Parama asbestinėms stogų dangoms keisti – reikalinga

2019-06-05, nma.lt

Iki gegužės 31 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) buvo renkamos paraiškos gyvenamųjų namų, esančių kaimo vietovėje, asbestinei stogų dangai keisti. Kaimo gyventojų, norinčių taip atnaujinti savo namus, atsirado daugiau nei buvo tikimasi – per 2 000, tad kurie iš jų gaus šią paramą, paaiškės tik po to, kai bus sudaryta paramos paraiškų  prioritetinė eilė.
 
Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“ buvo renkamos nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. Per šį laikotarpį preliminariais skaičiavimais NMA buvo užregistruota 2 152 paraiškų, kuriose bendra prašoma paramos suma sudaro 3 790 030 Eur. Tuo tarpu šiam paraiškų rinkimui buvo skirta 3 325 819 Eur paramos lėšų.
 
Primintina, kad vienas pareiškėjas gali pretenduoti į ne didesnę kaip 2 000 Eur su PVM paramą, jam bus kompensuojama iki 50 proc. visų patirtų išlaidų.
 
Prioritetinės eilės sudarymas
 
Įvertinus pareiškėjo atitiktį atrankos kriterijams, prioritetinė paramos paraiškų eilė  sudaroma vadovaujantis Administravimo taisyklėmis per 30 darbo dienų nuo paskutinės paraiškų rinkimo dienos.
 
Paraiškų atitikimas atrankos kriterijams vertinamas pagal paraiškoje, prie jos pridedamuose dokumentuose ir registruose esančią informaciją. Už projekto atitikimą nustatytiems atrankos kriterijams suteikiami balai – žemiau pateikiame atrankos kriterijus ir balus:
 
1. Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo kaimo vietovėje nepertraukiamai vykdo profesinę ir (ar) ekonominę veiklą:
  • nuo 0,5 iki 1 metų – suteikiama 10 balų;
  • nuo 1 iki 2 metų – suteikiama 20 balų;
  • ilgiau kaip 2 metus – suteikiama 30 balų.
2. Investuojama į gyvenamąjį namą, kuriame gyvenamąją vietą paraiškos pateikimo dieną deklaruoja bent vienas asmuo, kuris:
  • turi negalią (pripažintas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis);
  • yra nedarbingas (pripažintas 0–55 proc. darbingumas);
  • yra sulaukęs pensinio amžiaus ir (arba) gauna senatvės pensiją;
suteikiama 10 balų.
 
3. Pareiškėjas turi daugiavaikę šeimą (vaikai gyvena su pareiškėju) – suteikiama 20 balų.
 
4. Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo dienos nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje:
  • nuo 1 iki 2 metų – suteikiama 10 balų;
  • nuo 2 iki 3 metų – suteikiama 20 balų;
  • ilgiau kaip 3 metus – suteikiama 30 balų.
5. Pareiškėjas turi mažametį vaiką (-ų) iki 12 metų (gyvenantį (-čių) kartu su pareiškėju) – suteikiama 10 balų.
 
Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 30. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos.
 
Naudinga informacija:

