tikėjimas - šią dieną gyvatės po žemę savo karalienės karūną ritinėja, taip žadindamos gamtą. O jei šią karūną iš jų pavogsi, viską žinosi ir kitų mintis skaitysi, žinosi, kur turtai paslėpti. Sakoma, kad vienam žmogui pavykę: gudruolis nupynęs iš sausų nendrių vainikėlį, uždegęs ir paritinęs. Tai gyvatės ir nusivijo tą ugnį, tikrąjį savo karalienės vainiką palikusios žmogui. Dar būta tikėjimo, kad ranka išsklaidžius pavasarinį gyvačių kamuolį, pirštai įgyja gebėjimą gydyti (mes nerekomenduojame to daryti). Taip drąsus žmogus galėjo tapti kaimo žiniuoniu.

Šeimininkės nuo šios dienos pradeda duoti pavakarius, – reikia artojus stiprinti. Sakoma, kad gandras pavakarius atneša, o rudenį išskrisdamas (VIII.24) – ir išsineša. Ūkininkai per Gandrinę apžiūri javų sėklą, pažarsto ją rankomis aruoduose. Taip žadinama grūde tūnanti gyvybė. O šeimininkės pakilodavo peržiem išlaikytas kopūstų galvas. Jos stengdavosi tą rytą atsikelti kuo anksčiau, – darbymečiu sveikatos nepritrūks, juosmens neskaudės. Kaip ir kitoms svarbioms kalendorinėms šventėms, Gandrinės dieną yra draudžiamų darbų. Netaisydavo tvorų, nekaldavo žemėn nė kuolo. Negalima nieko skolinti iš namų, nes gyvuliai susirgs. Iš miško neveždavo žabų, kad vasarą gyvačių į kiemą neprišliaužtų.

Prieš parskrendant baltiesiems gandrams verta pamatyti filmą "Gandrai visada grįžta namo" „Gandrai visada grįžta namo” buvo nominuotas geriausiu 2011 m. dokumentiniu filmu apie Lietuvos gamtą.

birdlife.lt


Straipsnio komentarai

dar2019-03-28
perneša įvairias ligas...ypač afrikinį kiaulių marą iš pamiškių į sodybas... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
to Citizen.2.02019-03-27
gandrai - parazitiniai gyvūnai. naikina visą smulkią fauną , smulkių žinduolių jauniklius, roplius ir varliagyvius. taip pat mielai maitinasi sąvartynuose
Nacionalinis paukštis žiemoja 6-7 mėnesius Ispanijos sąvartynuose.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Citizen 2.02019-03-27
O gal galima ką nors išgirsti ir apie gandrus? M? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Petrai,2019-03-26
ar pats supranti savo suveltus komentarus? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. to nacionalinis2019-03-26
ne negalima kišti galvos į tokius garbėtroškinių netikrų stabų garbinimo spąstus net jeigu ant užrašyta "demokratija". Nu tame ir esmė demokratijos kad tu turi suprasti ir matyti kur yra nedemokratija ir jos nesirinkti. Visi tie telefoniniai sukčiai irgi labai moka įtikinamai kabinti makaronus ir bet koks jų siūlomas variantas yra kažkas kas yra ne taip. Nes jeigu tu renkiesi visokius suktybes vadinasi tu esi vienas iš tų durninamųjų kuris papuolė pas kryžiuočius tam kad būtų mušamas. Pats kaltas, kai pasirenki atgal kelio tai nėra, nes visi keliai ir veda pas kelininkus. Tu čia išsirenki kažkurį iš paukščių ir sakai kad tas paukštis yra lygesnis negu kiti paukščiai pagal kažkokius tikrai logiškus kriterijus pritaikytus šitam atvejui tavo nuostabaus proto atskubėjusio į pagalbą kad spręsti įdomią problema. Jie tai tik šneka tuščiai apie žodžius ir pavadinimus, tu jau kalbi turėdamas omenyje tikrus paukščius apie kuriuos tu nelabai ir tenusimanai, nes niekas apie tuos paukščius ir nieko per daug ir nežino. Mes su jais neskraidome. Yra lygybės laikai. Tu bandai kurti ar prisėditi kuriant kažkokią nelygybę, neturėdamas tam įgaliojimų. Pas juos tai garbėtroškinių paradų tuščia medaus statinė ir tavo geležinė logika vis tiek kaip šaukštas deguto. Lygiai tas pats garbinimo protokolas kur tie svastikų garbintojai indijoje garbina žiurkes, karves ar dar ką nors. Tik čia tas ginklas pritaikytas prie tarybinio "sąmoningumo" lygio, kur irgi buvo daroma įspūdis kad labai svarbu "garsinti" lietuvą lenktyniaujant su kuom papuola bet kokioje srityje, pvz vaikų lenkimo tam kad jie būtų pralenkti ir atsilikę, klipatų rankų laužymo ar savižudybėse..
