Informacija slepiama nuo visuomenės

2019-06-14
Kyla klausimai – jei ataskaitoje nėra nieko blogo, kodėl ji slepiama nuo visuomenės? O jeigu yra kažkas blogo – kodėl vis dar tylima?
Kyla klausimai – jei ataskaitoje nėra nieko blogo, kodėl ji slepiama nuo visuomenės? O jeigu yra kažkas blogo – kodėl vis dar tylima?

Praėjusių metų gruodžio pradžioje, paskyrus Eugenijų Judeikį rinkimų apygardos pirmininku,  patvirtintas audito planas, kuriame numatyta minėto asmens  vadovaujamuose Saugų vaikų globos namuose atlikti  veiklos ir valdymo auditą. Tai sukėlė daug klausimų, mat buvo prasidėjęs priešrinkiminis maratonas į rajono tarybą. Ne vienas auditą įvardino kaip galimą spaudimo priemonę rinkiminės apygardos vadovui. Bandėme išsiaiškinti, kokie gi tie patikrinimo rezultatai.

Pasirodo, įstaigos, kuri nėra privati, veiklos ir valdymo auditų išvadų sužinoti nėra galimybės. Bent taip sakė net pats Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis.

Išsiuntėme ir oficialų prašymą, kad būtų atsiųstos audito išvados. O atsakyme parašyta: „Saugų vaikų globos namų vidaus audito patikrinimo medžiagos pateikti negalime, nes ji yra didelės apimties, joje yra informacijos, kuri pagal Asmens duomenų įstatymą negali būti viešinama“.  Priminta, kad vidaus audito tikslas – sistemingai ir visapusiškai vertinant rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, padėti įgyvendinti viešojo juridinio asmens, jam pavadžių ir jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos tikslus. Rašoma, kad Saugos vaikų globos namų vidaus audito ataskaitoje pateiktos išvados ir rekomendacijos yra skirtos padėti įstaigai stiprinti vidaus kontrolės sistemą ir mažinti rizikos veiksnių įtaką jos veiklai. „Pažymime, kad vidaus audito ataskaita nėra skirta viešam publikavimui laikraštyje, ji pateikiama Administracijos direktoriui ir audituojamo subjekto vadovui. Tik tuo atveju, jeigu vidaus audito metu nustatomi pažeidimai, nagrinėti atitinkamų teisėsaugos institucijų, vidaus audito dokumentai perduodami  teisėsaugos institucijoms“, - dėstoma Ūkio skyriaus  vedėjos, tada ėjusios laikinai administracijos  direktorės pareigas Stanislovos Dilertienės atsakyme redakcijai.

Kyla klausimai – jei ataskaitoje nėra nieko blogo, kodėl ji slepiama nuo visuomenės? O jeigu yra kažkas blogo – kodėl vis dar tylima?


