Vadavo miestą nuo varnų ir kovų

2019-04-13, Lijana JAGINTAVIČIENĖ
Šilutiškiai skundžiasi paukščių daroma netvarka. S. Toleikienės nuotr.
Šilutiškiai skundžiasi paukščių daroma netvarka. S. Toleikienės nuotr.

Į redakciją kreipėsi šilutiškiai ir skundėsi, kad juos „iš proto varo“ ne tik varnų ir kovų karkimas, bet ir sukeliama betvarkė bei baltai „nudažomi“ takai.

Jaučiasi terorizuojami

„Baisu mūsų mieste. Tuoj te­ri­to­ri­jas už­ka­riaus var­nos. Jau ir dabar gy­ven­to­jai su­si­duria su ne­pa­ke­lia­mu šių paukščių triukš­mu ir ne­šva­ra. Ša­lia dau­gia­bu­čių na­mų  au­gan­čius me­džius kas­met ap­nin­ka var­nos. Jų „kon­cer­tai“ bū­na to­kie triukš­min­gi, jog atrodo, kad tai pradeda „varyti iš proto“. Negali net lan­go at­si­da­ry­ti, išeiti ir atsistoti po medžiu baisu – nežinai, kada būsi apdergtas pilkšvomis dėmėmis. Prie konteinerių – betvarkė, nes viską ištąso paukščiai. O kas darosi su takais... Jie atrodo lyg „apšaudyti“. Jaučiamės, lyg mus terorizuotų skrajūnai“, - dėstė pasipiktinusi moteris.

Dėl paukščių redakcija sulaukė ne vieno skambučio. Juos sau­go įsta­ty­mai. Šau­dy­ti sparnuočių ne­ga­li­ma, nes mies­te tai drau­džia­ma. Nepa­si­kliau­ja­ma ir ga­li­my­be vai­ky­ti var­nas gar­sais: pe­tar­do­mis ar per gar­sia­kal­bį lei­džia­mais sig­na­lais nau­do­ja­si kai ku­rios sa­vi­val­dy­bės.

Pagalbon pasitelkė suopį

Yra ir kitokių būdų išvaikyti paukščius. Pavyzdžiui, virš Plun­gės par­ko vyks­ta keis­ti da­ly­kai: stai­ga nei iš šio, nei iš to nuo me­džių pa­ky­la šim­tai bai­siai kar­kian­čių ko­var­nių, kurie per­si­gan­dę skrai­do į įvairias pu­ses. Pa­si­ro­do, to­kią pa­ni­ką šiems paukš­čiams su­ke­lia suo­pis, ku­rį ant ran­kos į par­ką at­si­ne­ša me­ni­nin­kas Vir­gi­ni­jus Nar­kus. Tai pir­mie­ji žings­niai, pra­de­dant vyk­dy­ti prie­mo­nę, skir­tą ko­var­nių po­pu­lia­ci­jai ma­žin­ti.

Plungėje pla­nuo­ja­ma pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį su VšĮ „Lie­tu­vos sa­ka­li­nin­kai“ va­do­vu V. Nar­ku­mi, kad jis su sa­vo paukš­čiu pa­dir­bė­tų, t. y. nuo­lat, prak­tiš­kai kas­dien, vaikš­čio­tų po par­ką ne­ši­nas suo­piu ir bai­dy­tų ko­var­nius. Taip pat bus tai­ko­mos ir ki­tos prie­mo­nės: šau­do­ma iš gar­si­nės pa­tran­kos, kad paukš­čiai bū­tų bai­do­mi nuo liz­dų ar ne­suk­tų nau­jų, lei­džia­mas įra­šy­tas ko­var­nių klyks­mas – pa­gal­bos šauks­mas - tar­si juos kas pul­tų. Taip pat ru­de­niop jau bus ga­li­ma ar­dy­ti jų liz­dus.

