Įvertintos galimybės naudoti medienos apdirbimo pramonės liekanas šilumai gaminti

2019-04-18, am.lrv.lt

Aplinkos ministerijos užsakymu mokslininkai įvertino galimybes mūsų šalyje gaminti šilumos energiją deginant medienos apdirbimo pramonės įmonėse susidarančias klijuotos medienos plokščių atraižas aplinkai ir žmonių sveikatai saugiu būdu. Tokį vertinimą atliko UAB „Ekokonsultacijos“ ekspertai, bendradarbiaudami su Kauno technologijos universitetu. Su šio mokslinio tiriamojo darbo rezultatų ataskaita galima susipažinti čia.

Eksperimento metu buvo tiriami degimo produktai, išsiskiriantys deginant natūralią medieną ir įvairias klijuotos medienos apdirbimo liekanas. Dalis iš medienos drožlių ar skiedrų pagamintų plokščių atraižų gali būti užterštos chloro junginiais, sunkiaisiais metalais ir kitomis cheminėmis medžiagomis. Kadangi leistina tarša jas naudojant šilumai gaminti yra nepakankamai reglamentuota, kyla grėsmė, kad tokias liekanas deginant neefektyviai veikiančiuose katiluose (krosnyse) gali išsiskirti pavojingų teršalų.

Tyrimai patvirtino, kad buitiniuose katiluose deginti klijuotą medieną yra labai pavojinga. Nesudarius reikiamų degimo sąlygų, išmetamosiose dujose anglies monoksido (smalkių) koncentracija net 15 kartų buvo didesnė nei išmestose iš pramoninio katilo. Todėl siūloma neleisti deginti tokių liekanų ir iš jų pagaminto kuro buitiniuose ir mažos šiluminės galios pramoniniuose katiluose, kuriuose sudėtinga palaikyti tinkamas degimo sąlygas.

Pramoniniuose didesnės šiluminės galios katiluose užtikrinus geras degimo sąlygas, deginant klijuotą medieną (neužterštą pavojingomis medžiagomis) išmetamo anglies monoksido ir kitų tarpinių degimo produktų koncentracija išmetamosiose dujose yra daug mažesnė ir beveik prilygsta natūralios medienos degimui.

Siekiant sudaryti galimybes medienos apdirbimo pramonės liekanas deginti saugiu aplinkai ir sveikatai būdu, mokslininkai siūlo jas deginantiems įrenginiams taikyti anglies monoksido ribinę vertę ir juose įrengti papildomų priemonių degimo parametrams stebėti ir registruoti. Tai leistų nuolat kontroliuoti degimo sąlygas.

Remdamasi šio mokslinio vertinimo rezultatais ir siūlymais, Aplinkos ministerija numato peržiūrėti kurą deginantiems įrenginiams taikomus reikalavimus ir juos atnaujinti, be to, siūlyti Energetikos ministerijai naujomis nuostatomis papildyti Lietuvoje kietajam biokurui taikomus reikalavimus.


Straipsnio komentarai

..2019-04-18
reik nepamiršti kad tokie pramoniniai šilumos katilai iš esmės niekuo nesiskiria nuo krematoriumo. Nu kas liečia "oficialų" krematoriumą tai irgi pramoninė katilinė tik šildo orą. nu negalima nepažiūrėti į visą šilumininkystės šilutinį reiškinį kaip į "nacionalinį" šešėlinių krematoriumų tinklą skirtą "nacinimuisi"... nepamirškime kad šilutės miesto katilinė anksčiau būdavo kūrenama mazutu, kol neatsibastė nepriklausomybininkų adamsų šeimynėlė. turėjo ir geležinkėlioį atšaką kur vagonais suveždavo mazutą kelis kartus per metus. Nu žinot ta pervaža kur nenaudojama prie senukų. kai atėjo kryžiuočiai jie apsimetę "žaliaisiais" perdarė šalies katilines kad galėtų kūrenti dievų mišką. atseit "atsinaujinantis" kuras. Jeigu nukirsi ir sukūrensi medį tai jisai nebeatsinaujins. Į tą pačią upę neįbrisi. Tas pats su krematoriumais jie gi angliškai turi posakį "there is a sucker born every minute". Matot žodis "sucker" tai įdomi dviprasmybė nes čia gal būt jie turi omenyje "žinduolius". Komentaras patinka Komentaras nepatinka