Sugėrovui vaišių neužteko – pavogė kaimyno pensiją

2019-05-30, Romualdas Danielius MAŽUTIS

Kaimynų šilutiškių pasisėdėjimas prie butelio baigėsi atvira vagyste. Kai buto šeimininkas užsnūdo, svečias išėmė iš pastarojo piniginės 270 eurų ir išėjo nekreipdamas dėmesio į tai, kad viską matė nukentėjusiojo sugyventinė, paliepusi atiduoti pinigus. Vagis nepersigalvojo, tik murmtelėjo lyg pasiteisinimą, kad „vis tiek juos pragersite“ ir dingo už durų.

Degtinės butelio į kaltinamųjų suolą nepasodinsi

Išgertuvės ne visada baigiasi draugiškais sugėrovų pasitapšnojimais per pečius. Alkoholis kartais susuka protą ne tik karštakošiui, bet ir šaltesnio būdo vyrui. O pasekmės: apsikumščiavimai, patirti sužalojimai, griaudėję keiksmai. Kažkuriam reikės atsakyti. Degtinės butelio į teisiamųjų suolą nepasodinsi. Prisieis sėsti kaltajam, „patvarkiusiam“ butelio turinį ir nukentėjusįjį. 55-erių Zigmas G., anksčiau teistas laisvės apribojimo bausmėmis už fizinio skausmo sukėlimą (BK 140 str.2 d.) ir nesunkų sveikatos sutrikdymą (BK 138 str. 1 d.) nekėlė rankos prieš sugėrovą kaimyną, bet jį atvirai apvogė nepaisydamas viską mačiusios būsimos liudytojos. Sugėrovas už vaišes atsidėkojo pavogdamas kaimyno parsineštą pensiją. Žinoma, vėliau gailėjosi, bet ar ką bepakeisi?

Prisipažino kaltu, o pavogtus pinigus kažkur paslėpė ir neberado

Zigmas G. prisipažino kaltu visiškai. Nusikaltimą padarė pernai, gruodžio 21 dieną, apie 14 valandą. Jis kartu su sugyventine atėjo pas kaimyną ir ten vartojo alkoholį. Vaišinosi keturiese. Prie stalo sėdo ir nukentėjusiojo sugyventinė. Apgirtusiam kaimynui užsnūdus, Zigmas G. pasičiupo jo piniginę, padėtą ant sofos, ją iškraustė ir išėjo. Nukentėjusiojo sugyventinė pareikalavo atiduoti pinigus, bet Zigmas G. nepakluso. Pats kaltinamasis vėliau teigė pavogtus pinigus kažkur paslėpęs ir neberadęs. Civilinį ieškinį dėl 270 eurų turtinės žalos atlyginimo teisiamasis pripažino.

Kaip viskas buvo

Nukentėjusiojo sugyventinė ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad pernai, gruodžio 21 dieną, apie 10 valandą, pas juos apsilankė kaimynas Zigmas G. Vyrai išėjo į banką pasiimti būsimojo nukentėjusiojo pensijos. Šiems sugrįžus ir parsinešus alkoholio, kompanija sėdo prie stalo vaišintis. Atėjo ir Zigmo G. draugė. Nukentėjusiojo sugyventinė prie visų akių suskaičiavo pinigus piniginėje (270 eurų). Zigmo G. sugyventinė teigė nemačiusi skaičiuojamų pinigų, nes buvo neblaivi. Ji namo išėjo anksčiau, iki nusikaltimo. Apie 14 valandą buto šeimininkas užsnūdo. Piniginė buvo padėta ant sofos šalia sėdėjusios jo sugyventinės. Tuomet Zigmas G. stvėrė piniginę, ištraukęs banknotus, numetė ją ant grindų, ir išėjo iš buto. Monetų neėmė. Nukentėjusiojo sugyventinė liepė vagišiui grąžinti pinigus, bet veltui. Išeidamas Zigmas G. atsakęs : „Vis tiek juos pragersite“. Pastarojo sugyventinė, pakviesta liudyti, teigė, jog tą pačią ar kitą dieną Zigmas G. kelis kartus traukė į parduotuvę pirkti alkoholio, cigarečių, maisto. Paklaustas, iš kur gavo pinigų, neslėpė pavogęs iš kaimyno.