Paimk pavyzdžiui tą įdomią sistemą kurią jie bando diegti dabar lietuvoje prie teismų, kopijuodami iš brexitinių anglių karalysčių. Taip vadinamus "tarėjus", kurie anksčiau buvo vadinami "prisiekusieji", tarsi mūsų teisėjai ir yra nekvalifikuoti ir gali tarnauti tik kaip kažkokie televizijos laidų vedėjai arbitrai ale Nagijevo OKNA ar Jerry Springer Show.. Čia matyt nuo žodio "tarė" pvz "kaip tarė taip padarė". Gal nuo angliško žodžio "tar" - smala. Nu gaujos linčo teismas. Kažkas panašaus į romėnų imperijos spartakines atrakcijas, kur su nykščiais balsuodavo žmogaus mirties ir gyvybės klausimus. Matot rusija kaip brexit daktaro blogio mini me tokius teismus įdiegė iš karto žlugus tarybų sąjungai - 1993 metais, Ukrainoje prieš maidaną ir kiborginių misijas iš po žemių. Tad tas maidanas irgi tarnavo kaip svarbus kiborgų svertas kad daryti invazijas į lietuvą. Tik dabar jie jau galutinai išlitvicidino lietuvą. Drąsos kelias buvo vienas iš etapų, bet čia labiau žiūrint iš viešnamių ryšininkų pusės, kur jie atseti kažkaip stebuklingai mato tai ko mes paprasti žmonės nematome.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
to.....2019-03-26
tai savininkai Šanchajuje gyveno 7 metus , siųsdavo cigaretes konteineriais į Angliją , ko tau čia užkliūna pavadinimas kinietiškas ? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
nacionalinis2019-03-26
rajūnas.
Beveik penkis mėnesius praleidžia Lietuvoje, virš septynių mėnesių bastosi kur šilčiau...
nacionaliniu paukščiu galėtų būti žvirblis, višta, arba karksinti Lietuvos lakštingala...
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-03-26
kas liečia visokius gandrus negalima nepagalvoti ir kitaip. pvz paimkime tą zabegalką kur naudoja pavadinime ne lietuvišką žodį: kitchen. Gal tai ne angliškas žodis bet kažkoks kinietiškas pvz "chen" yra viena iš populiariausių pavardžių kinijoje. Kiniečių ambasadoje dirba diplomatas "lin chen". Matot su kinais lietuvoje irgi paruošta įdomios lingvistinės duobės. Kur kinas, kino teatrai ir visa kino pramonė jau iš anksto paruošta kaip kažkas tarsi priklausytų ne hollywoodams ar bollywoodams, bet kinams. Trukio stotelė irgi kažkas panašaus turkiško ūkio stotelė. Nu išsidirbinėja cžvistėliniai ikarusai plasnodami su tomis galingomis plunknomis kad muštis su saule. Niekas taip traukinių nevadindavo nebent kalba eina apie kažkokias vaikiškas knygutes ale teletubiai. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-03-26
niekas nepyksta ant tradalietiato. jie netepa, o apsimeta kad važiuoja. vadinasi yra kažkas ne taip. nu pradžiai kad jie su savo smaluotų trandalietų padangomis ir batų protektoriais liečia lietuvos žemę. Liečia vien dėl to kad liesti. nu jie irgi naudoja lenino sugalvotą saugumo metodą kuris atseit turi apsaugoti nuo jų pačių blogos akies nužiūrėjimo ty psichiatrijos raudonų rankų. Matai grupinis psichiatrinis simptomas psichiatrijos atžvilgiu nebesiskaito kaip psichiatrinis simptomas. Skaitosi kitaip. Tad visos tokios asociacijos, susivienijmai, gaujos, organizuotas nusikalstamumas, tt tarnauja kaip pkažkoks mozės įrankis kur jų pačių tvano vandenį atskiria. Žinai kaip hollywoodas dėjo labai dideles pastangas kuriant įvaizdį apie amerikos kalėjimus - kad išgyventi neįmanoma jeigu neparsiduodi į kažkokią kalėjimo