Kelią skinasi projektai, nederinti su visuomene

2019-07-12
Sergėjus GVILDYS
Sergėjus GVILDYS

Panašu, kad Šilutės rajono savivaldybės merą Vytautą Laurinaitį ir valdančiąją daugumą ne juokais erzina rajono aktyvistai. Ir vėl asociacija „SOS Šilutės medžiai“ daro „vėjus“ ir trukdo vykdyti projektus – taip sakė mero partietis, Tarybos narys ir UAB „Žibai“ savininkas Steponas Kazlauskas.

Asociacija kreipėsi į Tarybos narius dėl K. Kalinausko gatvės

Tarybos posėdyje, vykusiame birželio 27 dieną, konservatorių lyderė Sandra Tamašauskienė perskaitė asociacijos „SOS Šilutės medžiai“ prašymą dėl K. Kalinausko gatvės rekonstrukcijos projekto vykdyme iškilusių klausimų. O jie skirti rajono valdžiai dėl K. Kalinausko gatvės sujungimo projekto su Dariaus ir Girėno gatve, kuris galimai prieštarauja teritorijų planavimo įstatymui, statybos reglamentui ir nėra numatytas Šilutės miesto detaliajame plane. Taip pat bendruomenei kyla klausimų, ar bus laikomasi įstatymų dėl visuomenės viešinimo, vykdant želdinių būklę keičiančius projektus.

Meras: „Tai tik norai pūsti burbuliukus“

Atsakydamas į S. Tamašauskienės perskaitytus klausimus meras V. Laurinaitis asociaciją „SOS Šilutės medžiai“ pavadino organizacija, norinčia daugiau sutrukdyti, nei padėti gražėti Šilutės miestui. „Bet mes susitaikome ir su tokiais bendruomenės nariais, - pareiškė meras,- vieni stengiasi gražinti, kiti kaišioja pagaliukus“.

Jam antrino ir „tvarkietis“ Steponas Kazlauskas: „Jau antri, treti metai paralyžiuoja vadovybės darbus – du ar trys žmonės daro vėjus, o mes jiems pataikaujame. Medį galima atsodinti, nes nėra masinių kirtimų. Įvertinkime vieną kartą, o ne pataikaukime SOS-ininkui.“

Reaguodama į replikas Tarybos narė L. Jagintavičienė pasiūlė į darbo grupę įtraukti ir šios bendruomenės atstovus, kad realiai prisidėtų prie projekto. Tokiu būdu būtų išdiskutuota ir pilnai pasiruošta projekto vykdymui, ir niekas neprieštarautų. Į tokį siūlymą V. Laurinaitis Tarybos narei atsakė, kad projektas suderintas, pasirašytas kultūros paveldo departamento ir nemato problemos. Tik norus papūsti burbuliuką. Mat pozicijos nariams niekas nerašo, tik opozicijai. Tai daro todėl, kad nori sukelti kažkokią reakciją, o ne prisidėti prie miesto grąžinimo.

K. Kalinausko gatvės rekonstrukcija suprojektuota

Pasidomėję šios gatvės rekonstrukcijos tema, Šilutės rajono savivaldybės tinklapyje surandame, kad Šilutės miesto K. Kalinausko gatvės rekonstravimo techninis projektas parengtas dar 2018 m. balandžio mėnesį. Projektavimo darbus atliko UAB „Sweco Lietuva“ iš Kauno. Ši bendrovė, remiantis vieša informacija, neišbrenda iš teismų dėl atliktų darbų kokybės. Per 128 tūkstančius eurų ir 6 procentų dydžio metines palūkanas jiems priteista sumokėti ieškovui (byla nr. Nr. e2A-277-236/2019), ir tai ne vienas teismo procesas jau pralaimėtas. Kokiu būdu šios įmonės paslaugos buvo pasirinktos, neaišku. Tačiau šiuo metu kalba eina ne apie viešuosius pirkimus. Projektavimo įmonei buvo pateikta šūsnis dokumentų, parengtų Savivaldybės administracijos. Tai „Projektavimo darbų techninė specifikacija“, „Techninė projektavimo užduotis“, „Šilutės rajono savivaldybės administracijos raštas dėl pritarimo projektiniams sprendiniams“, „Šilutės rajono savivaldybės administracijos raštas dėl projekto viešinimo“, „Šilutės rajono savivaldybės administracijos raštas dėl sklypų formavimo“ ir kiti. Bet nėra dokumentų sąraše bendrojo plano.

