Tobulinsime valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistemą

2019-04-26, Teisingumo ministerijos informacija
Pastarųjų trejų metų statistinė analizė parodė, kad nereglamentuotas papildomas advokatų darbo laikas gerokai pabrangina valstybės garantuojamą teisinę pagalbą. Asociatyvi nuotr.
Pastarųjų trejų metų statistinė analizė parodė, kad nereglamentuotas papildomas advokatų darbo laikas gerokai pabrangina valstybės garantuojamą teisinę pagalbą. Asociatyvi nuotr.

Valstybės garantuojama teisinė pagalba bus reglamentuojama aiškiau ir tiksliau, kad žmonėms sumažėtų išlaidos už advokatų darbą ir racionaliau būtų panaudojamos tam skiriamos valstybės lėšos. Teisingumo ministerija rengia užmokesčio advokatams už teisinės pagalbos teikimą pakeitimus, nustatančius šiai paslaugai jų skiriamo laiko, už kurį moka valstybė, ribas ir kriterijus.

Valstybės garantuojamai antrinei teisinei pagalbai: procesiniams dokumentams rengti, atstovauti ar gynybai bylose, išlaidoms, susijusioms su bylos nagrinėjimu, atlyginti, per metus skiriama beveik 5 mln. eurų. Įvertinus asmens turtinę padėtį, ši pagalba gali būti suteikta nemokamai arba mokama iš dalies, kai valstybė padengia 50 ar 25 proc. išlaidų.

„Pastarųjų trejų metų statistinė analizė parodė, kad nereglamentuotas papildomas advokatų darbo laikas gerokai pabrangina valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, – sako teisingumo ministras Elvinas Jankevičius. – Pasitaiko atvejų, kai tas papildomas laikas 10 kartų viršija laiką, numatytą procesiniam veiksmui. Jeigu tokioje byloje asmeniui suteiktos teisinės paslaugos apmokamos tik iš dalies, labai padidėja šią pagalbą gaunančio asmens išlaidos.“

Ministro teigimu, advokato darbo laiko maksimalių ribų nustatymas negali būti taikomas didelės apimties baudžiamosiose bylose, pavyzdžiui, tokiose kaip Sausio 13-osios byla. Daugiausia abejonių dėl sugaišto laiko pagrįstumo kyla nesudėtingose civilinėse bylose (santuokos nutraukimas bendru sutarimu) arba bylose, nagrinėjamose supaprastinto proceso tvarka (dėl priverstinio asmens gydymo). Pavyzdžiui, advokatas, teikdamas prašymą Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai dėl apmokėjimo už suteiktas paslaugas, nurodė, kad peticijai Europos Žmogaus Teisių Teismui surašyti sugaišo 85 valandas, t. y. beveik dvi savaites. Arba kitam advokatui dėl santuokos nutraukimo bendru sutarimu teko dirbti 62 valandas.

„Bendradarbiaudami su Lietuvos advokatūra, toliau tobulinsime valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistemą, kad žmonės gautų jiems reikalingą teisinę pagalbą, aiškiau būtų apskaičiuojamas advokatų darbo laikas bylose.“

Valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba teikiama asmenims, kurie dėl sunkios materialinės padėties ar kitų išskirtinių aplinkybių negali savarankiškai apginti pažeistų ar ginčijamų savo teisių ir įstatymų saugomų interesų.


Straipsnio komentarai

..2019-04-26
matote pati antraštė irgi aiškina ne apie lietuvos, bet apie kažkokios nutylėtos valstybės pagalbą. Tad čia irgi gali būti brexitinis jumoras iš dvigalvio erelio burnos su gyvatiškais liežuviais. Nu čia žiūrint kas ir kaip. Jūms kaip mužikui garantuota tik pagalba nuginant jus priverstiniui gydymui į gegutės lizdus iš kur gandžių ir kalenbachų būsit nuginti į krematoriumo krosnis. Jie patys kaip trojos arkliai turi saugumo metodus - jiems visada garantuota nutylėtos valstybės pagalba iš smaluotų biudžetų. Nu blogiausiu atveju sugalvos pasaką apie griuvančio dangaus diversiją, padarys ekstradiciją ir patupdys į guantanamo kalėjimo tropikų rojų, kol viskas aprims.

Dabar jie aiškina kad kažkokia saujelė ostapininkų teisingumo ministerijoje ir yra "valstybė", nes jie užsiims socialinio modelio "tobulinimais". Matot visos tokios garantijos garantuoja tik pagalbą apiforminant popieriaus. Žmogus kuriam "suteikiama" tokia pagalba yra tik maustomi, nes yra ne ką raštingesni negu tie burliokai kur moka padėti kryžiuką. Nu jiems duodama viltis kad teisingumo kėdės bus vakare. Pinigai ostapininkams nėra svarbu. Svarbu išlošti laiko. Ten gi tuose "rūmuose" viskas automatizuota. Tiksi kaip tas pelenės laikrodis svilindamas jiems užpakalius. Tame ir esmė kad jeigu pelenės batai buvo du, bet visi pavogti. Matyt paversti į pelenus tuose krematoriumų krosnyse.

Tokia "pagalba" neturėtų būti reikalinga piliečiams teisinėje valstybėje. Jums kaip tokios teisinės valstybės piliečiams turėtų būti viskas aišku kas ir kaip. Jūs gi turi balsavimo teisę kur jie ir įtakoja tokios valstybės valdymą. Tai kaip jūs galite balsuoti už kažką jeigu jūs nesuprantate kaip čia viskas veikia. Visi mokinosi 12 metų mokykloje raštingumo, dauguma baigę bakalaurus, magistrantūras, doktarantūras, profesūras, tt. ir vis tiek teisiškai skaitosi neraštingi. Vadinasi jeigu jūs balsuojate rinkimuose jūs pavojingi ne tik sau bet ir visai visuomenei. Jums reikalingas kažkoks priverstinis gydymas kur tie brexitiniai specnaziniai berniukai gydo daužydami su lentomis taip kad nustotumėte kelti balsą ir drumsti ramybę. Dabar jugi tiesiai šviesiai duodama susiprasti kad teisingumas yra uždarytas kažkokioje ministerijoje ir ten sėdi kažkokie "dėdės" ir "tetos" kurie tą teisingumą nuolatos mąsažuoja taip kad "atrodytų" kaip teisingumas geltonosios spaudos priespaudos akyse. Matyt kaip tie dnepropetrovsko manjakai badys aklas temidės akis, nes jiems baisu kad jų krečiamas šunybes vistiek kažkaip mato ir stebi.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-04-26
nu patys pabandykit pažiūrėti į šilutės teismo rūmus. ten iš tikrųjų nieko beveik ir nevyksta. Viskas kas kas vyksta teismuose tarsi tai yra balansavimas ir "reguliavimas" kad teisinė valstybė išliktų tokia. Tačiau čia yra viskas ant tiek teisinga, kad ten tyku tyku. Viskas atliekama už akių, robotizuotai, automatizuotai, tt.. Tad tai yra labiau kaip figos lapelis, kad pridengti kažkokį įdomų biurokratinį ir kratinį aparatą. Tad patys teismo rūmai tik pastatas kuris savo forma kažkam gali pradėti atrodyti panašus į vėjo malūna. Nu tame ir esmė kad tai nieko nereiškia. Nu kaip koks skambaliukas ant auksinio veršio dedančio auksinius kiaušinius, kuris auksinis nes viskas jam prisilietus pavirsta į auksą. Nu žinot taip vadinamas "paveldas". Pasimaišysi po akimis ar kojomis - palies jus ir sukūrenę krematoriume paveldės jūsų visą turtą. Čia ne vien kalba eina apie materialinį turtą - rakštisteinams įdomu ir istorinis ir kultūrinis paveldas. Nu tame ir esmė kad tai jau yra savotiška "komunizmo" teritorija, kur jiems nereikia dirbti, bet tarnauti kaip kažkokie aruodai į kuriuos aitvarai galėtų sunešinėti kažkokius turtus. Nu įsivaizduokit antpirštininkų gaują kur stotyje "žvejoja" žmones. Tame ir esmė kad tik vienas "pažeidinėja" įstatymą viliodamas žioplius lengvo uždarbio jauku. Šalia visada yra gauja kurie vaidina kad žaidimas yra teisingas ir veikia pagal visas taisykles. Jeigu sugausi su kruvinomis rankomis jie pradės muštis į krutinę kad "tobulinsis" ir tobulins taisykles taip kad atrodytų teisingesni. Tame ir esmė su druskomis ant žaizdų. Jums čia aiškina ta, kad mėšlas mažiau smirdėtų užsiimsime mėšlo poliravimu. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-04-26
čia iš tikrųjų smaluotų biudžetų brexitiniai cžvistėliai naudojasi viešnamių ryšininkais ir eina savotiškos išpažinties, kur jie tiesiai šviesiai sako kad jie ir yra aferistai, nes supranta kad naudoja valdymui sistemą kuri yra netobula, bet elgiasi taip tarsi tai "teisingumas". Nu jie muša su geltono sniego varvekliais ir rėkia kad kaltas lietus. Nu tai ir yra kardas su kuriuo apsiginklavę eina į garbėtroškinius paradus nuogi karaliai. Jeigu teisingumas netobulas tai yra kažkas priešingo teisingumui - melagingumas. Nu kaip tas deguto šaukštas. Tame ir esmė kad su tokiais kompensavimais yra sukonstruotas didelis didelis rakštisteinų aparatas kuris ne tik kad panašus į daktarų grupuotės kompensavimus medicinoje, bet daugumoje atveju susisiekia. Bet tame esmė kad čia vistiek iš abiejų gaujų drąsieji kelėnai vėda pas romėnų taborų antstolius, draudikus ir bankrotininkystininkus. Patys pažiūrėkit taip vadinamų teismo ekspertų, teisėjų, notarų, antstolių, klapčiukų (padėjėjų), tt sąrašus. Tarsi vaivorykštinių ufonautų desantas iš anglių karalystės kaukazų. Tame ir esmė kad tai ir yra karinės operacijos, kur jie atlieka kažkokį vaidmenį - jie tarnauja. Jie nėra tėvynės išdavikai. Nu supraskit kad lietuva yra ES, JT ir milijonų kitų tarptautinių organizacijų ir čia galioja tarptautiniai įstatymai, aktai, susitarimai, protokolai, tt, kurių dauguma prieštarauja vietiniams įstatymams. Nu žinot įstatymams skirtiems vietiniams aborigenams. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar namuose jau pasipuošėtė Kalėdų eglutę?