Atnaujintos šviesoforų įrengimo taisyklės leis lanksčiau reguliuoti eismą

2019-07-17, sumin.lrv.lt

Atsižvelgdama į eismo mieste kitimo tendencijas ir sparčiai diegiamą prie eismo srautų prisitaikantį jutiklinį šviesoforų valdymą, Susisiekimo ministerija atnaujino Kelių šviesoforų įrengimo taisykles.

Miestuose vis labiau populiarėjant dviračiams ir plėtojant jiems skirtą infrastruktūrą, šviesoforų įrengimo taisyklėse numatyti maži trijų spalvų dviračių šviesoforai, dviračių šviesoforai su krypties rodyklėmis bei dviračių šviesoforams taikomi techniniai reikalavimai.

Nuo šių metų lapkričio 1 d. įsigalios nauji šviesoforų signalų deriniai, lanksčiau reguliuojantys dešinįjį posūkį.

Pagal 2014 m. priimtus Kelių eismo taisyklių pakeitimus, pasibaigus nustatytam pereinamajam laikotarpiui, nuo ateinančių metų šviesoforuose ties raudonu signalu neliks lentelių su žalia rodykle į dešinę. Pagal Kelių šviesoforų įrengimo taisykles įrengti naujas tokias lenteles bus draudžiama jau nuo šių metų lapkričio 1 d. Tokių lentelių atsisakoma kaip nesaugaus ir jutikliniam šviesoforų valdymui netinkamo eismo organizavimo būdo.

Taisyklių pakeitimuose atsisakoma buvusių rekomendacinio pobūdžio nuostatų dėl žalio mirksinčio šviesoforo signalo kelių transportui trukmės. Ateityje tai leis savivaldybėms lanksčiau naudoti jutiklinį šviesoforų valdymą, kai šviesoforų signalų persijungimo tvarka ir trukmė pasikeičia pagal jutiklių signalus,  atsižvelgiant į transporto priemonių srautą.

Taisyklės leis lanksčiau nustatyti šviesoforų įrengimo vietas, todėl kelių (gatvių) savininkai galės patogiau organizuoti eismą. Siekiant užtikrinti gerą šviesoforų matomumą, numatyti reikalavimai, esant būtinybei, šviesoforus pasukti arba palenkti, atitraukti „Stop“ liniją nuo šviesoforo arba įrengti papildomus šviesoforus. Taisyklėse taip pat detaliau aprašomas eismo srautų reguliavimas šviesoforais esant skirtingoms situacijoms, nustatomos sąlygos, kurios padės lengviau pasinaudoti nustatyta pirmenybe.


Straipsnio komentarai

palkus ant ledo2019-07-17
vistiek šiuose kraštuose jis ištirpsta Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. @ vis dar2019-07-17
tame ir esmė kad nepaliko, nebent jeigu žiūrėti į viską pro labdarinio šilko kelius ale kur kryžiuočių drąsūs kelėnai panaudojami kad varyti aferas su paveldėjimais, paveldu, užvaldymus, gražinimais, tt. Tik laiko klausimas. Ir tas gegutės lizdo tiksėjimas jau yra senai nutiksėjęs. Vadinasi nieko šitame pasaulyje ir nėra ir nebuvo. Čia tik kažkoks gardas kažkam. ale westworld. Tame ir esmė kad negalima nieko suprasti nei su išeiviais, nei su ateiviais, nei su ateitininkais, tt. Viskas kas parašyta ir yra aklumo šydas. Jūsų raštingumas ir yra jūsų aklumas jeigu jūs naudojatės tuo tam kad suprasti į ką jūs spoksote. Nu muziejus yra ne muziejus jeigu ten prie kiekvieno eksponato yra lentelės su kažkokiais "paaiškinimais". Nu viskas kas ne buožėms priklauso yra negražu, tada mūsiškiai apsimeta savais ir ima gražinti sau į kišenes kraustant kišenes ant jūsų vėstančio kūno ir jūsų nuostabaus proto terbas. Nu aišku durnių ieškojimas irgi savotiškos aukso kasyklos. Pagalvokit tuos chevron kur kintuose apsimeta kad smalą pumpuoją, nors aplinkui atkraustė ir įkurdino didžiausias organizuoto nusikalstamumo gaujas. Tas būtigeidinis gaidjurgis tai ten tik talismanas. Būtigeidinis specnazas. Matot pavardė iš dešimt kilometrų signalizuoja kad nukritęs iš mėnulio. Lygiai taip pat kaip ir daktaro pavardė. Panašiai kaip ir kiti didžiavyriai ale lanzbėris, adamsas, sabonis, ta kur iškirstame dievų miške negalima nepaspardyti ar sekantis į prezidentūra atsiridenęs cžv gestapo gražulio kelnininkas, tt.. Nu pagalvokit apie Chevron lozungą "human energy", tarsi jie kažkaip iš žmonių išgauna energija. Tame ir esmė kad jie kintuose ir yra atradę aukso kasyklą kurią ir pumpuoja iš lietuvos žmonių paverstus į avinus. Bet šiais laikais čia ta pati daina su absoliučiai bet kuria įstaiga ar institucija nesvarbu ar valstybine, nevyriausybine, komercine, slapta, žinybine, karine, tt. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
vis dar2019-07-17
rašote, kad tik rašyti ir reaguojate į bile kokias rašliavas...lyg tai Jums būtų adresuota...Už auksinį charakterį ir paliko... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. @ vis dar2019-07-17
čia reikalinga turėti omenyje nu neklystama kai taip sako, bet ta prasme kur yra ne jūsų nosiai suprasti. Vadinasi jie žino apie kažką ko neturėtų paprasti žmonės žinoti. Tuo pačiu tokios replikos skamba kaip paprastos patyčios kurių jie išmoko visokius patvorinius, padugnes, tt pas kuriuos kaip iš raganų prakeiktų burnų byra tik rupūžės. Nu tame ir esmė tie "laiškai" tai ir yra kartu nes nėra pasirūpinta kad kažkas būtu kartu arba atvirkščiai pasirūpinta kad kažkas būtų ne kartu arba būtų kartu su kuo niekas niekada neturėtų būti. Nu yra šildoma kažkokia kančių kartuma, kurios jūs esate kažkaip neatsargiai panorėję kad keliauti į kažkokias žvaigždes. Ne tau martynai mėlynas dangus, tau tik kryžiuočių padugnių rožomis žydintys žydrieji drąsiųjų kelėnų vingiai. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Nesusipratimas2019-07-17
kai islendi is ziedines sankryzos "maiso" Gluosniu g. pradzioje, staiga atsiduri kokiu 4 eismo juostu plocio magistraleje ir pagalvoji kam to reikia. Nors nezinomi valdininku uzmojai, taciau jei taip paliks, tai miestui grozio nesuteiks. Perspektyvoje sunkusis transportas bus nukreiptas Pramones gatve, tai cia buvo galimybe irengi isilgine veja, iskiriant eismo juostas arba aplamai siaurinti visa gatves ploti. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
vis dar2019-07-17
rašo laiškus sau... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-07-17
tad kas liečia užgavėnininkų judėjimo judesius vistiek yra neįmanoma suprasti nieko kitaip negu per jų pačių judėjimą kurį jie formina kaip labdaros šilko kelius. Jeigu žiūrėti iš mechanikos 6 DOF pusės tai pas juos yra 6 laisvės laipsniai, kai pas jus nėra iš viso jokios laisvės. Ir reikalinga susiprasti kad 6 DOF tai kalba eina apie kažką kas yra "suprantamo" ir "pačiupinėjamo" žiūrint iš tos pačios statiškos pozicijos. Nes dažnai kalbama apie judesį judesyje. Nu jeigu skrenda lėktuvas ir jisai keičia trajektoriją. Niekas nestovi vietoje. Tad kai jūs paverstas į medžius jūs automatiškai prieštaraujate kažkokiems nusistovėjusiems dėsniams. Nu ale pūdomi kaip medininkų žudynių kompostas. Tame ir esmė kad judėti be tikslo irgi yra lygiai tokia pat beprasmiška veikla. Nu jeigu jūs ne su jais jūsų gyvenimas beprasmis. Todėl ne tik swastikiniai ir kalba nuolatos apie gyvenimo prasmę. Gyviems gyvenimas yra savaime aiškus. Kitas reikalas yra su mirusiais ar pasmerktaisiais. Va čia ir yra įdomus atrakcionas, kur mirties nuosprendžiui pasmerktasis turi įrodyti kad jo gyvenimas reikalingas ir neša naudą buožėms. Kitaip jūs parazitas, kuriuo jie turi rūpintis, globoti ir maitinti. O jeigu būtumėte su jais tai vis tiek nesiskaitytų kitaip negu kad įsibrovėlis, vidinė grėsmė, naminis gyvunas, tt. Todėl viskas ką jie daro jie ir gali forminti kaip rūpyba ir globa jūsų labui. Nu jūs negalite niekur nuvažiuoti nesvarbu ar tai į macikus ar tai į Montegobej. Čia visur jau yra sezamai atsiverk alibabų veikla. Kur jie atseit atlieka žvalgybą jūsų labui. Nu užtenka įmesti į instagramą nuotrauką ir čia ataskaita. Jeigu tikėti socialiniais tiklais bet kokiu laiku turbūt lietuvoje nėra net trečdalio lietuvos gyventojų tiek visi aktyviai juda ir keliauja. Nueina į restoraną už jus ar išsikepa kažkokius skanius patiekalus ir nufilmuoja ir įkelia į youtube, tam kad jūs galėtumėte "valgyti", "gerti", per smakrą seilės varvėti ir nieko burnoje neturėti. Pamenate kaip po 9/11 cžv gestapas amerikiečiams apibrežinėjo kaip atpažinti teroristus pagal įtartiną elgesį? Nu viskas buvo aiškinama apie tai kaip elgiasi turistai - vaikšto kur visokie paminklai, spokso visur kaip ožiai kurie vartų nematę, fotografuoja, tt.. Tad čia tik vienas svarbus judrumo ir judėjimo aspektas kur sugalvota priedanga būti ne savo vietoje ir ne savo laiku. Yra akivaizdu kad viso pasaulio turizmo industrija yra kažkokia nesamonė. Pagalvokit apie kruizinius laivus kuriuose kai kurie "turistai" gyvena ištisus metus tarsi tie laivai būtų arkinės nojaus trojos arklidės. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-07-17
tad čia kaip ir bet kas kas kalbama viešai nesvarbu ar tai siejasi su kažkokiais judėjimais jau yra kažkokių judėtojų dvigubos technologijos. Yra tokios savokos fizikoje kaip kad judesio laisvės, kurios naudojamos kad apibrėžti judesį trimatėje erdvėje pvz lėktuvų valdymas, simuliatoriai, robotų, kiborgų, automatizuotų staklių, 3d spausdintuvų, tt. Jūs tai kaip dievų miško medis. Jums jokie judėjimai nereikalingi. Geriausiu atveju tik dvimatėje erdvėje. Pas cžv gestapo karines operacijas viskas apgalvota taip kad jūs kaip pin-ball žaidimo kamuoliukas dardate į krematoriumo krosnį. Tame ir esmė kad didžiausias ES sąjungos patrauklumas žmonėms ir buvo morka kad bus laisvas žmonių, prekių, kapitalo ir paslaugų judėjimas. Bet tas nėra svarbu kaip kas kam atrodė. Va čia ir buvo dvigubas ginklas. Nes viskas juda iš neaišku ir nežinia kur. Nu pvz kad ir tos smaltuotų biudžetų irštvos ale CŽV, VSD, MI6 tt vadina oficialiai savo slaptą veiklą "paslaugomis" ir "produktais". Paskaitykit jų svetaines ar ataskaitas. Ta pati daina ir su smaluotų biudžetų kapitalais ir žmonėmis.
Nu prieš kelias dienas ėjau pavakare pro tą žydinčią sankryžą kur gluosnių/cintjoniškių gatvėje atidaryta. Nu ta sankryža lygtais jau sutvarkyta. Gluosnių gatvę ten tvarko, bet tai nelabai įtakoja pačios sankryžos veikimo. Nu tikrai tokio kamščio dar nebuvau matęs toje vietoje. Ta sankryža tikrai neužtikrina reikiamo pralaidumo tokiam eismo srautui. kas ten dedasi turgaus diena?
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Kiek per mėnesį išleidžiate degalams?