Praeities balsai ir malda už lagerio spygliuotos tvoros

2019-07-27, Romualdas Danielius MAŽUTIS

Macikų lageris. Trys eilės aukštos spygliuotos tvoros, geležiniai vartai, atsiveriantys su širdį nusmelkiančiu aštriu skambesiu. Atrodo, įeisi – nebeišeisi. Aštuoniolikmetė Genovaitė R. 1953-iųjų spalį čia pradėjo dirbti medicinos sesele kartu su dar dviem merginomis. Jos turėjo prisiekti rusų kariškiams, kad nieko negirdės, nematys, nekalbės apie lagerio gyvenimą. Bet ar gali būti kurčias ir aklas, girdėdamas bei matydamas?!

Apie baisumus – nemurmėti...

Rusų kariškiai sėdėjo už stalo, uždengto raudona medžiaga. Ši spalva – bolševikinės Rusijos vėliavos spalva. Kraujo spalva. Komunistai negailėjo jo šlakinti, kaip ir vokiečių naciai.

Merginos privalėjo prisiekti rusiškai. Nemaloni procedūra, bet joms verkiant reikėjo darbo, kad išgyventų, padėtų skurstantiems tėvams, kad nebereiktų iš jų prašyti kapeikos. Genovaitės tėvai gyveno kaime (tuometėje Švėkšnos apylinkėje), augino septynias burneles. Ji neketino jiems pasakoti, kur dirbanti, nes nenorėjo, jog bijotų, pergyventų, nors pačiai pagaugai per odą slankiojo. Lagerio medicinos sesuo – ne pamotė kaliniams, o jiems padedanti išlikti, užjaučianti moteris. Ta šiluma buvo sesučių akyse ir tyliai ištartame žodyje. Ilgų kalbų juk nepavarinėsi, kai nežinia, kas už kampo slepiasi ar sėlina begarsiais žingsniais. Lageryje ir sienos turi ausis. Ne ten žengei – pati kalinė.

1948-1955 metais vienu metu Macikų lageris talpino apie 3 000 kalinių: vyrų, moterų, vaikų.

Dvaro vietoje - lageris

Macikų koncentracijos stovyklą kairiajame Šyšos krante 1939-aisiais įkūrė naciai. Stovykla vadinosi STALAG 1C. Vokiečiai pralaimėjo Antrąjį pasaulinį karą sąjungininkams ir nuo 1944-ųjų rusų bolševikai, antrą kartą okupavę Lietuvą, Macikų koncentracijos stovyklą pavertė lageriu. Iš pradžių kalino karo belaisvius vokiečius, vėliau – politinius kalinius, neįtikusius naujajai valdžiai, taip pat kriminalinius nusikaltėlius.

Macikų lageris veikė buvusioje dvaro teritorijoje (70 ha). Dvaras yra turėjęs alaus daryklą. Nepriklausomos Lietuvos laikais dalį dvaro pastatų 1924-aisiais nupirko Lietuvos krašto apsaugos ministerija ir panaudojo kareivinėms. Čia buvo dislokuotas Lietuvos 7-ojo pėstininkų pulko 2-asis batalionas. Nacių ir bolševikų „performensas“ – koncentracijos stovykla-lageris. Jame viešpatavo mirtis, tačiau ir naujos gyvasties rasdavosi, kai jaunesni vyrai, nors ir suvargę, bet ne visai suvytę, slapta patekdavo į moterų zoną.

Gali nušauti, gali į karcerį įgrūsti

Lageris – saugoma uždara teritorija. Įėjimas su leidimu. Leidimas su nuotrauka. Sargybinis žiūri į leidimo nuotrauką ir į įeinantį, lygina. Ar tas, ar ta? Teritorijoje – ilgi mediniai barakai tarsi sustojusio traukinio vagonai. Barakai atskirti spygliuota viela: kriminalinių kalinių blokas, ten – politinių, o ten – moterų. Lagerio viduryje stypso medinis sargybos bokštas. Jame prožektorius ir ginkluotas kareivis. Bokštas panašus į vienakį ciklopą, budriai ganantį savo vargšes aveles - aukas.