gaują. Panašiai vyksta ir lietuvos cžv kalėjime. Bet tik žiūrint iš geltonosios spaudos priespaudos pusės. Nu čia akivaizdūs psichiatriniai simptomai jeigu jiems motociklas reikalingas ne kaip transporto priemonė, bet tam kad būti motociklininkais ir vienytis. Kažkas panašaus į svastikų garbintojų kraštus kur jie irgi susigalvoja ir pradeda garbinti kas tik į galvą šauna pvz žiurkes ar bezdžiones. Matai kokia įvyko stebuklinga metamorfozė kur matyt dėka pragaro jonizuojančios radiacijos jie pavirto į vietnamo karo veteranus? Gal lietuva kažkokiose karinės apgaulės atskaitos sistemose skaitėsi ne vien kaip cžv kalėjimas, drąsiųjų kelėnų autobanas, dievų miško safari, bet ir kaip "vietnamas"? Tad čia ne motociklininkai. O spalvoti vaivorykščių žmogeliukai kur vilki gražulio kelnių uniformomis, renkasi blue oyster klube ir jiems turtus suneša kažkokie aitvarai lakstantis po afghanistanus. Matai kai šitie orwellino istoriją su tais macikais ir pagėgiais atseit buvo amerikiečių karo belaisvių stovyklos. Ne šiaip stovyklos, bet specializuotos skirtos aristokratiniems amerikiečių lakūnams. Tiek numušė tų lėktuvų ir tiems lakūnams kažkaip raudonieji vis spėdavo padėti kažkokias pagalves. Nu akivaizdžiai nusišneka. O jeigu žiūrėti rimtai tai negalima nepagalvoti kad čia jau tada buvo auginami trojos arkliai. Nu kad komunistai, amerikiečiai ir naciai visi veikė ir prieš karą ir per karą ir po karo bendrai. Ir tebeveikia. Nu dabar kur lietuvoje yra dislokuoti natistiniai "vokiečių" kariai tai jie greičiausiai tarnauja prižiūrėdami ir dirbdami LiDL ir kitus investicinius objektus, logistikos sandėlius, grandines ir blokus. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
To to.....2019-03-26
Šilutės morgas liūdnas ! Laukia dvitaskio???? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Hadis2019-03-26
Bet jau toks piktas ant tų motociklininkų, jog atrodo jie bandė jį liesti neprideramai. :D :D :D :D Iš kur tokia neapykanta? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
to....2019-03-26
gal tave nuskriaudę yra tave tie pilvoti motociklistai , kad pastoviai tau jie užkliūna ? Na , kaip nori , tai lai vadinasi. Pragaro liūtais ar barsukais ..... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-03-25
pastatai tai yra pastatai, nebūna jie nei liūdni nei linksmi. nežinau ar kurį pastatą tu turi omenyje - ten tas kur prie ligoninės atokiau link pagrynių. ten jie ir kažkokias labdaras organizuodavo. bet koks pastatas ir pastatytas tam kad tas pastatas kažkaip reikalingas. morgas kaip pastatas civilizuotoje visuomenėje turėtų būti nereikalingas. nu čia tokia ir funkcija tokio pastato tai reikalinga kai atsitinka kažkas necivilizuoto - nabašnikas ar mirties priežastis neaiški. dabar visos mirtys turėtų būti traktuojamos kaip neaiškios. paimk pvz tą smaluotinių pragarinių liūtaširdžių trandalietininų irštvą, kur taip žaismingai užsikabinę motociklą ant sienos. kaip pastatas yra žymiai didesnis negu morgas, nors visiškai nereikalingas niekam. Anksčiau jie vadindavosi "Hellions MCC". Matai čia irgi įdomus pavadinimas, nes kažkaip asociuojasi su pragaro liūtais. Nors gal čia kažkaip elementariau "hell" + "ions". Nu kažkokia pragaro joninė radiacija. Tu čia vaizduoji kažkokią pasaulio bambą, tarsi tavo nuomonė ir dėmesys yra toksai svarbus kad gali pasmerkti kokį pastatą vien todėl kad tau sukels liūdesį. Nu čia kažkas panašaus kai vaikai žaisdavo kažkokius durniaus ieškojimo žaidimus: parodo pirštą ir jeigu juoksies tai atseit nenormalus. Tame ir esmė kad apsimetinėti daktaru ir pirštus rodyti taipogi nėra normalu. Todėl ir juokingai atrodo tie daktarai kurie ieško ko nepametę. Nu tame ir esmė jeigu tu nesidomi tai nereiškia kad tavimi nesidomi taip kad pradėtum kažkuom domėtis, o tada gali ir už tai pradėti tave trumptinti pradedant nuo tavo mirtinai pavojingo smalsumo išaugusios buratino nosies. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
to .......2019-03-25
neturiu laiko ir noro domėtis korupcija ir antikorupcijos Šilutės rajono savivaldybėje. Nei ten duodi kam , nei gaunu iš jo. Šiais metais buvau ligoninėje , bet su pūkine striuke. Tai man dzin su kuom kūrenama. Man tik toks Šilutės morgo pastatas liūdnas. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-03-25
nieko nežinau apie jokį stankevičių išskyrus tiek kiek geltonosios spaudos priespaudos kliedesiuose prikliedėta, na ir dar kažkiek pliotkų, jehovos liudininkysčių, paskalų į kurias irgi neverta kreipti dėmesio. kodėl jį kas nors turi mėgti? jis tau ne koks žąsinas kuris deda aukso kiaušinius. tad jis neturi jokių skolų. jeigu turėtų tai tu tomis ne ronomis ir nesirūpintum. Pats pažiūrėk į šilutės rajono savivaldybės atsakingų už korupcijos prevencijos priemonių vykdymą asmenis. Čia ne antikorupcijos komisija, bet kažkokios prevencijos priemonės. Nu kažkas panašaus į "precrime" diviziją "minority report". Jie kažką daro taip kad nebūtų korupcijos ir dar turi kažkokias "priemones".. Matai vien daktarų grupuotė ir visokios katilinės, kurios turbūt kūrenamos biokuru. Šilutės ligoninė turi savo katilinę turbūt. Macikų konclageris turbūt turi savo katilinę. Ten jos pajėgumai turbūt buvo ir padidinti ženkliai kai jie buvo pasistatę tuos didžiulius šildomus šiltnamius. Gal jie visus korumpuotus sudegina? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
to.... 2019-03-25
vienas buvo gandrų žudikas Šilutėje , bet dingęs iš Pamario yra. tai nors nemėgstamo Stankevičiaus skolą nusipirktum , jei restoranus nevaikštai . Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-03-25
Kad nelabai beliašų kas parduoda šilutėje. Vodkės tai yra, be problemų. tame ir esmė kad kai cžv gestapas sako kad meilė nugali neapykantą, gerumas nugali blogį, jie turi omenyje gerų ketinimų protokolus. Nu va šitas senas sovietinis multikas yra geras pavyzdys kaip tai gali atrodyti realiame gyvenime. Nėra būtina žiūrėti originalo kalba, lietuvių kalba pakankamai originaliai atspindi originalą:

https://www.youtube.com/watch?v=naQy2Ho3rBM

Viską ką zuikis darė galima atsižymėti juodu ant baltu kaip kažkokius gerus darbų ketinimų protokolus, o šitų gerų darbų taikinys tai kažkoks nesusipratęs neapykantininkas, kuris susiprato pasitraukti kol dar cielas. Nu žinai jeigu būtų užmigęs ir zuikis būtų pradėjęs pjauti jam ragus tai negali žinoti per savo žvairumą gal ir galvą būtų nupjovęs. Taip ir užkariauja cžv gestapas bet ką, bet kur, bet kada, bet kokią teritoriją, perima bet kokį nekilnojamą turto objektą ar žemes, intelektualinę ar bet kokią nuosavybę į juodųjų biudžetų bendrijos katilą..