Straipsnio komentarai

reikia sugebėti2019-06-06
didžiulius pinigus paskirstyti...po eurą ir kelis centus vienam gyventojui... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Rokui2019-06-06
esi kietas riešutėlis ...jei šią vasarą stogas nuvažiuos, vargu ar vasaros 5 pagelbės... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-06-05
kas tie "mūsiškiai"? Nu anglakalbiuose ir anglių karalystės kraštuose jie visur save vadina "our troops" tam kad vietiniams atrodytų kad jie savi ir tie mūsiškiai galėtų bet kada pašaudyti į savus kada jiems tik tai reikalinga. Rusijoj "naši", "naša russia", tt. Nu iš kitos pusės pažiurėjus jie tuo pačiu vadinami ir "cosa nostra" ale "mūsų reikalas". Bet čia jau asimetrinio karo spec naziniai smaluoti biudžetai. Ta kryžiuočių pašiūrė paryžiuje nors ir buvo ne su asbestiniu stogu, bet vis tiek nesenai sudegė irgi pavadinta kažkokios mūsiškių raudonųjų žibintų viešnamių namudininkės garbei: "Notre-Dame" ale mūsų dama.
Paimkit mūsų KAM. Ten lietuvių nėra. Tad čia yra įdomūs karinės apgaulės etikos klystkeliai ir kryžkeliai kai jiems kažkas visada atrodo, ir jie kaip krišnaistai nuolatos turi kartoti visokias propagandos mantras. Nu čia tokia logika kad jie vaidindami lietuvius yra geresni lietuviai negu jūs. Nu jie daro kažką gero. Va dar užveis kažkiek vaikų kaip paršiukų ir kai pasibrexins galėsit gyventi. Nors tuo pačiu spauda mirgėte mirga apie kokių tik nori invalidų ir klipatų armijas, downo sindromo epidemijas, intelekto sutrikimus, autizmo spektrus, narkomanus, vėžio epidemijas, kokias nori mirtinas pavojingas ligas ir tt.tt. Tad čia yra ir daug kitokių aspektų. Nu tie atgimėliai čia išsidirbinėja visais 666 frontais, jie tuo pačiu ne durneliai. Stato tiltus tam kad juos galėtų sudeginti, jeigu **** kažką tai susi**** ir kažkokios spyruoklės ir švytuoklės kurios suveiks kaip "dead man switch" vos tik tie padugnės pasibrexints.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-06-05
va tame ir esmė kad prasideda globa ir rūpyba tie rakštisteiniai rūpintojėliai ir disponuoja tuo visu svetimu turtu tarsi tai kažkoks svetimas galvos skausmas kurio nebėra. tai de jure ir de facto patampa kryžiuočių ir gandžių nuosavybė Todėl ir sako žmogus kad "pasikeičiau" 10 stogų, nors ant popieriaus toks rakštisteinas ubagėlis, kuris neturi nei kapeikos. Nors važinėja su X6 BMW.. Aišku tai kažkoks pereinamas paveldėjimo laikotarpis, kol turtas nepereina per kitus plovimo ir skalbimo ciklus suskilusiose geldų procesuose. Nu patys pagalvokit kaip tie jehovos liudininkų nekilnojamo turto korporacijos turi tokias milijardines apyvartas? Vienas didžiausių niujorke. Ir čia kalbama apie vietovę kur sukoncentruota viso pasaulio finansai, wall street,tt. Tarp kitko jehovistų finansus niujorke tvarko kažkoks tai šimonis. Tad čia negalima kažkaip reaguoti, nes tas oficialius valstybinis biurokratinis socialinės apsaugos aparatas tai irgi tik adatos skylutė ant ledkalnio viršūnės, pro kurią nutiesta drąsieji labdarinio šilko keliai kur ir landžioja visokie alibabų kupranugarių karavanai. Nu tame ir esmė su keistenybėmis kas liečia visas istorijos orvelinimus. Mes turėjome gerą progą stebėti kas vyko lietuvoje kai vėl kartojosi "sodybų tuštėjimo metai", kur žmonės metami iš savo sodybų, namų, butų, bendrabučių, tt.. Kažkas panašaus kaip kad atseit naciai vežė lietuvius į konclagerius ar stalinas vežė į sibirą. Nei viena ištuštinta sodyba nestovi tuščia. Iš karto į tas sodybas atsikraustydavo kažkokie tai "mūsiškiai". Negalima neatkreipti demesio ir tai kad dėka visokių automatizacijų informacinėje atviroje visuomenėje numirėliai tebegyvena ir vaikšto kaip zombiai. Nu visos sąskaitos gali būti apmokamos taip kad atrodys kad žmogus gyvas. Nu čia toli labai nereikalinga žiūrėti. Kad ir šitame laikraštyje paperoksidinta alibabinė kryžiuotė pati labai aprašinėdavo apie savo gandišką veiklą.