Sargybinis, kaip viršininkas, bet kada gali riktelėti „šausiu!”. Greičiau klupk, žmogeli, melskis po nosim, kad kulka nepavaišintų aukščiau mindžikuojantis kareivis. Ginkluotasis atlieka pareigą, o kalinys – bausmę. Politinis kalinys dar ir klasinis priešas vyrams su antpečiais ir raudonomis žvaigždėmis kepurėse su snapeliu. Genovaitė tarp pavargusių lagerio gyventojų veidų įsižiūrėjo į žilą kaip obelis seneliuką. „Politinis”, - pakuždėjo draugė. Seneliuko į darbą nevarė – nepajėgus bebuvo, nebent su šluota kiemą pabrūžinti. Kam kalinti karšinčių, galvojo Genovaitė. Tačiau to juk nepaklausi.

Bolševikai klasinio priešo nesigaili. Amžius nesvarbu. Svarbu, kad ne tas knygas skaitė, ne taip kalbėjo, ne tą dainą dainavo. Vagį cypėn – keliems metams, politinį – 25-eriems. Jei sugebi, išgyvenk. Nusikaltai barakų tvarkai – į karcerį. Ten tegausi druskos ir vandens. Vandens daugiau. Kad į karcerį patupdytas nebandytų kampe susirietęs pasnausti, papildavo ant grindų vandens. Tvarka sustyguota, nepaklusti neverta, jei nenori papildomai kentėti. Taisyklės aiškios, prieš vėją nepapūsi. Taip ir gyvena pilkieji vatinukai, srebiantys skystą kopūstienę. Dar gauna silkės, duonos.  Kas rytą – į darbą. Pilka, pilka vora, vienodai aprengta. Iš toliau neatskirsi, kur vyras, kur moteris.

Vaikų barako seselė

Genovaitės budėjimai – pamainomis. Ji – vaikų barako medicinos sesuo. Taip, vaikai gimdavo ir lageryje. Sveikesniems vyrams kopėčiomis į moterų zoną buvo vatinukai užmesti ant spygliuotos vielos. Persirisdavo per tvorą naktimis, neaiktelėdami, jei kam spyglys įdrėksdavo. Buvo moterų, kurios jų laukė. Net tos  su tatuiruotėmis ir vienokia ar kitokia kriminaline praeitimi. Šiandien tatuiruotė – mados šauksmas, dekoracija. Anuomet – ženklas, kad tiki išbadyto mėlyno simbolio galia.

Lageryje tapti motina – sunkus išbandymas. Siaubingiausia diena, kai lagerio mažyliams sukakdavo dveji metukai – vaikelius išveždavo į vaikų namus. Barake aidėdavo moterų klyksmai, verksmai, skambėdavo beriami prakeiksmai kareiviams. Moterys pasiryždavo net grumtis dėl savo kūdikių. Baimė laikinai dingdavo, užleisdama vietą motinos drąsai. Deja, jėga buvo ne jų pusėje.

Trupiniai žąsims iš vatinuko kišenės

Beveik kasdien pro lagerio vartus išriedėdavo jaučių traukiamas vežimas su negyvėliais. Juos laidodavo anapus spygliuoto užtvaro. Kauburėlis prie kauburėlio. Užkasti ir užmiršti. Kas besuskaičiuos?! Na, viena kita gyvenimo istorija prikeliama, išlenda kai kurie faktai, jų nuotrupos. Yra muziejus.

O Genovaitė, išsikėlusi gyventi į Tauragės rajoną ir ten pirmoji kaime Sąjūdžio metais iškėlusi Lietuvos trispalvę, atmena, kaip paskui kalinių vorą gagėdamos, išskėtusios sparnus bėgdavo alkanos lagerio žąsys. Suvargę žmonės išversdavo nubrizgusių vatinių kišenes ir iškratydavo paskutinius duonos trupinius ilgakaklėms. Juk tai nepamirštama, juk gailestis - taip kilnu, taip žmoniška, taip būtina.


