Natkiškių kaimo bendruomenė šventė jubiliejų

2019-12-02, Organizatorių vardu - Rasa Armonienė
Renginio akimirkos. Autorių nuotr.
Renginio akimirkos. Autorių nuotr.

Natkiškių kaimo bendruomenė minėjo savo 15-os metų veiklos jubiliejų. 10 valandą Natkiškių kaimo bendruomenės patalpose vyko edukacinė programa ,,Susikurk kalėdinę nuotaiką“, kurios metu dalyviai galėjo patys pasidaryti kalėdinį vainikėlį. Ačiū Jurgitai ir Romutei už nuostabią edukaciją. 19 val. visi svečiai ir bendruomenės nariai rinkosi Natkiškių kultūros namuose į 15-os metų jubiliejaus šventę ,,Bendruomenė – tai viena šeima“.

„Visa, kas gražu Žemėje, - iš saulės; visa, kas gera, - iš Žmogaus“, - tokiais žodžiais šventinį vakarą pradėjo renginio vedėja Rasa Armonienė. Buvo uždegtos vakaro Ramybės, Tikėjimo, Meilės, Darnos, Gerumo ir Vilties žvakės. Susirinkusius sveikino Natkiškių kaimo bendruomenės pirmininkė Nida Bušniauskienė, Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius, Lietuvos Respublikos Seimo narys Ričardas Juška, VVG „Pagėgių kraštas“ administratorė Rasa Stonienė bei buvęs šios grupės pirmininkas Sigitas Stonys, Pagėgių savivaldybės tarybos nariai Ramutė Valančienė, Remigijus Špečkauskas ir Arūnas Bušniauskas, Natkiškių seniūnė Vilyta Sirtautienė, Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos direktorė Genovaitė Švalkūnienė, Natkiškių kultūros namų vadovai ir saviveiklininkai.

Pirmininkė N. Bušniauskienė įteikė padėkos raštus, dovanėles, gėles ir rėmėjų dovanas buvusiems trims bendruomenės pirmininkams: bendruomenės įkūrėjui Vincui Sudeikiui, tęsėjams Valdui Armonui ir Nijolei Irenai Dargienei. Šie mintimis pasidalijo apie savo sėkmes ir nesėkmes. Gyvename tik kartą, džiaukimės tuo, ką turime šiandien: gyvenimu ir žmonėmis, kurie tampa tavo gyvenimo dalimi, tavo draugais. Bendruomenę sveikino ir didelis būrys kaimyninių bendruomenių pirmininkų bei jų atstovų.

Susirinkusiems savo koncertą dovanojo Natkiškių kultūros namų kvartetas (vadovas V. Armonas) ir Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos mokiniai (vadovė Dalia Kriščiūnienė). Vakaro eigoje buvo ištarti žodžiai, jog negerai žmogui būti vienam. Tik dirbant komandoje pasiekiami geriausi rezultatai ir nudirbami sunkiausi darbai. Tokį indėlį į bendrą veiklą įdeda Natkiškių seniūnija, Natkiškių kultūros namai, Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinė mokykla, Natkiškių kaimo biblioteka, paštas, medicinos punktas, sporto klubas ,,Aitvaras“, ,,Moterų seklyčia“. Pirmininkė šių įstaigų vadovams ir atstovams įteikė po dovanėlę dėkodama už bendrystę.

Padėkota ir rėmėjams, kurie finansais, daiktais, pagalbos darbais prisideda prie bendruomenės gerovės kūrimo.

Prieš prasidedant linksmybėms, kurias dovanojo gero užtaiso grupė ,,Nešpėtni bernai“, padėkota šventės rėmėjams, organizatoriams ir pagalbininkams.

Kiekvieno žmogaus didesnis ar mažesnis indėlis į bendrą kultūrą, jos plėtojimą, bendruomeniškumą yra be galo svarbus. Dirbame dėl savo kaimo žmonių. Organizatorių vardu dėkoju visiems, kurie tą vakarą buvo kartu. Linkiu visiems šeimyniškumo, santarvės ir bendrystės.

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ir Pagėgių savivaldybės NVO.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Ar pavargote nuo karantino?