Šilutėje ir toliau klesti nepotizmas

2019-07-31, Stt.lt
UAB „Šilutės šilumos tinklai“ – įmonė, kurioje nepotizmas klesti. „Šilokarčemos
UAB „Šilutės šilumos tinklai“ – įmonė, kurioje nepotizmas klesti. „Šilokarčemos" nuotr.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) analitinės antikorupcinės žvalgybos valdyba, tęsdama nepotizmo rizikos stebėseną savivaldoje, atliko visų 246 Lietuvos savivaldybių valdomų įmonių nepotizmo rizikos intensyvumo analizę. Tyrimo metu siekta nustatyti, kokią dalį įmonėse sudaro giminystės, santuokos ar svainystės (toliau – giminystės) ryšiais susiję darbuotojai (vidinio nepotizmo rizika). Taip pat buvo analizuojama, kiek įmonių darbuotojų turi giminaičių, dirbančių savivaldybių administracijose (išorinio nepotizmo rizika).

Atlikto tyrimo metu (2019 m. birželio mėn.) Lietuvos savivaldybės valdomose įmonėse dirbo 21 991 darbuotojas, iš kurių – daugiau kaip 4 tūkst. – susiję giminystės ryšiais. Vidutiniškai, savivaldybių įmonėse giminaičiai sudaro 19 proc. visų darbuotojų, o atskirose įmonėse giminaičių dalis gali siekti ir iki 50 proc. darbuotojų. Didžiausia dalis darbuotojų, susijusių giminystės ryšiais, buvo nustatyta Druskininkų (35%), Neringos (34%) ir Vilniaus rajono (23%) savivaldybių valdomose įmonėse. Savivaldybių valdomos įmonės, turinčios didžiausią dalį giminystės ryšių pačiose įmonėse: UAB „Gedmina“ (50%), UAB „Neringos komunalininkas“ (42%), UAB „Kelmės vanduo“ (41%), UAB „Druskininkų AQUA“ (41%).

Kalbant apie išorinio nepotizmo rizikos intensyvumą, nustatyta, kad vidutiniškai 6 proc. savivaldybių įmonių darbuotojų turi giminaičių tas įmones valdančių savivaldybių administracijose. Tačiau pažymėtina, kad atskirose įmonėse šis skaičius siekia iki 31 proc., t. y. beveik kas trečias darbuotojas turi giminių valdančios savivaldybės administracijoje. Didesnė išorinio nepotizmo rizika nustatyta Klaipėdos r. (25%), Lazdijų r. (23%) ir Varėnos r. (22%) savivaldybių valdomose įmonėse. Savivaldybių valdomos įmonės, turinčios didžiausią dalį giminystės ryšių savivaldybių administracijose: UAB „Varėnos vandenys“ (31%), UAB „Lazdijų vanduo“ (31%), UAB „Varėnos komunalinis ūkis“ (29%), UAB „Šilutės šilumos tinklai“ (28%).

„Nepotizmas yra viena iš pagrindinių korupcijos priežasčių savivaldoje. Tęsiant nepotizmo rizikos stebėseną, matome, kad ši problematika yra aktuali ne tik savivaldybių administracijose, bet ir jų valdymo srityse. Svarbu užtikrinti, kad ši korupcijos rizika būtų valdoma, giminaičiai nebūtų susiję pavaldumo ryšiais, nebūtų bandoma naudotis pareigomis, būtų užtikrinamas priimamų sprendimų skaidrumas“, – sako STT direktoriaus pirmasis pavaduotojas Jovitas Raškevičius.

Atkreiptinas dėmesys, kad nepotizmo problematikos aktualumas akcentuojamas ir sociologinių tyrimų rezultatuose. 2018 metų tyrimo „Lietuvos korupcijos žemėlapis“ duomenimis, gyventojai nepotizmą suvokia, kaip labiausiai Lietuvoje paplitusią korupcijos formą. Vienas iš trijų Lietuvos gyventojų, turėdamas galimybę, pasinaudotų giminystės ryšiais, darbinantis į viešąjį sektorių.