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-03-25
as i restoranus nevaikstau,kai uz juodus komentarus i saskaita ikrenta keli rubliai einu nusipirkti beliaša ir vodkes.. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-03-25
nu tavo komentaras irgi geras pavyzdys kaip smaluoti pogromininkai važinėdami drąsiaisiais keliais lenktyniauja su jaunais medžiojimo objektais. Nu tu bandai pateikti kažkokią kriuksių pilką nuobodžią kasdienybę kaip oranžinės spalvos mechaninę morką. Nu jie į tokius kičinius inn eina kaip tu eini kažkur eini tvarkyti pirmos ir antros eilės būtinumo reikalų. Gal būt ne tik dėl anorekcijos kai kurios pupytės paėdusios skuba išsivemti. Tai yra kaip tas nemokamų saldainių logistikos tinklas. Nu saldainis yra nemokamas tereikia atlikti kažkokį saldaininį darbą kad išlaisvinti saldainiuką: arbeit macht frei. Paimk pvz varguolių vaikus jiems kažkoks saldainis tai kažkoks atlygis, kaip dresūros ir kontrolės priemonė, o paimk kokių kriuksių vaikus tas pats saldainis būtų jau bausmė. Tad kaip tokiam vaikui pasivyti tokį kitą vaiką, kai jau viskas tyčia taip iškreipta? Geras pavyzdys yra tas Jimmy Kimmel youtube kelis metus organizuojamos "lenktynės" kur tėvai po hallowyno sekančią dieną vaikams praneša kad jie suvalgė visus vaikų susiubagautus saldainius. Čia irgi iš karto matosi dauguma vaikų amerikoje jau pralenkti, nulenkti, sulankstyti, nulankstyti, sulaužyti, tt. Bet tame ir esmė kad ta pati daina ir su "tėvais", kuriems tai atrodo kad tai kažkokia proga pasityčioti iš vaikų. Ir čia dauguma tų namų kur tikrai atrodo kad pasiturintys bet vaikus laiko kaip kažkokius naminius gyvunus tarsi augina kažkokius bandomuosius triušius organams.. Gal tie namai neužsidirbti matyt prisivogę, prisipiratavę, užkariavę, užsibuožinę, tt.
Tad gal tas gandras nacionalinis simbolis iš tos prasmės kad čia kaip ir vaisingumo simbolis. Nu žinai tos visos keistos neišnešiotukų programos (gal jie iš abortų išsiaugina vaikus?), nunorveginimai, visa socialinė bazė - 3 metai apmokamų motinysčių ir tėvysčių atostogų, tt - pažiūrėkit prie visų ambasadų užsienyje veikia ir gyvulių fermos prisidengiant visokiomis mokyklėlėmis, lietuvybėmis.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
to......2019-03-25
Tai tu ir gali rašyti tuos " beprasmius " straipsnius kaip tie " kultūros " darbuotojai . Tavo ir jų rašliavos vistiek niekam nereikalingos , tai nors kelis Eurus gausi ir galėsi paėsti valgykloje " Kitche Inn " , o ne per langą spoksoti į Šilutės gurmanus arba Stankevičiaus skolas supirkti . Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-03-25
kodėl lietuvių kalboje sakoma "lenk medį kol jaunas"? čia reikalinga suprasti apie labai įdomią dviprasmybę kur smaluoti kryžiuočių užgavėnininkai panaudoja ne vien tam kad lankstyti ir laužyti vaikus, bet ir tam kad vaikai patys susilaužytų ir susilankstytų (no child left behind). Nu žinot jie nuo pat mažens aiškina vaikams apie visokias konkurencijas, išlikimą, arbeit macht frei, savanorystes, tarnystes, tt ir jie lenktyniauja su vaikais diegiant jiems beviltiškumą, tamsą, bukumą, tt. Vaikams tie žodžiai nieko nereiškia kol jie kažkaip jų nesupranta. Visos tos sąvokos netikros, tad vos tik vaikas kažkaip kažką supranta tai dar viena plyta rožinėje bukumo sienoje. Tad čia ir yra labai svarbios racismo karčios šaknys, nuo angliško žodžio "race" - lenktynės. Vaikams sudaromas įspūdis kad viskas pagrįsta ant lenktyniavimo, bet jie auginami taip kad būtų visada atsilikę. O jeigu vaikas bandys kažką susigaudyti tai yra įvairiausių dar didesnių bukumo spąstų ty knygų prirašytų galingų plunksnų kur ir anglių karalystės žirgai gali nusilaužti kanopas ir suktus ragus. Čia ir yra zeno paradoko pavyzdys kur visa visuomenė ir užkariauta su tokiais masiniais informacinio karo ginklais. Kas įdomiausia kad ta terpė yra panaudojama ir "mūsiškiems" trojos arkliams lygiagrečiai klestėti ir bujoti, tarsi jeigu nekreipi dėmesio tai nieko ir nedaro. Nu jeigu žinai tai ir nereikia švaistyti laiko ausų kraipymui ar tuščių knygų skaitymui. Aklas negali pasišviesti gyvenimo kelio su knyga. Matantis ir taip mato kas po kojomis. O kaip vaikščioti tamsoje? nežinau pasiklausykit sukarinto ėriukų tylėjimo. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-03-25
nu tai ir yra šamaniniai šventikai kurie švenčia, šventina, tt o jeigu kažkas nešvento ar nešvestino, jie gali ir padrąsinančiai pašvesti, pašventinti ir bus pašvesta kaip koks precedentas. nu žinot paprastiems žmonėms šventinė diena yra kai nereikia dirbti, išeiginė, paprastiems vaikams nereikia eiti į bukinimo mokyklas, tt. O šitiems mūsiškiems šventimas skaitosi kaip darbas, nes jie organizuoja renginius kur jie išrenginėja mūsų kišenes kad kišenių turinys atsidurtų jų kišenėse. Bet nėra prasmės sekti pinigus skaitmenininkystės laikais, nes tie pinigai gali būti vienu metu keliuose vietuose. Reik žiūrėti į smaluočių atgimimo apraiškas, kur jie daro kažką aklai žiūrėdami ant kiek jau išaklinta visuomenė ir paversta į zombius. Kaip galvojate kiek iš plačiai atlapotos informacinės visuomenės biudžeto kuprotų kalnų olų šitiems alibaboms buvo skirta asignavimų kad šitie smaluočiai švęstų tokią mūsų šventę, kad mums nereikėtų. Jugi šitą pamazgų straipsnį parašyti ir išspausdinti irgi kainavo didelius pinigus kurie irgi kažkaip suvaikščiojo per viešnamių ryšininkų suskilusias geldas ir galingas plunksnas. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-03-25
dar viena diena skirta kad susimokėti reketo duoklę kažkokiems tai mūsiškiems atseit nacionalinė šventė kur jie švenčia nacionalinį paukštį? Matyt gulint ant krosnies ir trinant su krematoriumų pelenais pilvus, skaičiuojant varnas pasitaiko ir kitokių paukščių. va je. ir kas čia per negirdėti gandrų alternatyvūs pavadinimai matyt naudojami alternatyviame gyvenime? turbūt tų personažų kur persirengia įvairiais personažais ir vaidina tuos personažus švesdami užgavenes aiškindami kad čia dar kita šventė. Nu žinot kas yra alternatyva gyvenimui? tai kažkas kas yra ne gyvenimas. Pirma mintis kuri ateina į galvą tai kažkokios ramybiniai poilsiai, kapinės, kapavietės, sibirietiškų harry potter koldūnų misijos, tt.
Kas čia rašo tuos straipsnius, matyt tie patys "kultūros" darbuotojai kur rašo pamyrinius choroskopus, gamina užkerėtą kaukazinį tualetinį popierių, kašpirovskinis energetinis vanduo ir gegučių lizdų remontus, tt. Vien kažkokios šundaktarystinės bukumo pamazgos.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar dalį sumokėto gyventojų pajamų mokesčio skiriate paramai?