Pagerbtas kunigas Valdas Aušra

2019-07-21, Vyriausioji specialistė Ingrida Jokšienė
Renginio akimirka. Autorės nuotr.
Renginio akimirka. Autorės nuotr.

Liepos 6-ąją, greta Valstybės dienos šventės, Mažosios Lietuvos šviesuoliai Šilutės Evangelikų liuteronų bažnyčioje rinkosi pagerbti ir pasveikinti lietuvininkų palikuonį, kunigą, šiuo metu gyvenantį Čikagoje ir kunigaujantį Ziono lietuvių liuteronų parapijoje, JAV lietuvių bendruomenės religinių reikalų tarybos pirmininką, Mažosios Lietuvos fondo ir draugijos vadovą, ketvirtį amžiaus gyvenantį toli nuo Lietuvos, tačiau savo gyvenimiška veikla nuolat liudijantį meilę protėvių žemei, aktyviai užsiimantį dvasine bei kultūrine veikla, giesmynų įvairiomis kalbomis redaktorių, keleto poezijos knygų autorių ir fotomenininką, dr. Valdą Aušrą.

V. Aušra iškilmingomis pamaldomis minėjo savo kunigystės 25-metį. Anot kunigo, Šilutės bažnyčia pasirinkta neatsitiktinai - joje 1962 metų lapkričio mėnesį buvo krikštytas. Vėliau Šilutėje kunigas gavo ir šventimus. Tuo metu buvo ką tik baigęs savo teologinių studijų etapą Liuteronų Teologijos Mokykloje Čikagoje (The Lutheran School of Theology at Chicago), JAV, ir įgijęs tikėjimo mokslų magistro laipsnį (Master of Divinity), Lietuvos Evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorijos sprendimu buvo įšventintas suteikiant sidabrinį kryžių.

Nuostabu dar ir tai, kad tądien kunigas Valdas pristatė ir naują savo eilėraščių, pamokslų ir fotografijų knygą „Pakvietimas“.

Pasveikinti kunigą V. Aušrą atvyko daug akademinės bendruomenės atstovų, menininkų, literatų, dvasiškių.

Išsakyti gražūs padėkos bei nuoširdumo žodžiai ir nuo Pagėgių savivaldybės mero Vaido Bendaravičiaus bei aktyviosios ir kultūrinės Pagėgių krašto bendruomenės. Graži sukaktuvininko bendrystė su Pagėgių krašto kultūrine bendruomene užsimezgė pernai, kuomet Valstybės 100-mečio proga sumanyta Pagėgiuose įamžinti Klaipėdos krašto savanorį, majorą Joną Šimkų. Šią iniciatyvą idėjiškai ir finansiškai parėmė išeivijos bendruomenė, o kunigas Valdas, Mažosios Lietuvos draugijos ir fondo išeivijoje valdytojas, atvežė lėšų.

Vėliau Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta poezijos vaikams knygelė. Martyno Jankaus muziejus su jau minėtu fondu pasirašė bendradarbiavimo sutartį ateities projektų vykdymui.

Įteikiant gyvas ir greit vystančias gėles nuo Savivaldybės mero, buvo išsakytas lūkestis, kad tolesnės kultūrinės bendrystės viltis nenuvys niekada.


Straipsnio komentarai

Vytautas2021-05-05
Miela ir malonu, kad kraštietis kunigas dr. Valdas lanko ir Šilutę, ir Pagėgius. Pasirašyta sutartis. Gal ir dzūkai bei žemaičiai, kurie naujakuriai, galėtų padėti Pagėgiams su komentaro "kaip gražiai" minimomis problemomis susidoroti?
Sėkmės ir gerų darbų. Skaidrios nuotaikos.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
kaip gražiai 2019-07-24
vaidinami padėkos spektakliai, kurie nuo realybės labai nutolę. Kokios priežastys sutrukdė privažiavimo prie Pagėgių kapinių, tuo pačiu Malūno gatvės atnaujinimą. Išrausta, išmaurota,duobėta, dulkės kyla.
Kur dingusi skalda? Grąžinta gal dešimtadalis. Ar kalti nubausti?
Pasak vietinių, taip rūpinasi žmonių gerove atėjūnai...
Kaip gali būti valdininkais tokie veikėjai?
Kap reikalai su laisva ekonomine zona? Paviešinkite, kas trukdo verslui ateiti, kas prichvatizavo žemę?
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar gerai, kad pasuose bus galima rašyti asmenvardžius su q, x, w raidėmis?