Straipsnio komentarai

.. @ Citizen 2.02019-08-02
tau neina suprasti kažko apie kažką. o kas jeigu "šnekėjimas su savimi" tik emuliacija? Jugi niekas neberia kiaulėms perlų. Joms vis tiek įdomiau graibyti kraiko šiaudus ir šiaudines kaliauses. Nu paimk kitą "veikėją" taip vadinamą mano "motiną". Monstrų monstras. Irgi negali tikėti nei vienu žodžiu ir nei vienu jos popieriu. Bet bendrais bruožais istorija panaši kaip šitos labai narsios, visuomeniškos, bendruomeniškos, veiklios, ne apolitiškos, tt oriflamininkės. Irgi atseit kilusi iš kažkokios kryžiuočių giminės, kur giminėje kunigai. Nors kai mes nuvažiuodavome pas jos "motiną" tai ta nesidžiaugdavo niekados tokiais svečiais. Pas "tėvą" panašiai. Močiutei tie "anūkai" nusispjauti. Irgi žiniuonė aktyvistė kur ten laiko žinias ant sienų nešiodavo. Galiu varyti tas nesamones kol išsiriesite ir ausys susiraitys. Tad kas liečia kryžiuočius tai čia nėra taip paprasta, nes iškarto per asmeninius ryšius kertasi ryšiai su valstybinėmis ir nevalstybinėmis struktūromis. Pvz visos tos fiktyvios vedybos su fiktyviais "vaikais" kurie vaikai kryžiuočių bažnyčių prižiūrėtojų kurie tuo pačiu ir policijos kažkokie dideli veteranai. Ar kiti milijonieriai pas kurį "motina" atseit užaugusi bažnyčioje kaip tarnaitė kur kunigai atseit su violetiniais pirštais ir drąsiais kelėnais, bet sovietiniais laikais ir kažkokia kuri atsakinga už komunistinį darbą. Nepamenu kažkoks saugumietinis etatas. Tad cžv gestapo aparteido talibane negalime skaldyti valstybinių struktūrų nuo kitų struktūrų nesvarbų kaip bandytų maivytis kad nevyriausybinėmis jos atrodytų. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Citizen 2.0 to ..2019-08-02
Su savimi jau pasišnekėjai? Jau geriau pasidarė? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-08-01
nu paimkime pvz vieną tokį "veikėją" kuris pasirodė ne taip senai. Nu jisai atseit sujudo kai prasidėjo judėjų ar judėtojų sąjūdžiai ir ėjo ginti seimą. Atseit gynė ir budėjo ten ar tik ne pusę metų. Labai suktas tipas. Nu kalbos maniera tai kaip tarsi įpratęs rėkti ant karių kuopos. Negali tikėti nei vienu žodžiu. Nu kaip kedistinis ostapininkas. Pavardė išgalvota. Tame ir esmė tokie geneologiniai medžiai lipdomi su "specialistais". Čia kalbu apie jo "vaikus". Kas įdomiausia atseit šilutiškis, sodo kaimynas (jo sodas per vieną sodą nuo mūsų), panašioje srityje dirbo kaip ir tėvas, tt bet sovietiniais laikais apie jį niekas nebuvo girdėjęs. Įskriejo į perimetrą tik jau prieš drąsos kelių asfaltavimus. Nu atseit bitininkystė bendras hobis pas jį ir pas tėvą. Jie ten atseit žemes ir miškus atsikėlė matyt iš mėnulio ir pradėjo ūkį. Atseit tremtinys. Nu kas liečia jo kitas "pasakas", kurios kažkaip nelabai susisiekia su tėvynių mylėjimo žygiais tai jisai atseit buvo prasigėręs alkoholikas sovietiniais laikais. Kažkoks patvorinis. Po to pradėjo gerti ar tai myžalus ir "išsigydė". Jis ten ir atseit savo milinę su kuria atseit "gynė" seimą padovanojo mokyklos muziejui. Kas įdomiausia kad jisai keičia gyvenamą vietą dažniau negu aš perku sau naujas kojines. Nu čia kalba aišku eina apie mūsiškių šaudymą į savus, kuris tebesitesia. Sodybų tuštėjimo metu reikia jas prižiūrėti turbūt. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-07-31
į tą nelaisvę -> į tą pačią nelaisvę Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-07-31
