Tvarkydamas įsigytą namą Šilutės r. vaikinas aptiko seifą su amunicija

2019-06-23

Šilutės r. tvarkydamas įsigytą namą, jaunuolis aptiko seifą, pilną medžioklinės amunicijos. 

Kaip pranešė Policijos departamentas, birželio 22 d. apie 10 val. 15 min. Šilutės r., Pagrynių kaime, jaunuolis (gim. 1999 m.), tvarkydamas įsigytą namą, rado seifą.

Seife buvo dvi skardinės (apie 300 g) parako, 99 vnt. 12-to kalibro medžioklinių šovinių, 41 vnt. 5,6 mm kalibro ir 63 vnt. medžioklinių šovinių kapsulių.

Rasti daiktai paimti sunaikinti.

lrytas.lt


Straipsnio komentarai

Būkit geri2019-06-27
Atjunkit kas nors ta dvitaški. Iš anksto dėkojam. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Hadis2019-06-26
paraką tai galėjo pasilikti...
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. to va čia tai komentarai2019-06-25
"tarsi"? kas čia per diagnostika. Kaip tu tą sielą čiupinėji, matai, užuodi, tt? Kaip tu ją sugebi atskirti nuo kūno? Gal dėl tavo tokių "sugebėjimų" ta atskirta siela ir pradeda "sirgti". Argi užduodamas tokį kvailai suformuluotą klausimą nesuvoki kad statai save į panašią kategoriją kaip kažkoks sielos ligonis kuris tarsi nei iš šio nei iš to pradeda duoti ir daužyti sau su kumščiu per galvą. Ir mes net nenagrinėjome pačio žodžio, kuris vis tiek tėra tik žodis, kuris nieko ir neapibrėžia, nors atseit tiek labai daug reiškia. Tad tu irgi atėjai iš anksto nusitiesęs vaivorykštės tiltus tarsi esi suradęs su manimi bendrą kalbą. Man tavo žodžiai nereiškia tai ką tau reiškia. Tad tu užsiimi ne tuo kuo tu galvoji kad užsiimi. Tau stipriai kažkas atrodo. Tad kaip gali sirgti tai ko nėra? Čia jau eina kalba apie kryžiuočių daktarų grupuotės zen ginklų alchemijas, kur patys plodami antausius su vienos rankos delnu per žandą patys rėkia klausimus kokie garsai girdisi? Nu jeigu tikėti jų beletristinėmis retorikomis siela gi yra nemirtinga. Tad viskas kas liečia sielovadą ir sielogyda tame tarpe yra akivaizdūs aferistų ir ostapininkų karinės operacijos ir čia kalbant ne tik apie šarlatanus ar šundaktarius bet ir apie pačius oficialiausius visuotinai pripažintas organizacijas ar įstaigas pvz vatikaną, meccą, tibetą, jėruzalę, macikus, švėkšną, leniną, tt.. Tad jeigu kažkas ir serga tai tikrai ne siela. Tad aš nežinau ką reiškia tau tokie žodžiai kaip "ginčai", žodis "siela", nei žodis "serga", tt. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
va čia tai komentarai2019-06-25
be ginčų siela tarsi serga. Kodėl? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. to va čia tai komentarai 2019-06-25
nu tu neklysti išskyrus vieną mažytę detalyte - aš nieko neįrodinėju apie nieką. yra įdiegtas cžv gestapo lygybės režimas kur net karas lygus taikai, vergovė lygi laisvei, žmonės lygūs ne tik ąsilams, bet net ir biologinių ginklų programų iškrypėliatui kurie save skaito lygesnius už ąsilus nes jų lygis atseit kabo kažkokiose vaivorykštėse prieš kurias jokie ąsilai nepašokinės. Nu smaluotų biudžetų iškrypėliatas atseit ant tiek lygūs kad jiems visada reikia visokių išlygų tt. Atskirų tualetų, atskirų perėjų, atskirų klubų, atskirų įstatymų, tt.. Nu jie kažkokie atseit buvo čia visada, bet buvo atsiskyrėliai kurie matyt išropojo iš po žemių kaip žemaitiniai kiborgai kad galėtų reikalauti kad su jais vienytumėtės ir atiduotumėt jiems savo žmonių teises. Jiems tos jūsų teisės nereikalingos, tai nei šilta nei šalta. Bet kai jūs atiduosit savo teises, vadinasi jau būsite pavirtę kažkokiais gyvuliais, kurie gėrė kažką iš kažkokių pėdučių. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
va čia tai komentarai2019-06-25

