Tarpinstitucinė darbo grupė parengė siūlymus dėl pedagogų darbo sąlygų gerinimo

2015-01-30, Švietimo ir mokslo ministerijos informacija

Ministro Pirmininko potvarkiu sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė parengė siūlymus dėl ugdymo kokybės ir pedagogų darbo sąlygų gerinimo.

Siekiant spręsti bendrojo ugdymo finansavimo klausimus, siūloma iš esmės keisti finansavimo metodiką, atsisakyti mokinio krepšelio ir finansavimą ugdymui skaičiuoti klasei. Tikimasi, kad šis siūlymas leis užtikrinti  didesnį finansavimo skaidrumą ir stabilesnį ugdymo proceso aprūpinimą. Naujos metodikos taikymui planuojama pasirengti per 2015 metus, o naują tvarką pradėti įgyvendinti nuo 2016 m.

Sprendžiant pedagogų darbo užmokesčio didinimo klausimą, siūloma siaurinti tarnybinių atlyginimų koeficientų „šakutes“ ir minimalią pedagogų tarnybinių atlyginimų koeficientų ribą pakelti iki vidurkio. Siūloma kasmet didinti auklėtojų ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų atlyginimus, kol jie pasiektų kitų mokytojų darbo apmokėjimo lygį (iš viso apie 40 proc.).

Taip pat numatoma 2016 m. parengti etatinio mokytojų darbo apmokėjimo tvarką, o 2017 m. ją išbandyti.

Siūloma palaipsniui didinti švietimo ir mokslo finansavimą, atsižvelgiant į BVP augimą ir valstybės finansines galimybes, kad nacionalinio biudžeto išlaidų dalis šveitimui sudarytų 6% nuo BVP.

Siūlymai – ir tie, dėl kurių vieningai sutarta, ir dėl kurių sutarimas nepriimtas, - bus pristatyti Ministrui Pirmininkui. Tikimasi, kad šie darbo grupės pasiūlymai taps pagrindu švietimo profesinėms sąjungoms ir Vyriausybei derantis dėl Švietimo šakos kolektyvinės sutarties sudarymo.

Siūlymus pateikusiai darbo grupei vadovavo ministras Dainius Pavalkis, joje dirbo Vyriausybės kanceliarijos, Socialinės apsaugos ir darbo, Finansų, Švietimo ir mokslo ministerijų atstovai bei socialinių partnerių – profesinių sąjungų – vadovai.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!