kitas klausimas kodėl oriflamininkai yra buki. Nu pati strategija karo atžvilgiu nėra buka. Tai yra kažkas kas savaime suprantama apie karą. Kokie dar belaisviai. Jeigu kariuomenė ima belaisvius jie turi tam turėti infrastruktūra kad jais rūpintis. Jokia kariuomenė tuom nesirūpina. Nu čia tik toks gerų ketinimų įspūdis sudaromas vaikams dėka visokių makaronų iš JT, genevos konvencijas,tt. Kad karas vyksta pagal kažkokias taisykles. Nieko panašaus. Tos taisyklės tik panaudojamos nugalėtojų kad rašyti istoriją su galingomis plunksnomis. Nu kad atseit gėris ir teisingumas triumfavo. Jeigu neimami belaisviai tada nepaliekami liudininkai kurie galėtų paprieštarauti toms istorijoms. Jeigu reikia kokių paliudymų tam visada po ranka yra jehovos liudytojai.
Dabar reikalinga suprasti apie kitus karinės žvalgybos suktus aspektus kai "de jure" belaisviai neimami, nes panaudojama karinė apgaulė kur okupuotos teritorijos gyventojai nesuvokia kad jie buvo paimti į belaisvę. Nu jeigu jiems viskas atrodo normaliai, nes geltonosios spaudos priespauda jiems taip sako. Lietuvos atžvilgliu jie tai įvykdė per sausio 13. Kai jie atseit "išsivadavo" nuo okupantų, bet tada ir buvo melagystė kurios niekas nesugavo. Tada lietuva buvo paimta į tą nelaisvę kuri buvo forminama kaip laisvė. Tai buvo tik bendra KGB ir CŽV operacija. Tad ten ne savi šaudė į savus, bet mūsiškiai šaudė į savus.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-07-31
nu o kas ne olialia pupytės ir peroksidinės fyfos tai vaivorykštinio iškrypėliato gyvulių gauja kurie glosto vienas kito gražulio kelnes ir formuoja vienas kitam alternatyvaus gyvenimo būdo ševeliūras. Nu STT tarsi suvienytas ir transplantuotas kažkoks žydrųjų ir raudonųjų žibintų kvartalas. Mūsiškiai.. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-07-31
kariniai veiksmai tai irgi atkrenta, nes nėra karinės organizacijos lietuvoje kuri būtų mažiau nepotiška negu šitos tarbakrauskių buožių šaikos. Pažiūrėkit į krašto apsaugos ministerija. Ten nėra nei vieno lietuvio. Kažkokia cžv gestapo šilta irštva. Tas naujas "vadas" su fiktyvia tapatybe. Tame ir esmė kad jie nusikabina iš lempos naujas tapatybes išsiorvelina geneologinius medžius ir atrodo kaip niekad negimę nekalti naujagimiai. Lygiai ta pati problema ir su užsienio kariuomenėmis. Nu visos savivaldybės jau ir taip yra karinės civilinės operacijos. Jie ten viską ir yra sustygavę. Tad STT arba buki arba oriflamininkai, kas reiškia lygiai tą patį. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-07-31
Nu ką reiškia tokie straipsniai. tai gali būti klasifikuojama kaip nesantaikos kurstymas. STT turi įgaliojimus kažką daryti, bet vietoj to kad imtis kažkokių priemonių jie parašo rašinėlį į geltonosios spaudos priespaudą. Ko jie tikisi? Kad žmonės imsis priemonių? Eis ir išmėž mėšlą su šakėmis ir fakelais? Nu jie ir aiškina apie esamą padėtį ir situacija kažkam kam tai įdomu. Jie sustatė į pozicijas kažkokias žaidimo figūrėles, kokie yra sekantys etapai mes negalime net pradėti galvoti. Nu tai yra kažkokie svertai kad kažką daryti. STT tarsi signalizuoja kad problema yra žymiai didesnė negu jie gali kažką padaryti. Reikia kažkokių karinių priemonių. Nu žinot kaip filme "hot fuzz". Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2019-07-31
tyrimas tiriant jų pačių ištyrintus popierius rakštisteinų stalčiuose. kas iš to jeigu visi tie giminystės ryšiai fiktyvūs. Tame ir esmė kad čia ne specialiųjų tyrimų tarnyba. Bet tokia tarnyba kuri nieko netiria specialiai, bet už tai ima pinigus. Nu kitaip tariant reketininkai. Pažiūrėkit kas per olialia pupytės yra sulindusios į tą STT irštvą. Tokios kurios ir net jeigu būtų grybų ir uogų vis tiek būtų nuogos, nes nuėjusios į mišką apsižergusios medį šoktų ir tryptų aplink jį striptizą. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar Jums kada nors buvo įsisiurbusi erkė?