Teismas skyrė laisvės apribojimo bausmę

Zigmo G. baudžiamoji byla dėl atviros vagystės (BK 178 str. 2 d.) išnagrinėta Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmuose viešame teismo posėdyje šiemet, gegužės 14 dieną. Teisėja – Daiva Jazbutienė, prokuroras – Egidijus Pankauskas. Bylos aplinkybės buvo aiškios, byla išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą. Teisiamojo visiškas prisipažinimas, nuoširdus gailestis dėl padarytos nusikalstamos veikos palengvino jo atsakomybę: bausmė sumažinta vienu trečdaliu, kaip numato įstatymas. Teigiamas ženklas – Zigmas G. įsidarbino, atrodo, rimtai persvarstė savo elgesį. Antra vertus, teismo nuosprendžiu paskirta bausmė subendrinta dalinio sudėjimo būdu su Tauragės apylinkės teismo 2019 metų sausio 3 dienos baudžiamuoju įsakymu - Zigmui G. paskirta laisvės apribojimo bausme už nesunkų sveikatos sutrikdymą (BK 138 str. 1 d.). Galutinis atpildas, sumažinus skirtą bausmę vienu trečdaliu – laisvės apribojimas dešimčiai mėnesių, įpareigojant per visą bausmės laiką dirbti arba registruotis Darbo biržoje, per 6 mėnesius atlyginti nukentėjusiajam padarytą turtinę žalą, 3 mėnesius būti namuose nuo 23 valandos iki 6 valandos ryto, per 7 mėnesius neatlygintinai išdirbti 120 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose , kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis. Beje, griežčiausia bausmė už atvirą vagystę – šešeri metai nelaisvės. Šilutės rūmų nuosprendis gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per 20 dienų nuo jo paskelbimo.    


Straipsnio komentarai

.. to Tyla prieš Audrą2019-06-02
tu nesupranti lygybės režimo dviprasmiškysčių dvigalvysčių dvikalbystės (doublethink doublespeak) karinės kalbos skirtos kad skaldyti ir valdyti. Kalbama apie žmonių skaldymą taip kad atrodytų kad jie skaldosi patys savanoriškai tam kad gautusi bipolinis sutrikimas, daugialypė asmenybė, tt.. Nu tame ir esmė kad tas orvelo doubleplus ir yra lietuvių dvigubas kryžius. Lygybės režime visi žodžiai lygūs, net karas lygus taikai, vergovė lygi laisvei, tai kas normalu lygu tai kas nenormalu, je suis char & lie, tt.. Tad aš nelyginu nieko, tuo labiau nelyginu gražulio kelnių kantų. Aš tau ne kokia kambarinė.

https://www.youtube.com/watch?v=xJbo2683doQ

Tad jeigu tu nori binarinio atsakymo į tokius nebinarinius klausimus turi pirmiau pats binariškai atsakyti į kitus ne nenormaliai nebinarinius klausimus, pvz: būti ar nebūti?, yanni ar laurel?, nature or nurture?, A ir B sėdėjo palubėje ... ? , tt..
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Tyla prieš Audrą2019-06-02
Kalbi apie neatsargų lyginimą, nors pats dažnai gražulio kelnininkus lygini su cžv'istėliais. Ar tai normalu? Ar tai normalu, klausiu aš. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. to Tyla prieš Audrą2019-06-01
iš kurios pusės pažiūrėsi. Mes žiūrim į drąsos kelią kad tai buvo šunsnukių vizgintojų karinė operacija, nuo pradžių iki galo, kur dar nėra nustatyta nei pradžios nei galo. Galima sulyginti ką tik tavo širdelė ar protas neatsargiai pageidauja kai lygini kažką svieto lyginimo tikslais pvz paimk tą brexitinės invazijos cžvistėlį nuo senų senų laikų kur vaidina tiesų, tvarkingą ir teisingą didžiavyrį, nors tik kažkoks neštas ir pamestas gražulio kelnininkas su geltonais krantais nepaliaujantis gadinti gerą bylą. Gal ne gera byla prieš tamsuolišką audrą, bet audra prieš tylą? Kas ta Audra? Čia gal vardas? Kas ta Tyla? Pavardė? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Tyla prieš Audrą2019-06-01
Drąsos Kelias buvo tik partijų parodija su savo nesąmonėm. Nori pasakyti jog kitaip buvo? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. to Tyla prieš Audrą2019-05-31
nebūk naivus drąsos kelyje. jeigu lenda buratinų aštrios nosys iš maišo o tu aiškini kad čia kačiukams dygsta ragai ir tie kasdami litvicido lobių kriptovaliutą kasosi natūraliai badydamiesi, durdami paširdžius ir stumdydami dūrą su ašrtiais raguotais objektais tai žiūrėk kad kas nors laužydamas tuos tavo ragus dosniai nenulaužtų ir pačio kaklo. Nieko nėra naujo kas nebūtų pamiršto seno. Nesusikaičiuoja jūsų kabinamų makaronų "checksum". Problema ta kad jūs žmones paėmėte įkaitais prieš ketvirtį amžiaus išduodami ultimatumą kad nieko negalima klausti ir nieko negalima sakyti. Tai ir buvo globalinio termobranduolinio karo pradžia. Jūsų niekas neklausinėja. Jums atseit tyla tai gera byla. Viską žinot, viską supratote, bet vis tiek nieko negalit padaryti. Tad jūs nieko naujo ir neparodote išskyrus naujai apipavidalintus tuos pačius pragaro vartus atpirkimo ožiams. Nu bet tame ir esmė yra globalizuotas pasaulis. Je suis char & lie. Niekas čia jums nesipriešina. Tame ir esmė kad jūs ir esate bailiai, kurie vaikšto su visokiais kardais kurie visaip vadinami pvz "drąsa". Tik galingų plunksnų žodininkystės. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Tyla prieš Audrą2019-05-31
Bet tai žmogėnai yra bailiai, nieko nepridursi ir neįdursi. Vengs visko kas yra naujo Komentaras patinka Komentaras nepatinka
to....2019-05-31
turbūt Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-05-31
nėra interpretacijų. tu gi cirko artistas kuris ir balansuoja ant kažkokių vaivorykščių snarglių. Tad cirke net ir teisinimaisi, tvarka, teisingumas, bausmė, teisės, įstatymai ir išvedžiojimai vis tiek turi būti traktuojamas kaip kažkoks klounados numeris. Žiurint kas ir kaip. Žiūrovai balsuoja tik su piniginėmis parsiduodami save. Labai sudėtinga "demokratijos" forma. Nežinau nieko apie jokias turkijas išskyrus tiek kiek jūs inteligentiniai cžvistėliai makaronų mums pakabinat iš savo tautų draugystės, broliškos meilės, ekspedicijų ir misionieriškos veiklos.

https://www.youtube.com/watch?v=rEPkYPfNh2A

Nu visi žino tiek kiek jiems reikalinga žinoti. Jeigu kažkas žino daugiau negu jiems būtina žinoti tada matyt susiaktyvuoja teletubiniai poligraf poligrafovičiai, kurie žino ne tik tai ką tu žinai, bet ir tai ką tu prisidirbai nežinodamas kažko nors turėjai tai žinoti praeitą ar užpraeitą ar dar kokią nors vasarą. Taip ir sukonstruotos žudymo licenzijos: "daug žinosi greit pasensi". O jeigu nežinosi pakankamai tai tau tada reikalinga priežiūra ir rūpyba. O dabar lietuvoje kažkaip visi kažkokie savamoksliai einšteinai kurie kabina makaronus kaip iš litvicido ir kitų genocidų kraustydami labdarinių škarmalų kišenes jie yra susikrovė turtus. Bet čia negalima irgi kažkaip susiprasti kad tie turtai buvo jūsų. Nu jie labai uber alles. Tas pats kas arklys auginama tvarte pradėtų protestuoti apie kad pasagos, apynasris, balnas tai jo nuosavybė. Nu tame ir esmė netepsi nevažiuosi.
Pažiūrėk į galkino fizionomiją.

https://www.youtube.com/watch?v=Beaa7xVfuJo

Dar vienas snukis iš tos pačios ankstukų būdų kartos kaip ir veryga, hubbard, sinkevičių, tt. Tame ir problema su boratais. Kad jie tai gali įsikūnyti į bet ką pvz jus ir būti jumis geriau negu kad jūs sugebate. Gali apsimetęs jumis paskambinti kam tik nori, kad ir jūsų artimiausiems žmonėms ir neatrodys kad telefoninis sukčius. Galkinas tai "užaugo" kažkokioje uždaroje karinėje bazėje. Tai kam jam tokiam gražulio kelnininkui ta pugačiova? Jinai gi turbūt lietuvos pilietė?

Komentaras patinka Komentaras nepatinka
to ...2019-05-31
nereikia teisintis ir išsisukinėti. Pasakei , tai pasakei. Kam tos interpretacijos , teisinimaisi ir išvedžiojimai ? Ar tu kartu su tomis žmogbedžionemis kartu bėgiojai ir bendravai akmens amžiuje, kad imiesi drąsos lyginti mane su jomis ? Pagal tave ar ne tave , aš juokinu svietą ? O gal tu tas lietuvininkas Donelaitis ? " jau saulelė kopdamas budino svietą " ? Iš kur tu žinai kas vyksta Turkijos 5* viešbučių parkuose ? Ar tu ten vaikščiojai ir žinai kiekvieną krūmą ? Jei nebuvai ten , tai visa tavo mintis verta butgeidzio pateiktos istorijos. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-05-31
visiems yra sunku kai yra vizginami šunys. nes toks pasinaudojimas kalančiomis kalėmis ir yra kalėjimas kalėjime. Tame ir esmė kad brexitiniai padugnės tai kali "sąmoningai" kaip 5 žvaigždučių pasivaikščiojimas turkijos kurorto parke, o vietiniams aiškinama kad vergovė tai laisvė. Nu jie tie "mūsiškiai" kur visur atlieka savų vaidmenį, angliškai taip vadinami "our troops". tad turėk omenyje kad žodis "būdą" turi ne vieną reikšmę. o tu paskubėjai ir išsirinkai kažką kas tau "suprantamo" ir bėgioji juokindamas svietą kaip koks akmens amžiaus rinkėjas beždžionžmogis. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
iš būdos to ..2019-05-31
kodėl turiu minėti Būtigeidį ? Kad kažkoks karinis vienetas Klaipėdoje ideologų pavadintas vardu , kuris neaišku kas ir kur buvo .Galima iš to pavadinimo įvairias interpretacijas paremtas "zonos" žargonais daryti ? Kalėjimo subkultūra manęs nedomina. Kodėl aš turiu remtis Bulgakovo kūryba ir galvoti kodėl autorius pasirinkto tokį savo personažo vardą kūrinyje , kurio aš neskaičiau ir neplanuoju skaityti ? Čia tas pats , kad gilintis kodėl budgeidzio vardu karinis dalinys pavadintas ar kodėl kaimynas būtent taip savo šunį ar katiną pavadino. Ar tu dažnai rūpiniesi kaimyno gyvūnų vardų kilmės istorija ? Ar aš turiu klausti klausimus į kuriuos tu turi paruoštus atsakymus ? aš klausiu klausimo , o ne klausiu turi atsakymą ar neturi. Jeigu tu neturi paruošto atsakymo , tu elgiesi kaip visi : " lisk į būdą , šizofrenija , kabinų makaronus , durnius ir tt. Matau tau per sunku.. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-05-31
tu šneki atvirkščiai. niekas nekontroliuoja nieko. tad viskas yra atvirkščiai negu tu šneki. Tu neklausi klausimų į kuriuos neturi iš anksto paruoštų atsakymų. Tu šneki apie kažkokius "mūsiškius" ir visus tuos išgalvotus didžiavyrius. Tai garbėtroškiniai paradai. Tu cžv gestapo iškrypėliatas. Ko nepaminėjai būtigeidžio? Nebuvo jokio adomo išskyrus adamkų. Tad galvok geriau apie šuns širdis ir poligraf poligrafovič dainelę. Kaip galvoji kodėl iš karto puolė dainuoti apie prisirpusius obuolius? Čia toks grubus vertimas: "ateik buržujau išdursiu akį, o kitą paliksiu kad žinotum bjaurybe kam lenktis". Kaip galvoji kodėl toks keistas vardas pas šarikovą? Tad kas liečia biologinius ginklus gal čia irgi kažkokios užuominos apie kažką. Nu aš kalbu apie mintis. Tu kabini makaronus. Nevark... Geriau lysk į būdą ir kalk ką nors. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
to...2019-05-31
tai kas valdo dabartį , tas kontroliuoja praeitį , o kas kontroliuoja praeitį , tas valdo ateitį. Aš neprašau atsakymo tų , kurie nenori žinoti ir nežino , nes žino tik savo ideologiją , kuri paremta nežinojimu arba sąmoningu nenoru žinoti. Bet kažkas buvo , nes dabartis - tai praeities pasekmė. Istorija ne spąstai , o tik ideologija reikalinga valdyti dabartį. Mes šlovinga didvyrių tauta - Gedimino , Kęstučio ir Vytauto palikuonys. Vytautas iš viso sūnų neturėjo oficialių , Kęstučio vyriška linija baigėsi 15 amžiuje , o Gedimino palikuonys - Rusijos kunigaikščiai davę pradžią Rusijos aristokratijai . Tad su tais palikuonimis , kaip su Adomo ir Ievos vaikais. Turėjo du sūnus - Kainą ir Abelį. Kainas nužudė Abelį , tad dievas davė trečią vaiką Setą ir iš šios kombinacijos atsirado žmonija . Bet kokiu atveju gyvendamas gaišti laiką . Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-05-30
nu čia ir negalima kažkaip neapibendrinti šitas karines operacijas kaip kažką įdomaus. Nes jeigu žiūrėti į tai kas atsitiko su lietuva tai tik ostapininkų trafaretas kuris turbūt pakartotas milijonus kartų visuose pasaulio kampuose. Nu visi tie emigrantai, tremtiniai, imigrantai, migrantai, tt tai kažkokie gražintojai, kurie kažką gražina, susigražina arba paveldi jūsų turtą su visokiomis galingų plunksnų aferomis. Tame ir esmė kad įdomiausia turbūt jiems prasukti aferas kai istorija iš viso nukabinta iš lubų, bet turbūt vis tiek kiek galima įkomponuojama viskas kas tik jums gali atrodyti kaip tikra. Tad kaip bebūtų gaila čia vis tiek nepašokinėsi, jugi tas pats kas eitum su šakėmis bandytum numušti kažkokius SpaceX palydovus, kurių turbūt net nėra. Jugi net tų pačių šakių ar dalgio nemokėtumėte pasigaminti. Akmens amžius. Tame ir esmė kad yra nesuvokiama kam visas tas karinis durnynas jiems ir reikalingas, veisti vaikus, durninti juos, žudyti, tt. Nu nėra jokios lietuvos. Nėra čia žmonių. Gyvuliai, žvėrys, tt. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Tyla prieš Audrą2019-05-30
Kaip tai niekas nedaro? Aš darau. Be to neegzistuoja žodis kaip NIEKAS. Vis tiek atsiranda kas nors Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-05-30
kaip nebuvo jokių lietuvininkų taip nėra jokių emigrantų... tai dar vienas žodis kuris naudojamas cžv gestapo karinės apgaulės. todėl ir buvo taip sukonstruotas visas balaganas. Lietuva atseit gavo nepriklausomybę, bet tik tai buvo tik tuščias saldainiuko popieriukas. Visus smaugė. Visi bandė kiek išgali emigruoti, nors tos sienos atsidarė vėliau. Tad visos tos "rags to ritches" istorijos tai gryni kliedesiai. pažiūrėk tą laidą kur kažkoks alibaba kabina makaronus jau metų metais apie kokius tik nori "emigrantus". Ten yra ne lietuviai, bet "emigrantai". TV produkcija kuri nieko nesiskiria nuo profesionalių imtynių. pats pagalvok apie "emigrantų partiją", kuri kaip ir daugelis kitų buvo sukurta ir lygiagrečiai veikė kartu su drąsos keliu. Tad čia jau karinės operacijos, kur kažkas emigrantinasi, ten kur jiems reikalinga, naudojant kokius tik nori gerų ketinimų svertus: NATO, JT, tt. Tad čia "emigrantų" savoka naudojama kaip kažkokia priedanga ir logiškumo svertas kad kažkaip laike paaiškinti trojos arklininkystės operacijas balansuojant ant senaties terminų. Nu tie visi alibabos ir boratai kur susigražino nacionalizuotą atseit žydų turtą irgi turbūt skaitosi kaip "emigrantai". Jie gi ne žydai. Ne lietuviai. Ne emigrantai. Gali būti kuo tik tu panorėsi kad tau atrodytų kad reikalinga padėti ir pasirūpinti. Ta pati daina ir su tremtiniais. Ten irgi susigražino turtą ne lietuviai bet kažkokie "tremtiniai".
Tad nedaryk klaidos bandydamas suprasti tai kas buvo ar nebuvo. Abiem atvejais to nėra. Jeigu buvo vadinasi nebėra. Jeigu to nebuvo vadinasi to dabar yra tik tiek kiek tame kelyje yra naivuolių. Istorija tarnauja ir kaip spąstai. Tuo labiau kad mes paprasti žmonės net nežinome kas vyksta čia ir dabar. Tai kodėl tu galvoji kad tau pasakys tiesiai šviesiai tai kas vyko anksčiau? gaišti tuščiai laiką bandydamas suprasti kažką.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
to...2019-05-30
paskutiniu metu galvoju , kad jokių lietuvininkų ir nebuvo , išgalvota istorija. Jeigu tarp Vyslos ir Nemuno gyveno prūsai , tai iš kur "lietuvininkai " ? Manau kad bėgo baudžiauninkai iš didžiosios Lietuvos LDK ir carinės Rusijos laikais į turtingesnį kraštą nuo skurdo. Tai kaip reiktų šiuolaikinius emigrantus vadinanti gyvenančius Anglijoje ar Vokietijoje ? Irgi "lietuvininkai " ? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-05-30
krivickas tai tik smaluotų biudžetų cžvistėlis. visa ta šeima, vaikai, tt tai tik aksesuarai ant karinės apgaulės kalėdinės eglutės. tas pats trafaretas kaip ir bet kuris kitas daugiavaikis "didžiavyriai" su gražulio kelnėmis ale gražulis, jauniškis, sabonis, anūkas, tt.. Visi paradai tai ir yra kariniai paradai, nesvarbu ar tai iškrypėliatas, proletariatas, krišnaistai, kryžiuočių piligriminkystės, tt.. Netgi jeigu tai protestai ir paradai kažkokių taikos aktyvistų tai vis tiek karinės apgaulės priedanga, kur į paradas tarnaujamas kaip jaukas kad privilioti naivuolius ir sudeginti iš vidaus.
Matai kokia masyvi kaukolė pas krivicką tarsi kažkoks specnazas kuris būtų nudrėbtas iš to molio kur ir kitus alternatyvaus gyvenimo būdo būtigeidžius dabar kažkas masiškai visur lipdo. Tarsi kažkokią pitbulinė biologinių ginklų genų terapija.
kas liečia bendravimus tai aš nesuprantu tokių dalykų. bendrauti kad nebūtų bendravimo tuštumos? nėra tokio dalyko išviso kaip bendravimas. Tad su bendravimu nuobodulio ir neišspręsi. nu ir kaip tu galvoji kodėl kažkam turėtų būti įdomu bendrauti su žmogumi kuriam nuobodu. tu aiškini kad tu esi nuobodus žmogus ir kad galima prasiblaškyti kitų sąskaita. Taip niekas nedaro.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Tyla prieš Audrą2019-05-30
Klausyk, jeigu tu boba kviečiu kavos, jeigu diedas - statau alaus. Bet kokiu atveju varom gyvai prie gėrimo pabendrauti. Atrodai patsai įdomus pašnekovas, o man vis tiek nuobodu Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Tyla prieš Audrą2019-05-30
Haha. Tai gal ir patsai eisi į Krivicko paradinį žygį? Nors visi iki vieno paradiniai žygiai yra ego rodymas. Pradedant sovietmečio nesąonėmis, baigiant va Šilutės eisena. Gėjų eitynės čia kažkur per viduriuką Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-05-30
nu taip ir yra tie mažučiai straipsniai visada parašyti pagal tą patį trafaretą tarsi kunigas aiškina kad kunigo naudą kažkokie velniai ar šiuo atveju velnio lašai gaudo ir kad kalti jūs. Jis nors ir šneka apie blogį, bet jam pačiam tai nėra kažkoks blogis, nes tai kažkas kas vis tiek išeina į gerą svetimą skausmą kurį galima panaudoti kaip žaizdą kad taškytis pūliais. Nu akivaizdu kad čia vėl kalta aplinka, tai yra jūs bendruomenė kuri už viską ir atsakinga. Vadinasi reikalingos kažkokios priemonės kad gražinti ar gerinti jus kad nereikėtų jūsų ganyti, kad būtumėte išganyti tt. Yra betvarkė. Kam gražinti? Čia kalba eina ne apie grožį, bet nuosavybę kurią kažkas susigražins. Nu su lanzbėriais nežinosi. Jeigu ne tik kad žemes persikėlinėjo iš vieno lietuvos krašto į kitą, bet ir iš lenkijos ar net vokietijos. Tad tas žemių kėlinėjimas buvo irgi priedangos mechanizmo dalis dokumentų klastojimams. Turbūt beveik visos susigražintos žemės ir turtas buvo susigražintas rakštisteinų, ostapininkų ar proxy. Tad gal atgimėliai buožės tuo pačiu ir vergovinę santvarką persikėlė iš kokių nors aparteidų, tailandų, australijų, alibabynų, taj-mahalų, tt. ar kitų karalysčių. Buvot lietuviais, dabar būsit lietuvninkais. Ką reiškia lietuvninkas? Nu va čia tau ubago terba ir lazda. Kas neaišku, lietuvininke? Neaišku turbūt esate parduoti urmu visi. Tad gražins jus ten iš kur ir atėję esate. Nu kol jūsų nebuvo turbūt egzistavo kažkoks poilsis ir ramybė. Dabar rūmai ant rūmų tiek tų buožių lietuvoje priviso. Ir antstoliai turi rūmus, ir notarai, kokią profesiją, amatą, pramonę ar specialybę bepaimsi visi turi rūmus, net ir profsajungos ir tos turėjo labai įdomius rūmus už akmenų ambasados cžv gestapo patvorinių tvoros.
Nu tame ir esmė kad visi tie "gerinimai" ir yra vienu metu priedanga pogromams ir tuo pačiu didžiulis cžv gestapo achilo kulnas. Nu jeigu kažkas yra gerai to gerinti nereikalinga. Jeigu kažkas yra blogai to gerinti irgi nereikalinga. Tad visos tos iniciatyvos, teisiniai aktai, leidžiami įstatymai, tt naudojama kad gerinti blogio padėti. Tame ir esmė kad jiems nėra jokio pasipriešinimo bet su tuo "utopniu" superlaidumu yra kitos bėdos. Jie nebežino iš viso ką daro. pvz su visais tais garbėtroškiniais paradais, gražulio kelnėmis, vaivorykštoliucijomis, iškrypėliatais, rauliais, tt. Nu vadinasi valdžia jau yra zombiai, kurie atstovauja nebe žmones, bet atstovavimą. Nu jie elgiasi taip tarsi žmonės jau nebeverti jų atstovavimo. Bet jiems svarbu kad išliktų "demokratija" kaip vertybė. Va čia ir yra įdomus momentas. Kad jie atseit atsiveš trojos arklius, vergus, biologinius ginklus ir atstovaus juos. Vietiniai? Nu jie irgi atstovaujami į krematoriumus.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Tyla prieš Audrą to ..2019-05-30
Na Mažutis linkęs pamoralizuoti, tačiau visiškai su tuo sutinku Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-05-30
pavogė pensiją gruodį, nuosprendis gegužę. Vienas iš bausmės punktų atlyginti padarytą žalą. Va čia irgi įdomu ar adekvačiai įvertino rūmuose tupintys buožės baudžiauninkui padarytą žalą. Kaip tas nukentėjusis turėjo išgyventi be pensijos iki kitos pensijos? Ir tuo labiau kad šventės: kūčios, kalėdos, nauji metai, kalėdinės eglutės, dovanos, šampanai, tt. Gal jisai turėjo badauti, graužti beržų žieves, eiti skolintis, užstatyti butą? Gal būt ta padaryta žala yra žymiai didesnė. Kažkokia rezonansiškai skambanti kaip aidas iki amžiaus galo. Nu tame ir esmė gal čia ir "pasirūpino" senuku kažkoks spec nazo smogikas. Kuriam už gerai įvykdytą užduotį užduodama dar 120 valandų "rūpintojėlimosi" bausmių. Jugi vienas žingsnis kad po to per tuos pačius teismus ir antstolius išmesti tokį taikinį į gatvę ir butą perimti NT ir kitą turtą į kryžiuočių gaujos bendrus katilus. Tokie reikalai vyksta ne tik lietuvoje ar amerikoje. Ir rusijoje gulintys lovose senukai išnešami ir pastatomi į gatvę. Su senukais gulinčiais lovose ten kažkoks tai "geras vaizdelis" kurį galima youtube paviešinti, o su jaunais tai dar baisiau.
Kas įdomiausia su tokiomis bylomis tai ne pačios bylos, bet jų panaudojimas kaip svertais ir lazdomis kad rėkiant muštis. Nu mažutis tarsi aukštesnė instancija negu teismo rūmai. Jis tarsi naudojasi situacija kur žiniasklaida tarsi kažkokia sakykla ar altorius ir jis kaip kunigėlis naudojasi proga kad visiems pakriuksėti su pamokančiai skambančiomis intonacijomis. Aišku ne už dyką. Negi nebūna įdomesnių bylų kur nėra viskas aišku, bent jau iš teisinės pusės. Dabar pavogė 200 eurų ir kriuksintis teisinis aparatas apsimeta kad nagrinėja kažką. Jugi kiekvienas iš tos bylos dalyvių už tai turbūt gavo į kišenę po 1000 eurų. Neaišku kiek mažučiui nubyra.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Kaip sekasi laikytis karantino reikalavimų?