Ardė lizdus

O kas daroma Šilutėje? Šilutės seniūnas Raimonas Steponkus problemą spręsti pradėjo nuo me­džių ir tuš­čių var­na­liz­džių. „Iš Vilniaus gavome leidimą ardyti lizdus. Du kartus jau tai darėme. Daug išardėme“, - kalbėjo seniūnas. Pasak jo, žmones tas sparnuočių rėkimas jau veikia. 

R. Steponkus mano, kad minėta problema sumažės ir tada, kai visur bus pastatyti požeminiai konteineriai, nes tada sparnuočiams neliks maitinimosi vietų. „Prie seniūnijos buvo daug varnų. Uždarius Rumšų sąvartyną, jų neliko. Nes iki tol varnos skrisdavo į Rumšus ryte palesti, o paskui grįždavo“, - dėstė pašnekovas.

Anot miesto šeimininko, tragedijos dar nėra, o lizdų ardymas – yra efektyvi priemonė.

Šilutėje kovų ir pilkųjų varnų lizdų ardymai vyko vasario 25-28 dienomis. Iš viso išardyta 40 lizdų, kurie buvo sukrauti V. Kudirkos gatvėje, Jaunimo, Laisvės ir Melioratorių alėjose.

Darbus vykdė UAB „Šilutės komunalininkas“. Kiek kainavo paslauga, tikslios sumos seniūnas neįvardino. „Viena valanda bokštelio nuoma kainuoja 30 eurų. Tai nepigi paslauga. Dar dirba žmogus. O dar reikia ir šiukšles nuvežti. Tai kainavo apie kelis šimtus eurų“, - dėstė R. Steponkus. Paprašius dar kartą tikslesnės sumos, jis patikino, kad neturi laiko ieškoti sąskaitų ir skaičiuoti.