Straipsnio komentarai

..2019-06-14
kas labai svarbu susiprasti kad viskas kas liečia "vaikų" ar su jais susietus klausimus geltonosios spaudos priespaudoje tai vis tiek yra tik kažkokie drąsiųjų kelių asfaltas, duobių mušimas, lopymas ar asfaltavimas, svertai, virvučių tampymai, ėjimas išpažinties, tt. Čia kalba eina tik apie jūsų dėmesio energijos kraipymą. Nu tame ir esmė jeigu spauda tarnauja kaip veidrodis kuris atspindi realybę tada tai yra kažkokia informacija, bet ta informacija vis tiek iškreipta, nes pateikta atvirkščiai, atbulai, tt - ne laiku ir ne vietoje. Tai yra jums patogiu laiku ir jums patogioje vietoje. Jeigu tas veidrodis yra panašus į veidrodžius kabančius kreivų veidrodžių kambariuose atrakcionų parke tada tai nėra informacija, nebent jūs suprantate kas atspindima ir kaip iškraipoma. Nu čia jau yra karinė kriptografija. Dar baisesnis variantas kai veidrodis yra išmanusis ekranas, kuris ne atspindi bet tiesiogiai transliuoja - tai yra gali imituoti kad atspindi vaizdą. Tada tokia informacija gali būti papildyta ar augmentuota bet kada taip kaip reikalinga auditoriams ar auditorijai. Nu jūs jeigu darote kažką visada būsite kažko nedaskaitęs, nedažiūrėjęs, kirpęs nepakankamai pamatavęs, tt. Čia jau ir kalbama apie beraščių, purvinų ir žemėtų kiborgų kariaujamą kibernetinį karą. Nors "kariaujama" ir "karas" yra per stiprūs žodžiai. Nu įsivaizduokit jeigu elon musk susigalvotų savo spaceX raketas tempti į paleidimo vietą su žemaitukų arkliais, nes jūs kaip aborigenai nesuprantate kitos transporto priemonės. Nu čia tokia analogija su anglių karalystės apeigomis, kur irgi visokie karaliai jaučiasi nuogi jeigu neužsideda medalio tarsi kokie komunistiniai ar kitokie diktatoriniai padugnės ale kuprotas kalnas gorbačiovas tt.
Tad kas liečia pačius vaikų namus ar drąsuolės žydrosios statinės šeimynas, kur iš viso neaišku kas vyksta. Nu čia su šeimynomis žydroji statinė buvo panaudota kad atlaisvintų buožėms nekilnojamą turtą - visus dvarus, rūmus, tt kur būdavo įsikūrę vaikai namai. Bet tuo pačiu negalima irgi neturėti omenyje tas istorijas apie norvegijas, ukrainas, tt. kur jie čia atseit masiškai vežėsi vaikus gyvuliniais vagonais. Tad negali žinoti kas ir kaip iš kur bėga. Gal jau visi tie vaikų namai jau tarnauja kaip cžv kalėjimai prifarširuoti kažkokių karo pabėgėlių, palestiniečių, JT stovykų, misionierių gandžių ir kalenbachų vergų ar organų donorų, tt. Gal bėga iš vaikų namų nes juos papjaus organams, gal jau atlieka karines užduotis, pogromus, tt. Prisimenate kai adamkus gulėsi į ligoninę kad jam ten inkstą išpjautų ir kaip tą pačią savaitę adamkienės fondas pranešė kad kažkokiai varguolei mergaite nupirko bilietą kažkur į šiltus kraštus, bet ta paėmė ir nuskendo viešbučio baseine. Kažin ar jinai buvo organų donorė, o gal čia veronikos reikalai, kur drąsūs kelėnų pėdsakai veda pas cžv gestapo adamsų šeimyną? Virš visų vaikų kabo panašūs kirviai ir panašios priespaudos priemonės kaip ir gegutės lizdų nepakaltinamųjų. Matot kas darosi lietuvoje su visokiomis šaulių sąjungomis, skautais, tt. Tarsi jaunųjų hitleriečių trafaretas. Ant tiek vaikai yra užgestapinti kad jiems užmauna kerzus, karinę uniformą ir matyt pirmą sykį gyvenime išgirsta kažką švelniai ištarto jų atžvilgiu. Kažkokio vaivorykštinio cžvistėlio įsakymus ir tai atrodo kaip kažkoks gėris palyginus su pragaru kurie jie iki šiol kentėjo.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-06-14