Be to, projektuotojai įvertino ir tai, kad rekonstruojama gatvės dalis patenka į Šilutės miesto istorinės dalies valstybės saugomos vietovės teritoriją. Taigi, projektas K. Kalinausko gatvei rekonstruoti yra parengtas. Jame numatyta nutiesti važiuojamą gatvės dalį, įrengti dviračių ir pėsčiųjų takus, juos atskiriant nuo važiuojamosios dalies tvorele, įrengti gatvės apšvietimą, pakeisti želdynus. Pastarųjų, pagal Kultūros vertybių registrą, vertingųjų savybių pobūdis lemiantis reikšmingumą yra svarbus. O kodėl toks svarbus šis projektas merui?

Gatvės rekonstrukcija nenumatyta rajono planuose

Šilutės rajono savivaldybės 2015-2024 metų strateginis plėtros planą rengė net penkios kompetentingos darbo grupės, sudarytos iš 89 specialistų ir bendruomenių atstovų. Šioms darbo grupėms talkino ir septyni konsultantai. Strateginis plėtros planas buvo patvirtintas 2013 metų spalio 24 d. Tarybos posėdyje.

Įdomumo dėlei skaitytojams priminsime, kad du tuomečiai Tarybos nariai, šiuo metu esantys valdančiosios daugumos avangarde - S. Kazlauskas ir V. Pozingis, - balsuojant už šio plano patvirtinimą, susilaikė. Gal ir todėl lengvai skinasi kelią projektai, nenumatyti priimtame strateginiame plėtros plane. Mat išanalizavę 2015-2024 m. rajono strateginės veiklos planą neradome net užuominos dėl K. Kalinausko gatvės rekonstrukcijos. Tačiau net dviem punktais puikuojasi Vilų ir Gudobelių gatvių kapitaliniai remontai, kuriuose numatyti šaligatvių ir akmens kelių tvarkymai.

Ei, valdantieji, tai kur šių gatvių remonto projektai? Juk bent Vilų gatvė verkdama prašosi to kapitalinio remonto. Be strateginio plano egzistuoja ir „Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas“, patvirtintas dar 2010 metais Tarybos sprendimu Nr. T1-1586. Tačiau ir jame nėra numatyta K. Kalinausko gatvės tokia rekonstrukcija.

O sprendimų detalizacijos brėžinyje yra rekomenduojamas magistralinės dviračių-pėsčiųjų trasos įrengimas. Taigi, ne iš piršto laužtas asociacijos „SOS Šilutės medžiai“ klausimas dėl galimo šio projekto prieštaravimo „LR Teritorijų planavimo įstatymui“ ir „Statybos techniniam reglamentui STR 1.04.04:2017“.

Projektas - Klaipėdos regiono vystymo programoje

Tačiau ne kvailiai sugalvoja tuos projektus. Tas, kieno „ūsai kyšo“ šio projekto interesuose, taip pat pilnai suvokia tokius dalykus. Na, ir greičiausia buvo sukamos galvos, kaip apeiti tuos du svarbius dokumentus, žinoma, be visuomenės žinios. Juk suvokiama, kad galimas pasipriešinimas. O tada sudie „reikalingam ir pelningam projektui“. Tam reikalui per Regionų plėtros departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos „prastumiama“ „Klaipėdos regiono integruota teritorijų vystymo programa 2014-2020 metams“. Ten ir numatyta K. Kalinausko gatvės rekonstrukcija Šilutės mieste. Bet ar jis prilyginamas bendrajam ar detaliajam planui? O gal jo pagrindu tyliai Šilutės administracijos direktoriaus  kompetencijos ribose pakeistas ar paruoštas naujas detalusis planas?

Manipuliacijos planavimo dokumentais

Tačiau atsivertę „Klaipėdos regiono integruotą teritorijų vystymo programą 2014 – 2020 metams“, randame ir prieštaravimų. Pirmiausia į akis krenta tai, kad ši programa parengta taip pat remiantis „Šilutės rajono savivaldybės 2015-2024 metų strateginiu plėtros planu, patvirtintu Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. T1-922“ ir „Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimu Nr. T1-1586“.

Bet, kaip minėjome, šiuose dokumentuose K. Kalinausko gatvėje rekomenduojama įrengti pėsčiųjų ir dviračių taką, bet niekaip ne sujungimas su Dariaus ir Girėno gatve, paverčiant ją automobilių važiuojamąja dalimi. Liaudies išmintis sako, kad kuo toliau į mišką, tuo daugiau malkų. Taip įsigilinus į programos tekstą atrandama netikslumų, mūsų nuomone, gana reikšmingų. Tiksliau - tai būtų prieštaravimai vieno ir to paties dokumento, publikuojamo skirtingose vietose. Antai Šilutės r. savivaldybės internetiniame puslapyje paskelbtos programos tekste, 1.2 uždavinio: „didinti Klaipėdos regiono tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiškai tvarkant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą“ įgyvendinimo priemonių lentelėje randame daug esminių neatitikimų, nei paskelbtame Teisės aktų registre skelbiamo šio dokumento tekste. Šilutės versijoje atsiranda naujas punktas :1.2.1.2. Gretutinių teritorijų prie Lietuvininkų g. ir Tilžės g. sutvarkymas (Šilutės rajono savivaldybės aikštės, Šilutės miesto senųjų evangelikų liuteronų kapinių, H. Zudermano skvero sutvarkymas, skvero, esančio prie Šilutės muziejaus pastato Lietuvininkų g. 36, sutvarkymas), kuriam numatytas lėšų poreikis daugiau nei 419 tūkstančių eurų. O punktas, liečiantis K. Kalinausko gatvę, skamba taip „1.2.1.4. Eismo saugumo gerinimas ir užterštumo mažinimas, vykdant Šilutės miesto Lietuvininkų, Tilžės, K. Kalinausko gatvių, Atgimimo al. ir Laisvės al. rekonstrukciją“, poreikis – 1 709 000 eurų.

Šilutės versijoje šis punktas pakoreguotas: „1.2.1.5. Šilutės miesto Lietuvininkų, Tilžės, K. Kalinausko gatvių, Atgimimo al. ir Laisvės al. rekonstrukcija“. Įdomu, kaip naujos važiuojamos dalies įrengimas prie pat mokyklos gerina eismo saugumą? Gal todėl iš teksto išimti „nereikalingi“ žodžiai tam, kad bijoma visuomenės reakcijos?

Mokyklos bendruomenė: „Projektas prieštarauja sveikai logikai“

Panašu, kad neteisūs buvo meras V. Laurinaitis ir Tarybos narys S.Kazlauskas, sakydami savo epitetus asociacijos „Šilutės SOS medžiai“ adresu. Ne vien tik šios bendruomenės nariai skeptiškai žiūri į K. Kalinausko gatvės naujos asfaltuotos dangos atsiradimą. Visai nesenai, 41-ajame „Šilokarčemos“ numeryje (gegužės 31 d.), spausdinome Žibų pradinės mokyklos socialinės pedagogės metodininkės Dalios Macijauskienės straipsnį. Jame pedagogė mokyklos bendruomenės vardu nuogąstauja: „Dėl tokio sprendimo kentės patys mažiausi ir nuo automobilių taršos kylančioms sveikatos problemoms imliausi mažieji miesto gyventojai – Šilutės Žibų pradinės mokyklos pradinukai. O jų yra beveik 300.“ Mokinukų amžius sudaro 7-11 metų ir jie dar tik mokosi būti savarankiškais. Dauguma jų turi elgesio ir emocijų sutrikimų, yra hiper aktyvūs arba turi nustatytus didelius ugdymosi poreikius. Mokytoja pagrįstai klausia: „O kas, atsiradus gatvei, garantuos šitų vaikų saugumą?“ Tai gal ir šios bendruomenės problemos yra iš piršto laužtos ir taip pat kišami pagaliukai dėl miesto grąžinimo. Gal kur kas opesnė problema, kad šios naujai renovuotos mokyklos mokinukai turi sportuoti apleistame stadione? O gal dar kažkieno interesai slypi, kurių nežinome?

Privatizuojamo pastato privažiavimo problema

Šilutės rajono savivaldybės tinklapyje puikuojasi skelbimai apie parduodamą Savivaldybės nekilnojamąjį turtą. Liepos 22 dieną turi įvykti skalbyklos pastato, pažymėto K. Kalinausko g. 10A numeriu, aukcionas. Atsižvelgiant į šio pastato vietą ir esamus įvažiavimus į teritoriją, galime nujausti kažkieno norą K. Kalinausko gatvę padaryti važiuojamąja. Mat iš Užimtumo tarnybos pusės privažiavimas yra nepatogus ir avarinės būklės.

Tačiau visai neblogai, jei toks privažiavimas būtų įrengtas pro Žibų pradinę mokyklą. Sprendžiant pagal išvažinėtą takelį, čia šiuo metu ir važinėjama. Taigi, būsimam skalbyklos pastato savininkui Dariaus ir Girėno gatvės sujungimas su H. Šojaus gatve atveria geresnes susisiekimo galimybes. Kas paneigs, kad galimas pastato pirkėjas yra suinteresuotas ir daro įtaką šios gatvės rekonstrukcijai. Juolab, net ir vaikai supras, kad be galimybės įrengti privažiavimą vargu, ar pavyks šį pastatą privatizuoti.

Reikia atsižvelgti į bendruomenių nuomonę

Gilinantis į bendruomenių priešišką nusistatymą K. Kalinausko gatvės rekonstrukcijos paruoštam projektui, net ir neturintis priešiško nusistatymo valdžios veiklai, nejučia pradeda suvokti apie kažkokias kyšančias ausis ar ūsus. Iš tikrųjų, Šilutė turi gražėti ir tai turėjo jau vykti vakar, perfrazuojant žinomą anekdotų herojų. Tačiau pirmoje vietoje turėtų būti aiškus visuomenės interesas ir bendruomenių pritarimas.

Šilutės miesto bendruomenių valia pirmiausia yra išreikšta ir patvirtinta tokiame dokumente, kaip „Šilutės rajono savivaldybės 2015-2024 metų strateginis plėtros planas“. Tai ir derėtų vadovautis žmonių valia. O bendruomenės narius, teisėtai oponuojančius valdžios galimai neteisėtiems sprendimams, nederėtų laikyti miesto gražinimo kenkėjais. Jie tik nori aiškumo, teisėtumo ir priimtinumo žmonėms. O gal ir mokyklos bendruomenė prieš miesto gražėjimą? Ir tie trys šimtai vaikučių taip pat kaišioja pagaliukus? Jei toks oponavimas trukdo, vadinasi, valdžios viršūnėlė kažką daro ne taip, o rinkimuose reklamuotas darbų tęstinumas yra nešvarus ir nepriimtinas visiems miesto žmonėms. Krašte, kur vanduo ir žmonės kuria gyvenimą, tikrai reikia daugiau skaidrumo ir susikalbėjimo.


Straipsnio komentarai

..2019-07-13
tame ir esmė kad "SOS medžiai" ir yra karinis projektas kuris nederintas su visuomene. kariuomenė nieko nederina su nieku, jie tik vykdo įsakymus kuriuos pasiruošia iš anksto. tam ir reikalingos tos karinės al-qaedos bazės. Visi jie dievų miško medininkai. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Mindaugas2019-07-13
Kas jau kas, bet SOS medžiai tikrai šaunuoliai. Pagarba už tokį aktyvumą Komentaras patinka Komentaras nepatinka
as2019-07-13
Šaunuoliai 'Sos medžiai" ,daugiau tokių patikrinimų ir paviešinimų ,kaip dirba mūsų išrinktoji valdžia ,gal per kituds rinkimus žmonės jau suprotės ką daro ,lyg tai nebebūtų kitų žmonių,o šiemet buvo labai puikių žmonių sąraše ,bet tie "senieji" viską užgožė. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
valdas2019-07-12
Nu konkretus debilai kelias per zibu mokykla Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-07-12
patys muša patys rėkia. nu iš kur tie medininkų "aktyvistai" išlindo? nebuvo anksčiau šiluminės karšiamos medininkų dievų šilo miške tarp žydinčio alibabų gražintojų kibbutzo tokių gražintojų. Prisimenu būdavo kiti būtigeidžiai kur poromis susikibę rankomis irgi labai gindavo jų pačių kertamų medininkų "interesus" ir brisdavo į šyšą vandens kokybės mėginius paimti irgi prie prokuratūros drąsiai rėkdavo "tie-SOS" į tuščią gatvę. Nu visi tie aktyvistai tai irgi yra ta pati užgavėnių spektaklistų spektaklio dalis. Jie reikalingi sudaryti kažkokį įspūdį apie tvarkos ir teisingumo "checks and balances". Nu jie balansuoja čekių knygutes tam kad jums atrodytų kad yra kažkokia teisybė krematoriumo krosnių tunelių gale. Nebijokit. Tad tie prieš tai aktyvūs šilutės aktyvuoliai kažkaip apsiramino kai matyt suėjo kažkokie senaties terminai jų užvaldytiems didžiuliems nekilnojamo turto objektams ir jie juos pradėjo visaip vystyti vystydami jus. Matot visi tie gražinimai taip ir suorganizuoti. Jeigu kažkas nepriklauso buožėms vadinasi tai yra negražu ir negražinta. Tada reikalinga gražinti taip kad būtų susigražinta ir priklausytų CŽV gestapo buožėms. Dažnai tai daroma taip kaip paveldas, kur jie paveldi suklastoję dokumentus susigiminiuodami su tais kuriuos paskerdžia. Tada kaip dnepropetrovsko manijakai lieja krokodilo ašaras laidotuvėse. Panagrinėkit kaip vyksta romiečių taborų apeigos lietuvoje ir latvijoje. Kai kurie tie "lawonai" laidojami taip tarsi ant jie prieš tai dalyvavo laidotuvėse ir pargriuvo kai visi šoko ir linksminosi. Ir netyčia sutrypė.
tame ir esmė kad šita gatvė tai irgi kažkokia įdomi vieta (kuri kalina) kur atseit pavadinta kažkokio iš piršto išlaužto didžiavyrio pavarde. Ta gatvė man rodos buvo ir sovietiniais laikais. Matot žodis "kalina" lietuvių kalboje tai brexit kolonijos, bet rusų kalboje jau "putinas". Kokia makliava.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka