Švėkšnos specialiojo ugdymo centro perdavimo procedūra prasidėjo

2015-01-28, Saulius SODONIS
Su esama padėtimi Švėkšnos specialiojo ugdymo centre supažindino direktorės pavaduotoja B. Šimkuvienė ir psichologė R. Katauskienė.
Su esama padėtimi Švėkšnos specialiojo ugdymo centre supažindino direktorės pavaduotoja B. Šimkuvienė ir psichologė R. Katauskienė.

Sausio 22 d., ketvirtadienį, kol buvo laukiama vėluojančių Šilutės rajono savivaldybės tarybos Socialinio komiteto narių, politikai iš pirmų lūpų išgirdo apie padėtį Švėkšnos specialiojo ugdymo centre. Vėliau komiteto nariai kibo į įprastus savo darbus.

Nekasdienė padėtis

Į šio komiteto posėdį buvo pakviesta pastaruoju metu Švėkšną ne iš itin patrauklios pusės išgarsinusios mokyklos vadovybė. Įstaigos direktorė Laima Navickienė kaip tik tą ketvirtadienį vyko į Vilnių, į Švietimo ir mokslo ministeriją. Į komiteto posėdį atvyko šio centro direktorės pavaduotoja Birutė Šimkuvienė ir psichologė Rosita Katauskienė.

Priminsime, kad visai neseniai kilo skandalas pasklidus informacijai, jog ugdymo įstaigoje, kurioje gyvena ir mokosi elgesio sutrikimų turintys paaugliai, vykdoma nusikalstama veika, galimai susijusi su paauglių seksualiniu išnaudojimu. Tai sukrėtė visuomenę, tuo labai pasipiktino ir Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ji pasiūlė šią įstaigą perimti iš Šilutės r. savivaldybės žinios ir steigėjo funkcijas perduoti Švietimo ir mokslo ministerijai. Šilutės r. savivaldybė šią įstaigą administruoja labai neseniai, kuomet perėmė steigėjo teises likvidavus Klaipėdos apskrities administraciją.

Situacija

Tarybos narius su esama situacija supažindino direktorės pavaduotoja B. Šimkuvienė. Ji sakė, kad apie tai, jog mokykloje prasidėjo negeri dalykai, pedagogai pajuto 2013 metų vasario mėnesį. Tuo metu kelios mergaitės be leidimo pasišalino iš mokyklos. Teritorijoje buvo pastebėti pašaliniai asmenys. Po pokalbio joms sugrįžus, specialistai pastebėjo, kad kažkas su jomis negerai. Su mergaitėmis individualiai bendravo mokyklos socialiniai darbuotojai, psichologai – buvo ieškoma sprendimo būdų. Mokyklos vadovybė kreipėsi į policiją. Pastaroji sureagavo labai operatyviai ir mergaitės nebepabėgdavo, pašalinių asmenų taip pat kurį laiką nebesimatė.    

Tačiau lapkričio mėnesį ir vėl viskas pradėjo kartotis. Pasirodę pašaliniai asmenys viliojo mergaites vakarais, net naktimis. Budėtojai išprašydavo tokius lankytojus iš įstaigos. Anot direktorės pavaduotojos, iš viso į Šilutės r. policijos komisariatą buvo kreiptasi 18 kartų, su mergaitėmis buvo daug dirbama – sudaryti nauji krizių planai, diskutuota, drauge su socialiniais darbuotojais, psichologais ieškota, kaip joms padėti, merginos rašė pasižadėjimus nekelti rūpesčių.

Išklausę informaciją apie esamą padėtį Švėkšnos specialiojo ugdymo centre, Socialinio komiteto nariai kalbėjo, kad išryškėjo didelės problemos, kurios turėtų būti sprendžiamos valstybiniu mastu. Komiteto pirmininkas Algirdas Gečas sakė manantis, kad tokių problemų pasitaiko ir kitose panašaus pobūdžio įstaigose. Vis dėlto komiteto nariai nedaug ką galėjo nuspręsti. Belieka laukti, ką dėl šio atvejo nuspręs Švietimo ir mokslo ministerija bei nulems, koks likimas laukia šios įstaigos.

Mokyklos likimas gali būti jau nulemtas

Pirmadienį kalbinta iš Vilniaus grįžusi Švėkšnos specialiojo ugdymo centro direktorė L. Navickienė teigė, kad ketvirtadienį ji ministerijos specialistus supažindino su esama padėtimi šioje ugdymo įstaigoje. Ji suprato, kad mokyklą ketinama perduoti Švietimo ir mokslo ministerijai, taip pat mažinti čia esančių ugdytinių skaičių bei daugiau investuoti į šios ypatingos mokyklos infrastruktūrą. Apie konkrečius veiksmus, anot L. Navickienės, bus pranešta Šilutės r. savivaldybei. 

Susisiekus su Šilutės r. savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Birute Tekoriene sužinojome, kad jau gautas Švietimo ir mokslo ministerijos raštas, kuriame lakoniškai suformuotas prašymas Šilutės rajono savivaldybės tarybai. Rašte prašoma svarstyti dėl Švėkšnos specialiojo ugdymo centro steigėjo funkcijų perdavimo Švietimo ir mokslo ministerijai. Šis dokumentas datuotas sausio 22 diena.

Anot B. Tekorienės, šio mėnesio Tarybos posėdžio teisinės procedūros jau prasidėjo. Todėl bus tariamasi, ar teikti šį ministro prašymą Tarybai svartyti kaip papildomą sprendimo projektą, ar jį atidėti kito mėnesio posėdžiui ir ramiai viską išspręsti.              


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Ar gerai atidirbo Seimas šią pavasario sesiją?