Daugiabučių gyventojai galės suskystintų naftos dujų balionus pasikeisti saugiomis alternatyvomis

2019-07-02, enmin.lrv.lt

Birželio 27 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas įsakymu patvirtino veiksmų planą, kurio tikslas – iki 2022 metų atsisakyti nesaugiai naudojamų suskystintų naftos dujų balionų (toliau – dujų balionų) daugiabučiuose. Plane taip pat numatytos priemonės, kurios paskatins gyventojus tokius dujų balionus pakeisti kitais energijos ištekliais.

Veiksmų planas numato žingsnius 2019–2022 m. laikotarpiui, kurie padės daugiabučių namų gyventojams pasirinkti optimalias alternatyvas, atsižvelgiant į konkrečias situacijas. Taip pat apibrėžti veiksmai, kurie padės užtikrinti maksimalų finansavimą iš visų galimų šaltinių tam, kad daugiabučių namų gyventojams finansinė našta būtų minimali.

Šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas draudžia aukštesniuose kaip dviejų aukštų daugiabučiuose naudoti suskystintųjų naftos dujų balionus su dujinėmis viryklėmis. Tokia nuostata įtvirtinta jau anksčiau, nes dujų baliono naudojimas daugiabučio namo bute kelia grėsmę visų daugiabučio namo gyventojų saugumui. Atsitikus nelaimingam įvykiui, pavyzdžiui, gaisro atveju, iš aukštesniame aukšte esančio daugiabučio namo buto pašalinti pavojaus šaltinį (dujų balioną) daug sudėtingiau.

Todėl 2018 metais Energetikos ministerija Valstybinei energetikos inspekcijai pavedė atlikti dalies daugiabučių patikrinimus. Jų metu nustatyta, kad net 74 proc. patikrintų butų, kurie yra aukštesniuose nei dviejų aukštų daugiabučiuose, yra naudojami dujų balionai – iš viso šalyje gali būti apie 20 tūkst. tokių butų.

„Energetikos sistemų saugumas yra vienas svarbiausių mūsų prioritetų. Negalime daugiau leisti tęstis tokiai situacijai, nes pasekmės gali būti labai skaudžios. Šiuo planu siekiame sukurti kuo palankesnes sąlygas gyventojams pasikeisti pavojingus dujų balionus saugiomis alternatyvomis“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Pirmajame etape iki 2019 metų pabaigos bus patikrinti kiekvienos savivaldybės teritorijoje esantys daugiabučiai, ar juose naudojami dujų balionai. Surinkti duomenys bus išanalizuoti bei bus įvertinta, kuriose savivaldybėse daugiabučių namų gyventojų, turinčių dujų balionus, koncentracija yra didžiausia.

Taip pat bus vertinamos galimybės dujų balionus pakeisti kitomis alternatyvomis – kuriems daugiabučiams namams galima būtų padidinti elektros įrenginių leistinąją galią, o kuriuos namus būtų galima prijungti prie gamtinių dujų dujotiekių. Be to, kai kuriuose daugiabučiuose namuose butai suskystintų naftos dujų vamzdynais yra prijungti prie suskystintų naftos dujų rezervuarų – šių namų gyventojai galėtų vėl pradėti naudotis centralizuotu suskystintų naftos dujų tiekimu.

Atlikus visus šiuos žingsnius, paaiškės, kiek preliminariai lėšų prireiks Veiksmų plane numatytiems tikslams pasiekti. Siekiant pagelbėti gyventojams pereiti nuo dujų balionų prie kitų alternatyvų, numatoma panaudoti savivaldybių biudžetų, gamtinių dujų ar elektros energetikos įmonių, Europos Sąjungos bei kitų fondų lėšas.

Plane numatytas priemones įgyvendins nuo liepos pradžios veiklą pradedanti Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), Energetikos ministerija, savivaldybių administracijos bei gamtinių dujų, elektros bei kitos susijusios energetikos įmonės.

Šis Veiksmų planas parengtas ir patvirtintas po išsamių konsultacijų su savivaldybėmis bei vartotojų teisių gynimą užtikrinančiomis institucijomis.


Straipsnio komentarai

:)2019-07-06
Kaip čia taip išeina ,kad dujų vamzdis saugiau nei balionas :D Ar vamzdyje gal dujos kitokios ? :D Realiai tai yra kurpiama eilinė afera . Dabar kiekvienas gali rinktis dujų tiekėją .O tiekėjas gali irgi rinkti iš ko pirkti dujas . Greičiausiai dauguma perka dujas ne iš Lietuvos dujų terminalo :D Tai seimas sugalvojo daryti monopoliją ir įstatymais sukurti palankias sąlygas . Todėl reikia galvoti kaip sutrukdyti tokias aferistų užmačias . Jeigu sako kad bus galima įsirengti alternatyvas tai tikrai reiks prašyti kokios saulės ar vėjo energija veikiančios :D Pinigų gi gaus iš Europos sąjungos tegul stato :D Komentaras patinka Komentaras nepatinka
to Ilona2019-07-03
turėtų uždrausti teflonines ir kitas, padengtas plastikiniu kancerogeniniu brudu Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Ilona2019-07-03
tuoj jie ir keptuves uždraus, nes keptas maistas nesveikai ir pavjoninga. Būsim žaliavalgiai arba tik virti galėsim maistą va taip va Komentaras patinka Komentaras nepatinka
KĄĄĄĄĄ2019-07-03
KĄĄĄ JIE BLT IR DUJAS UŽDRAUS Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Lt2019-07-02
Kas elektros įvadus sustiprins ar trifazius įves? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. @ tritaskis2019-07-02
matai koks įdomus tavo nesupratimas, nes jeigu kažko nesuprati tai vistiek automatiškai kaip skaitosi supratimas - kur tau ant tiek mesmagu būti kažko nesupratusiam, kad savaime suprantama kaltas ne tu bet kažkokie narkomanai kurie tave stato į tokią nepatogią padėtį. Nu nėra prasmės kažko uostyti jeigu viskas smirdi, ir šieno ravėjimu užsiima tik visokie šundaktariai, kurie po to tą šieną parduoda už aukso kainą. Pas mus šilutės turguje irgi tie šundaktariai stumdo šieną, kabindami makaronus apie sveikatos sveikatinimą, net per televiziją mačiau kažkada kaip ją rodė kad čia kažkokie išmintingi žiniuoniai, tt Bet iš pažiūros nors ir žandukai blizga, bet tai nelabai atrodo sveikai. Irgi iš kažkokių statinių gvardijos. Kiek pastebėjau parduotuvėj prekinantis tai jeigu sau perkosi tą maistą tai nelabai atrodo kad sveikai gyventų. Nu visokios picos, pusfabrikačiai, nektarai, tt.
Pats pagalvok ant kiek buvo valdžioje kažkas apsirūkęs ir apsvaigęs kad prieš 20 metų apskrityse įsteigė vyriausybės atstovų tarnybas. Tarsi kažkokie prievaizdai kurie prižiūri savivaldybes kad nesavavaldžiautų kai mūsiškiai organizuos komunistinį rakštisteinų darbą kur savi šaudys į savus. Matai čia irgi kažkoks įdiegtas organizuoto nusikalstamumo ledkalnio viršūnėlių tinklas pasinaudojant brexitinių kolonijų trafaretais iš senų laikų, kur tolimi atstumai, nebūdavo telefonų, skypų, tt. Tie patys gerais ketinimais grįsti keliai, bet jie visiškai nesuprantami šiuolaikiniame pasaulyje. Lietuvos vyriausybėje yra labai daug tokių monarchijos apraiškų. Visokie kancleriai, patarėjai, konsultantai, tt. Tarsi kažkokie atgimėliai darėsi euro remontą pagal bizantijos imperijos standartus. Čia net nekalbama apie tibetus ar kaukazus, kalba eina apie teritorija kuri lygi kaip stiklas ir reikalui esant bet kurį tašką galima pasiekti per trumpiau nei porą valandų su žydromis ugnelėmis, o jei naudoti dar greitesnio reagavimo priemones tai nei tiek neužtruks. Čia irgi yra nusikaltėliai kurie tiekiami užkariaujant teritorija. Tad nors jie ir elgiasi taip tarsi nesupranta ir nesuvokia ką daro, bet tame ir esmė kad jie nieko nedaro. Tai kas parašyta tik nusirašinėjimai. Ką jie daro iš tikrųjų tai labiau trojos arkliai, krematoriumai, užgavėnės, village people YMCA kaimiečių turizmas, tt.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
tritaskis dvitaskiui2019-07-02
Aš tik dėl smalsumo. :) Tu prieš rašant komentarą parūkai kokios žolės ar užuostai kokio kokso, kad čia varai kažką '' tiesiai per aplinkui, nieko suprasti negalimą apie ką tavo komentaras. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-07-02
čia irgi lenda kažkokios ylos, ragai ir buratinų nosys iš maišo kur ten turėtų tupėti tik katinukai arba kaip įpratę visi kad kažkokie kriuksiai. Nu jeigu leidžia įstatymus tam kad juos leisti vadinasi tai yra leidėjai, kurie yra pastatyti kažkokiose sankryžose vien tam kad užleidinėtų kažkokiem kryžiuočių bepročiams kelią. Saugumo požiūriu tai nėra nelogiški apribojimai, bet yra nelogiška prielaida kad daugiabučio namo aukštingumas kažkaip yra atvirkščiai proporcingas dujų vartojimo saugumui. Leidžiami įstatymai tarsi tie įstatymai įsigalioja nes vaivorykštinio lietaus ir žuvėjų kraštas yra stebuklingas - mūsiškiems panorėjus kažką tereikia paliepti lydekoms ir skaitosi kad sutvarkyta. Atseit atsižymėjo kad jie ne akli. Tarsi tik pradedant nuo dviaukščių namų galima tikėtis kad ten gyvens protingi žmonės. Matot tokiose turniškėse nėra penkiaaukščių. Visi daugiabučiai ir yra dviaukščiai. Neturėtų iš viso jokiuose daugiabučiuose leidžiama naudoti dujų balionų, nesvarbu ar vieno ar devynių aukštų. Nu čia kalbama apie pastatytas statytines statines kurios rieda ir dusliai dunda, nes ten kur kažkas turėtų būti dėl ko jie ten yra "išrinktieji" iš tikrųjų yra tuščia tuščia tarsi pas kažkokie begalviai raiteliai. Visa jų pilkoji masė sukrauta kažkur vaivorykštėse. Pvz mūsų žydroji statinė prezidentūroje ar violetine statine rusnėje. Daug daug visur tų statinių. Toli eiti nereikia užeikit į bet kokią biudžetinę įstaigą. Panašiai kaip su dabartine situacija kur pradeda žydėti kažkokia keista situacija su vietovardžiais lietuvoje, kur oficialiuose žemėlapiuose yra atsiradę milijonai naujų kaimų. Aplink šilutę daug kaimų kurie plotu didesni negu pati šilutė. Kiekvienas miško keliukas dabar turi gatvių pavadinimus. Tad nauji įstatymai tai tarsi klojami bėgiai, asfaltuojami gerų ketinimų drąsieji keliai, tt. Nu tai tarsi įsakymai kuriuos kažkas leidžia tam kad juos galėtų vykdyti, tarsi išsiimamos vizos kad keliauti į ateitį. Tad kai įstatymas išleidžiamas ir tai neatsispindi kažkaip tikrovėje neskubėkite kažkaip smerkti ar burnotis - geriau pagalvokite apie savo aklumą. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
wait, what?2019-07-02
Daugiabučiuose nebegalima laikyti dujų balionų? Šitą kažkaip praleidau. :O Komentaras patinka Komentaras nepatinka
alternatyva2019-07-02
malkos Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar Jums kada nors buvo įsisiurbusi erkė?