tad kas liečia neveiksnumą ir daktarų grupuotės cheminius ir biologinius vėžio varymo ginklus tai negalima neatkreipti dėmesio į kitus plačiai lietuvoje naudojamus kancirogenus prieš taikius gyventojus. Pvz beveik visi lietuvoje gaminami vaisvandeniai, limonadai, tt yra su saldikliais. Net kažkokių pasaulinio lygio gamintojų ale Lipton, Dr Pepper, tt. Didelė dalis mišrainių, žuvies gaminių, tt. Net LiDL negalėjo atsispirti kažkokiems "pasiūlymams", kuriems negalima atsisakyti ir yra priverstas pardavinėti kažkokią vietoje pagaminą į vietinės rinkos vartotojus nusitaikytą produkciją. Nu ale viči, lenkų mišrainės, silkės, sirupai, tt. Pas pačius lidlo gamintus produktus saldiklių kažkaip nesimato. Nu čia irgi galima žiūrėti į tai kaip į korupciją, kur LiDL taip gražiai bėgiojo bėgiojo po visą pasaulį ir va parklupo ant drąsių kelėnų, nes pradėjo šaudyti į savo kojytes. Čia negalima atleisti jeigu kažkas daro kažką ką nesupranta.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Dainius2019-06-05
Sutinku pats pasikeist ir už viską susimokėt, tik seną šiferį paimkit :) Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Rokas2019-06-05
mane tai išgelbėjo ši parama. Du stogus pasikeičiau! Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-06-05
vėl ramsto rakštisteinai kažką kas pas jus griūva. Jugi jeigu tikėti beraščių mokslo daktarų grupuotės kliedesiais tai asbestas labai pavojingas kancirogenas. Tai pas jus matyt kažkas su galva negerai kad kad gyvenat po stogu kuris nuodingas ir jums ir visiems aplinkiniams. Nu jūsų namas tai tarsi miesto rakštis, kažkoks biologinis ginklas žudantis visą rajoną, bendruomenę, miestą.. Jūs patys nesusiprantate. Greičiausiai esate psichiškai nesveikas. Nu tai jau ir yra karinės kriptologijos lazdos rūpybos ir globos operacijoms. Nu tas mūsiškis šimelionis greičiausiai ir yra tas gandžio bendražygis kalenbachas kuriam stovi išankstinis paminklas rusnėje. Kažin kodėl jis nesiskuta tos barzdos tarsi tai būtų susieta su kažkokiais talibaniniais įsitikinimais. Patys panagrinėkit veiklos ataskaitas šilutėje kas liečia taip vadinamas "socialines paslaugas". Vien ką reiškia tai kad šimtai žmonių pripažystami neveiksniais už akių. Kiekvieną savaitę po kelis žmones. Taip ir alibabos ir kapoja į kairę ir į dešinę lietuvius konstruodami lietuvininkų aparteido gegutės lizdą. Nu gal ta lietuvininkų sąvoka tarnauja tik kaip simbolinis rodiklis kad liuciferoniniams kryžiuočiams sekti kažkokį transformacijos ar reformacijos progresą. Nu tame ir esmė jeigu nesitvarkai savo stogo greičiausiai esi neveiksnus. Neturi pinigų? Matyt esi neveiksnus. Nusipirkai alaus butelį? Ar tu veiksnus žmogus kuris turį teisę vartoti alkoholį?

Va kas liečia visas paramas, labdaras, socialines apsaugas, tt ir yra labai akivaizdūs aparteido požymiai ir čia vien nagrinėjant jų popierius ir skaičius. Matot dabar irgi yra įdomus pereinamas laikotarpis kai jie pasinaudojo "floridos" trafaretais ir visus senelius meta į gatvę ir grūda į visur diegiamus ir statomus privačius senelių namus. Tad čia kompartamentalizuotas konclagerių tinklas. Čia irgi viskas ne taip paprasta, nes pas absoliučia daugumą lietuvos senelių pensijos nėra tokios didelės kad galėtų eiti į tuos namus. Tad čia irgi greičiausiai tik svertas, kur kraustomi visokie "lietuviai" iš kažkokios auksais inkrustuotos tremties. Panaši daina ir su vaikais, našlaičiais, tt.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar pavargote nuo karantino?