Straipsnio komentarai

Nepykit,2019-04-15
bet keisti uztareju komentarai vercia susimastyti apie moralines vertybes. Jeigu esate nevalyvi, tai klamposite sudinais saligatviais arba kesite vienas kito pazeminimus. Taigi leiskime kazkam pajudinti valdininkija ir priminti ju pareigas... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
ūūūūūūūūūū2019-04-14
vieni dvikojai varnai ir kovai su sąskaitom atakuoja žmones kiti dvikojai perušiuotas dar karta perušiuoja ir išmėto bei nežine kur deda ir palieka atidarytus konteinerius smirdėt o kitų gerų tetuku varmai tai yra vaikiukai isilipa į konteinerius ir mėto šiukšles iš konteineriu iš tų naujų tai ne jie neylipa tai lipa į senus jei netikit nufotkinsiu ir ikelsiu į facebooka kai pamatysiu tokį baika kita karta Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. to Šiutiškė2019-04-13
ne pasaulis nepriklauso visiems. pasaulis priklauso niekam. žinai kas liečia lakstančius pasaulyje juodvarnius tai įdomią naujieną šiandien sužinojau. Prisimeni tą tokią keistą istoriją kur amerikoje moteris pagimdė 8 vaikus 2009 metais? Jinai kilusi iš irakiečių imigrantų šeimos ir jau turėjo pasigimdžiusi 6 vaikus, nors pati neturėjo vyro. Kažkokie medicininiai eksperimentai primenantys nacių koncentracijos stovyklas. Jinai ir pati nelabai kaip moteris atrodo labiau kaip raulio brolis. Dabar jie susigalvojo atbuline tvarka kad tos moters motina yra lietuvė. Lietuvos spaudoje niekad nebuvo paminėta kad čia "tautietė", viena iš "savų" ir "mūsiškių". Vadinasi pagal dabar galiojančius lietuvos įstatymus ta moteris ir tie 14 vaikų yra lietuviai. Nu bet taip kaip jie yra cžvistėliai susigalvoję interpretuoti tuos įstatymus visame pasaulyje ir nebėra kitų tautybių tik lietuviai. Žinai 666 degrees of separation. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
nelieskite varnų2019-04-13
palikite varnas ramybėje. Ausines užsidėkite ir televizorius pasigarsinkite jeigu jums maišo kranksėjimas... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Šiutiškė2019-04-13
Varnos maišo, nes karkia. Šunys maišo, nes loja ir tuštinasi. Katės maišo, nes kniaukia. Medžiai irgi maišo kloti plyteles ir t.t. Nepatenkinti žmonės ar Jums nors retkarčiais būna gerai? Gal problema Jumyse? Gal Jūs patys maišot kitiems? Pasaulis priklauso visiems, o ne vien tik Jums. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. to ZOO parkas2019-04-13
tu keistuolis kažkoks, kuris propaguoja asmenybės kultą. už viską viską atsakingas kažkoks sadamas huseinas... Jis čia tau turi visas šunų išmatas surinkti ir visas varnas už tave suskaičiuoti. Kodėl nesikabinėji prie seniūnaičių, bendruomenės slaugytojų, saugių kaimynysčių gaujų, bendruomenės pareigūnų, socialinių darbuotojų, tt? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
ZOO parkas Siluteje2019-04-13
sie " unikalaus " gamtovaizdzio vaizdeliai mieste, kai varnos dergia ant galvu o sunys tustinasi po langais yra vieno " labai nusilelniusio" seniunijos veterano nuopelnas. Jo kuklaus charakterio isskirtinis bruozas nesvarbu ka nuveikti, bet laiku atsifutbolinti. Stebetina, bet rajono valdzia juo tiki ir ko gero greitai nepakeis.... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
ZOO parkas Siluteje2019-04-13
sie " unikalaus " gamtovaizdzio vaizdeliai mieste, kai varnos dergia ant galvu o sunys tustinasi po langais yra vieno " labai nusilelniusio" seniunijos veterano nuopelnas. Jo kuklaus charakterio isskirtinis bruozas nesvarbu ka nuveikti, bet laiku atsifutbolinti. Stebetina, bet rajono valdzia juo tiki ir ko gero greitai nepakeis.... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Hadis2019-04-13
man tai labiausiai patinka tas varnas ant bulkos. Ble, varna bulką lesa. :D :D :D :D
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
na va2019-04-13
kur tas paukščių gripas? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
to.....2019-04-13
man ir patinka kovarniai ir jų kra kranksėimas. Šilutei labai tinka šie paukščiai Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-04-13
įdomus straipsnis. tarsi piramidė pastatyta ant to kad šilutiškius atstovauja tai kad "viena boba sakė" kuri kaip koks kašpirovskis sugeba kalbėtis su dausomis. Redakcijai neina nieko sakyti, tai yra negyvas objektas. Tas pats kas šnekėtis su turgaus vartais ne turgaus dieną, prie kurio tada nestovi visokios turgaus bobos su kiaušiniais rankose. Tuo labiau kad pats žodis turi daug reikšmių pvz redakcija nauja knygos ar įstatymo papildymo ar pakeitimo redakcija. Gal daugumai šilutiškių patinka tos varnos. Gal tie naujieji atsibastėliai nepratę prie paukščių jie gyvendavo kaip kokie žemaičiai po žemėmis žemai kažkokiuose urvuose? Nu žinot jugi porą šimtų metų anglis kasė po žemėmis ten gi liko didžiulės ertmės ir tuštumos. Atseit naudojo visokiems archyvavimams, sandėliavimams, net natistai savo karinę techniką skandinavijoje turi susiparkavę, tt. Gali būti kad čia viešnaminių ryšių akcija kur alibabininkai populiarina tokius "atrakcionus". Jugi tiek arabiškų žirgus susivežė matyt lažybiniams hipodromams ar biologinių ginklų virusologijoms. O tie iš didelio smalų turto iš proto krašto išėję alibabos veisia tuos plėšrūninius paukščius medžioklėms visokiuose kaukazuose ir kupranugarynuose. Nu gal tos pasipiktinusios "šilutiškės" maištas tai buvo tik kažkoks spektaklis atliekamas pasinaudojant veidrodėliais ant redakcijos akemeninės sienos. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar karantinas pakeitė jūsų finansinę padėtį?