Šeimos kortelė: kam priklausys ir kaip atkeliaus iki šeimos

2019-06-17, socmin.lt

Seimas yra nusprendęs, kad gausios ir neįgalų vaiką, nepaisant jo amžiaus, prižiūrinčios šeimos šiais metais įgis galimybę pasinaudoti Šeimos kortele, kuri garantuos specialias lengvatas, paslaugas, privilegijas ar nuolaidas prekėms bei renginiams. Planuojama, kad kortelė šeimas pasieks paštu rugsėjo mėnesį, naudotis ja galės visi šeimos nariai.

„Gausios ir neįgalius vaikus auginančios šeimos su Šeimos kortele įgis galimybę naudotis vienkartinėmis ar daugkartinėmis mūsų partnerių nuolaidomis tiek viešajame, tiek privačiajame sektoriuje. Nuolaidų krepšelis bus kintantis, nes sudarome galimybę partneriams teikti vienkartines nuolaidas, taip pat sudaryti 3 ar 6 mėnesių bei ilgesnės trukmės sutartis“, - teigia socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.

Šių metų liepos 1 d. įsigaliojus Šeimos kortelės įstatymui, prasidės kortelės gavėjų duomenų tikslinimas ir vardinių kortelių gamyba, o rugsėjo mėnesį kortelės turėtų pasiekti gausias ir neįgalius vaikus prižiūrinčias šeimas.

Numatoma, kad Šeimos kortelė bus gaminama pagal Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) nurodytus duomenis ir išsiųsta į faktinę ar deklaruotą gyvenamąją vietą. Prioritetas bus teikiamas faktinei gyvenamajai vietai. Tačiau dar prieš tai šeimos gaus elektroninius laiškus, kuriais bus prašomos išreikšti sutikimą gauti Šeimos kortelę. Neišsakius tokio sutikimo Šeimos kortelė negalės būti gaminama ir atsiunčiama dėl sustiprintos asmens duomenų apsaugos.

Jeigu šeimos duomenų nėra SPIS sistemoje (taip gali nutikti, jei šeima nepildė prašymo vaiko pinigams), tuomet šeima kortelę galės gauti užpildžiusi prašymą Socialinių paslaugų priežiūros departamentui (SPPD). Prašymą bus galima pildyti internetu www.spis.lt.

Šeimai bus išduodama viena nemokama kortelė – ja galės naudotis visi asmenys šeimoje, kurių vardai ir pavardės bus nurodyti ant kortelės. Jeigu šeimos nariai norės naudotis kortelėmis atskirai, reikės užsakyti papildomus egzempliorius ir kompensuoti nustatytas gamybos bei personalizavimo išlaidas. Šeimos kortelė turės būti naudojama kartu su asmens dokumentu.

Kas yra gausi šeima?

Remiantis įstatymu, Šeimos kortelėmis galės naudotis gausios ir neįgalius vaikus auginančios šeimos.

Gausi šeima – tai tokia šeima, kurioje auga 3 ir daugiau vaikų, įvaikių ar globotinių iki 18 metų amžiaus. Į gausios šeimos gretas patenka ir pilnamečiai vaikai iki 24 metų, jei jie nedirba, neturi savo vaikų ir mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, profesinėje mokykloje pagal formaliojo ugdymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą.

Gausios šeimos nariu pilnametis vaikas išlieka pabaigęs bendrojo ugdymo mokyklą iki tų metų rugsėjo, kai tradiciškai prasideda studijos universitetuose ar profesinėse mokyklose.

Gausioje šeimoje gali būti du tėvai ar vienas iš tėvų. Jei pora išsiskiria, gausios šeimos statusas lieka tam iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu lieka gyventi 3 ir daugiau vaikų.

Jeigu išsiskyręs asmuo su vaikais sukuria naują šeimą su asmeniu, kuris taip pat turi vaikų, vaikų skaičius šeimoje yra vertinamas bendrai.

Kas yra šeima, kuri slaugo ar prižiūrį neįgalųjį?

Neįgalųjį slauganti ar prižiūrinti šeima – tokia šeima, kurioje tėvai globoja teismo neveiksniu pripažintą vaiką ar prižiūri, slaugo neįgalų ar 55 proc. ir mažesnį darbingumą turintį vaiką. Vaikas gali būti pilnametis, bet jis turi gyventi su tėvais ar globėjais.

Šeimos kortelės partneriai

Šeimos kortelės turėtojams specialias lengvatas, paslaugas, privilegijas ar nuolaidas suteiks privataus ir viešojo sektoriaus partneriai. Visos naujienas apie nuolaidas bus publikuojamos Šeimos kortelės tinklapyje.

Partnerystė galės būti 3 lygmenų:

  1. Kortelės svečias suteiks vienkartines nuolaidos Šeimos kortelės turėtojams.
  2. Kortelės draugas užtikrins nuolaidas sutartoms prekėms ar paslaugoms ne trumpiau nei 3 mėnesius.
  3. Kortelės partneris sudarys sąlygas nuolaidomis ir lengvatomis naudotis ne trumpiau nei 6 mėnesius.

Įmonės ir įstaigos, kurios nori tapti partneriais, gali kreiptis elektroniniu paštu seimoskortele@sppd.lt arba telefonu  8 706 68271.

Šeimos kortelę administruos Socialinių paslaugų priežiūros departamentas (SPPD) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

2019 m. Šeimos kortelių gamybai, mobiliajai programėlei, specialiam ženklui, kortelių platinimui ir informacijos sklaidai skirta 184,3 tūkst. eurų.


Straipsnio komentarai

..2019-06-17
tad čia irgi negalima nepažiūrėti į tokius gerais ketinimais grįstus vieškelius kaip į karinės kriptografijos dvigubas technologijas. Kur jūs turite važiuoti tuo keliu tiesiai, kai tuo tarpu viskas tuo keliu važiuoja atbulomis. Kas keisčiausia kad jie aiškina kaip lietuvoje gyvenimo lygis siaubingai pakilo bet tų skurdžių ir neįgaliųjų kažkodėl labai padaugėjo, tarsi tai pateisinimas visam tam monstriniam durnių motinysčių, teresių, gandžių ir kalenbachų buožių socialiniui aparatui. Jie tai paaiškina kad atseit tarybų laikais slėpdavo invalidus, jie niekur neišeidavo, būdavo uždaryti, tt. tarsi visi tie nelaimėliai kažkas "natūralaus", nors tarp tų buožių labai mažai kažkokių paliegusių visi iš stuomens ir iš liemens. Tad apie tuos "slėpimus" komunizmo laikais nėra tiesa. Visi būdavo slepiami. Būdavo tų invalidų tikrai, šilutėje ir su downo sindromu (du su downo sindromu gyveno kaimynystėje mano klasioko tame pačiame sublokuotame name kur po to jis išsikraustė į vilnių statyti perestroikos ir dangoraižių cžvistėliams), ir su riedlente be kojų važinėjo ir be kojos su ramentais vaikščiojo ir su vežimuku, tt. Dabar atseit nuo to gyvenimo lygio visiems kažkokie vaivorykščių spektrai kažką smegenyse išėda pasidaro kaip pasiutusių karvių brexitinės kempinės. Atseit taip labai tomis būsimosiomis motinomis rūpinamasi. Nustatomi viskas apie negimusį kūdikį taip kad užtikrinti kad nebūtų jokių ten downing street sindromų ir kad galėtų būsima motina pasidaryti kokius tik nori abortus, kurie visiems labai prieinami ir apmokami. Ir čia reikalinga susiprasti kad net prie visų abortų čia vis tiek tiek tų neįgaliųjų gimsta. Matot čia akivaizdžiai kabina makaronus ne vien daktarų grupuotė, bet ir karinės biologinių ginklų programos. Gal tas gyvenimo lygis ir pakilo, bet tik tiems kuriuos turima omenyje. Nu kalba eina apie kažkokius natistinių ESeininkų šindlerinius sąrašus. Kiti jau nebesiskaito. Jie jau nurašyti. Tam ir reikalinga "rūpyba", kad tuos kurie nebesiskaito palydėtų į krematoriumus. Nu kad šiuo atveju vaikai tarnauja kaip gyvieji skydai, nepamirštant kad turbūt nemažai tų vaikų tikrovėje net neegzistuoja, nebeegzistuoja arba egzistuoja tik rakštisteinų stalčiuose arba vienu metu keliose vietose. Nu kažkas panašaus į rūpybą kai kokie mongolų klajokliai "rūpinasi" savo gyvuliais pvz karvių ar arklių kaimene. Visa ta bendruomenė ir yra dėl tų gyvulių pomirtinio gyvenimo, kur juos po vieną paskers tam kad jų kūną suvalgtų ir kraują išgertų "rūpintojėliai", kurie rūpinasi saugumu, sveikata, tvarka ir teisingumu. Nu jeigu dvi karvės pradės peštis jie sudrausmins dar su pirščiuku pagrūmos pamokančiai - nedarykit taip galit susižaloti. Vien dėl savo pomirtinio gyvenimo ta gyvulių ferma ir egzistuoja. Panagrinėkit sąrašus kur socialinė ministerija susidaro apie skolininkus tėvus kurie nemoka už vaiko išlaikymą. Nei vienos lietuviškos pavardės. Kažkokios iš vis ne pavardės. Iš mėnulio nukabinti personažai. Bet netgi jeigu pažiūrėsit į tų pačių buožių kurie čia taip įnirtingai apsimetinėja ir vaidina patriotinius lietuvius - vis tiek nemokėdami anglų kalbos nelabai ten ką ir suprasit ką jie ten rašinėja. ale kažkokia alibaba apsišpakliavus apsiperoksidinus ir va influencina kad jinai "#lithuaniangirl" Ir tai labai raudona vėliava. Nes kaip bebūtų gaila tai tik patyčios už kurias kažkaip jie dar ir gauna pinigus. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-06-17
Kaip suprasti kad seimas turi kažkokius partnerius? Šilkinį kelią drąsuoliai kryžiuočiai nusitiesė? tie partneriai pasinaudodami seimo nuolaidumu vysto kažkokį nuolaidavimasi kad vystyti kažkokias mūsiškių gyvulių fermos operacijas? Visi vaikai lygūs, bet mūsiškių vaikai lygesni negu kiti. čia gali būti visko, nuo sezamai atsiverk smaluotų biudžetų plovimo ir iki kažkas matyt panašaus į korteles nacių koncentracijos stovyklose ar leningrado blokadoje. Nu nacių dievų miškuose irgi buvo talibaninis aparteidinis lygybės režimas: visi maitinami ir rengiami vienodai, bet į krematoriumus keliaudavo matyt tik kažkokie nebendruomeniški, apolitiški, nevisuomenininkiški, tt. Pažiūrėkit tas nuotraukas kai "išvaduoja" koncentracijos stovyklas kiek visokių dryžuotomis uniformomis rubuilių patvorinių stovi su blizgančiais nuo taukų žandukais ir suktomis akimis. Čia irgi negalima atmesti kad fotografijos suklastotos, kaip kad su žuvėjų krašto lietuvininkais, knygnešystėmis, vydūnais, šojais, tt.. Nu tame ir esmė knygnešystės buvo vykdomos dabar ir ne vien su knygnešių kvartalo gaujomis. Tai tik dalis asimetriškai ir asinchroniškai apgyvendinto ir dėl jūsų specialiai jums suskaldyto karinio miestelio kontingento. Tad supraskit kad tai gali būti tik kriptografijos priemonė pvz kuri tikrovėje išsiverčia jau į LiDL ar maximos apsipirkimo korteles tiems visokiems spec nazams kur dabar gandžiai veža iš neaišku kur į lietuvą Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Jei turite šiek tiek laisvo laiko, kas jums labiau patiktų?