Kovai su pinigų plovimu – nauji įstatymų pakeitimai ir efektyvesnės priemonės

2019-09-16, vrm.lrv.lt

Vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministerijos (VRM) siūlymui pakeisti ir papildyti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą (toliau – PPTFPĮ) taip pat ir kitus įstatymus, tobulinant šios srities teisinį reguliavimą.

Pasak vidaus reikalų ministrės Ritos Tamašunienės, šiais projektais siekiama užtikrinti, kad Lietuva atitiktų skaidrumo ir keitimosi informacija mokesčių tikslais standartą, kiek tai susiję su informacijos apie visų užsienio valstybių juridinių asmenų ir juridinių struktūrų naudos gavėjų prieinamumu.

„Šie ir kiti direktyvos nuostatas įgyvendinantys įstatymų pakeitimai sudarys teisines prielaidas efektyviau taikyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones, formuos nepakantumą ir nepalankią erdvę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo atsiradimo aplinkybėms“, – sako  vidaus reikalų ministrė R.  Tamašunienė.

Pasaulinis skaidrumo ir keitimosi informacija mokesčių tikslais forumas (angl. the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, toliau – GF) įpareigotas stebėti ir atlikti tarpusavio vertinimus, kaip jurisdikcijos įgyvendina skaidrumo ir keitimosi informacija mokesčių tikslais standartus. Visi GF nariai, tarp jų ir Lietuva, įsipareigojo įgyvendinti GF standartą. Siekdamos veiksmingai keistis informacija, valstybės privalo užtikrinti, kad tam tikra informacija būtų prieinama jų kompetentingoms institucijoms, o visų pirma informacija apie visų juridinių asmenų ir juridinių struktūrų naudos gavėjus ir apskaitos dokumentus.

Nors PPTFPĮ numatyta nemažai asmenų, kurie privalo gauti, atnaujinti ir saugoti tikslią informaciją apie naudos gavėjus ir šią informaciją pateikti atitinkamoms institucijoms, vis dėlto jų nepakanka pagal GF reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, Mokesčių administravimo įstatymo projektas papildomas nuostatomis, užtikrinančiomis, kad mokesčių administratoriui būtų prieinama visa mainams su užsienio valstybėmis reikalinga informacija apie naudos gavėjus, o Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimais siūloma nustatyti adekvačią šios informacijos tiekėjų atsakomybę.

Įstatymų  pakeitimai numato papildyti institucijų, kurioms gali būti perduota pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo priežiūros tikslu gauta informacija, sąrašą ir nustatyti sąlygas, kada priežiūros tikslais gali būti perduota iš Europos Sąjungos valstybės narės priežiūros institucijos gauta informacija.

Šis įstatymų pakeitimų paketas įgyvendina naujausią 2018 m. priimtą ES direktyvą pinigų plovimo prevencijos klausimais.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Ar dalį sumokėto gyventojų pajamų mokesčio skiriate paramai?