Turite ginčijimosi meno gyslelę. Jūs vienas čia įrodinėjate, kad kiti yra asilai. Tai Jums puikiai pavyksta įrodyti, tuo pačiu įrodant, kad esate vienas iš jų.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. to va čia tai komentarai2019-06-25
tame ir esmė kad net su tokiomis sparnuotomis frazėmis irgi nepaskraidysi, neparoposi ir sotus nebūsi. Tai tik žodžiai, kurie nieko nereiškia ir nieko nepaaiškina. Nu tame ir esmė kad jūs nežinote nieko apie tai ar jūs esate gimę, pamesti nešant, ropojant ar skraidant o gal rasti kopūstienės puode katilinėje, sukonstruoti kažkokio frankenšteino, tt. Ar prisimenate savo gimimo dieną ir dėl ko tai atsitiko? Vargu. Jeigu tikėti gimdymo stereotipais tai naujagimiai kažkodėl niekados nesidžiaugia atėję į šį pasaulį. Iš karto rėkia tarsi skerdžiami, tarsi būtų papuolę ne ten kur reikia. Tarsi į kažkokį pragarą. Nu jūs nežinote nieko apie jokius savo gimimus. Jūsų gyvenime tiesos yra tiek kiek yra jūsų tikėjimo tikint tai ką rodo apakintos akys ar ką girdi apkurtintos ausys. Su atgimėliais yra kiti reikalai. Jie yra atgimę nešini kažkokios išorvelintos istorijos, kurią jie kažkaip "stebuklingai" žino nors nėra nei vieno žmogaus gyvo iš tų laikų. Jie puikiai žino kada ir kaip patapo atgimėliais kažkokių rakštisteininių stalčių aferų dėka. Nu nors tai ir yra skysti ant snarglių sukabinti stogai, bet vis tiek jie kompensuoja visus trūkumus "drąsa", kelėnais, pilietiškumu, bendruomeniškumu, ta tikraja vyriškumo mokyklų meile lietuvai, trispalvių mosavimu, paradais, mušimusi į krutinę, tt. Tad čia irgi labai svarbus momentas tai tuo pačiu yra istorija kuri neegzistavo kol jie ją neįkūnijo. Ta istorija taip ir sugalvota kuri apima laiką kuris buvo prieš jus ir po jūsų ir kurioje jums nėra vietos. Vadinasi jūs esate kažkoks svetimkūnis. Jiems tik reikalinga jums įrodyti savo viršenybę ir pranašumą kad jūs susiprastumėte pats kur jūsų vieta ir pats savanoriškai įlįstumėte į krematoriumo krosnį.
Paimkite skraiduolius pvz darių ir girėną, paksą, kairį, tt. Ten lietuvių nėra nei vieno. Kas liečia darių ir girėną tai akivaizdi karinė psichologinė operacija, nieko nesiskirianti nuo prezidentūros tualetinio popieriaus užkerėjimų. Tos pasakos apie du būtigeidinius broliškos meilės gaidelius į malūną skrendančius su lituanica irgi buvo "dėstoma" kaip istorija sovietiniais laikais.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
va čia tai komentarai2019-06-25
iš karto tampa aišku, kad gimęs ropoti skraidyti negali. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-06-24
nu čia negalima kažkaip susiprasti ką nors kai vyksta ir karas ir ir taika vienu metu. Tai yra nei karas nei taika. Vyksta būtigeidiniai makaronai. Nu net tas storulio sugalvotas knygos pavadinimas irgi yra dviprasmybė kurią galima dvilypiškai nešioti ir primetinėti nedaverčiant. "mir" rusų kalboje reiškia ne tik taiką bet ir pasaulį. Tad jeigu išversi "karas ir pasaulis" ar "pasaulių karas" ar "pasaulinis karas" nebūsi suklydęs, bet toje prasmėje nebeliks taikos. Nu kaip kad dabar ką tik cžv gestapo iškrypėliato spec nazai įsteigė lietuvoje laisvės partiją. Visos likusios partijos automatiškai patampa ne laisvės partijomis. Matot čia irgi yra karinė ataka, kur viską ką jie sako ir daro yra atvirkščiai. Nu pagal kryžiuočių ideologiją vaikai gimsta su nekalti, bet su prigimtine nuodėme. Čia yra labai sudėtinga suprasti ką jie turi omenyje. Gal dėl to kad pats gimimas ir yra nuodėmė? Nu kažkas kas yra nesankcionuoto. Tie kurie gimsta su ale įsivaizduojamais sidabriniais šaukštais burnoje net nesikaito kaip vaikai. Jie skaitosi kaip lygūs. O gal toks pasaulis pagal kryžiuočius skaitosi tarsi pragaras, kurį jie prižiūri, kur kažkokie pasmerktieji atitremiami vaikų pavidalu kad atlikti bausmę, kur juos ir gano pragariniai kryžiuočiai. Kryžiuočiams jūsų nuodėmės nėra svarbu. Jie žino kad jūs nuodėmingi ir to užtenka kad lupti jus kaip apsivizginusius šunis. Na o jeigu dar čia bandysi vaidinti kažkokį šlangą tai tuojau parodys kas ir kaip. Gal vaikai tarnauja tarsi "tabula rasa". Jie nekalti tik jiems kryžiuočiai kaip ąsiliukams užkrauna nešti savo nuodėmes. Vietoj "kryžiuočių" galima įstatyti bet kokią kitą buožių rūšį - kad ir komunistinius ateistus, nėra svarbu tai tik skirtinga kriptologija vergovei. Tad tame ir problema su cžv gestapo suktybėmis. Jeigu jums duoda rinktis "gyvenimas ar mirtis?" tai nėra pasirinkimas. Jeigu pasirinksit gyvenimą tai mirtis jau yra automatiškai įskaičiuota į tokį "paketą". Jūs vis tiek pasirinkote mirtį. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-06-24
nu čia galima visaip pateikti informaciją kad bandyti įnešti aiškumo į kažkokią situaciją. Reikalinga susiprasti kad man irgi viskas visaip atrodo ir čia jau yra labai dideli akmenys skrendantys į jūsų labai pilnai supiltas ir perpildytas stiklines pilis, pilaites, pylimus, tt. Niekas nesutepta niekur nenuvažiuota. Neturiu net batų kad pabėgioti skustuvo ašmenimis. Nu jeigu lietuvos teritorija yra cžv kalėjimas tas kalėjimas vis tiek tuo pačiu metu yra ir ne kalėjimas. Kažkam tai yra darbo vietos, kažkam tai yra vieta atlikti mokslinius tyrimus ir eksperimentus su kalinias, kažkam tai teritorija, kažkam tai westworld atrakcionų parkas, kažkam tai gyvulių ferma, kažkokiems buožėms tai liuksusinio gyvenimo rojus, kalbant apie karybą tai lietuvos teritorija tuo pačiu ir yra didelė karinė bazė, tt. Kas svarbu tai kokios buvo įdiegtos ir kokios diegiamos sistemos ir tinklai. Va čia ir buvo vaivorykštinės perėjos per gerais ketinimais grįstus kelius, kur labai didelis eismas. Jie turi stebuklingą vaivorykštės spektrą, su kuriuo tą eismą reguliuoja. Šviesoforinė lietuvos trispalvė tik trys spalvos. Jeigu jūs bandysit eiti per drąsos kelią jus nutrenks ir sutraiškys kaip kokį rupužę. Apie kokias sistemas kalba eina. Nu apie bet kokias. Paimkit pvz ne teritorinę savivaldą, bet profesinę. Kur pasinaudojant seimu susikuriama organizuoto nusikalstamumo tinklai, kurie save ir valdo. Nu ale teisinė neliečiamybė mafijai, vor v zakone, diversantams, tt. PVZ prieš daugiau nei 20 metų seime buvo pradėtas rengti įstatymo projektas kad duoti tokią nepriklausomybę dantistams. Tuo laiku jie dar vadinosi stomatologais. Kaip parengė ir patvirtino tą projektą jie paorvelino ir sudegino tiltus pervadindami ir profesiją į odontologus. Įsteigė rūmus, kurie ir yra atsakingi už visus lietuvoje esantis dantis. Matot angliškai rumai verčiasi kaip "palace", "mansion", tt, bet jie išvertė kaip "chamber". Tarsi kaip kamera ale nacių dujų kamera. Tad tokių įteisintų buožių savivaldos dujų kamerų (gaslighting chambers) lietuvoje nėra labai daug, bet vis tiek jos tiesiogiai ar netiesiogiai valdo visą lietuvos teritoriją apeidamos visus įstatymus. Nu jie gali bet kur bet kokį vietinį ar alibabinį trojos arklį įdarbinti, įpensinti, įsargdinti, nuinvalidinti, nužmoginti, tt. ir čia tik kalbant apie popierius, nes vis tiek niekas neatsispindi popieriuose tai kas vyksta tikrovėje. Nu jeigu lietuvos teritorija yra kainė bazė tai bet kuri parduotuvė yra taip vadinamas commissary, bet kuri gydymo įstaiga karinė ligoninė, bet kuris policininkas tai karo policija, bet kuris teismas tai karo tribunolas, sienos apsauga tai konclagerio apsauginiai, tt. Nu čia yra tos sistemos kurios ir yra labai svarbūs dvigubo veikimo ginklų technologijos. Jų neįmanoma pagauti su kruvinomis rankomis nes jų rankos ir taip visada kruvinos. Todėl jie ir yra panaudoti karinės taikos agresijai. Tad čia jau negalima kažkaip bandyti ieškoti blogio "šaknų". Nes rusijoje, amerikoje, ir turbūt visur kitur lygiai ta pati situacija. Jie nebaudžiami dėl karo, daugių daugiausia kas jiems gresia tai paplekšnojimas ant rankytės ir ant žando už "korupciją", kuris vistiek karinėje atskaitos sistemoje skaitysis kaip žygdarbis vertas medalio. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-06-24
kas liečia takią informaciją toks "domėjimasis" viešai jau peržengia padorumo ribas. Gal tu bandai kirsti išdžiuvusias upės vagos dugnus? nu oficialiai kur aš gyvenu tai nėra kažkokia karinė ar valstybinė paslaptis, bet kuris cžvistėlis ar citrinliemenis tau neprivalo neaiškinti tai ką tu ir taip turėtum turbūt "nežinoti", bet tu pavartojai žodį "gyveni". Tai labai stipriai išsireiškta. Nu taip kaip vyksta žydinčios vienybėje karinės taikos agresija nors brexitiniai okupuoja teritoriją grįsdami gerais ketinimais drąsiuosius vieškelius kad galėtų atbulomis važiuoti labdaros šilkiniai keliai vis tiek jie ant tiek uber alles kad visą teritoriją skaito iš anksto kaip savo. Nu įsivaizduok žmogus atėjęs į kazino ar viešnamį skaitosi ne tik kaip klientas, bet ir kažkas kas atnešė pinigų. Tik nežino kur juos padėti. Kitas reikalas jeigu kazino atsikrausto į tavo namus. Nu nors tokia karyba gali atrodyti kaip azartinis žaidimas, bet jie ale kažkokie kazino krupje. Tame ir esmė jie vis tiek turi elgtis kažkaip kad jie "klientams" kuriuos jie aptarnauja neatrodytų kažkaip. Klientai nežaidžia. Dar svarbiau kad krupje neatrodytų kažkaip pačiam kazino. Va čia ir yra įdomu kad taip kaip tas "kazino" suorganizuotas tai vistiek kažkokia palaida bala. Tad iš tokios valdžios pusės žiūrint tu gyvendamas bute ir esi okupantas, nors įsikėliai į tą bute vos tik jį pastatę - jį statė iki 1980 ir pastatė ir pridavė jau po 1980. Paklausk jako. Nu tada vietinis aborigeninis žmogus skaitosi kad okupuoja kryžiuočiams priklausantį turtą. Tereikia surasti kažkokių mirtinų nuodėmių ir tas butas atsilaisvins, tada kada jiems tik tai reikalinga. Jiems gi viskas sustyguota jie čia turi labai daug žmogiškųjų resursų atbrexinti. Kiekviena raganiška švelniai kalbanti bobutė turi po milijoną anūkų anglijoje su maišais pinigų. Tad ne aš negyvenu jokiame bute. Aš benamis. Kur mano butas, pinigai, pensijos, draudimai, tt aš nežinau. Nežinau kas mano tikras tėvas ir kas mano tikra motina. Tie išgaminiai parazitai tai nieko bendro neturi su nieku. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
to...2019-06-24
man atrodo kad tu gyveni kažkur Melioratorių kvartale , name ,statytame iki 1980m. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-06-23
19-20-metis ne nusipirko namą pagryniuose, bet įsigijo. Nu kažką matyt susargdino daktarų grupuotė tas medininkas gijo gijo ir nugijo į krematoriumą, o namas ir įsigijo. jeigu tame name prieš tai gyveno medžiotojas tai ten irgi turbūt ne trobelė ant vištos kojelės, nes ta medžiotojų kasta tai nelabai kuom ir pasikeitė nuo tarybinių laikų. Ten gi visi kažkokie išrinktieji, kurie irgi atseit medžioja ir žmones kurious išsirenka kad būtų su jais o ne prieš juos. Nu ir tarybiniais laikas medžiotojų tie būreliai būdavo ale priedanga kad geri vyrai galėtų susirinkti ir "gerti", o nugirdžius nusigėrusių ausis ir akis džiaugtis privatumu glostyti ir lyginti vienas kitam gražulio kelnių kantus. Tam ir esmė kad tolerancija alkoholiniams gėrimams irgi yra didžiulė raudona vėliava. Jūs tai labai netolerantiški. Jūs niekados neapgersit kažkokio cžvistėlio, kurie kažkaip ir geria panašiai kaip tie sportiniai hot dogų valgytojai. Gali kibirą maisto suvalgyti mažytė 40kg sverianti moteris. Tarsi maistas ar gėrimas teleportuojasi kažkur kai įsideda į burną. O jeigu pabandysit gerti su jais tai panaudos ugninį vandenį kaip salvės ugnį prieš jus taip kad voliositės po stalu ir dar būsit išsiseruminęs su visa tiesa, kurios net nežinojote ir taip. Jus matyt taip kažkas lenkė ir aplenkė kol buvot jauni. Negalima sakyti kad jeigu lenkia tai lenkai, bet jeigu pasakysi tai koks skirtumas nes taip ir yra su tais žodžiais kurie skraido kaip nesugaunami žvirbliai. Kas iš adamsų šeimynievič išlankstė šeimankų? Gal ir su šungrybauska buvo panašiai? Nors ten iš vis neaišku ar moteris. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Kaip sekasi laikytis karantino reikalavimų?