Žuvininkystės sektoriaus atstovai kviečiami teikti paraiškas

2019-09-04, zum.lrv.lt

Žuvininkystės sektoriaus atstovai nuo rugsėjo 2 d. gali teikti paraiškas net pagal tris Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (EJRŽF) priemonės veiklos sritis: „Mokslininkų ir žvejų partnerystė“, „Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos“ bei „Rinkodaros priemonės“.

Paraiškų pagal veiklos sritį „Mokslininkų ir žvejų partnerystė“ surinkimo etapui skirta 196 451 Eur, o didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti gali siekti 70 tūkst. Eur, kompensuojama 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tai – antrasis paraiškų surinkimas šiais metais. Lietuvos mokslinių tyrimų institutai, Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, kiti Lietuvos Respublikoje įregistruoti viešieji juridiniai asmenys, kurių veikla susijusi su moksliniais tyrimais, eksperimentine plėtra ir studijomis, taip pat verslinės žvejybos įmonių asociacijos paraiškas gali teikti iki spalio 31 d.

Paraiškoms pagal veiklos sritį „Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos“ skirta 150 tūkst. Eur. Jos renkamos iki spalio 4 d.

Paraiškas pagal priemonę gali teikti ūkio subjektai, žvejojantys Baltijos jūroje ir Baltijos jūros priekrantėje pasyviosios žvejybos įrankiais. Ūkio subjekto bendrosios pajamos iš žvejybos pasyviosios žvejybos įrankiais ataskaitiniais metais turi būti didesnės nei apatinio kvartilio (25 proc.) visų Baltijos jūroje ir Baltijos jūros priekrantėje pasyviosios žvejybos įrankiais žvejojančių įmonių atitinkamų ataskaitinių metų pajamos. Į paramą taip pat gali pretenduoti ūkio subjektai, vykdę verslinę žvejybą ataskaitiniais metais pasyviosios žvejybos įrankiais ne mažiau kaip 30 dienų Baltijos jūros priekrantėje arba ne mažiau kaip 60 dienų Baltijos jūroje, neviršydami jiems skirtų žvejybos kvotų (jei kvotos skiriamos). Atkreiptinas dėmesys, kad paramą gali gauti ūkio subjektai, kurių bendrosios pajamos už sužvejotą produkciją 2018 metais yra didesnės kaip 2 455 Eur.

Paramos paraiškų pagal veiklos sritį „Rinkodaros priemonės“ priėmimo etapui skiriama 200 tūkst. Eur. Didžiausia galima paramos vienam projektui suma yra 50 tūkst. Eur. Parama skirta žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimui gerinti.

Paraiškas gauti paramą gali teikti: žuvininkystės sektoriaus asociacijos arba žuvininkystės sektoriaus asociacijų grupei atstovaujanti asociacija – tos grupės narė, jungtinės veiklos sutartimi paskirta pareiškėja; žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių tvarka pripažinta žvejybos produktų gamintojų organizacija arba akvakultūros produktų gamintojų organizacija (toliau kartu vadinama gamintojų organizacija), arba žuvininkystės sektoriaus asociacijų grupei atstovaujanti gamintojų organizacija – tos grupės narė, jungtinės veiklos sutartimi paskirta pareiškėja; taip pat labai maža, maža arba vidutinė įmonė, užsiimanti akvakultūra, žvejybos ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu, versline žvejyba vidaus vandenyse, versline žvejyba jūrų vandenyse.

Paraiškos pagal šią priemonę NMA teritoriniuose padaliniuose bus renkamos iki spalio 31 d.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!