vėl patys auditoriai mušasi, rėkia ir dar patvorinasi. jugi atviroje demokratinėje visuomenė spauda yra kaip ir vienas iš laisvės kolonų, kurie atseit turi nerašytus ir rašytus įgaliojimus kur jie gali audituoti bet ką ir bet kur ginant "viešąjį interesą". Tame ir esmė su galingomis plunksnomis ir jų kažkokiais dirbtiniais pakaitalais. Mažiausio žvirbliuko plunksnas negalima lyginti su kažkokio geležinio saulės mūšio transporto sistemų ikaruso plunksnomis kurios ant to ikaruso tik nupieštos ar užlipdytos ant korpuso kad atrodytų jog ikarusas yra plunksnuotas. Negalima lyginti obuolių ir morkų, negalima net lyginti dviejų obuolių iš tos pačios obels, netgi jeigu nenagrinėti "kilmės" popierių, net patys nuskynėte nuo tos obels. Gal priklijavo prieš jums ateinant su momeniniais klijais. Net jeigu du obuoliai tikrai iš tos pačios obels vis tiek gali būti labai skirtingi atvejai pvz vienas sukirmijęs, supuvęs kuris neriedės niekur net su didžiulėmis pastangomis, o kitas sveikutėlis. O gal sveikutėlis dėl to nes iš vaško nulipdyta identiška kopija, kurią jie jau sugraužė. jugi toje pačioje geltonosios spaudos priespaudos violetiniuose drąsiųjų kelėnų patvoriuose aiškino kaip iš tų "namų" bėga vaikai. Niekas iš namų nebėga. Jeigu bėga tai ieškoti namų. Čia negalima irgi skubėti daryti kažkokių išvadų, nes į visus vaikų namus reikalinga irgi žiūrėti kaip kažkokius skraidančių olandų 1001 nakties alibabinius kilimus po kuriais šluoja gandžiai ir kalenbachai kažkokius kartuvių virvių galus. Nu jeigu nukrematoriną kažkokį vietinį aborigeną su ugniniu vandeniu, imigracijomis, savižudybėmis tai vaikams, naminiams gyvuliams, naminiams gyvunams, tt jau jie turi pasiruošę globos ir rūpybos infrastruktūras., kuri tuo pačiu tarnauja ir kaip infrastruktūra kad kurti konclagerių prižiūrėtojų "darbo" vietas brexitinės invazijos cžv gestapininkams. Nu viena iš gerais ketinimais grįstų labdarinio šilko kelių nišų kur tiekiami brexitinės imperijos nusikaltėliai. Tuo labiau reikalinga turėti omenyje kad viskas kas liečia "socialinį verslą" tai yra ir yra kamuolinių gaujų mafijos biznis. Kažkas panašaus į švietimo sistemoje išduodamus privalomas ubagų terbas vaikams taip vadinamus mokinių krepšelius. Čia yra viskas žymiai baisiau, nes tas ubago krepšis apima viską. Nu čia kaip tos senos istorijos kur visokiuose alibabų kraštuose grobia vaikus juos suluošina tam kad keltų gailestį ir būtų galima efektyviai ubagauti. XXI amžiuje "išsivysčiusiose" šalyse tai jau yra modernizuotos vergovės dalis (modern slavery), nes viskas eina oficialiai per biudžetus, NVO, viešasias įstaigas, tt ir dar palydint viską su viešnaminių ryšininkų rėkimais ir garbėtroškiniais paradais. Nu paimkit paprastą pavyzdį kaip kad tas cžv atgimėlis iš neaišku su kitais atgimėliais kur nueina į vilniaus centrą su maltos ordino kryžiuočiais išsiverda sriubos, patys suvalgo ir atseit čia kažkoks žygdarbis. Matot kiek buožių šituose ar kituose vaikų namuose vos ne kiekvienas vaikas maitina kažkokį kraują siurbiantį buožę. Bet čia irgi negalima tikėti tuo kas parašyta. Gal tikrovėje dirba 10 kartų mažiau žmonių. Visi likę ilsisi po palmėmis karibų piratų salose.
Nu kas liečia valstybės saugumą tai teisiškai vaikai net nesiskaito kaip žmonės, pas juos nėra žmonių "teisių", jie neturi dokumentų, negali balsuoti, priiminėti kažkokių sprendimų, tt. Žiūrint iš smaluotų kryžiuočių ideologijos pusės vaikai gimsta su prigimtine nuodėme ir patenka į kažkokį pragarą ir vaikystė tarsi kažkokia skaistykla, kur jie išmokomi skaityti ir skaitytis. Čia aišku kalba eina žiūrint į viską iš vaikų pusės. Jiems nėra jokių šansų. Jie tarnauja tik kaip atributai ant sataninės kalių ėdimo šilo karšiamos eglutės.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Kaip manote, ar bus antroji viruso banga ir vėl įvestas karantinas?