Straipsnio komentarai

visais laikais2019-07-27
seselės tratinda vosi, kai kurios keliais frontais Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-07-27
nu apie tai ir reikalas, kad čia lygiai tokie patys mūsiškių makaronai kaip maitvanagaitės operacija. Nu jie aiškina dėl ko jie čia yra atsibastę ir kodėl jie daro tai ką daro ir kodėl jų vykdomas litvicidas yra pateisinamas. Nu kuo baisiau nugalabijamas jurgis tuo įdomesnė turi būti tam jurgiui šešėlių ir tamsos nuodėmių kepurė sugalvota (man hat tan project). gali išgalvoti ką tik nori. Pvz buvo čia kažkoks rojus kur mūsiškiai gyvendavo labai gražiai kol kažkoks baisus babaužis juos neužpuolė kuris visus mūsiškius privertė krokti ir nuskandino kažkokiose lankose. Keli mūsiškiai stebuklingai išsigelbėjo, išsilaižė žaizdas, užsiaugino kelias kartas apigenėtų didžiavyrių, sustiprėjo ir grįžo važiuodami saulės transporto sistemomis kad pasigalinėti su babaužiais. Tame ir esmė kad jie moka ar gali išmokti lietuvių kalbą labai greitai. Nu gal kalba iš tiesų tai tarsi kalbėjimas kažkokiomis phonetinėmis natomis. Nu treniruotas muzikantas gali groti natas parašytas ir lanzbėrio natas ir lygiai taip pat kažkokio zimbabvės kompozitoriaus. Kuo skiriasi kalbos garsas nuo muzikos? Ar gali kalba būti užrašyta fonetiškai? Tada yra dar įdomiau, nes kiek yra kalbančių žmonių pasaulyje tiek yra ir kalbų. Čia jau užuomina apie visokius radistinius šposininkus (pvz maxim galkin) kurie užsilipa ant scenos ar paskambina telefonu ir gali pamėgdžioti bet ką. pvz telefoniniai sukčiai paskambins jums apsimetę jūsų žmona/mama/vaiku ir jums nebus abejonių kad tai ne jie, dar atvirkščiai būsit maloniai nustebintas. Pvz mano viena muzikali klasiokė kuri irgi atseit dirbo saulės mūšio transporto sistemose, nes buvo nuvažiavusi pas skandintojų kraštus ir stebuklingai lendama nugarą stipriai per didelį pilvą rinkdama uogas kad nebūtų nuoga per kelias savaites išmoko švedų kalbą. Nu čia aš tik pliotkus nešioju, nes ten viskas su tomis transporto sistemomis ir vežėjais viskas sudėtingiau. Nu jie ir dalyvauja daktarų grupuotės veikloje - veža visiems vėžį. Paklausykit kaip Mireille Mathieu maskvoje dainuoja rusiškas dainas lavrovo kariniuose paraduose. Tarsi būtų kurčia kaip ir mes mužikai. Jai nesigirdi kažkodėl garsų skirtumų, kurie turėtų tokiai dideliai vokalistei girdėtis. Nu tame ir esmė kad gal lanzbėris iš tikrųjų nešvepluoja, bet apsimeta kad švepluoja. Jie gi boratai. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-07-27
o dar vienas galingai plunksnuotas "istorikas" orvelina istorija. čia lygiai tas pats būtų jeigu kažkoks žmogelis pradėtų įtikinamai aiškinti kad jisai napoleonas ar kad jisai hitleris. Nu jam irgi čia viskas aišku apie kažką ko jis akyse nėra matęs. Čia užuomina apie tai kad mažučiui rašant tokius okupacinius straipsnius išsikukuoja laikas valgyti savo žodžius srebiant juos už durų be rankenų.
Matot čia irgi problema. Nes jie tai nėra nei durniai nei psichopatai, nors ir elgiasi taip. Tad jeigu jūs pasodinsite į durnyną ar į kalėjimą - jūs padarysite jiems paslaugą.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka