Alaus buteliu – į kaktą

2019-04-08, Romualdas Danielius MAŽUTIS

Sugėrovai susiginčijo užkandinėje besivaišindami alumi. Viešoji vieta įkarščio nesustabdė. Konfliktas baigėsi muštynėmis kitų lankytojų akyse. 42 metų šilutiškis S. K., smogęs draugui stikliniu alaus buteliu į galvą, tapo kaltinamuoju, pastarasis – nukentėjusiuoju, trečias vyras – liudytoju.

Alkoholio padauginusiems vyrams nesunku susikivirčyti. Tuomet , jei kiekvienas atkakliai gina savo „teisybę“, galima ir susipešti. Nesvarbu, kad yra viešojoje vietoje, smaigstomi nepažįstamų žmonių akių. Šiemet, sausio 20 dieną, apie 18 valandą, Šilutės užkandinėje „Savas kampas“ prie vieno staliuko alų gurkšnojo trys vyrai. Buvo ir kitų klientų: moteris ir dvi mergaitės. Šilutiškis S. K. susikivirčijo su užstalės draugu. Kaip vėliau parodė  baro darbuotoja, jis ir būsimasis nukentėjusysis aiškinosi senus santykius. S. K. grasino sugėrovui duoti į galvą. Kaip savo ketinimą jis įvykdė, baro darbuotoja nepamatė, nes buvo nusisukusi nuo besiginčijančių. Kai atsigręžė, pamatė, kad nuo staliuko pakilusiam vyrui kraujuoja kakta. Nukentėjusysis atsilygino smurtautojui dviem kumščio smūgiais.

Prisipažino sutrikdęs viešąją tvarką

S. K. teisėsaugos pareigūnams žinomas: baustas administracine tvarka, pernai, teistas pagal LR BK 140 str. 1 d. (fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas). Jis savo kaltę visiškai pripažino, gailėjosi sukėlęs skandalą viešojoje vietoje. Minėtą dieną su būsimuoju nukentėjusiuoju, kurį vadina draugu, kiek pasivaišino pastarojo namuose degtine, o po to nuėjo į užkandinę „Savas kampas”. Ten dėl kažko susikivirčijo ir jis stikliniu alaus buteliu sudavė smūgį sugėrovui į kaktą. Nukentėjusysis skolingas neliko, užtvojo jam kumščiu į skruostą.

Nukentėjusysis pretenzijų mušeikai neturėjo

Nukentėjusysis irgi sakė, kad kartu su pažįstamu S. K. užkandinėje „Savas kampas” gėrė alų. Po kurio laiko prie jų staliuko prisėdo iš matymo pažįstamas vyras, vadinamas „giriniu”. Apie 19 valandą jis susiginčijo su S. K. Šis atsistojo ir sudavė rankoje turėtu alaus buteliu jam į kaktos viršutinę dalį. Nors ir gavęs smūgį, smurtautojui užtvojo kumščiu į veidą ir išėjo iš užkandinės. Apie įvykį pranešė policijai. Dėl patirto sužalojimo jis buvo nuvežtas į Šilutės ligoninę, kur jam buvo susiūta kakta. S. K. jo atsiprašė, pretenzijų jam neturi, civilinio ieškinio nereiškė.

Konfliktą išprovokavo S. K.

Taip liudijo viena užkandinės lankytoja. S. K. elgesys ją išgąsdino. O agresyvumą, matyt, kurstė išgertas alkoholis. Būsimasis kaltinamasis, užgulęs stalą, sugėrovui sakė: „Duok man į galvą“. Kai pastarasis nesureagavo, S. K. ranka nustūmė bokalą ant grindų, čiupo alaus butelį ir užsimojo. Moteris, pabūgusi būsimų muštynių, greitai išėjo lauk.

Prie staliuko kartu su S. K. ir būsimu nukentėjusiuoju sėdėjęs liudytojas parodė, kad tarp sugėrovų kilo žodinis konfliktas. Jie vienas kitą įžeidinėjo, keikėsi. S. K. stikliniu buteliu ar bokalu praskėlė draugui galvą. Nukentėjusiojo kakta kraujavo, jis išėjo iš užkandinės, kurioje buvo daugiau žmonių.

Byla baigta baudžiamuoju įsakymu

Baudžiamoje byloje surinkta papildomai įrodymų dėl S. K. padarytos nusikalstamos veikos. Jam inkriminuotas LR BK 284 str. (viešosios tvarkos pažeidimas). Už tai baudžiama viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. S. K. nusikaltimą lengvinančių aplinkybių nenustatyta, o sunkinanti aplinkybė – nusikalto apsvaigęs nuo alkoholio jau būdamas recidyvistu. Jo byla išnagrinėta Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmuose (teisėjas Vaclovas Jurjonas). Prokurorė prašė skirti laisvės apribojimo bausmę, kuri įstatymo nustatyta tvarka sumažinta vienu trečdaliu. Į bausmę įskaitytas laikinas sulaikymas, tai yra dvi dienos. Kaltinamasis S. K. nuteistas baudžiamuoju įsakymu. Galutinė bausmė: laisvės apribojimas keturiems mėnesiams, įpareigojant per visą bausmės atlikimo laikotarpį dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje ir be bausmę vykdančios instancijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos. Iš S. K. priteista atlyginti Valstybinei ligonių kasai 56,63 eurus už nukentėjusiojo gydymą. Kaltinamasis per 14 dienų nuo šio įsakymo įteikimo dienos turi teisę paduoti Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmams prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme.


Straipsnio komentarai

Algis2019-04-09
nepatinka - neskaityk. Kas nors pririšo ir verčia? Bet iškrypėliui dar ir patiktų tai nekomentuosiu. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. to Algis2019-04-08
jo straipsniai yra įdomus tik iš šabloninės dostojevskininkystės pusės. Nu jisai kažkaip jis atlieka galingai kriuksinčių plunksnuočių užduotis ar kontraktus kur bando sudaryti teisingo triumpfo įspūdį kad bausmės kepuraitė atitiko jurgio kapišoną. Tarsi bando įrodyti kad visagalis įstatymai "numatė" tokį ar anokį atvejį iš anksto. Bet kažkaip visada prie to prieinama kažkaip keistai, tarsi jis ir būtų kažkoks lygesnis negu kiti teisėjas. Tarsi mūsiškis pranašas atsibastęs iš kažkokių savų kraštų. Kaip galvoji ar "mažutis" pavardė ar literatūrinis, operatyvinis, žinybinis, stribinis, miškinis, indėniškas, koubojiškas, tt pseudonimas? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Algis2019-04-08
o man patinka Mažučio straipsniai. Kur kas įdomesni negu sausi faktai iš polcijos kronikų. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Hola2019-04-08
Nepatinka - neskaityk. Man kriminalai kur kas įdomiau negu ten visokie mokyklų renginukai. Eik ką nors iš kultūros paskaityk, gal nebumbėsi iš pačio labo ryto Komentaras patinka Komentaras nepatinka
As2019-04-08
Laikraščio tuščių vietų užpildymas?! Daugiau nėra apie ką rašyti, tik detalius sugėrovų pašnekesius? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Kaip sekasi laikytis karantino reikalavimų?